Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica

Razina HKO
6
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3449.11.6 Pristav II. Vrste zvanja p.n.

4190.15.4 Administrativni službenik/administrativna službenica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4 Administrativni službenici/administrativne službenice

4.41.413.4132 Službenici/službenice za unos podataka

4.42 Službenici/službenice za poslovanje sa strankama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zemljišne knjige imaju vrlo važnu ulogu u društvu i gospodarstvu Republike Hrvatske budući omogućavaju ostvarivanje pravne  sigurnosti u pravnom prometu nekretninama te ujedno prikazuju pravno stanje na nekretninama koje je mjerodavno za pravni promet. Zemljišne knjige u Republici Hrvatskoj vode općinski sudovi, odnosno posebna ustrojbena jedinica unutar općinskog suda koja se naziva zemljišnoknjižni odjel. U zemljišnoknjižnom odjelu poslove vezane za funkcioniranje zemljišnih knjiga i obavljanje zemljišnoknjižnih poslova obavljaju ovlašteni zemljišnoknjižni referenti/ovlaštene zemljišnoknjižne referentice i zemljišnoknjižni referenti/zemljišnoknjižne referentice. Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica je zanimanje koje se javlja u svim zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova u Republici Hrvatskoj. Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica i zemljišnoknjižni referent/zemljišnoknjižna referentica neposredno primjenjuju propise zemljišnoknjižnog prava pa stoga takva zanimanja zauzimaju vrlo visoko mjesto u provedbi propisa koji predstavljaju izvore zemljišnoknjižnog prava. Posebna važnost ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta/ovlaštene zemljišnoknjižne referentice u funkcioniraju i obavljanju poslova iz nadležnosti zemljišnoknjižnog odjela ogleda se u ovlasti samostalnog donošenja rješenja povodom prijedloga za upis, a kojim rješenjem podnesenom prijedlogu može udovoljiti ili ga može odbiti, odnosno odbaciti.  Zemljišnoknjižni referenti/zemljišnoknjižne referentice koji nisu ovlašteni zemljišnoknjižni referenti/ovlaštene zemljišnoknjižne referentice nemaju ovlast samostalnog donošenja rješenja o upisu, već mogu samo pripremiti nacrt rješenja o upisu i to pod nadzorom ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta/ovlaštene zemljišnoknjižne referentice. Vrlo je značajna uloga ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata/ovlaštenih zemljišnoknjižnih referentica u postupku povodom podnesenog pravnog lijeka (žalbe ili prigovora protiv rješenja). Zaduženi su za kompletnu pripremu spisa koji se potom dostavlja zemljišnoknjižnom sucu, odnosno sudskom savjetniku na odlučivanje o podnesenom pravnom lijeku u zemljišnoknjižnim stvarima. Nadalje, ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica samostalno provodi sve radnje u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima, kao primjerice, kod postupaka osnivanja zemljišne knjige, postupaka dopune i obnove zemljišne knjige, u pojedinačnom ispravnom postupku, u postupcima preoblikovanja zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu, a koje prethode donošenju odluke u ovim postupcima. Time je ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu/ovlaštenoj zemljišnoknjižnoj referentici dana mogućnost da odlučuje u nespornim zemljišnoknjižnim predmetima u kojima se u pravilu ne provodi raspravno ročište. Vrlo je važno naglasiti da se poslovi ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta/ovlaštene zemljišnoknjižne referentice odnose i na neposredan rad sa strankama. U tom smislu  ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica daje potrebna objašnjenja stankama, omogućuje strankama razgledavanje ručno vođene zemljišne knjige uz njegovo prisustvo, priprema strankama izvatke iz zemljišnih knjiga i ispise iz baze zemljišnih podataka kod EOP zemljišne knjige (zemljišnoknjižni izvadak i ispis iz baze zemljišnih podataka su javne isprave kojima se dokazuje pravno stanje na nekretnini), kao i druge isprave iz zemljišnih knjiga i zbirki isprava koje su mjerodavne za pravni promet nekretnina. Neposrednom komunikacijom sa strankama, koja nije propisana posebnim formalnim pravilima, ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica pridonosi približavanju rada sudova građanima, što je u skladu sa tendencijama otvorenosti i transparentnosti u radu pravosuđa. Zbog svega navedenog nesporna je uloga ovoga zanimanja pri provođenju svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa u redovitom zemljišnoknjižnom postupku, kao i pri provođenju procesnih radnji koje prethode odlučivanju u posebnim postupcima.

Uvjeti rada

Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica najčešće radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, telefon, mobitel, kopirni uređaj, skener i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i posljedicama stresa prouzrokovanog konfliktnim situacijama, koje se mogu dogoditi u radu sa strankama ili ostalim suradnicima. 

Skupovi kompetencija (5)
1.
Poznavanje i tumačenje prava
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise zemljišnoknjižnog prava i drugih relevantnih propisa
Poznavati pravila zaštite osobnih podataka
Poznavati, pretraživati i koristiti baze sudske prakse
2.
Provedba zemljišnoknjižnog postupka i postupanje
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sposobnost timskog rada
Provesti raspravu i procesne radnje
Samostalno provesti javne isprave i naloge
Samostalno pripremiti spis za predaju sucu na postupanje
Samostalno izraditi zapisnik
Samostalno koristiti zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga
3.
Zemljišnoknjižno odlučivanje
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno utvrditi i klasificirati činjenično stanje
Samostalno izraditi i obrazložiti odluku
Preuzeti odgovornost za donesenu odluku
Samovrednovati izvršavanje preuzetih zadataka
4.
Administriranje u zemljišnoknjižnim stvarima
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i koristiti informacijske tehnologije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme i dostave sudskih podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Poznavati pravila objave podnesaka, pismena i druge dokumentacije
Samostalno voditi i ažurirati evidencije, upisnike i kalendare
Samostalno sastaviti izvještaj o knjiženim stanjima
5.
Rad sa strankama i izdavanje izvadaka iz zemljišnih knjiga i zbirki isprava
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno koristiti zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga
Samostalno utvrditi pravni interes stranke
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima na primjeren način
Reagirati u stresnim situacijama na primjeren način
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila razgledavanja zemljišnih knjiga, zbirke isprava, pomoćnih popisa i katastarskih planova
Samostalno izdavati izvatke i druge isprave
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Proučavanje zemljišnoknjižnog prava i drugih relevantnih propisa te sudske prakse
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise zemljišnoknjižnog prava i drugih relevantnih propisa
Poznavati pravila zaštite osobnih podataka
Poznavati, pretraživati i koristiti baze sudske prakse
2.
Provođenje zemljišnoknjižnih postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise zemljišnoknjižnog prava i drugih relevantnih propisa
Sposobnost timskog rada
Provesti raspravu i procesne radnje
Samostalno provesti javne isprave i naloge
Samostalno pripremiti spis za predaju sucu na postupanje
Samostalno izraditi zapisnik
Samostalno koristiti zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga
3.
Odlučivanje u zemljišnoknjižnom postupku
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati i koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno utvrditi i klasificirati činjenično stanje
Samostalno izraditi i obrazložiti odluku
Preuzeti odgovornost za donesenu odluku
Samovrednovati izvršavanje preuzetih zadataka
4.
Rad sa strankama
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati pravila zaštite osobnih podataka
Sposobnost timskog rada
Poznavati i koristiti informacijske tehnologije
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno koristiti zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga
Samostalno utvrditi pravni interes stranke
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima na primjeren način
Reagirati u stresnim situacijama na primjeren način
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila razgledavanja zemljišnih knjiga, zbirke isprava, pomoćnih popisa i katastarskih planova
5.
Izdavanje izvadaka i drugih isprava
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno koristiti zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila razgledavanja zemljišnih knjiga, zbirke isprava, pomoćnih popisa i katastarskih planova
Samostalno izdavati izvatke i druge isprave
6.
Administriranje u zemljišnoknjižnim postupcima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati i koristiti informacijske tehnologije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme i dostave sudskih podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Poznavati pravila objave podnesaka, pismena i druge dokumentacije
Samostalno voditi i ažurirati evidencije, upisnike i kalendare
Samostalno sastaviti izvještaj o knjiženim stanjima
Samostalno koristiti zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ovlaštena zemljišnoknjižna referentica
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje