Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Zavarivač / Zavarivačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.721.7212 Zavarivači/zavarivačice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zavarivači/zavarivačice izrađuju ili popravljaju metalne proizvode ili opremu korištenjem topline za spajanje više metala, kao što su čelici, ljevovi, obojeni metali i njihove legure. Ovisno o tome koje metale spajaju, zavarivači / zavarivačice mogu koristiti različite alate i opremu za zavarivanje. Zavarivanje je tehnologija koja se široko primjenjuje u gotovo svim industrijskim granama od energetike, procesne industrije, proizvodnog strojarstva, vojne industrije, prometa, metalnih konstrukcija, pa sve do medicine, svemirskih programa i umjetnosti (skulpture). Bez obzira na kojim poslovima rade, koju opremu koriste, zavarivači / zavarivačice su odgovorni za točnu, brižnu i kvalitetnu izgradnju ili renoviranje proizvoda na kojima rade. Uz visoku razinu poznavanja tehnologije i tehnike zavarivanja zavarivači / zavarivačice moraju imati visoku razinu stabilnosti i pouzdanosti  s postojanim očekivanjima u proizvodnji i/ili remontu , kvaliteti, radnoj etici i osobnom razvoju.

Zavarivanje je posebno dobar izbor u karijeri za one koji vole raditi rukama. Zavarivač / zavarivačica je  deficitarno zanimanje.  Kvalificirani, kompetentni, vješti i atestom potvrđeni zavarivači / zavarivačice mogu konkurirati na tržištu rada bilo gdje u Hrvatskoj, Europi i Svijetu i za taj posao mogu biti izvrsno plaćeni.

Uvjeti rada

Zavarivač / zavarivačica je izazovno zanimanje. Njihovo radno mjesto definirano je vrstom i  organizacijom poslova koje u određenom trenutku obavlja. Ti poslovi se mogu obavljati i u zatvorenim i na otvorenim prostorima. On radi na visini, pod vodom, u skučenim prostorima i ponekad u prisilnim položajima tijela.  Obavlja poslove u različitim mikroklimatskim uvjetima.

Ova vrsta posla, zbog svojih specifičnosti i prisutnih rizika, pripada poslovima s posebnim radnim uvjetima, te ga ne mogu raditi osobe mlađe od 18 godina života. Sukladno rizicima posebna pažnja mora se posvetiti radu na siguran način, korištenju osobnih zaštitnih sredstava i ispravnosti opreme koja se koristi. Iz tih razloga poslodavac je dužan:

- zavarivaču / zavarivačici osigurati besplatnu osobnu zaštitnu opremu na radu, dužan je održavati je u ispravnom stanju, omogućiti edukaciju o uporabi, omogućiti i obvezati na korištenje, i

- uređaje za zavarivanje, opremu i radni okoliš periodično pregledavati i ispitivati kako bi se osigurala njezina trajna ispravnost i funkcionalnost.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pregledati tehničko-tehnološku dokumentaciju
Planirati izvršenje postupka zavarivanja za određeni zadatak
Organizirati mjesto rada
razmjenjivati informacije sa svim dionicima u procesu rada
2.
Pripremanje radnog mjesta za proizvodni proces
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
Primiti, rukovati i održavati dodatni materijal
Postaviti radni komad u propisani položaj za elektrolučno zavarivanje
Ispuniti radni nalog
Popuniti dostavnicu / povratnicu za materijal
Voditi evidenciju o stanju alata, opreme, strojeva i zaštitne opreme
sudjelovati u radu tima
Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
Postaviti radni komad u propisani položaj za plinsko zavarivanje
3.
Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti stručnu terminologiju
Podesiti parametre elektrolučnog zavarivanja prema SPZ (WPS)
Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak elektrolučnog zavarivanja
Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
Zavariti elektrolučnim postupkom kutni, sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
Zavarivati s odabranim postupkom elektrolučnog zavarivanja: 11-Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom bez plinske zaštite; 12-Elektrolučno zavarivanje pod praškom; 13-Elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštitnom plinu; 14-Elektrolučno zavarivanje netaljivom volfram elektrodom u zaštitnom plinu; 15-Zavarivanje plazmom; 185-Elektrolučno zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
Zavarivati elektrolučnim postupkom odabrani osnovni materijal: čelik, nehrđajući čelik, željezne ljevove, obojene metale i njihove legure
Zavarivati elektrolučnim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
Očistiti elektrolučno zavareni spoj, osnovni materijal i radno mjesto
sudjelovati u rješavanju problema nastalih tijekom izvršavanja posla
4.
Zavarivanje plinskim postupkom sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Podesiti parametre plinskog zavarivanja prema SPZ (WPS)
Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak plinskog zavarivanja
Zavarivati plinskim postupkom sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
Zavarivati s odabranim postupkom plinskog zavarivanja: 31 - plinsko zavarivanje kisikom i gorivim plinom
Zavarivati plinskim postupkom odabrani osnovni materijal: čelik, željezne ljevove, obojene metale i njihove legure
Zavarivati plinskim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
Očistiti zavareni spoj plinskim postupkom, osnovni materijal i radno mjesto
5.
Osiguranje kvalitete zavarenog spoja prije, tijekom i poslije postupka zavarivanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti vizualni pregled i kontrolu dimenzija zavarenih spojeva
Uključiti elemente samokontrole u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete
Provjeriti i pripremiti gotovi zavareni spoj za kontrolu i izvješće u sustavu kontrole proizvodnje.
Označiti izvedeni zavareni spoj svojom identifikacijskom oznakom u skladu sa zahtjevima sustava osiguranja kvalitete
6.
Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Primijeniti propise za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
primijeniti aerobni trening za podizanje razine psihofizičke stabilnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Pregledavanje i planiranje parametara potrebnih za tijek proizvodnog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
Pregledati tehničko-tehnološku dokumentaciju
Planirati izvršenje postupka zavarivanja za određeni zadatak
Organizirati mjesto rada
2.
Pripremanje radnog mjesta, potrebne opreme, alata i materijala
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
Primiti, rukovati i održavati dodatni materijal
Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
3.
Zavarivanje s odabranim postupkom elektrolučnog zavarivanja, u skladu sa zahtjevima SPZ (WPS)
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
Postaviti radni komad u propisani položaj za elektrolučno zavarivanje
Podesiti parametre elektrolučnog zavarivanja prema SPZ (WPS)
Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak elektrolučnog zavarivanja
Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
Zavariti elektrolučnim postupkom kutni, sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
Zavarivati s odabranim postupkom elektrolučnog zavarivanja: 11-Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom bez plinske zaštite; 12-Elektrolučno zavarivanje pod praškom; 13-Elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštitnom plinu; 14-Elektrolučno zavarivanje netaljivom volfram elektrodom u zaštitnom plinu; 15-Zavarivanje plazmom; 185-Elektrolučno zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
Zavarivati elektrolučnim postupkom odabrani osnovni materijal: čelik, nehrđajući čelik, željezne ljevove, obojene metale i njihove legure
Zavarivati elektrolučnim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
Očistiti elektrolučno zavareni spoj, osnovni materijal i radno mjesto
4.
Zavarivanje s odabranim postupkom plinskog zavarivanja, u skladu sa zahtjevima SPZ (WPS)
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
Postaviti radni komad u propisani položaj za plinsko zavarivanje
Podesiti parametre plinskog zavarivanja prema SPZ (WPS)
Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak plinskog zavarivanja
Zavarivati plinskim postupkom sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
Zavarivati s odabranim postupkom plinskog zavarivanja: 31 - plinsko zavarivanje kisikom i gorivim plinom
Zavarivati plinskim postupkom odabrani osnovni materijal: čelik, željezne ljevove, obojene metale i njihove legure
Zavarivati plinskim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
Očistiti zavareni spoj plinskim postupkom, osnovni materijal i radno mjesto
5.
Ispunjavanje radne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
Ispuniti radni nalog
Popuniti dostavnicu / povratnicu za materijal
Voditi evidenciju o stanju alata, opreme, strojeva i zaštitne opreme
6.
Komuniciranje u radnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
koristiti stručnu terminologiju
razmjenjivati informacije sa svim dionicima u procesu rada
sudjelovati u radu tima
sudjelovati u rješavanju problema nastalih tijekom izvršavanja posla
7.
Ispitivanje kvalitete zavarenih spojeva primjenom vizualnog pregleda i kontrole dimenzija
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
Provesti vizualni pregled i kontrolu dimenzija zavarenih spojeva
Uključiti elemente samokontrole u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete
Provjeriti i pripremiti gotovi zavareni spoj za kontrolu i izvješće u sustavu kontrole proizvodnje.
Označiti izvedeni zavareni spoj svojom identifikacijskom oznakom u skladu sa zahtjevima sustava osiguranja kvalitete
8.
Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Datum evidencije u Registar HKO
16.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Primijeniti propise za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
primijeniti aerobni trening za podizanje razine psihofizičke stabilnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica
Datum upisa
16.3.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje