Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tesar/ tesarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.711.7115 Tesari i građevinski stolari/tesarice i građevinske stolarice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tesar/Tesarica obrađuje drvo i izrađuje drvene konstrukcije (npr. međukatne, krovne, stubišne itd.), drvene  oplate i dr. Tesari/Tesarice izrađuju, montiraju i podižu drvene konstrukcije na gradilištu. Montiraju skele i radne platforme, oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu. Izrađuju krovne konstrukcije i jednostavnije poslove toplinske i hidro izolacije krovišta, drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl.). Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode, vlage i vremenskih utjecaja. Tesari/Tesarice također obavljaju i sanacijske radove: popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija.

Nakon što izrade radionički nacrt neke drvene konstrukcije, tesari/tesarice pristupaju izradi tog predmeta pomoću različitih tesarskih alata, strojeva i pribora (pile, svrdla, čekići, blanjalice, bušilice, brusilice i dr.). Osim što upotrebljavaju te alate, odgovorni su i za njihovo održavanje (oštrenje i sl.). Poslove obavljaju najčešće na gradilištu, gdje izrađujući drvene konstrukcije, montiraju i  spajaju drvene elemente tesarskim vezovima i metalnim spojnicama te drugim spojnim sredstvima. S obzirom na to da tesari/tesarice montiraju radne skele te izrađuju radne platforme i zaštitne ograde na kojima rade ljudi, važno je planirati i dobro organizirati rad te vršiti kontrolu izvedenih radova.

Tesari/Tesarice moraju imati znanja o svojstvima i strukturi različitih materijala: prije svega drveta i drugih građevinskih materijala s kojima se susreću u radu: opeka, crijep, mort, beton, smolasta veziva, sredstva za impregnaciju,  zaštitni premazi za drvo, boje i lakovi. Trebali bi poznavati osnovne građevne konstrukcije: temelje, zidove, međukatne konstrukcije, stubišta, krovišta i dr. Nužno moraju biti osposobljeni za čitanje i razumijevanje projektne dokumentacije te izvršavanje tesarskih poslova u skladu s istom. 

Posao tesara/tesarice zahtijeva strpljivost, točnost, te smisao za rješavanje tehničkih problema u praksi. Potrebna je učinkovita komunikacija na materinskom jeziku  (pisana i usmena), sposobnost čitanja i osnovnog komuniciranja na stranom jeziku (po mogućnosti na engleskom ili njemačkom), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Zanimanje tesara/tesarice deficitarno je u Republici Hrvatskoj, stoga tesari/tesarice vrlo brzo mogu naći posao i napredovati u struci. Tesari/Tesarice se mogu zaposliti u obrtničkim radionicama, obrtima te u drugim građevinskim poduzećima koja se bave visokogradnjom ili niskogradnjom te u komunalnim poduzećima na održavanju objekata. Nakon položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt. Za obavljanje poslova tesara/tesarice, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­ tesara/tesarice, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Uvjeti rada

Tesari/Tesarice posao najčešće obavljaju  u stojećem položaju i to uglavnom na otvorenom. Pripremni dio poslova obavljaju u radionicama, gdje su izloženi jakoj buci i drugim nepovoljnim utjecajima poput prašine, i sl. S obzirom na to da većinom rade na visini, postoji opasnost od pada i ozljeda. Zbog toga se moraju striktno pridržavati propisanih mjera zaštite na radu kako bi smanjili mogućnost ozljede. Uglavnom rade u smjenama. Moguć je i prekovremeni rad zbog vremenskih rokova izvršenja zadataka. Tesari/Tesarice  su dužni jednom godišnje obavljati liječnički pregled, kako bi se utvrdila zdravstvena sposobnost za obavljanje ovog posla.

Tesari/Tesarice moraju imati zdrave kosti i zglobove, krvožilni i dišni sustav. Vrlo je važan dobar vid i osjećaj ravnoteže, jer velik dio svojih poslova obavljaju na visini. Stoga strah od visine i preosjetljivost na buku mogu onemogućiti rad u tesarskom zanimanju. Emocionalna stabilnost, opća tjelesna spretnost i vješte ruke te preciznost, također su vrlo važni u njihovom radu.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, alergijske i kronične bolesti  dišnih organa i kože, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te  strah od visine.

Skupovi kompetencija (12)
1.
Analiziranje i planiranje poslovanja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati poslovanje i planirati poslove na godišnjoj, šestomjesečnoj i tromjesečnoj razini u tesarskoj djelatnosti
Analizirati tržišne cijene i dostupnost tesarskog materijala na tržištu
Analizirati potražnju za tesarskim radovima
Planirati investiranje u osnovna sredstva za izvedbu tesarskih radova
Planirati aktivnosti radne snage i prijem naučnika za izvedbu tesarskih radova
Planirati radove temeljem dijelova projekata vezanih uz tesarske radove
2.
Izrađivanje, čitanje i vođenje tehničke dokumentacije ručno i pomoću računalnih aplikacija
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati upisane simbole i oznake u tehničkoj dokumentaciji, izrađenoj ručno ili računalno
Proučiti projekt (grafičke priloge i tekstualni dio)
Iščitati nacrt i prodiskutirati s projektantima i inženjerima na gradilištu moguće eventualne nedoumice vezano za dio projekta koji se tiče tesarskih radova
Iščitati projekt i odabrati pojedine dionice posla
Iščitati plan oplate
Posjedovati vještinu sagledavanja prostornog geometrijskog oblikovanja
Iščitati nacrt i detalje drvene konstrukcije
Provjeriti mjere iz nacrta na samom gradilištu
Upoznati se s projektnom dokumentacijom sanacije
3.
Organiziranje posla i izvršavanje pripremnih aktivnosti za početak tesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti obilazak gradilišta, proučiti plan organizacije gradilišta te dati sugestiju za organizaciju svog radnog mjesta
Sudjelovati u realizaciji plana organizacije gradilišta i pripremi svih potrebnih mjera za zaštitu na radu
Izraditi građevinsku ploču za označavanje gradilišta i postaviti znakove upozorenja
Osigurati zabranu pristupa nezaposlenima na gradilište postavljanjem ograde
Poznavati svojstva materijala koja se koriste u tesarskoj struci
Izvršiti specifikaciju potrebnog materijala u skladu s troškovnikom i projektom
Organizirati način skladištenja materijala prije dopreme
Nabaviti i dopremiti naručeni materijal na gradilište
Pripremiti detalje za izvedbu zadataka u uvećanom mjerilu za pojedine vrste radova
4.
Dnevno planiranje i organiziranje tesarskih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti reviziju obavljenih poslova u prethodnom danu i rasporediti radne timove za tekući dan
Odabrati materijal prema dnevnom planu rada i dopuniti ga po potrebi
Odabrati i pripremiti alat za pojedine dionice posla na dnevnoj razini
Pripremiti radne skele i osigurati funkcionalnost radnog mjesta
Koordinirati tesarske poslove s nadzorom gradilišta/voditeljem gradilišta/investitorom i projektantom
Koordinirati redoslijed poslova s drugim strukama na gradilištu
5.
Izvođenje osnovnih tesarskih radova za izradu oplata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti materijal i alate za izradu oplate
Iscrtati mjesto ugradnje oplate
Iskrojiti, montirati, premazati oplatu uljem te ju učvrstiti
Sudjelovati pri ugradnji armature i betoniranju uz nadgledanje ponašanja oplate
Demontirati i očistiti oplatu te ju sortirati za daljnju upotrebu
6.
Izvođenje osnovnih tesarskih radova za izradu drvenih konstrukcija (krovišta, stubišta, međukatnih konstrukcija i sl.)
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati faze izrade drvene konstrukcije
Odabrati materijale i alate za svaku fazu izrade drvene konstrukcije
Iscrtati i iskrojiti elemente drvene konstrukcije
Impregnirati iskrojene elemente drvene konstrukcije
Montirati elemente drvene konstrukcije učvršćivanjem na predviđeni način u skladu s projektom
Provjeriti projektirane razmake i dimenzije gotove montirane drvene konstrukcije
Ispraviti sve uočene nedostatke u geometriji konstrukcije
Upoznati izvođače sljedećih faza radova na izrađenoj drvenoj konstrukciji s njezinim tehničkim karakteristikama
7.
Saniranje/ rekonstruiranje drvene konstrukcije (krovišta, stubišta, međukatnih konstrukcija i sl.)
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti obilazak i evidentirati zatečeno stanje konstrukcije
Poznavati obradu različitih materijala za izradu drvenih konstrukcija
Utvrditi zatečenu vrstu i tip materijala konstrukcije
Planirati način izvršenja sanacije ili rekonstrukcije
Poznavati osnove statike
Izraditi skelu za statičko osiguranje postojeće dotrajale/oštećene konstrukcije
Dobaviti potreban materijal za izvršenje rada
Demontirati/izvaditi dotrajale/oštećene dijelove drvene konstrukcije
Izvršiti premjer i krojenje novih/zamjenskih drvenih konstruktivnih elemenata
Izraditi nove/zamjenske elemente kao repliku u skladu s prvobitnim stanjem vidljivih dijelova konstrukcije, ručno ili strojno pomoću numerički upravljanog stroja
Zaštiti nove/zamjenske konstruktivne elemente (npr. nanošenjem zaštitnih premaza, paljenjem itd.)
Montirati nove zamjenske konstruktivne elemente uz izradu adekvatnog ležišta elementa
Montirati elemente drvene konstrukcije učvršćivanjem u skladu sa zatečenim stanjem
Povezati nove elemente s postojećim elementima s ciljem postizanja statičke cjeline
Zaštiti preostalu postojeću konstrukciju (npr. nanošenjem zaštitnih premaza, paljenjem itd.)
8.
Izvođenje jednostavnih izolaterskih radova nakon izrade drvene konstrukcije krova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Postaviti daske ili OSB ploče na drvenu konstrukciju - rogove
Izvršiti provjeru ravnosti i geometrije sekundarne drvene konstrukcije
Izvesti hidroizolacijske slojeve
Montirati drvenu sekundarnu konstrukciju za izvedbu završne obloge uz prethodnu impregnaciju
Izraditi toplinsko-izolacijske slojeve
Zaštiti toplinsko-izolacijske slojeve paropropusnom folijom
Postaviti završnu oblogu brodskim podom na pogled konstrukcije krovišta
9.
Administriranje poslovanja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
10.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
11.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova i procesa rada
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Analiziranje i planiranje tesarskog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati poslovanje i planirati poslove na godišnjoj, šestomjesečnoj i tromjesečnoj razini u tesarskoj djelatnosti
Analizirati tržišne cijene i dostupnost tesarskog materijala na tržištu
Analizirati potražnju za tesarskim radovima
Planirati investiranje u osnovna sredstva za izvedbu tesarskih radova
Planirati aktivnosti radne snage i prijem naučnika za izvedbu tesarskih radova
Planirati radove temeljem dijelova projekata vezanih uz tesarske radove
2.
Organiziranje posla i izvršavanje pripremnih aktivnosti za početak tesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati upisane simbole i oznake u tehničkoj dokumentaciji, izrađenoj ručno ili računalno
Proučiti projekt (grafičke priloge i tekstualni dio)
Iščitati nacrt i prodiskutirati s projektantima i inženjerima na gradilištu moguće eventualne nedoumice vezano za dio projekta koji se tiče tesarskih radova
Izvršiti obilazak gradilišta, proučiti plan organizacije gradilišta te dati sugestiju za organizaciju svog radnog mjesta
Sudjelovati u realizaciji plana organizacije gradilišta i pripremi svih potrebnih mjera za zaštitu na radu
Izraditi građevinsku ploču za označavanje gradilišta i postaviti znakove upozorenja
Osigurati zabranu pristupa nezaposlenima na gradilište postavljanjem ograde
Poznavati svojstva materijala koja se koriste u tesarskoj struci
Izvršiti specifikaciju potrebnog materijala u skladu s troškovnikom i projektom
Organizirati način skladištenja materijala prije dopreme
Nabaviti i dopremiti naručeni materijal na gradilište
Pripremiti detalje za izvedbu zadataka u uvećanom mjerilu za pojedine vrste radova
3.
Dnevno planiranje i organiziranje tesarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Iščitati projekt i odabrati pojedine dionice posla
Izvršiti reviziju obavljenih poslova u prethodnom danu i rasporediti radne timove za tekući dan
Odabrati materijal prema dnevnom planu rada i dopuniti ga po potrebi
Odabrati i pripremiti alat za pojedine dionice posla na dnevnoj razini
Pripremiti radne skele i osigurati funkcionalnost radnog mjesta
Koordinirati tesarske poslove s nadzorom gradilišta/voditeljem gradilišta/investitorom i projektantom
Koordinirati redoslijed poslova s drugim strukama na gradilištu
4.
Izvođenje osnovnih tesarskih radova za izradu oplata
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Iščitati plan oplate
Pripremiti materijal i alate za izradu oplate
Iscrtati mjesto ugradnje oplate
Iskrojiti, montirati, premazati oplatu uljem te ju učvrstiti
Sudjelovati pri ugradnji armature i betoniranju uz nadgledanje ponašanja oplate
Demontirati i očistiti oplatu te ju sortirati za daljnju upotrebu
5.
Izvođenje osnovnih tesarskih radova za izradu drvenih konstrukcija (krovišta, stubišta, međukatnih konstrukcija i sl.)
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Posjedovati vještinu sagledavanja prostornog geometrijskog oblikovanja
Iščitati nacrt i detalje drvene konstrukcije
Provjeriti mjere iz nacrta na samom gradilištu
Planirati faze izrade drvene konstrukcije
Odabrati materijale i alate za svaku fazu izrade drvene konstrukcije
Iscrtati i iskrojiti elemente drvene konstrukcije
Impregnirati iskrojene elemente drvene konstrukcije
Montirati elemente drvene konstrukcije učvršćivanjem na predviđeni način u skladu s projektom
Provjeriti projektirane razmake i dimenzije gotove montirane drvene konstrukcije
Ispraviti sve uočene nedostatke u geometriji konstrukcije
Upoznati izvođače sljedećih faza radova na izrađenoj drvenoj konstrukciji s njezinim tehničkim karakteristikama
6.
Saniranje/rekonstruiranje drvene konstrukcije (krovišta, stubišta, međukatnih konstrukcija i sl.)
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Upoznati se s projektnom dokumentacijom sanacije
Izvršiti obilazak i evidentirati zatečeno stanje konstrukcije
Poznavati obradu različitih materijala za izradu drvenih konstrukcija
Utvrditi zatečenu vrstu i tip materijala konstrukcije
Planirati način izvršenja sanacije ili rekonstrukcije
Poznavati osnove statike
Izraditi skelu za statičko osiguranje postojeće dotrajale/oštećene konstrukcije
Dobaviti potreban materijal za izvršenje rada
Demontirati/izvaditi dotrajale/oštećene dijelove drvene konstrukcije
Izvršiti premjer i krojenje novih/zamjenskih drvenih konstruktivnih elemenata
Izraditi nove/zamjenske elemente kao repliku u skladu s prvobitnim stanjem vidljivih dijelova konstrukcije, ručno ili strojno pomoću numerički upravljanog stroja
Zaštiti nove/zamjenske konstruktivne elemente (npr. nanošenjem zaštitnih premaza, paljenjem itd.)
Montirati nove zamjenske konstruktivne elemente uz izradu adekvatnog ležišta elementa
Montirati elemente drvene konstrukcije učvršćivanjem u skladu sa zatečenim stanjem
Povezati nove elemente s postojećim elementima s ciljem postizanja statičke cjeline
Zaštiti preostalu postojeću konstrukciju (npr. nanošenjem zaštitnih premaza, paljenjem itd.)
7.
Izvođenje jednostavnih izolaterskih radova nakon izrade drvene konstrukcije krova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Postaviti daske ili OSB ploče na drvenu konstrukciju - rogove
Izvršiti provjeru ravnosti i geometrije sekundarne drvene konstrukcije
Izvesti hidroizolacijske slojeve
Montirati drvenu sekundarnu konstrukciju za izvedbu završne obloge uz prethodnu impregnaciju
Izraditi toplinsko-izolacijske slojeve
Zaštiti toplinsko-izolacijske slojeve paropropusnom folijom
Postaviti završnu oblogu brodskim podom na pogled konstrukcije krovišta
8.
Izvršavanje administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
9.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
10.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
11.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
28.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tesar/ tesarica
Datum upisa
28.2.2022
Vrijedi do
31.1.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje