Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Pivar / Pivarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.751.7514 Prerađivači/prerađivačice voća, povrća i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pivar samostalno ili uz nadzor sudjeluje u postupcima odabira i pripreme sirovina, proizvodnji sladovine i piva, kuhanju, filtriranju, punjenju i skladištenju piva. Samostalno rukuje strojevima za proizvodnju i punjenje piva u ambalažu. Razumije fizikalno-kemijske i mikrobiološke procese koji utjeću na kvalitetu gotovog proizvoda. Provodi sve higijenske mjere za očuvanje zdravlja potrošača i kvalitete proizvoda. Pravilno skladišti sirovine i gotov proizvod, ekološki zbrinjava otpad i vodi proizvodnu dokumentaciju.

Uvjeti rada

Radi se pretežno u stojećem položaju. Učestalo se dižu teški predmeti. Moguć je rad u smjeni. Moguće je da se radi pod umjetnim svjetlom. Postoji opasnost od ozljede prilikom rukovanja teškim strojevima. Postoji opasnost od štetnih kemikalija i plinova.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Implementacija HACCP standarda u proizvodnju piva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti dnevna zaduženja
Organizirati dnevni raspored
Planirati ekonomičnu upotrebu resursa
Planirati ekološko gospodarenje otpadom
Uskladiti postupke rada sa suradnicima
Procijeniti vrijeme potrebno za pojedine postupke
Organizirati vremenski tijek radnog procesa
2.
Pripremanje radnog mjesta pivara
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uzeti brisove proizvodnih elemenata, kako bi se napravila mikrobiološka analiza
Odraditi CIP (cleaning in place) postupak čišćenja na strojevima prije rada
Pripremati strojeve za rad prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
3.
Operativni poslovi u proizvodnji piva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Zaprimati sirovine za proizvodnju piva
Pripremiti sirovine za obradu
Iščitati recepturu za proizvodnju piva
Izabrati i izvagati slad prema recepturi
Filtrirati vodu radi korištenja u proizvodnji piva
Obogatiti filtriranu vodu mineralima prema zadanim specifikacijama
Ukomljavati slad radi dobivanja sladovine prema recepturi
Kuhati sladovinu i dodavati hmelj prema recepturi
Filtrirati i cijediti sladovinu
Ukloniti trop
Hladiti i bistriti sladovinu
Dodavati kvasac prema recepturi i nadgledati proces fermentacije
Izdvojiti nataloženi kvasac nakon procesa fermentacije
Kontrolirati temperaturu i kemijski sastav piva koje odležava i voditi računa da proces teče prema očekivanjima
Filtrirati pivo prema recepturi
Odabrati vrstu i količinu ambalaže prema radnom nalogu
Provjeriti kakvoću ambalaže
Puniti ambalažu pivom
Sortirati ambalažu prema radnom nalogu
Iščitati tehničko tehnološku dokumentaciju strojeva
Provjeriti ispravnost strojeva koji se koriste u proizvodnji piva
Redovito održavati strojeve i sredstva za rad
Primijeniti zadani program čišćenja sredstava za rad
Otklanjati jednostavne mehaničke kvarove
Održavati čistoću strojeva
Rukovati cisternom za kondicioniranje slada
Rukovati mlinom za mljevenje slada
Rukovati spremnikom za kuhanje sladovine
Rukovati spremnikom za odvajanje čvrstih ostataka hmelja od sadovine
Rukovati potpornom opremom
Rukovati strojem za punjenje staklenih boca
Rukovati strojem za punjenje plastičnih boca
Rukovati strojem za punjenje limenki
Rukovati strojem koji pakira u kutije
Rukovati strojem koji puni kegove
4.
Administrativni poslovi u pivarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Otvarati radne naloge
Voditi dnevnik kuhanja i evidenciju aktivnosti
Osiguravati sljedivost kroz vođenje dokumentacije
Prikupljati propisanu dokumentaciju o podrijetlu i kvaliteti ulaznih sirovina
Pratiti kretanje sirovina u proizvodnom procesu (od primitka sirovina do finalnih proizvoda)
Voditi dokumentaciju o kretanju sirovina u procesu proizvodnje
Primijeniti važeće zakonodavstvo o kriterijima kvalitete ulaznih sirovina
Voditi evidenciju o svim proizvodnim postupcima
Voditi evidenciju o pretoku
Voditi dnevnik rada
Bilježiti gubitak materijala
Evidentirati sve parametre procesa proizvodnje
Evidentirati CIP čišćenje
Bilježiti podatke za svaku pojedinu šaržu
Voditi očevidnik o potrošnji kemikalija
Voditi dokumentaciju vezanu uz zaštitu okoliša
5.
Komunikacija u pivarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvještavati nadređene o svim poduzetim postupcima
Grupno planirati radne postupke sa suradnicima
Komunicirati s kolegama na profesionalan i ispravan način
Prenijeti relevantne informacije o poslu u slučaju smjenskog rada
Komunicirati sa suradnicima, klijentima i profesionalnim službama
Koristiti suvremenu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
koristiti stručnu terminologiju
6.
Osiguranje kvalitete u pivarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Rukovoditi parametrima kvalitete prema mikrobiološkoj analizi
Provjeravati kvalitetu poluproizvoda i konačnog proizvoda prema zadanom planu kontrole kvalitete
Procijeniti senzorne karakteristike piva prema zadanom standardu
Provjeravati rok trajanja sirovine i upozoravati na nepravilnosti u sirovinama (oštećenje ambalaže, strane tvari, miris)
Provoditi načela dobre proizvodne i higijenske prakse
Djelovati u skladu sa zakonskim i internim propisima koji se odnose na sastav i kvalitetu piva
Pratiti inovacije na profesionalnom polju
7.
Zaštita zdravlja i okoliša u pivarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi postupke zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja i očuvanja okoliša
Primjenjivati regulativu o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
Provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
Održavati osobnu higijenu i higijenu radne odjeće
Provjeravati higijenske karakteristike sirovine
Ispravno skladištiti sirovine kako bi se održala kvaliteta i zdravstvena ispravnost proizvoda
Održavati čistoću svih površina za proizvodnju i skladištenje piva
Primijeniti HACCP standard
Koristiti propisanu sigurnosnu opremu na radnom mjestu
Udovoljavati zakonskim propisima o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara
Racionalno upravljati prirodnim resursima
Racionalno i ekološki upravljati energijom
Ispravno i ekološki prihvatljivo manipulirati ugljik dioksidom
Skladištiti sekundarne sirovine koje nastaju proizvodnjom piva
Prenamijeniti sekundarne sirovine kako bi se racionalno iskoristile s ciljem smanjenja otpada i racionalnog korištenja resursa
Ispravno zbrinjavati otpad kako bi se vodilo računa o ekološkoj održivosti proizvodnje
Ekološki odgovorno skladištiti i prenamijeniti nusproizvode
Ekološki odgovorno manipulirati s ugljik dioksidom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Sudjelovanje u pripremi pivarske proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Proučiti dnevna zaduženja
Organizirati dnevni raspored
Planirati ekonomičnu upotrebu resursa
Planirati ekološko gospodarenje otpadom
Uskladiti postupke rada sa suradnicima
Procijeniti vrijeme potrebno za pojedine postupke
Organizirati vremenski tijek radnog procesa
Uzeti brisove proizvodnih elemenata, kako bi se napravila mikrobiološka analiza
Odraditi CIP (cleaning in place) postupak čišćenja na strojevima prije rada
Pripremati strojeve za rad prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
Održavati osobnu higijenu i higijenu radne odjeće
2.
Proizvodnja piva
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Zaprimati sirovine za proizvodnju piva
Pripremiti sirovine za obradu
Iščitati recepturu za proizvodnju piva
Izabrati i izvagati slad prema recepturi
Filtrirati vodu radi korištenja u proizvodnji piva
Obogatiti filtriranu vodu mineralima prema zadanim specifikacijama
Ukomljavati slad radi dobivanja sladovine prema recepturi
Kuhati sladovinu i dodavati hmelj prema recepturi
Filtrirati i cijediti sladovinu
Ukloniti trop
Hladiti i bistriti sladovinu
Dodavati kvasac prema recepturi i nadgledati proces fermentacije
Izdvojiti nataloženi kvasac nakon procesa fermentacije
Kontrolirati temperaturu i kemijski sastav piva koje odležava i voditi računa da proces teče prema očekivanjima
Filtrirati pivo prema recepturi
3.
Osiguravanje kvalitete procesa proizvodnje piva i kontrola proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Rukovoditi parametrima kvalitete prema mikrobiološkoj analizi
Provjeravati kvalitetu poluproizvoda i konačnog proizvoda prema zadanom planu kontrole kvalitete
Procijeniti senzorne karakteristike piva prema zadanom standardu
Provjeravati rok trajanja sirovine i upozoravati na nepravilnosti u sirovinama (oštećenje ambalaže, strane tvari, miris)
Provoditi načela dobre proizvodne i higijenske prakse
Djelovati u skladu sa zakonskim i internim propisima koji se odnose na sastav i kvalitetu piva
Pratiti inovacije na profesionalnom polju
Provjeravati higijenske karakteristike sirovine
Ispravno skladištiti sirovine kako bi se održala kvaliteta i zdravstvena ispravnost proizvoda
Održavati čistoću svih površina za proizvodnju i skladištenje piva
Primijeniti HACCP standard
4.
Pakiranje piva u ambalažu
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Odabrati vrstu i količinu ambalaže prema radnom nalogu
Provjeriti kakvoću ambalaže
Puniti ambalažu pivom
Sortirati ambalažu prema radnom nalogu
5.
Rukovanje i održavanje proizvodnih strojeva i strojeva za pakiranje
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Iščitati tehničko tehnološku dokumentaciju strojeva
Provjeriti ispravnost strojeva koji se koriste u proizvodnji piva
Redovito održavati strojeve i sredstva za rad
Primijeniti zadani program čišćenja sredstava za rad
Otklanjati jednostavne mehaničke kvarove
Održavati čistoću strojeva
Rukovati cisternom za kondicioniranje slada
Rukovati mlinom za mljevenje slada
Rukovati spremnikom za kuhanje sladovine
Rukovati spremnikom za odvajanje čvrstih ostataka hmelja od sadovine
Rukovati potpornom opremom
Rukovati strojem za punjenje staklenih boca
Rukovati strojem za punjenje plastičnih boca
Rukovati strojem za punjenje limenki
Rukovati strojem koji pakira u kutije
Rukovati strojem koji puni kegove
6.
Vođenje proizvodne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Otvarati radne naloge
Voditi dnevnik kuhanja i evidenciju aktivnosti
Osiguravati sljedivost kroz vođenje dokumentacije
Prikupljati propisanu dokumentaciju o podrijetlu i kvaliteti ulaznih sirovina
Pratiti kretanje sirovina u proizvodnom procesu (od primitka sirovina do finalnih proizvoda)
Voditi dokumentaciju o kretanju sirovina u procesu proizvodnje
Primijeniti važeće zakonodavstvo o kriterijima kvalitete ulaznih sirovina
Voditi evidenciju o svim proizvodnim postupcima
Voditi evidenciju o pretoku
Voditi dnevnik rada
Bilježiti gubitak materijala
Evidentirati sve parametre procesa proizvodnje
Evidentirati CIP čišćenje
Bilježiti podatke za svaku pojedinu šaržu
Voditi očevidnik o potrošnji kemikalija
Voditi dokumentaciju vezanu uz zaštitu okoliša
7.
Komunikacija u pivarskoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Izvještavati nadređene o svim poduzetim postupcima
Grupno planirati radne postupke sa suradnicima
Komunicirati s kolegama na profesionalan i ispravan način
Prenijeti relevantne informacije o poslu u slučaju smjenskog rada
Komunicirati sa suradnicima, klijentima i profesionalnim službama
Koristiti suvremenu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
koristiti stručnu terminologiju
8.
Izvođenje pivarskih poslova na način da se ne ugrožava vlastita sigurnost i sigurnost suradnika
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Provoditi postupke zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja i očuvanja okoliša
Provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
Koristiti propisanu sigurnosnu opremu na radnom mjestu
Udovoljavati zakonskim propisima o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara
9.
Ekološki savjesno zbrinjavanje otpada i sekundarnih sirovina u pivarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Primjenjivati regulativu o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
Racionalno upravljati prirodnim resursima
Racionalno i ekološki upravljati energijom
Ispravno i ekološki prihvatljivo manipulirati ugljik dioksidom
Skladištiti sekundarne sirovine koje nastaju proizvodnjom piva
Prenamijeniti sekundarne sirovine kako bi se racionalno iskoristile s ciljem smanjenja otpada i racionalnog korištenja resursa
Ispravno zbrinjavati otpad kako bi se vodilo računa o ekološkoj održivosti proizvodnje
Ekološki odgovorno skladištiti i prenamijeniti nusproizvode
Ekološki odgovorno manipulirati s ugljik dioksidom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pivar / Pivarka
Datum upisa
31.3.2022
Vrijedi do
1.4.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje