Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za vozila/Tehničarka za vozila

Razina HKO
4.2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3115.65.4 Strojarski tehničar/strojarska tehničarka održavanja cestovnih vozila

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.723.7231 Mehaničari/mehaničarke i monteri/monterke motornih vozila

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničari za vozila/Tehničarke za vozila rade u prodaji, ispitivanju i održavanju cestovnih vozila, na poslovima vezanim za ugovaranje, organizaciju, praćenje radova, održavanje, servisiranje i prodaju vozila. Kod poslova povezanih sa servisiranjem vozila obavljaju redovno periodičko održavanje vozila, obavljaju kontrolu tehničke ispravnosti vozila. 

Tehničari za vozila/Tehničarke za vozila dogovaraju ili primaju na znanje informacije o vozilima na kojima treba obaviti neki oblik servisiranja, održavanja, posebno u odjelima servisnih radionica gdje rade na poslovima organizacije tehnološkog procesa, utvrđivanja općeg stanja vozila vizualnim pregledom ili pomoću odgovarajućih dijagnostičkih aparata i uređaja za testiranje, utvrđuju nedostatke na vozilu iz čega slijedi utvrđivanje potrebnog opsega radova, vremena, materijala i dijelova za dovođenje vozila u tehnički ispravno stanje, služeći se pri tom dostupnom dokumentacijom.

Nadziru tijek i kvalitetu obavljanja radova i usklađuju s planiranim. Organiziraju i obavljaju predaju vozila naručitelju radova na vozilu i voznom sredstvu. U svom radu služe se zakonskim propisima, tehničkom i tehnološkom dokumentacijom, priručnicima, uputama, normama i standardima kojima je definirano sve vezano za vozila i vozna sredstva. Za obavljanje ovog posla koriste se osobnim računalom uz nužnost poznavanja korištenja softvera specijaliziranih za obavljanje ovih vrsta poslova. Ujedno se koriste defektoskopskim uređajima u svrhu detektiranja stanja vozila.

Od Tehničara za vozila/Tehničarke za vozila očekuje se izradba radne dokumentacije koja treba sadržavati sve relevantne informacije za izvršenje radova. Također, dužan je odgovorno se brinuti da servisna radionica u fazama servisnog procesa primijeni uspješna rješenja prilikom redovitog održavanja odnosno popravka oštećenog vozila unutar terminskog plana. Po završenim radovima provjerava da su svi poslovi ubilježeni u radnoj i materijalnoj dokumentaciji ujedno i obavljeni te da je vozilo dovedeno u tehnički ispravno stanje. Vodi evidenciju o svim provedenim radovima, analitički prati sve redovne i izvanredne poslovne situacije s ciljem uklanjanja nesukladnosti u tehnološkom procesu.

Tehničar za vozila/Tehničarka za vozila sudjeluje samostalno ili kao član tima u izradi komercijalnih dokumenata i u postupcima javne nabave. 

Uvjeti rada

Radni uvjeti tehničara za vozila i vozna sredstva ovise o radnom mjestu na kojem rade i poslovima koje obavljaju. Uglavnom rade u zatvorenom prostoru sobne temperature i vlažnosti zraka, a samo povremeno odlaze u proizvodni prostor gdje je izložen bučnom okruženju, rotirajućim dijelovima vozila te zbog čestog otvaranja i zatvaranja vrata uslijed ulaska ili izlaska vozila, temperaturnim razlikama i propuhu. Djelatnici zaposleni na održavanju i proizvodnji rade u stojećem položaju. Tehničari za vozila i vozna sredstva zaposleni u prodajnim odjelima i predstavništvima povremeno putuju. Poslovi tehničara za vozila i vozna sredstva zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i vodećim poslovima. Pri otkrivanju uzroka nekog kvara na vozilu potrebna je i sposobnost zaključivanja te povezivanja uzroka i posljedica. Zbog velike odgovornosti, tehničar za vozila i vozna sredstva na svom radnom mjestu povremeno je izložen iznadprosječnom stresu prema kojemu treba razviti individualnu otpornost. To znači da se s teškim i napornim situacijama treba nositi mirno i konstruktivno, koristeći se sposobnošću ciljane argumentacije. Ostvarenju ovih stavova uvjet je psihofizička sposobnost te prosječne motoričke sposobnosti, a isključuje se daltonizam, izuzetna slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihička nestabilnost.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Analiziranje i planiranje resursa za provedbu tehnološkog procesa održavanja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati potrebe kupca vozila ili dijelova vozila
analizirati potrebe korisnika usluge popravaka i kontrole tehničke ispravnosti vozila
služiti se dokumentacijom proizvođača vozila
planirati procese proizvodnje i održavanja vozila
prikupiti i usporediti različite izvore podataka o vozilima
planirati resurse za popravljanje vozila
2.
Priprema i organizacija tehnološkog procesa održavanja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati alat i opremu za proizvodnju dijelova i održavanje vozila
provjeriti funkcionalnost opreme na radnom mjestu održavanja vozila
procijeniti opseg posla, dodatnih radova i termina održavanja vozila
potvrditi provedbu tehnološkog procesa održavanja vozila
prihvatiti ponude naručitelja radova na održavanju vozila
provjeriti raspoloživost resursa za održavanje vozila (oprema, materijali i ljudski resursi)
organizirati procese proizvodnje i održavanja vozila
pratiti terminski plan izvršenja servisnih radova na vozilima
usklađivati planove aktivnosti s planovima realizacije postupaka proizvodnje dijelova i održavanja vozila
3.
Izrađivanje i ažuriranje radne i materijalne dokumentacije za provedbu tehnološkog procesa održavanja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi radnu dokumentaciju procesa servisiranja vozila
kompletirati dokumentaciju tehničkog pregleda vozila
izraditi materijalnu dokumentaciju za servisiranje vozila
dopuniti radnu dokumentaciju servisiranja vozila
izraditi zapisnik o izvršenim servisnim radovima na vozilu
kompletirati ulaznu i izlaznu dokumentaciju pri radovima na vozilu
objediniti i arhivirati dokumentaciju servisiranja vozila
4.
Izrađivanje nacrta i tehničke dokumentacije za proizvodnju dijelova vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati strojne dijelove i jednostavnije dijelove vozila
oblikovati jednostavnije strojne dijelove vozila
razraditi tehničku dokumentaciju elemenata i sklopova vozila
5.
Primjena IKT-a u tehnološkom procesu održavanja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
služiti se katalozima dijelova vozila u pisanom i elektroničkom obliku
služiti se računalnim aplikacijama pri izradi radne, tehničke i materijalne dokumentacije
primijeniti komunikacijske tehnologije pri preuzimanju i predaji vozila
primijenjivati softverska rješenja ugrađena u uređaje i dijagnostičku opremu kontrole vozila
koristiti IKT za promidžbu, nabavu i prodaju dijelova i usluga održavanja vozila
služiti se računalnim aplikacijama pri izradi tehničkih crteža i oblikovanju dijelova vozila
6.
Rukovanje i upravljanje dijagnostičkom opremom, alatima i uređajima radi utvrđivanja stanja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
utvrditi opće stanje vozila vizualnim pregledom
odspojiti hibridno i električno vozilo s izvora napajanja prema pravilima struke
utvrđivati stanje motornih (SUI), hibridnih i električnih vozila dijagnostičkom opremom i dijagnostičkim uređajima
primjenjivati funkcijske i blok sheme proizvođača dijagnostičke opreme i vozila
očitavati dijagrame pri dijagnostici vozila
osigurati potrebnu kvalitetu rada probnom vožnjom i evidentirati nedostatke
pravilno koristiti alate i uređaje obzirom na opasnost od visokog napona kod održavanja hibridnog i električnog vozila
7.
Poslovna komunikacija tehničara za vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
informirati naručitelja radova o opsegu, trajanju i cijeni radova
utvrditi opće stanje vozila kroz razgovor s klijentom
pridržavati se pravila poslovnog bontona u poslovima tehničara za vozila
objasniti klijentu način održavanja vozila primjenjujući stručne pojmove na razumljiv način
komunicirati i razmjenjivati informacije o stanju vozila sa suradnicima
komunicirati sa suradnicima tijekom procesa proizvodnje dijelova i održavanja vozila
podnositi izvješća prema utvrđenoj proceduri izvršenja radova na vozilima
komunicirati s kupcima, dobavljačima i suradnicima tijekom procesa prodaje i održavanja vozila
reklamirati dobavljačima nedostatke na vozilu, opremi i dijelovima u jamstvenom roku
8.
Promidžba, nabava i prodaja proizvoda i usluga servisiranja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izrađivati naloge za nabavu nedostajućeg materijala za održavanje vozila
pratiti stanje zaliha na skladištu dijelova vozila
izraditi kalkulaciju cijene proizvoda i usluga pri servisiranju vozila
sudjelovati pri izradbi osnovnih komercijalnih dokumenata prodaje usluga, vozila i dijelova vozila (upit, ponuda, narudžba, račun)
organizirati i sudjelovati u promidžbi proizvoda i usluga prodaje i servisiranja vozila
sudjelovati u postupcima javne nabave opreme i dijelova za servisiranje vozila
ispitati i ispunjavati narudžbu dijelova za servisne radove na voziima
pratiti trendove u razvoju novih tehnologija u automobilskoj industriji
9.
Kontrola i osiguranje kvalitete održavanja vozila
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pregledati i utvrditi ispravnost izvršenih radova u probnoj vožnji
utvrđivati stanje motornih (SUI), hibridnih i električnih vozila, vizualno i sluhom
nadzirati procese proizvodnje dijelova vozila i održavanja vozila
evidentirati nesukladnost u procesu održavanja vozila (ponovljeni popravak)
sudjelovati u završnoj kontroli servisnih radova na vozilu
izrađivati izvješća za praćenje kvalitete i izvještaje o šteti na vozilu
pratiti procedure i propisane postupke sustava kvalitete održavanja vozila
pridržavati se normi, smjernica, odredbi i obveza koje je dao zakonodavac, proizvođač ili distributer vozila
kontinuirano izučavati i primjenjivati nove norme i preporuke proizvođača vozila
10.
Skrbljenje za ljude i okoliš
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
zaštititi pojedinca u radnom okruženju proizvodnje dijelova i održavanja vozila
osigurati uvjete za rad na siguran način pri proizvodnji dijelova i održavanju vozila
ispravno razvrstavati i zbrinuti otpadne materijale nastale kod održavanja vozila
pravilno rukovati akumulatorom hibridnog i električnog vozila
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Analiziranje i planiranje resursa potrebnih za provedbu tehnološkog postupka proizvodnje dijelova i održavanje vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati potrebe kupca vozila ili dijelova vozila
analizirati potrebe korisnika usluge popravaka i kontrole tehničke ispravnosti vozila
služiti se dokumentacijom proizvođača vozila
planirati procese proizvodnje i održavanja vozila
prikupiti i usporediti različite izvore podataka o vozilima
planirati resurse za popravljanje vozila
služiti se katalozima dijelova vozila u pisanom i elektroničkom obliku
2.
Organiziranje i pripremanje tehnološkog procesa održavanja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati alat i opremu za proizvodnju dijelova i održavanje vozila
provjeriti funkcionalnost opreme na radnom mjestu održavanja vozila
procijeniti opseg posla, dodatnih radova i termina održavanja vozila
potvrditi provedbu tehnološkog procesa održavanja vozila
prihvatiti ponude naručitelja radova na održavanju vozila
provjeriti raspoloživost resursa za održavanje vozila (oprema, materijali i ljudski resursi)
organizirati procese proizvodnje i održavanja vozila
informirati naručitelja radova o opsegu, trajanju i cijeni radova
3.
Izrađivanje radne, tehničke i materijalne dokumentacije za proizvodnju dijelova i održavanje vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi radnu dokumentaciju procesa servisiranja vozila
kompletirati dokumentaciju tehničkog pregleda vozila
izraditi materijalnu dokumentaciju za servisiranje vozila
skicirati strojne dijelove i jednostavnije dijelove vozila
oblikovati jednostavnije strojne dijelove vozila
razraditi tehničku dokumentaciju elemenata i sklopova vozila
služiti se računalnim aplikacijama pri izradi radne, tehničke i materijalne dokumentacije
služiti se računalnim aplikacijama pri izradi tehničkih crteža i oblikovanju dijelova vozila
4.
Preuzimanje i predaja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
dopuniti radnu dokumentaciju servisiranja vozila
izraditi zapisnik o izvršenim servisnim radovima na vozilu
primijeniti komunikacijske tehnologije pri preuzimanju i predaji vozila
utvrditi opće stanje vozila vizualnim pregledom
odspojiti hibridno i električno vozilo s izvora napajanja prema pravilima struke
utvrditi opće stanje vozila kroz razgovor s klijentom
pridržavati se pravila poslovnog bontona u poslovima tehničara za vozila
objasniti klijentu način održavanja vozila primjenjujući stručne pojmove na razumljiv način
pregledati i utvrditi ispravnost izvršenih radova u probnoj vožnji
5.
Dijagnosticiranje stanja motornih (SUI), hibridnih i električnih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijenjivati softverska rješenja ugrađena u uređaje i dijagnostičku opremu kontrole vozila
utvrđivati stanje motornih (SUI), hibridnih i električnih vozila dijagnostičkom opremom i dijagnostičkim uređajima
primjenjivati funkcijske i blok sheme proizvođača dijagnostičke opreme i vozila
očitavati dijagrame pri dijagnostici vozila
komunicirati i razmjenjivati informacije o stanju vozila sa suradnicima
utvrđivati stanje motornih (SUI), hibridnih i električnih vozila, vizualno i sluhom
6.
Praćenje i kontroliranje izvršenja radova na vozilima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti terminski plan izvršenja servisnih radova na vozilima
usklađivati planove aktivnosti s planovima realizacije postupaka proizvodnje dijelova i održavanja vozila
kompletirati ulaznu i izlaznu dokumentaciju pri radovima na vozilu
komunicirati sa suradnicima tijekom procesa proizvodnje dijelova i održavanja vozila
podnositi izvješća prema utvrđenoj proceduri izvršenja radova na vozilima
nadzirati procese proizvodnje dijelova vozila i održavanja vozila
evidentirati nesukladnost u procesu održavanja vozila (ponovljeni popravak)
7.
Promoviranje, nabavljanje i prodavanje proizvoda i usluga servisiranja vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
objediniti i arhivirati dokumentaciju servisiranja vozila
koristiti IKT za promidžbu, nabavu i prodaju dijelova i usluga održavanja vozila
komunicirati s kupcima, dobavljačima i suradnicima tijekom procesa prodaje i održavanja vozila
reklamirati dobavljačima nedostatke na vozilu, opremi i dijelovima u jamstvenom roku
izrađivati naloge za nabavu nedostajućeg materijala za održavanje vozila
pratiti stanje zaliha na skladištu dijelova vozila
izraditi kalkulaciju cijene proizvoda i usluga pri servisiranju vozila
sudjelovati pri izradbi osnovnih komercijalnih dokumenata prodaje usluga, vozila i dijelova vozila (upit, ponuda, narudžba, račun)
organizirati i sudjelovati u promidžbi proizvoda i usluga prodaje i servisiranja vozila
sudjelovati u postupcima javne nabave opreme i dijelova za servisiranje vozila
ispitati i ispunjavati narudžbu dijelova za servisne radove na voziima
8.
Skrbljenje o kvaliteti usluga i obavljenih radova uz primjenu normi važnih za održavanje vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
osigurati potrebnu kvalitetu rada probnom vožnjom i evidentirati nedostatke
pratiti trendove u razvoju novih tehnologija u automobilskoj industriji
sudjelovati u završnoj kontroli servisnih radova na vozilu
izrađivati izvješća za praćenje kvalitete i izvještaje o šteti na vozilu
pratiti procedure i propisane postupke sustava kvalitete održavanja vozila
pridržavati se normi, smjernica, odredbi i obveza koje je dao zakonodavac, proizvođač ili distributer vozila
kontinuirano izučavati i primjenjivati nove norme i preporuke proizvođača vozila
9.
Skrbljenje za ljude i okoliš pri servisiranju vozila
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pravilno koristiti alate i uređaje obzirom na opasnost od visokog napona kod održavanja hibridnog i električnog vozila
primijeniti propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
zaštititi pojedinca u radnom okruženju proizvodnje dijelova i održavanja vozila
osigurati uvjete za rad na siguran način pri proizvodnji dijelova i održavanju vozila
ispravno razvrstavati i zbrinuti otpadne materijale nastale kod održavanja vozila
pravilno rukovati akumulatorom hibridnog i električnog vozila
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za vozila/Tehničarka za vozila
Datum upisa
11.11.2019
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća