Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ekonomist/ekonomistica za međunarodno poslovanje

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.26.263.2631 Ekonomisti/ekonomistice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ekonomist/ekonomistica za međunarodno poslovanje je osoba koja samostalno i/ili timski planira i organizira resurse za realizaciju poslovnih aktivnosti. Uspješno obavljanje posla zahtijeva istraživanje tržišta te prikupljanje i analizu podataka i informacija za procjenu budućih kretanja na međunarodnom tržištu. Na temelju analiza poslovnog okruženja, planira buduće poslovne poduhvate te razvija strategije nastupa na međunarodnom tržištu. U okviru posla je i izrada stručnih izvješća, kreiranje poslovnih ponuda i upita, sklapanje poslovnih ugovora, uvoz, izvoz i s tim povezanih poslova te korištenje instrumenata zaštite od poslovnih rizika. Posao ekonomista/ekonomistice za međunarodno poslovanje podrazumijeva i poslovno pregovaranje te usmeno i pisano komuniciranje sa različitim dionicima.

Uvjeti rada

Ekonomist/ekonomistica za međunarodno poslovanje obavlja veći dio posla u uredu, a time je izložen/a riziku dugotrajnog sjedenja, zračenju računala te rizicima povezanih s umjetnom rasvjetom. S obzirom da radi s inozemnim tržištem, radno mjesto može zahtijevati i česta putovanja čime je izložen/a dugotrajnoj vožnji. Ekonomist/ekonomistica za međunarodno poslovanje često ima klizno radno vrijeme.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Primjena znanja iz međunarodnog poslovanja
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno istražiti statističke podatke i poslovne informacija iz međunarodnog poslovanja
- analizirati makroekonomske čimbenike i politike koje utječu na međunarodno poslovanje
- analizirati ekonomski, pravni i financijski sustav države s kojom se posluje na međunarodnom tržištu
- znati teorije međunarodne trgovine, internacionalizacije i međunarodnih financija
- znati na kojim izvorima pronaći potrebne podatke i/ili informacije iz međunarodnog poslovanja
- identificirati međunarodne trgovačke običaje i smjernice međunarodnih institucija
- primijeniti pravni okvir za rad na međunarodnom tržištu
- analizirati postupke i procedure međunarodnih natječaja
- primijeniti preporuke/mjere međunarodnih institucija
- primijeniti koncepte međunarodne trgovine i međunarodnog marketinga
- identificirati varijable poslovnog okruženja koje utječu na planiranje i provođenje marketinških strategija i taktika
- identificirati specifičnosti tržišta na kojem se posluje
2.
Planiranje i organiziranje rada u međunarodnom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- administrirati poslovnu dokumentaciju
- osiguravati kvalitetu putem kontrole realizacije postavljenih ciljeva
- demonstrirati organizacijske vještine
- primjenjivati načela etike i društvene odgovornosti
- donositi odluke u različitim tržišnim situacijama (rizika, neizvjesnosti i asimetrije informacija)
3.
Vođenje poslovnih procesa u međunarodnom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- planirati poslovne operacije u međunarodnom poslovanju
- upravljati ljudskim potencijalima u međunarodnom poslovanju
- odabrati, interpretirati i koristiti relevantne činjenice i informacije iz međunarodnog poslovanja
- analizirati i predviđati aktivnosti u slučaju nepoznatih ili neočekivanih promjena u međunarodnom poslovnom okruženju
- identificirati i analizirati utjecaj kulture (kulturnih i/ili poslovnih običaja, normi, uzanci ...) na donošenje poslovnih odluka u međunarodnom poslovanju
- predlagati strategije izlaska na međunarodno tržište
- inovirati i unaprjeđivati poslovne procese i procedure za međunarodno poslovanje
- predložiti financijske instrumente procjene isplativosti u međunarodnom poslovanju
- koristiti instrumente zaštite od poslovnih rizika u međunarodnom poslovanju
- utvrditi tehnike i procedure uvozno-izvoznih postupaka i prateće dokumentacije
- kreirati poslovne ponude i upite
- primijeniti pregovaračke i prodajne vještine
- analizirati utjecaj kulture (kulturnih i/ili poslovnih običaja, normi, uzanci) na donošenje poslovnih odluka u međunarodnom poslovanju
- djelovati u interkulturalnom okruženju i predvidjeti kulturološke barijere
- odlučivati o strategijama pregovaranja s obzirom na specifičnosti inozemnog tržišta
- surađivati s različitim dionicima u različitim kulturama, organizacijskim i političkim krajolicima
4.
Samostalno i učinkovito komunicirati u međunarodnom poslovnom okruženju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- upravljati u kriznim situacijama
- formulirati preporuke, politike i planove za međunarodno djelovanje
- samostalno usmeno i pisano poslovno komunicirati
- komunicirati na stranom jeziku
- primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji
- aktivno slušati i komunicirati s dionicima uključenim u međunarodno poslovanje
- samostalno izraditi poslovna izvješća
- izabrati primjereni način vođenja i poslovne komunikacije u poslovnim pregovorima
- samostalno i timski voditi pregovore
5.
Samostalno primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- primijeniti statističke, kvantitativne i/ili kvalitativne metode i informacijske alate za donošenje odluka
- primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi podataka
- primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju za donošenje poslovnih odluka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Samostalno planiranje resursa za realizaciju predviđenih aktivnosti u međunarodnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- administrirati poslovnu dokumentaciju
- osiguravati kvalitetu putem kontrole realizacije postavljenih ciljeva
- demonstrirati organizacijske vještine
- primjenjivati načela etike i društvene odgovornosti
- planirati poslovne operacije u međunarodnom poslovanju
- upravljati ljudskim potencijalima u međunarodnom poslovanju
- upravljati u kriznim situacijama
2.
Samostalno prikupljanje i analiza statističkih podataka i poslovnih informacija relevantnih za međunarodno poslovanje
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- samostalno istražiti statističke podatke i poslovne informacija iz međunarodnog poslovanja
- odabrati, interpretirati i koristiti relevantne činjenice i informacije iz međunarodnog poslovanja
- primijeniti statističke, kvantitativne i/ili kvalitativne metode i informacijske alate za donošenje odluka
- primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi podataka
3.
Analiza ekonomskih podataka za poslovanje na međunarodnom tržištu
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- analizirati makroekonomske čimbenike i politike koje utječu na međunarodno poslovanje
- analizirati ekonomski, pravni i financijski sustav države s kojom se posluje na međunarodnom tržištu
4.
Istraživanje, analiziranje i procjena budućih kretanja na međunarodnom tržištu i konkurencije na tržištu
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- znati teorije međunarodne trgovine, internacionalizacije i međunarodnih financija
- znati na kojim izvorima pronaći potrebne podatke i/ili informacije iz međunarodnog poslovanja
- analizirati i predviđati aktivnosti u slučaju nepoznatih ili neočekivanih promjena u međunarodnom poslovnom okruženju
- primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju za donošenje poslovnih odluka
5.
Razvijanje poslovnih strategija za nastup na međunarodnom tržištu
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- identificirati međunarodne trgovačke običaje i smjernice međunarodnih institucija
- primijeniti pravni okvir za rad na međunarodnom tržištu
- identificirati i analizirati utjecaj kulture (kulturnih i/ili poslovnih običaja, normi, uzanci ...) na donošenje poslovnih odluka u međunarodnom poslovanju
- predlagati strategije izlaska na međunarodno tržište
- inovirati i unaprjeđivati poslovne procese i procedure za međunarodno poslovanje
- formulirati preporuke, politike i planove za međunarodno djelovanje
6.
Procjena isplativosti međunarodnih transakcija
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- analizirati postupke i procedure međunarodnih natječaja
- primijeniti preporuke/mjere međunarodnih institucija
- donositi odluke u različitim tržišnim situacijama (rizika, neizvjesnosti i asimetrije informacija)
- predložiti financijske instrumente procjene isplativosti u međunarodnom poslovanju
- koristiti instrumente zaštite od poslovnih rizika u međunarodnom poslovanju
7.
Sudjelovanje u kreiranju poslovnih ponuda i ugovora i marketinškim aktivnostima u međunarodnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- primijeniti koncepte međunarodne trgovine i međunarodnog marketinga
- identificirati varijable poslovnog okruženja koje utječu na planiranje i provođenje marketinških strategija i taktika
- utvrditi tehnike i procedure uvozno-izvoznih postupaka i prateće dokumentacije
- kreirati poslovne ponude i upite
- primijeniti pregovaračke i prodajne vještine
8.
Samostalno usmeno i pisano komuniciranje u međunarodnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- samostalno usmeno i pisano poslovno komunicirati
- komunicirati na stranom jeziku
- primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji
- aktivno slušati i komunicirati s dionicima uključenim u međunarodno poslovanje
- samostalno izraditi poslovna izvješća
9.
Poslovno pregovaranje u međunarodnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
22.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Ekonomski fakultet
Kompetencije
- identificirati specifičnosti tržišta na kojem se posluje
- analizirati utjecaj kulture (kulturnih i/ili poslovnih običaja, normi, uzanci) na donošenje poslovnih odluka u međunarodnom poslovanju
- djelovati u interkulturalnom okruženju i predvidjeti kulturološke barijere
- odlučivati o strategijama pregovaranja s obzirom na specifičnosti inozemnog tržišta
- surađivati s različitim dionicima u različitim kulturama, organizacijskim i političkim krajolicima
- izabrati primjereni način vođenja i poslovne komunikacije u poslovnim pregovorima
- samostalno i timski voditi pregovore
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ekonomist/ekonomistica za međunarodno poslovanje
Datum upisa
22.3.2022
Vrijedi do
20.12.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje