Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Restaurator tekstila / Restauratorica tekstila

Razina HKO
5
Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.49.4 Tekstilni tehničar/tekstilna tehničarka

3471.24.4 Dizajner/dizajnerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Restaurator / Restauratorica tekstila obnavlja, održava (njeguje) i čisti odjevne i ostale tekstilne predmete te tekstilne dijelove drvenih i metalnih konstrukcija. U svom radu dijelove tekstila, koji nedostaju ili su tijekom vremena su oštećeni, restauracijom vraća u prvobitni izgled što sprečava širenje oštećenja. Utvrđuju najsigurniji i najučinkovitije metode rada na tekstilu, pripremaju restaurirane predmete od tekstila za skladištenje i otpremu.

Uvjeti rada

Restaurator / Restauratorica tekstila radi u tekstilnoj radionici ili ateljeu za restauraciju tekstila. Posao obavlja ovisno o zahtjevima naručitelja.

Preporučljivo je odijevanje zaštitne odjeće u uvjetima koji to zahtijevaju. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom. Rad je 8 sati u danu, prema planu, no ovisi o opsegu poslova i rokovima isporuke restauriranog tekstilnog predmeta. U radu na restauraciji tekstila izložen je dugotrajnom sjedenju, naginjanju naprijed bez potpore leđa, opterećenju kralježnice i ruku te opterećenju vida.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiza i organizacija u restauraciji tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati narudžbu za restauraciju tekstila
vizualno pregledati i identificirati oštećenja tekstila za restauraciju
utvrditi mogućnost restauracije tekstila
analizirati osnovne i pomoćne materijale za restauraciju tekstila
utvrditi primijenjene tehnike tekstilnog rukotvorstva na zaprimljenom tekstilnom predmetu (artefaktu) za restauraciju
izraditi kalkulacije troškova za restauraciju tekstilnog predmeta
predvidjeti potrebno vrijeme za restauraciju tekstilnog proizvoda
analizirati postojeću dokumentaciju tekstilnog predmeta predviđenog za restauraciju
utvrditi fizikalne i kemijske postupke za ispitivanje tekstila za restaurirani predmet (artefakt)
planirati tijek restauracije tekstilnog proizvoda
odabrati najsigurniju i najučinkovitiju metodu restauracije tekstilnog predmeta
organizirati proces restauracije tekstilnog predmeta (artefakta)
pripremiti radno mjesto za restauraciju tekstila na siguran način
utvrditi površinska oštećenja niti tekstilnoga predmeta
2.
Materijalni resursi za restauraciju tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati stilske karakteristike zaprimljenog tekstilnog predmeta za restauraciju
identificirati starost, sastav, originalni tekstilni uzorak i vrstu izrade tekstila
planirati osnovne i pomoćne materijale za restauraciju tekstilnog predmeta
planirati pribor i opremu potrebnu za restauraciju tekstilnog predmeta
pripremiti osnovni i pomoćni materijal za restauraciju tekstilnog predmeta
pripremiti pribor i opremu potrebnu za restauraciju tekstilnog predmeta
provjeriti ispravnost ručnog alata, pribora i tradicijskih uređaja
održavati sredstva rada i redovito čistiti radno mjesto restauracije
identificirati svojstva različitih vrsta tekstila za restauraciju
pripremiti tekstilni materijal za restauraciju (pranje, čišćenje otprašivanje i drugo)
primijeniti odgovarajući materijal prema originalnom tekstilnom uzorku
3.
Metode i postupci restauracije, njege i čuvanja tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
utvrditi odgovarajuću metodu za restauraciju tekstila
primijeniti odgovarajuću metodu restauracije tekstilnog predmeta
identificirati oštećenja na tekstilnim vlaknima predmeta za restauraciju
primijeniti odgovarajući stil povijesnog razdoblja tekstila u restauraciji tekstila
primijeniti odgovarajuću koloristiku prema originalnom tekstilnom uzorku u restauraciji tekstila
koristiti odgovarajuće alate, pribor i uređaje za obradu tekstila pri restauratorskim postupcima
restaurirati tekstilni predmet prema utvrđenim obilježjima povijesnog razdoblja
predložiti odgovarajuće uvjete za čuvanje povijesnih tekstilnih predmeta
preporučiti postupke njege različitih vrsta povijesnog tekstila
primijeniti postupke čuvanja povijesnog tekstila
primijeniti osnovne tehnike čišćenja tekstila restauriranog predmeta
primijeniti odgovarajuće postupke pranja povijesnog tekstila
primijeniti odgovarajuće tehnike kemijskog čišćenja povijesnog tekstila
pripremiti restaurirani tekstilni predmet (artefakt) za skladištenje i otpremu
4.
Dokumentacija u restauraciji tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
utvrditi rokove isporuke restauriranog modnog proizvoda
fotografirati zaprimljeni tekstilni predmet za restauraciju
koristiti IKT u planiranju restauriranja tekstilnog predmeta
fotografirati pojedine faze restauracije tekstila
dokumentirati sve faze procesa restauracije tekstila
koristiti IKT za vođenje evidencija i dokumentiranje faza restauracije tekstila
voditi evidenciju predmeta u zbirkama povijesnog tekstila
5.
Komunikacija u radu na restauraciji tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s naručiteljem restauracije tekstila
komunicirati s dobavljačima materijala za restauriranje tekstila
komunicirati na stranom jeziku uz uporabu stručne restauratorske terminologije
primijeniti poslovni bonton i etiku u komunikaciji sa suradnicima i klijentima u restauratorskim postupcima
6.
Zaštita na radu i zaštita okoliša pri restauraciji tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se mjera zaštite na radu pri provedbi restauracije tekstila
pridržavati se mjera zaštite na radu pri održavanju i čuvanju i transportu povijesnog tekstila
kontrolirati provedbu mjera zaštite na radu pri restauraciji, održavanju i čuvanju povijesnog tekstila
primijeniti principe održivog razvoja u zaštiti kulturno povijesnog tekstilnog naslijeđa nacionalnog prostora
planirati sredstva zaštite na radu pri restauraciji tekstila i kože
7.
Kontrola kvalitete u restauraciji tekstila
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poštivati rokove isporuke restauracije tekstilnih predmeta
kontrolirati čuvanje tekstilnih artefakata u skladu s muzejskim pravilima
kontrolirati postupke restauracije tekstila
kontrolirati postupke njege i čuvanja povijesnog tekstila
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Analiziranje narudžbe za restauraciju tekstila
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati narudžbu za restauraciju tekstila
vizualno pregledati i identificirati oštećenja tekstila za restauraciju
utvrditi mogućnost restauracije tekstila
analizirati osnovne i pomoćne materijale za restauraciju tekstila
utvrditi primijenjene tehnike tekstilnog rukotvorstva na zaprimljenom tekstilnom predmetu (artefaktu) za restauraciju
izraditi kalkulacije troškova za restauraciju tekstilnog predmeta
predvidjeti potrebno vrijeme za restauraciju tekstilnog proizvoda
identificirati stilske karakteristike zaprimljenog tekstilnog predmeta za restauraciju
utvrditi rokove isporuke restauriranog modnog proizvoda
komunicirati s naručiteljem restauracije tekstila
2.
Planiranje restauracije tekstila
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati postojeću dokumentaciju tekstilnog predmeta predviđenog za restauraciju
utvrditi fizikalne i kemijske postupke za ispitivanje tekstila za restaurirani predmet (artefakt)
planirati tijek restauracije tekstilnog proizvoda
identificirati starost, sastav, originalni tekstilni uzorak i vrstu izrade tekstila
planirati osnovne i pomoćne materijale za restauraciju tekstilnog predmeta
planirati pribor i opremu potrebnu za restauraciju tekstilnog predmeta
utvrditi odgovarajuću metodu za restauraciju tekstila
fotografirati zaprimljeni tekstilni predmet za restauraciju
koristiti IKT u planiranju restauriranja tekstilnog predmeta
komunicirati s dobavljačima materijala za restauriranje tekstila
komunicirati na stranom jeziku uz uporabu stručne restauratorske terminologije
planirati sredstva zaštite na radu pri restauraciji tekstila i kože
3.
Organiziranje radova i pripremanje radnog mjesta za restauraciju tekstila
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
odabrati najsigurniju i najučinkovitiju metodu restauracije tekstilnog predmeta
organizirati proces restauracije tekstilnog predmeta (artefakta)
pripremiti radno mjesto za restauraciju tekstila na siguran način
pripremiti osnovni i pomoćni materijal za restauraciju tekstilnog predmeta
pripremiti pribor i opremu potrebnu za restauraciju tekstilnog predmeta
provjeriti ispravnost ručnog alata, pribora i tradicijskih uređaja
održavati sredstva rada i redovito čistiti radno mjesto restauracije
4.
Restauriranje tekstilnih predmeta
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
utvrditi površinska oštećenja niti tekstilnoga predmeta
identificirati svojstva različitih vrsta tekstila za restauraciju
pripremiti tekstilni materijal za restauraciju (pranje, čišćenje otprašivanje i drugo)
primijeniti odgovarajući materijal prema originalnom tekstilnom uzorku
primijeniti odgovarajuću metodu restauracije tekstilnog predmeta
identificirati oštećenja na tekstilnim vlaknima predmeta za restauraciju
primijeniti odgovarajući stil povijesnog razdoblja tekstila u restauraciji tekstila
primijeniti odgovarajuću koloristiku prema originalnom tekstilnom uzorku u restauraciji tekstila
koristiti odgovarajuće alate, pribor i uređaje za obradu tekstila pri restauratorskim postupcima
restaurirati tekstilni predmet prema utvrđenim obilježjima povijesnog razdoblja
fotografirati pojedine faze restauracije tekstila
dokumentirati sve faze procesa restauracije tekstila
koristiti IKT za vođenje evidencija i dokumentiranje faza restauracije tekstila
pridržavati se mjera zaštite na radu pri provedbi restauracije tekstila
5.
Njega i čuvanje povijesnih tekstilnih predmeta
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
predložiti odgovarajuće uvjete za čuvanje povijesnih tekstilnih predmeta
preporučiti postupke njege različitih vrsta povijesnog tekstila
primijeniti postupke čuvanja povijesnog tekstila
primijeniti osnovne tehnike čišćenja tekstila restauriranog predmeta
primijeniti odgovarajuće postupke pranja povijesnog tekstila
primijeniti odgovarajuće tehnike kemijskog čišćenja povijesnog tekstila
pripremiti restaurirani tekstilni predmet (artefakt) za skladištenje i otpremu
voditi evidenciju predmeta u zbirkama povijesnog tekstila
pridržavati se mjera zaštite na radu pri održavanju i čuvanju i transportu povijesnog tekstila
6.
Osiguravanje kvalitete restauracije tekstila, njege i čuvanja povijesnog tekstila
Datum evidencije u Registar HKO
6.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primijeniti poslovni bonton i etiku u komunikaciji sa suradnicima i klijentima u restauratorskim postupcima
kontrolirati provedbu mjera zaštite na radu pri restauraciji, održavanju i čuvanju povijesnog tekstila
primijeniti principe održivog razvoja u zaštiti kulturno povijesnog tekstilnog naslijeđa nacionalnog prostora
poštivati rokove isporuke restauracije tekstilnih predmeta
kontrolirati čuvanje tekstilnih artefakata u skladu s muzejskim pravilima
kontrolirati postupke restauracije tekstila
kontrolirati postupke njege i čuvanja povijesnog tekstila
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Restaurator tekstila / Restauratorica tekstila
Datum upisa
6.4.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje