Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Matičar / Matičarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
Državna uprava i javni poslovi
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3445.21.4 Matičar/matičarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.335.3354 Referenti/referentice za koncesije, dozvole i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Matičari / matičarke neposredno vode državne matice i knjigu državljana. Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom. Državne matice vode se za svako naseljeno mjesto po matičnim područjima.

Matičari / Matičarke unose podatke u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidenciju o državljanstvu i registar životnog partnerstva te izdaju dokumente iz istih. Dostavljaju obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koje vode službene evidencije o građanima, verificiraju upise u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu. Obavljaju pripreme poslova sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanja braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, obavljaju poslove sklapanja braka u građanskom obliku i životnog partnerstva. Traže dodjelu osobnog identifikacijskog broja ( OIB-a) i ispisuju potvrde o OIB-u u ime Porezne uprave i vrše prijavu prebivališta prema Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP-u) te ispisuju elektronički zapis iz prebivališta i istovremeno određuju matični broj građanina (MBG-a), te prosljeđuju zahtjev za zdravstveno osiguranje i zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) za nove upise činjenice rođenja u matici rođenih, vrše upis naknadnih upisa i bilješki u državne matice i registar životnog partnerstva, sastavljaju zapisnik o određivanju osobnog imena djetetu, priznanju očinstva, raskidu životnog partnerstva ako je sporazumno te o vraćanju supružnika ili životnog partnera na prezime prije sklapanja braka ili životnog partnerstva. Također prilikom upisa prijave smrti u maticu umrlih matičar elektronskim putem obavještava ostale državne matice, knjigu državljana, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), MUP, Poreznu upravu i evidenciju popisa birača o nastaloj činjenici smrti. Nadalje, izjavom prijavitelja sastavlja se smrtovnica za pokretanje ostavinskog postupka te se dostavlja nadležnom Općinskom sudu. Matičar za sve upise u državne matice elektronskim putem dostavlja propisani statistički obrazac Zavodu za statistiku.  

Matičari / matičarke izdaju potvrde na temelju državnih matica, evidencije o državljanstvu i registru životnog partnerstva koje sadrže pojedine podatke upisane u navedene matice, evidenciju i registre ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka. Isprave iz državnih matica izdaju se na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.

Uvjeti rada

Posao matičara / matičarki odvija se u uredu i na terenu. Pri obavljanju posla u uredu često su izloženi umjetnoj rasvjeti te dugotrajnom sjedenju, služe se računalom te aplikacijama matičarstva. Terenski rad ponekad zahtijeva rad vikendom i izvan radnog vremena u različitim uvjetima.  

Skupovi kompetencija (4)
1.
Državne matice
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih temeljem propisa
Upisati promjene u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih temeljem propisa
Verificirati upise u državnim maticama temeljem propisa
Sastaviti zapisnik o činjenicama koje se upisuju u državne matice sukladno propisima
Izvršiti upis naknadnih upisa i bilješki u državne matice
Dostaviti propisani statistički obrazac Zavodu za statistiku
Služiti se aplikacijama matičarstva
Predati matične knjige u državni arhiv prema propisima
Primijeniti utvrđene metodologije rada i postupaka matičara
Izdati izvadak i/ili potvrdu iz državnih matica temeljem propisa
Utvrditi uvjete i sastaviti zapisnik za sklapanje braka u vjerskom obliku te izdati potvrdu
Sastaviti zapisnik za pokretanje ostavinskog postupka
Pronaći i preuzeti dokumente iz datoteka prema zahtjevu
Izlučiti zahtjeve prema zadanim rokovima
Prikupiti i provjeriti propisanu dokumentaciju za sklapanje braka u građanskom obliku i životnog partnerstva
2.
Registri i evidencije u nadležnosti matičara
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi registar životnog partnerstva, registar birača temeljem propisa
Voditi evidencije o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Upisati promjene u registar životnog partnerstva i registar birača temeljem propisa
Upisati promjene u evidencije o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Verificirati upise u registru životnog partnerstva i evidenciji o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Izvršiti upis naknadnih upisa i bilješki u registar životnog partnerstva
Izdati izvadak i/ili potvrdu iz registra životnog partnerstva ili registra birača temeljem propisa
Izdati izvadak i/ili potvrdu iz evidencije o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
3.
Komunikacija i suradnja matičara s drugim tijelima
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati i surađivati s drugim tijelima javne i državne uprave kod obavljanja posla matičara
Odrediti termin sklapanje braka u građanskom obliku i životnog partnerstva u skladu sa zakonskim procedurama i mogućnostima matičara i druge strane
Sklopiti brak ili životno partnerstvu sukladno propisima
Dostaviti obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koje vode službene evidencije o građanima
4.
Uredsko poslovanja i komunikacijske vještine matičara
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti aplikacije, obrasce i evidencije potrebne za neometani rad
Primijeniti relevantne propise zaštite na radu
Komunicirati sa strankama poštujući pravila profesionalne komunikacije
Urudžbiranje ulaznih i izlaznih dokumenata i otpremanje pošte u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju
Primijeniti pravila i propise uredskog poslovanja i upravnog postupka
Pripremiti i analizirati podatke prema nalogu nadređenih
Voditi arhive iz domene posla matičara u skladu sa Zakonom o državnim maticama
Služiti se uredskim alatima i strojevima
Spremiti dokumente prema zadanom sustavu klasifikacije
Koristiti uređaje za unos teksta u računalo (optički skener i sl.)
Napisati i oblikovati poslovni ili službeni dopis u skladu s pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Vođenje, ažuriranje i verificiranje državnih matica, registara i evidencija temeljem propisa
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih temeljem propisa
Upisati promjene u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih temeljem propisa
Verificirati upise u državnim maticama temeljem propisa
Sastaviti zapisnik o činjenicama koje se upisuju u državne matice sukladno propisima
Izvršiti upis naknadnih upisa i bilješki u državne matice
Dostaviti propisani statistički obrazac Zavodu za statistiku
Služiti se aplikacijama matičarstva
Predati matične knjige u državni arhiv prema propisima
Primijeniti utvrđene metodologije rada i postupaka matičara
Voditi registar životnog partnerstva, registar birača temeljem propisa
Voditi evidencije o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Upisati promjene u registar životnog partnerstva i registar birača temeljem propisa
Upisati promjene u evidencije o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Verificirati upise u registru životnog partnerstva i evidenciji o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Izvršiti upis naknadnih upisa i bilješki u registar životnog partnerstva
Pripremiti aplikacije, obrasce i evidencije potrebne za neometani rad
Primijeniti relevantne propise zaštite na radu
2.
Izdavanje izvadaka i potvrdi iz državnih matica, registara i evidencija temeljem propisa
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izdati izvadak i/ili potvrdu iz državnih matica temeljem propisa
Utvrditi uvjete i sastaviti zapisnik za sklapanje braka u vjerskom obliku te izdati potvrdu
Sastaviti zapisnik za pokretanje ostavinskog postupka
Pronaći i preuzeti dokumente iz datoteka prema zahtjevu
Izlučiti zahtjeve prema zadanim rokovima
Izdati izvadak i/ili potvrdu iz registra životnog partnerstva ili registra birača temeljem propisa
Izdati izvadak i/ili potvrdu iz evidencije o hrvatskom državljanstvu temeljem propisa
Komunicirati i surađivati s drugim tijelima javne i državne uprave kod obavljanja posla matičara
Komunicirati sa strankama poštujući pravila profesionalne komunikacije
3.
Sklapanje braka u građanskom obliku i životnog partnerstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prikupiti i provjeriti propisanu dokumentaciju za sklapanje braka u građanskom obliku i životnog partnerstva
Odrediti termin sklapanje braka u građanskom obliku i životnog partnerstva u skladu sa zakonskim procedurama i mogućnostima matičara i druge strane
Sklopiti brak ili životno partnerstvu sukladno propisima
4.
Vođenje dokumentacije iz domene posla matičara
Datum evidencije u Registar HKO
14.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Dostaviti obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koje vode službene evidencije o građanima
Urudžbiranje ulaznih i izlaznih dokumenata i otpremanje pošte u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju
Primijeniti pravila i propise uredskog poslovanja i upravnog postupka
Pripremiti i analizirati podatke prema nalogu nadređenih
Voditi arhive iz domene posla matičara u skladu sa Zakonom o državnim maticama
Služiti se uredskim alatima i strojevima
Spremiti dokumente prema zadanom sustavu klasifikacije
Koristiti uređaje za unos teksta u računalo (optički skener i sl.)
Napisati i oblikovati poslovni ili službeni dopis u skladu s pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Matičar / Matičarka
Predlagatelj
Datum upisa
14.3.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje