Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Zastupnik u osiguranju / Zastupnica u osiguranju

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.332.3321 Zastupnici osiguranja/zastupnice osiguranja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zastupnik u osiguranju radi u osiguravajućem društvu, agencijama za zastupanje u osiguranju i brokerskim kućama na poslovima prodaje police životnih i neživotnih osiguranja pojedincima ili tvrtkama i organizacijama. Posreduje pri ugovaranju polica između klijenta i osiguravajućeg društva, asistira prilikom prijave šteta i obnova polica osiguranja te priprema podloge za razne vrste statističko-analitičkih izvješća.

Uvjeti rada

Zastupnici osiguranja rade u uredima, kontaktirajući s klijentima i osiguravajući informacije vezane uz police osiguranja. Međutim, većinu radnog vremena provode izvan ureda, obilazeći klijente i sklapajući poslove. Uglavnom sami odlučuju o rasporedu radnog vremena i često, zbog radnog vremena svojih klijenata rade popodne i vikendom.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima
primjenjivati pravila zaštite na radu
2.
Organizacija procesa prodaje osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnove financijskog poslovanja i financija osiguranja
poznavati organizaciju i poslovne procese u osiguranju
koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije
poznavati usluge osiguranja i tržište osiguranja
poznavati dokumentaciju o osiguranju
dokumentirati i arhivirati dokumentaciju u skladu sa zakonima i pravilima poslovanja
unositi i ažurirati baze podataka o osiguranicima, ugovorima, potraživanjima i sl.
3.
Vođenje razgovora pri prodaji osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prezentirati sebe i društvo, agenciju ili brokerske kuće u kojoj radi
provoditi prodajne razgovore s klijentima
komunicirati s kolegama i nadležnima u rješavanju radnih zadataka
primjenjivati pravila pisane i usmene komunikacije
primjenjivati stručnu terminologiju
primjenjivati principe timskog rada
4.
Savjetovanje klijenta u procesu osiguranja
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prezentirati osiguravajuće proizvode i usluge potencijalnim klijentima
prikupljati informacije o motivima osiguranja, potrebama i željama potencijalnih osiguranika i koristiti podatke u cilju unapređenja plasmana
analizirati zahtjeve i potrebe konkretnih klijenata
prezentirati potencijalne financijske rizike proizvoda osiguranja
provoditi financijsko savjetovanje klijenata za životna osiguranja
pružati podršku klijentima tijekom odštetnih zahtjeva
pružati informacije o daljnjem postupanju tijekom odštetnih zahtjeva
pomagati klijentima u prikupljanju dokumentacije za odštetne zahtjeve te ih proslijediti nadležnim stručnim službama
5.
Ugovaranje osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prezentirati uvjete za ugovaranje proizvoda osiguranja
izraditi informativni izračun i ponudu
poznavati potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o osiguranju
izraditi policu osiguranja
provesti financijsku transakciju naplate police osiguranja
poznavati postupke promjene ugovora
prezentirati mogućnosti te nadograditi postojeće ugovore
provesti postupak obnove postojeće police osiguranja
provesti financijsku transakciju uplate premije
6.
Poznavanje i primjenjivanje pozitivnih propisa u osiguranju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati pravila opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
primjenjivati standarde poslovne etike
poznavati osnove zakona o osiguranju
poznavati osnove zakona o obveznim odnosima
poznavati osnove zakona o obveznim osiguranjima u prometu
poznavati osnove zakona o trgovačkim društvima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje i organizacija rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima
primjenjivati pravila zaštite na radu
poznavati osnove financijskog poslovanja i financija osiguranja
poznavati organizaciju i poslovne procese u osiguranju
koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije
2.
Uspostavljanje i unapređenje odnosa s klijentima
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
prezentirati sebe i društvo, agenciju ili brokerske kuće u kojoj radi
prezentirati osiguravajuće proizvode i usluge potencijalnim klijentima
prikupljati informacije o motivima osiguranja, potrebama i željama potencijalnih osiguranika i koristiti podatke u cilju unapređenja plasmana
3.
Savjetovanje klijenata prilikom ugovaranja osigurateljskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati usluge osiguranja i tržište osiguranja
analizirati zahtjeve i potrebe konkretnih klijenata
prezentirati potencijalne financijske rizike proizvoda osiguranja
provoditi financijsko savjetovanje klijenata za životna osiguranja
prezentirati uvjete za ugovaranje proizvoda osiguranja
4.
Izrada i sklapanje ugovora o osiguranju
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
izraditi informativni izračun i ponudu
poznavati potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o osiguranju
izraditi policu osiguranja
provesti financijsku transakciju naplate police osiguranja
5.
Savjetovanje klijenata tijekom trajanja ugovora o osiguranju
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati postupke promjene ugovora
prezentirati mogućnosti te nadograditi postojeće ugovore
provesti postupak obnove postojeće police osiguranja
provesti financijsku transakciju uplate premije
6.
Savjetovanje i asistiranje prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pružati podršku klijentima tijekom odštetnih zahtjeva
pružati informacije o daljnjem postupanju tijekom odštetnih zahtjeva
pomagati klijentima u prikupljanju dokumentacije za odštetne zahtjeve te ih proslijediti nadležnim stručnim službama
7.
Vođenje evidencije
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati dokumentaciju o osiguranju
dokumentirati i arhivirati dokumentaciju u skladu sa zakonima i pravilima poslovanja
unositi i ažurirati baze podataka o osiguranicima, ugovorima, potraživanjima i sl.
8.
Komunikacija s klijentima
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
provoditi prodajne razgovore s klijentima
komunicirati s kolegama i nadležnima u rješavanju radnih zadataka
primjenjivati pravila pisane i usmene komunikacije
primjenjivati stručnu terminologiju
primjenjivati principe timskog rada
9.
Primjena poslovne etike i zakona u prodaji osiguravateljskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.3.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primjenjivati pravila opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
primjenjivati standarde poslovne etike
poznavati osnove zakona o osiguranju
poznavati osnove zakona o obveznim odnosima
poznavati osnove zakona o obveznim osiguranjima u prometu
poznavati osnove zakona o trgovačkim društvima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zastupnik u osiguranju / Zastupnica u osiguranju
Datum upisa
8.3.2022
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje