Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Zidar/ zidarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.711 Zidari/zidarke i srodna građevinska zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zidar/Zidarica obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, betonira pločnike, pristupe objektima, parkirališta, elemente odvodnje  i sl. Osim zidanja postavlja hidroizolaciju, otvore za vrata i prozore, izrađuje toplinsku ovojnicu objekta te obavlja druge zidarske poslove. Posao zidara/zidarice je zidanje - slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje vezivom različite kakvoće i sastava.  

 

Zidari/Zidarice su zaposleni na različitim projektima. Mogu raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće rade na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata. Rad na gradilištu može se odnositi na gradnju ili obnovu pojedinih zgrada ili cijelih naselja s poslovnim, zabavnim i stambenim objektima i uređenim cestama, te drugim infrastrukturnim objektima. Zidari/Zidarice svoj posao započinju upoznavanjem s nacrtom, skicama i crtežima budućeg objekta. Zidar/Zidarica predlaže rješenja problema u vezi s gradnjom, te stručno i kvalitetno ispunjava zahtjeve projektanata. Posao zidara/zidarice često se prepliće s poslovima koje inače obavljaju radnici drugih zanimanja u građevinarstvu. Tako je zidar/zidarica često u prilici obaviti i neke jednostavnije tesarske, krovopokrivačke i armiračke radove. 

Zidar/Zidarica mora znati zidati građevine prema nacrtu od temelja do krova. Mora posjedovati znanja o pojedinim elementima građenja i načinima njihova povezivanja u čvrstu i trajnu konstrukciju. Mora poznavati različite vrste građenja, građevinske materijale i znati ih upotrebljavati pri zidanju, betoniranju i žbukanju. Zidar/Zidarica mora znati čitati nacrte i drugu tehničku dokumentaciju. Na temelju nacrta potrebno je znati predočiti kakva će biti građevina, koje će materijale upotrijebiti i kako će povezati pojedine dijelove građevine u cjelinu. Potrebno je znati postaviti kanalizaciju i urediti vanjske površine. Brzo i točno mora procijeniti pojedinačne razdaljine, vertikalnost i horizontalnost. 

Zidari/Zidarice moraju imati dobru tjelesnu snagu, izdržljivost, psihomotornu spretnost i dobro opće zdravstveno stanje. Moraju imati dobar vid, sluh i osjećaj ravnoteže. Posao zidara/zidarice zahtijeva strpljivost i smisao za rješavanje tehničkih problema. Potrebna je učinkovita komunikacija, sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša. 

Zidar/Zidarica se može zaposliti u industriji i zidarskim obrtničkim radionicama  te u građevinskim  poduzećima. Ako položi majstorski ispit može otvoriti vlastiti obrt.  

Za upis u srednjoškolski obrazovni program zidara/zidarice, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. 

Za obavljanje poslova zidara/zidarice, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. 

Uvjeti rada

Zidar/Zidarica obavlja posao u svim vremenskim prilikama - na vjetru, propuhu, hladnoći, na kiši, suncu i vrućini, katkad i u vodi. Često radi na otvorenim građevinama, na skelama i ljestvama, na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima. 

Zidar/Zidarica radi izvan ili unutar zgrade, na tlu, u jamama, na visokim tvorničkim dimnjacima, na skelama i ljestvama. Posao uglavnom obavlja stojeći, čučeći ili na koljenima. Često se mora sagibati. Katkad radi prekovremeno jer posao prilagođava građevinskoj sezoni. Svatko tko se odluči za poziv zidara/zidarice, mora biti spreman često mijenjati mjesto rada. Zanimanje zidara/zidarice najčešće je vezano uz terenski rad. Zidari /Zidarice ne smiju imati strah od visine, bolovati od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu. Ne smiju biti skloni alergijama. 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže te teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama. 

Skupovi kompetencija (17)
1.
Planiranje, organiziranje i pripremanje zidarskih poslova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati faze gradnje i samog izvođenja građevinskih radova
Izraditi terminski plan zidarskih poslova za veće projekte te planirati zidarske poslove i organizirati rad na temelju projekata i ugovora o izvedbi u zadanim rokovima
Organizirati poslove (zaposlenike, oprem, alate i strojeve) na temelju projekta i nabaviti materijal temeljem terminskog plana
Poznavati rukovanje alatima i strojevima za rad na siguran način i u radu s njima pridržavati se propisanog
Pripremiti gradilište u skladu s propisanom procedurom za početak radova i pripremiti organizacijsku shemu gradilišta
Postaviti nanosne skele na kojima se sve obilježi (npr. konture objekta, debljine zidova itd.) te prenijeti kote s nanosne skele na zemlju i obilježiti temelje vapnom na zemlji
Izmjeriti i postaviti kote na temelju geodetskog elaborata, izvršiti kontrolu geodetskih mjera u odnosu na projekt i fino ih podesiti
2.
Sudjelovanje u pripremi za iskop i pri iskopu temelja kapitalnih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove mehanike
Betonirati prethodno izvedene kampade dijafragme
Dodatno obrađivati zidove dijafragme tijekom iskopa građevinske jame
Izraditi bunare od montažnih gotovih elemenata oko objekta za snižavanje razine podzemnih voda
3.
Pripremanje za iskop i izrada iskopa za temelj manjih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadgledati strojno skidanje površinskog sloja humusa i širokog dubokog iskopa terena za objekt uključujući i njegov podrum, ako je predviđen
Izvesti drenažu oko objekta i spojiti ju u drenažni bunar
Kontrolirati iskopane temelje po dubini i širini kopanja temeljnih traka malim bagerom
Poravnati ručno dno rova te betonirati mršavim betonom
Ukloniti višak iskopane zemlje unutar nadtemeljnih zidova
Nasipati dodatnu količinu zemlje i kamenog agregata između nadtemeljnih zidova po potrebi
4.
Pripremanje za betoniranje i betoniranje temelja zidanih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Postaviti prethodno pripremljenu armaturu (premješteno sa zadnjeg na prvi red)
Montirati oplatu za betoniranje temelja po potrebi
Montirati dvostranu oplatu za nadtemeljne zidove
Montirati jednostranu oplatu za temeljnu ploču
Izvršiti kontrolu mjera postavljene oplate u odnosu na nanosnu skelu koja je prethodno provjerena u odnosu na projekt
Označiti visinu betona temeljne ploče
Izračunati i naručiti količinu betona za trakaste temelje, nadtemelje i temeljnu ploču
Uzeti uzorke betona iz miješalice/ miksera sukladno projektu
Betonirati trakaste temelje, nadtemelje i temeljnu ploču s mikser pumpom uz upotrebu vibratora
Izvršiti zaštitu i njegu betona nakon betoniranja
5.
Postavljanje armature na temelju statičkog proračuna i projekta armature
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Postaviti oplate horizontalnih, vertikalnih i kosih serklaža te stubišta
Ugraditi armaturne koševe vertikalnih, horizontalnih, kosih serklaža i stubišta
Očistiti serklaže i izvršiti njihovu hidroizolaciju
Ugraditi armaturne koševe nadvoja greda
Ugraditi gredice i uloške armiranih polumontažnih stropova
Ukrutiti grede i poduprijeti polumontažni strop podupiračima
6.
Ugradnja betona u serklaže te obrađivanje i zaštićivanje armiranog betona
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izračunati i naručiti količinu betona za serklaže i polumontažni strop
Ugraditi armiranobetonske ploče i zidove u skladu s projektom
Ugraditi anker-vijke u svježi beton serklaža
Provesti njegu i zaštitu betona ovisno o vremenskim uvjetima
Izravnati beton do glatkog sjaja
Demontirati oplatu nakon propisanog vremena
Premazati betonsku ploču hladnim premazom (resitolom) i postaviti hidroizolaciju varenjem V-3 ili V-4 ljepenke
7.
Izrađivanje nosivih i pregradnih zidova i njihova završna obrada
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Zidati nosive zidove prizemlja i vertikalne serklaže u skladu sa zahtjevima fizike i statike predviđenih glavnim projektom
Zidati pregradne zidove s blok-opekom i obzidati nadzidnicu krovišta punom opekom
Betonirati nosive i konstruktivne zidove u skladu s glavnim projektom
Betonirati stropnu ploču nakon montirane oplate i ugrađene armature
Izvršiti hidroizolaciju zidova dvokomponentnim hidroizolacijskim sredstvom nakon demontirane oplate betonskih zidova
Izvršiti zaštitu hidroizolacije sa stirodurnim pločama i ćepastom folijom za podrumske dijelove objekta
Nanijeti temeljni špric, grubu žbuku i finu žbuku na zidove i stropove
Ugraditi unutarnje slijepe okvire vrata i prozora
8.
Izrađivanje jednostavnog krovišta
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Montirati lift-dizalicu
Sazidati dimnjak i ventilacijska okna
Izraditi i postaviti nosive konstrukcije krovišta (podrožnice, nadzidnice i rogovi)
Postaviti vidljivi dio krovišta lamperijom ili brodskim podom
Pokriti krov daščanom oplatom i premazati drvene dijelove krovišta premazom za zaštitu drveta
Postaviti parapropusnu foliju na daščanu oplatu krovišta
Postaviti kontra-letve i krovne letve
Ugraditi pokrov krova (npr. crijep, šindra, limene ploče i sl.)
Izraditi otvore krova za smještaj krovnih prozora
Ugraditi toplinsku izolaciju krovišta
Izvršiti suhu montažu sljemenjaka na sljemeno-grebenu traku/ postaviti sljemenjake u produžni mort (ovisno o geografskom položaju objekta)
Ugraditi tipske snjegobrane za određenu vrsta crijepa
Demontirati lift-dizalicu
9.
Izvršavanje unutarnjih zidarskih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste u građevinarstvu
Pripremiti otvore i utore za polaganje instalacija unutar objekta
Izraditi hidroizolaciju u sanitarnim čvorovima (prije polaganja podova tj. keramike)
Postaviti dilatacijsku traku uz zidove
Postaviti toplinsku izolaciju u podovima (npr. pomoću EPS ploča, kamene vune i sl.)
Izraditi estrih smjesu (od cementa, pijeska, kuglica stiropora i polipropilenskih vlakana) te ju ugraditi i izravnati
10.
Izrađivanje vanjske toplinske ovojnice kuće
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Montirati fasadnu i zaštitnu skelu
Postaviti i pričvrstiti XPS (stiropor)/ EPS-F (stiropor)/ kamenu vunu po potrebi
Postaviti staklenu mrežicu na stiropor i na nju nanijeti ljepilo te ugraditi okapne PVC profile, uglovne PVC profile, dilatacione profile uz stolariju
Ugraditi vanjske prozorske klupčice
Nanijeti završni sloj ljepila na stiropor
Nanijeti impregnaciju i završni sloj dekorativne žbuke
Demontirati fasadnu i zaštitnu skelu
Očistiti gradilište
11.
Saniranje krovišta
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skinuti dotrajali pokrov krovišta i ljepenku
Demontirati sve elemente opšava dimnjaka, polukružnih žljebova i odvodnih vertikala
Zamijeniti oštećene i trule daske krova
Postaviti paropropusnu - vodonepropusnu foliju
Postaviti drvene kontra-letve i krovne letve
12.
Uređivanje okućnice objekta i urbanih površina
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi pristupnu cestu, parkiralište i pješačku stazu u skladu s projektom (strojno nabijanje zemlje stupnim nabijačem, ugradnja kamenog agregata na položeni geotekstil uz nabijanje vibropločom)
Postaviti kameni agregat kao pripremu za polaganje opločnika te ugraditi rubnjake i opločnike
Fugirati opločnik kvarcnim pijeskom uz naboj vibropločom
Fugirati ivičnjak sa cementnim mortom
Izraditi betonski temelj ograde oko objekta
Ugraditi stupove ograde na betonski temelj i polja ograde
13.
Izgradnja mreže za drenažu i odvodnju oborinske, kanalizacijske i fekalne vode
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi kinete u šahtovima kanalizacije
Izraditi reviziona okna oborinske i fekalne kanalizacije
Izgraditi septičku jamu u skladu s projektom i pravilima struke s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša
Postaviti površinske kanalice za odvodnju oborinskih voda
14.
Administriranje poslovanja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
15.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
16.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova i procesa rada
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
17.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Planiranje, organiziranje i pripremanje zidarskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati faze gradnje i samog izvođenja građevinskih radova
Izraditi terminski plan zidarskih poslova za veće projekte te planirati zidarske poslove i organizirati rad na temelju projekata i ugovora o izvedbi u zadanim rokovima
Organizirati poslove (zaposlenike, oprem, alate i strojeve) na temelju projekta i nabaviti materijal temeljem terminskog plana
Poznavati rukovanje alatima i strojevima za rad na siguran način i u radu s njima pridržavati se propisanog
Pripremiti gradilište u skladu s propisanom procedurom za početak radova i pripremiti organizacijsku shemu gradilišta
Postaviti nanosne skele na kojima se sve obilježi (npr. konture objekta, debljine zidova itd.) te prenijeti kote s nanosne skele na zemlju i obilježiti temelje vapnom na zemlji
Izmjeriti i postaviti kote na temelju geodetskog elaborata, izvršiti kontrolu geodetskih mjera u odnosu na projekt i fino ih podesiti
2.
Sudjelovanje u pripremi za iskop i pri iskopu temelja kapitalnih objekata
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove mehanike
Betonirati prethodno izvedene kampade dijafragme
Dodatno obrađivati zidove dijafragme tijekom iskopa građevinske jame
Izraditi bunare od montažnih gotovih elemenata oko objekta za snižavanje razine podzemnih voda
3.
Pripremanje za iskop i izrada iskopa za temelj manjih objekata
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Nadgledati strojno skidanje površinskog sloja humusa i širokog dubokog iskopa terena za objekt uključujući i njegov podrum, ako je predviđen
Izvesti drenažu oko objekta i spojiti ju u drenažni bunar
Kontrolirati iskopane temelje po dubini i širini kopanja temeljnih traka malim bagerom
Poravnati ručno dno rova te betonirati mršavim betonom
Ukloniti višak iskopane zemlje unutar nadtemeljnih zidova
Nasipati dodatnu količinu zemlje i kamenog agregata između nadtemeljnih zidova po potrebi
4.
Pripremanje za betoniranje temelja zidanih objekata
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Postaviti prethodno pripremljenu armaturu (premješteno sa zadnjeg na prvi red)
Montirati oplatu za betoniranje temelja po potrebi
Montirati dvostranu oplatu za nadtemeljne zidove
Montirati jednostranu oplatu za temeljnu ploču
Izvršiti kontrolu mjera postavljene oplate u odnosu na nanosnu skelu koja je prethodno provjerena u odnosu na projekt
Označiti visinu betona temeljne ploče
5.
Betoniranje temelja zidanih objekata
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izračunati i naručiti količinu betona za trakaste temelje, nadtemelje i temeljnu ploču
Uzeti uzorke betona iz miješalice/ miksera sukladno projektu
Betonirati trakaste temelje, nadtemelje i temeljnu ploču s mikser pumpom uz upotrebu vibratora
Izvršiti zaštitu i njegu betona nakon betoniranja
6.
Postavljanje armature na temelju statičkog proračuna i projekta armature
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Postaviti oplate horizontalnih, vertikalnih i kosih serklaža te stubišta
Ugraditi armaturne koševe vertikalnih, horizontalnih, kosih serklaža i stubišta
Očistiti serklaže i izvršiti njihovu hidroizolaciju
Ugraditi armaturne koševe nadvoja greda
Ugraditi gredice i uloške armiranih polumontažnih stropova
Ukrutiti grede i poduprijeti polumontažni strop podupiračima
7.
Ugradnja betona u serklaže
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izračunati i naručiti količinu betona za serklaže i polumontažni strop
Ugraditi armiranobetonske ploče i zidove u skladu s projektom
Ugraditi anker-vijke u svježi beton serklaža
8.
Obrađivanje i zaštićivanje armiranog betona
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Provesti njegu i zaštitu betona ovisno o vremenskim uvjetima
Izravnati beton do glatkog sjaja
Demontirati oplatu nakon propisanog vremena
Premazati betonsku ploču hladnim premazom (resitolom) i postaviti hidroizolaciju varenjem V-3 ili V-4 ljepenke
9.
Izrađivanje nosivih i pregradnih zidova i njihova završna obrada
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Zidati nosive zidove prizemlja i vertikalne serklaže u skladu sa zahtjevima fizike i statike predviđenih glavnim projektom
Zidati pregradne zidove s blok-opekom i obzidati nadzidnicu krovišta punom opekom
Betonirati nosive i konstruktivne zidove u skladu s glavnim projektom
Betonirati stropnu ploču nakon montirane oplate i ugrađene armature
Izvršiti hidroizolaciju zidova dvokomponentnim hidroizolacijskim sredstvom nakon demontirane oplate betonskih zidova
Izvršiti zaštitu hidroizolacije sa stirodurnim pločama i ćepastom folijom za podrumske dijelove objekta
Nanijeti temeljni špric, grubu žbuku i finu žbuku na zidove i stropove
Ugraditi unutarnje slijepe okvire vrata i prozora
10.
Izrađivanje jednostavnog krovišta
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Montirati lift-dizalicu
Sazidati dimnjak i ventilacijska okna
Izraditi i postaviti nosive konstrukcije krovišta (podrožnice, nadzidnice i rogovi)
Postaviti vidljivi dio krovišta lamperijom ili brodskim podom
Pokriti krov daščanom oplatom i premazati drvene dijelove krovišta premazom za zaštitu drveta
Postaviti parapropusnu foliju na daščanu oplatu krovišta
Postaviti kontra-letve i krovne letve
Ugraditi pokrov krova (npr. crijep, šindra, limene ploče i sl.)
Izraditi otvore krova za smještaj krovnih prozora
Ugraditi toplinsku izolaciju krovišta
Izvršiti suhu montažu sljemenjaka na sljemeno-grebenu traku/ postaviti sljemenjake u produžni mort (ovisno o geografskom položaju objekta)
Ugraditi tipske snjegobrane za određenu vrsta crijepa
Demontirati lift-dizalicu
11.
Izvršavanje unutarnjih zidarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste u građevinarstvu
Pripremiti otvore i utore za polaganje instalacija unutar objekta
Izraditi hidroizolaciju u sanitarnim čvorovima (prije polaganja podova tj. keramike)
Postaviti dilatacijsku traku uz zidove
Postaviti toplinsku izolaciju u podovima (npr. pomoću EPS ploča, kamene vune i sl.)
Izraditi estrih smjesu (od cementa, pijeska, kuglica stiropora i polipropilenskih vlakana) te ju ugraditi i izravnati
12.
Izrađivanje vanjske toplinske ovojnice kuće
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Montirati fasadnu i zaštitnu skelu
Postaviti i pričvrstiti XPS (stiropor)/ EPS-F (stiropor)/ kamenu vunu po potrebi
Postaviti staklenu mrežicu na stiropor i na nju nanijeti ljepilo te ugraditi okapne PVC profile, uglovne PVC profile, dilatacione profile uz stolariju
Ugraditi vanjske prozorske klupčice
Nanijeti završni sloj ljepila na stiropor
Nanijeti impregnaciju i završni sloj dekorativne žbuke
Demontirati fasadnu i zaštitnu skelu
Očistiti gradilište
13.
Saniranje krovišta
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Skinuti dotrajali pokrov krovišta i ljepenku
Demontirati sve elemente opšava dimnjaka, polukružnih žljebova i odvodnih vertikala
Zamijeniti oštećene i trule daske krova
Postaviti paropropusnu - vodonepropusnu foliju
Postaviti drvene kontra-letve i krovne letve
14.
Uređivanje okućnice objekta i urbanih površina
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi pristupnu cestu, parkiralište i pješačku stazu u skladu s projektom (strojno nabijanje zemlje stupnim nabijačem, ugradnja kamenog agregata na položeni geotekstil uz nabijanje vibropločom)
Postaviti kameni agregat kao pripremu za polaganje opločnika te ugraditi rubnjake i opločnike
Fugirati opločnik kvarcnim pijeskom uz naboj vibropločom
Fugirati ivičnjak sa cementnim mortom
Izraditi betonski temelj ograde oko objekta
Ugraditi stupove ograde na betonski temelj i polja ograde
15.
Izgradnja mreže za drenažu i odvodnju oborinske, kanalizacijske i fekalne vode
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi kinete u šahtovima kanalizacije
Izraditi reviziona okna oborinske i fekalne kanalizacije
Izgraditi septičku jamu u skladu s projektom i pravilima struke s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša
Postaviti površinske kanalice za odvodnju oborinskih voda
16.
Izvršavanje administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
17.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
18.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
19.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
20.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zidar/ zidarica
Datum upisa
28.2.2022
Vrijedi do
31.1.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje