Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Drvotokar/ Drvotokarica

Razina HKO
2
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.752.7523 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Drvotokari/Drvotokarice ručnom i strojnom obradom drva proizvode različite - u pravilu oble - uporabne i ukrasne predmete. Rade to uz pomoć alata i strojeva za obradu drva. Na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije (nacrta i opisa) ili uzoraka odabiru vrstu i kakvoću drva te alate i strojeve potrebne za izradu traženih predmeta. Na materijalima – predmetima za obradu – obavljaju precizna mjerenja i skiciranje (zacrtavanje) zadanih oblika, a potom ih obrađuju. Obrada se provodi uglavnom piljenjem, tokarenjem, glodanjem, dubljenjem i brušenjem drva.

Drvotokarski proizvodi najčešće su dijelovi namještaja, različite ograde te sitni uporabni i ukrasni predmeti. Kakvoća i estetski izgled predmeta uvelike ovise o drvotokarovoj spretnosti, preciznosti i kreativnosti. Osim što izrađuju nove predmete, drvotokari/drvotokarice rade na popravcima predmeta te na zamjenama njihovih istrošenih dijelova. Kao i izrada novih predmeta, i ovi poslovi zahtijevaju stručnost, preciznost i odgovornost. Poduzeća koja proizvode veće serije tokarenih predmeta  imaju numerički upravljane strojeve, na kojima se, uz prethodne proračune, mogu izvoditi vrlo zamršene i precizne obrade. Važno je da drvotokari/drvotokarice imaju sposobnost predočavanja prostornih odnosa, spretne ruke i dobru usklađenost pokreta, kao i emocionalnu stabilnost. Budući da drvotokarsko zanimanje može biti i obrtničko, drvotokari/ drvotokarice moraju biti osposobljeni za samostalno uzimanje mjera, izradu izvedbenih nacrta, odabir materijala, izradu troškovnika te za samostalno vođenje radionice.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada.

 

Uvjeti rada

Drvotokari/Drvotokarice rade uglavnom u tvorničkim i obrtničkim radionicama. Budući da rade na strojevima, izloženi su buci, drvnoj prašini i opasnostima od ozljeda. Da bi se zaštitili od štetnih utjecaja, moraju primjenjivati tehnička zaštitna sredstva (razne tehničke naprave) i osobna zaštitna sredstva, kao što su štitnici za uši ili čepići od švedske vate, naočale, zaštitne rukavice i pregače. Radni ritam drvotokara/drvotokarice u pravilu je slobodan i odmore mogu uzimati prema potrebi. Prema poslodavčevim potrebama, rade u smjenama. Drvotokari/Drvotokarice se najčešće zapošljavaju u obrtništvu, ali se mogu zaposliti i u industriji.

Drvotokari/Drvotokarice moraju imati zdrav mišićno-koštani i dišni sustav (isključuje osobe koje imaju indikaciju alergije na prašinu) jer rade uglavnom stojeći i jer su izloženi prašini. Preosjetljivost na buku može biti zapreka za drvotokarsko zanimanje, iako se primjenom odgovarajuće zaštite buka strojeva može smanjiti ispod maksimalne dopuštene granice.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiziranje i planiranje drvotokarskih poslova te razvijanje novih proizvoda
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Istraživati trendove u proizvodnji tokarenih predmeta
Pratiti tržište proizvoda od drva
Definirati proizvodni program na osnovi analize tržišta
Planirati nabavu drvnog i nedrvnog materijala na osnovi analize tržišta
Planirati tijek tehnološkog procesa
Pratiti inovacije u tehnologiji drvne proizvodnje
Kreirati i razvijati inovativne drvne proizvode
2.
Pripremne aktivnosti za početak drvotokarskih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati karakteristike drvnih i nedrvnih materijala
Skladištiti piljenice tj. piljenu građu
Sušiti piljenice ili drvne elemente (prirodnim putem ili u sušari) prije ili nakon tokarenja (obrada suhog ili mokrog drva)
Pripremiti zaštitnu opremu za rad
Čitati i izrađivati tehničku i tehnološku dokumentaciju
Pripremati i iščitavati tehnološku dokumentaciju (samostalno ili u suradnji s naručiteljem)
Pripremiti radno mjesto, alate i strojeve
Odabrati i pripremiti drvni i nedrvni materijal, ovisno vrsti proizvoda
Pripremiti drvo za obradu, (npr. iskrojiti drvo u drvne elemente-četvrtače, tj. komade drveta kvadratnog presjeka te višekutne ili okrugle komade drva i sl.) - npr. na tračnoj pili, kružnoj pili i sl.
Slijepiti elemente zbog postizanja određene dimenzije - po potrebi (dužinski, širinski, debljinski)
Očistiti radno mjesto poslije drvotokarenja
3.
Tokarenje i obrada drvnog elementa
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati princip rada i karakteristike tokarskih alata i strojeva
Poznavati tijek tehnološkog procesa izrade drvotokarskih proizvoda
Postaviti pripremljeni drvni element na tokarski stroj
Tokariti na tokarskom stroju pripremljene drvne elemente u željeni oblik, prema tehnološkoj dokumentaciji (čeono, uzdužno ili poprečno tokarenje)
Bušiti rupe u tokarenim drvnim elementima, po potrebi u međufazi ili nakon procesa tokarenja
Brusiti tokarene elemente ručno ili strojno
Površinski obraditi (npr. temeljnim i završnim premazom) pojedine tokarene elemente ili završni proizvod
Montirati tokarene elemente (lijepljenjem ili drugim spojevima) - prema potrebi
Pakirati i isporučivati izrađene drvne proizvode
4.
Obavljanje administrativnih i komercijalnih poslova pri izradi drvotokarskih proizvoda
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Pripremati ugovore/narudžbenice
Umnožavati potrebnu tehnološku dokumentaciju (npr. krojne liste, radne liste, skladišni dokumenti vezani za nabavu i prodaju, radionički nacrti i skice)
Obračunati proizvodnju na kraju radnog dana
Evidentirati utrošeni materijal na kraju radnog dana
Evidentirati količinu materijala na zalihi
Voditi evidenciju o rokovima izrade, isporuke i slično
Evidentirati rokove održavanja i servisiranja alata i strojeva
Voditi knjigu izlaznih računa
Izrađivati kalkulacije cijene drvnog proizvoda
Izrađivati komercijalne ponude temeljem upita/narudžbe klijenta
Nabavljati materijale za drvotokarsku proizvodnju
Izdavati račune i naplaćivati račune
Izlagati u prodajnim salonima koji prodaju gotove drvne proizvode - po mogućnosti
Sudjelovati u kontinuiranom ažuriranju web stranice i profila na društvenim mrežama
5.
Poslovno komuniciranje pri obavljanju drvotokarskih poslova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s kupcima
Komunicirati s kolegama unutar radnog tima
Komunicirati s dobavljačima osnovnog i pomoćnog materijala
Komunicirati sa srodnim tvrtkama (npr. stolari i sl.)
Komunicirati s trgovcima koji prodaju proizvedene predmete
Komunicirati sa strukovnim udruženjima
Komunicirati s obrazovnim sustavom
6.
Osiguranje kvalitete drvotokarskih proizvoda i procesa njihove izrade
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati rad i dijeliti stečeno iskustvo
Samoprocjenjivati vlastiti rad i kontinuirano unapređivati kvalitetu svoje usluge (npr. na osnovi povratnih informacija klijenata)
Kontrolirati kvalitetu ulaznog drvnog materijala (npr. klasiranje drva, vlaga, greške drva i sl.)
Kontrolirati kvalitetu vlastite proizvodnje i svojih proizvoda
Davati jamstva na kvalitetu svojih proizvoda
Pratiti trendove u struci i kontinuirano se profesionalno razvijati i usavršavati
7.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri izradi drvotokarskih proizvoda
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati propise za zaštitu na radu
Poznavati i primjenjivati propise za zaštitu okoliša
Primjenjivati propisana pravila zaštite na radu (npr. zaštitnu opremu za rad, zaštitu od buke, za kvalitetu osvjetljenja, zaštitu od trovanja i sl.)
Koristiti drvo kao ekološki najprihvatljiviji materijal (kao prirodno obnovljiv resurs)
Koristiti (po mogućnosti) ekološki prihvatljive premaze za završnu obradu i druge pomoćne materijale
Prikupljati otpadni materijal za oporabu (npr. prikupljanje piljevine i njeno plasiranje u kompost ili proizvodnju energije i sl.)
Prikupljati, razvrstavati otpadni materijal, zbrinuti ga na siguran način ili prodati kao ogrjevni otpad
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje drvotokarskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Istraživati trendove u proizvodnji tokarenih predmeta
Pratiti tržište proizvoda od drva
Definirati proizvodni program na osnovi analize tržišta
Planirati nabavu drvnog i nedrvnog materijala na osnovi analize tržišta
Planirati tijek tehnološkog procesa
2.
Pripremne aktivnosti za početak drvotokarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati karakteristike drvnih i nedrvnih materijala
Skladištiti piljenice tj. piljenu građu
Sušiti piljenice ili drvne elemente (prirodnim putem ili u sušari) prije ili nakon tokarenja (obrada suhog ili mokrog drva)
Pripremiti zaštitnu opremu za rad
Čitati i izrađivati tehničku i tehnološku dokumentaciju
Pripremati i iščitavati tehnološku dokumentaciju (samostalno ili u suradnji s naručiteljem)
Pripremiti radno mjesto, alate i strojeve
Odabrati i pripremiti drvni i nedrvni materijal, ovisno vrsti proizvoda
Pripremiti drvo za obradu, (npr. iskrojiti drvo u drvne elemente-četvrtače, tj. komade drveta kvadratnog presjeka te višekutne ili okrugle komade drva i sl.) - npr. na tračnoj pili, kružnoj pili i sl.
Slijepiti elemente zbog postizanja određene dimenzije - po potrebi (dužinski, širinski, debljinski)
Očistiti radno mjesto poslije drvotokarenja
3.
Tokarenje i obrada drvnog elementa
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati princip rada i karakteristike tokarskih alata i strojeva
Poznavati tijek tehnološkog procesa izrade drvotokarskih proizvoda
Postaviti pripremljeni drvni element na tokarski stroj
Tokariti na tokarskom stroju pripremljene drvne elemente u željeni oblik, prema tehnološkoj dokumentaciji (čeono, uzdužno ili poprečno tokarenje)
Bušiti rupe u tokarenim drvnim elementima, po potrebi u međufazi ili nakon procesa tokarenja
Brusiti tokarene elemente ručno ili strojno
Površinski obraditi (npr. temeljnim i završnim premazom) pojedine tokarene elemente ili završni proizvod
Montirati tokarene elemente (lijepljenjem ili drugim spojevima) - prema potrebi
Pakirati i isporučivati izrađene drvne proizvode
4.
Obavljanje administrativnih poslova pri izradi drvotokarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Pripremati ugovore/narudžbenice
Umnožavati potrebnu tehnološku dokumentaciju (npr. krojne liste, radne liste, skladišni dokumenti vezani za nabavu i prodaju, radionički nacrti i skice)
Obračunati proizvodnju na kraju radnog dana
Evidentirati utrošeni materijal na kraju radnog dana
Evidentirati količinu materijala na zalihi
Voditi evidenciju o rokovima izrade, isporuke i slično
Evidentirati rokove održavanja i servisiranja alata i strojeva
Voditi knjigu izlaznih računa
5.
Obavljanje komercijalnih poslova pri izradi drvotokarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izrađivati kalkulacije cijene drvnog proizvoda
Izrađivati komercijalne ponude temeljem upita/narudžbe klijenta
Nabavljati materijale za drvotokarsku proizvodnju
Izdavati račune i naplaćivati račune
Izlagati u prodajnim salonima koji prodaju gotove drvne proizvode - po mogućnosti
Sudjelovati u kontinuiranom ažuriranju web stranice i profila na društvenim mrežama
6.
Poslovno komuniciranje pri obavljanju drvotokarskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s kupcima
Komunicirati s kolegama unutar radnog tima
Komunicirati s dobavljačima osnovnog i pomoćnog materijala
Komunicirati sa srodnim tvrtkama (npr. stolari i sl.)
Komunicirati s trgovcima koji prodaju proizvedene predmete
Komunicirati sa strukovnim udruženjima
Komunicirati s obrazovnim sustavom
7.
Kreiranje inovativnih drvotokarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pratiti inovacije u tehnologiji drvne proizvodnje
Kreirati i razvijati inovativne drvne proizvode
8.
Osiguranje kvalitete drvotokarskih proizvoda i procesa njihove izrade
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati rad i dijeliti stečeno iskustvo
Samoprocjenjivati vlastiti rad i kontinuirano unapređivati kvalitetu svoje usluge (npr. na osnovi povratnih informacija klijenata)
Kontrolirati kvalitetu ulaznog drvnog materijala (npr. klasiranje drva, vlaga, greške drva i sl.)
Kontrolirati kvalitetu vlastite proizvodnje i svojih proizvoda
Davati jamstva na kvalitetu svojih proizvoda
Pratiti trendove u struci i kontinuirano se profesionalno razvijati i usavršavati
9.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri izradi drvotokarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati propise za zaštitu na radu
Poznavati i primjenjivati propise za zaštitu okoliša
Primjenjivati propisana pravila zaštite na radu (npr. zaštitnu opremu za rad, zaštitu od buke, za kvalitetu osvjetljenja, zaštitu od trovanja i sl.)
Koristiti drvo kao ekološki najprihvatljiviji materijal (kao prirodno obnovljiv resurs)
Koristiti (po mogućnosti) ekološki prihvatljive premaze za završnu obradu i druge pomoćne materijale
Prikupljati otpadni materijal za oporabu (npr. prikupljanje piljevine i njeno plasiranje u kompost ili proizvodnju energije i sl.)
Prikupljati, razvrstavati otpadni materijal, zbrinuti ga na siguran način ili prodati kao ogrjevni otpad
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Drvotokar/ Drvotokarica
Datum upisa
7.4.2022
Vrijedi do
28.2.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje