Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Krovopokrivač/ Krovopokrivačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7121 Krovopokrivači/krovopokrivačice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Krovopokrivač/krovopokrivačica obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevinu zaštitili od nepovoljnih vremenskih utjecaja - kiše, snijega, tuče, vjetra i sl. Krovopokrivač/krovopokrivačica izrađuje jednostavnije krovne konstrukcije i vrši termo i  hidro izolaciju kosih i ravnih krovova. Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode, vlage i vremenskih utjecaja. Krovopokrivač/krovopokrivačica također obavlja i sanacijske radove: popravljanje i održavanje kosih i ravnih krovova.

Krovopokrivački radovi obuhvaćaju sve radove pokrivanja krovne konstrukcije neke građevine. Krovovi se mogu pokrivati različitim materijalima: crijep, cinčane ploče, drvo, šindra, ljepenka, betonski crijep, lim, kamen, salonit, eternit, staklo i sl. Krovopokrivač/ krovopokrivačica ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane, krovne prozore, svjetlarnike i sl. Osim izvođenja krovopokrivačkih radova na novim građevinama, krovopokrivač/ krovopokrivačica može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima.

Krovopokrivački radovi započinju čitanjem građevinskih nacrta i projektne dokumentacije te mjerenjem površine krova, na temelju čega određuju potrebnu količinu materijala i rada za njegovo pokrivanje. Nakon što označe materijal za polaganje, uporabom različitih alata (čekić, strojevi za rezanje, bušenje, taljenje, zavarivanje i dr.) i materijala (čavli, kuke, metalne žice, žbuka, gips, pijesak, bitumen i dr.) postavljaju pokrov.

Krovopokrivač/ krovopokrivačica mora vladati osnovnim vještinama obrade drveta, kamena i metala. S obzirom da postavljaju krovove na već gotove podkonstrukcije, dužan je provjeriti ispravnost postavljene podkonstrukcije. Zbog toga mora dobro poznavati građevnu konstrukciju - izgradnju zidova i stupova, sustave za odvodnju voda, konstruktivne i nekonstruktivne elemente građevine i dr. Pravilno postavljanje pokrova podrazumijeva poznavanje minimalnog nagiba krova, maksimalni razmak između letvi, štafla, nagib krova i zemljopisno-klimatski smještaj objekta. S obzirom na poslove mjerenja površine pokrova i procjenjivanja potrebne količine materijala za pokrivanje krova, potrebne su matematičke i računske osnove, kao i osnove tehničkog crtanja i čitanja projektne dokumentacije.

Posao krovopokrivača/ krovopokrivačice zahtijeva strpljivost, točnost, te smisao za rješavanje tehničkih problema. Potrebna je učinkovita komunikacija na materinskom jeziku  (pisana i usmena), sposobnost čitanja i osnovnog komuniciranja na stranom jeziku (po mogućnosti na engleskom ili njemačkom), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Krovopokrivač/ krovopokrivačica se može zaposliti u krovopokrivačkim  radionicama i u drugim građevinskim poduzećima te u komunalnim poduzećima na održavanju objekata. Nakon položenog majstorskog ispita može otvoriti vlastiti obrt.

Uvjeti rada

Krovopokrivač/ krovopokrivačica radi na otvorenom, izložen/a suncu, kiši, vjetru i ostalim vremenskim nepogodama. Rad obavlja isključivo na visini. Većinom kleči, čuči i puže na kosim površinama te radi u svim položajima tijela, služeći se čvrstim i pokretnim skelama. S obzirom na to da većinom radi na visini postoji opasnost od pada i drugih ozljeda. Zbog toga se mora pridržavati propisanih mjera zaštite kako bi se smanjila mogućnost ozljede na radu (nošenje kaciga, štitnika, zaštitnog odijela, rukavica, cipela i zaštitnih maski). Moguć je i prekovremeni rad zbog vremenskih rokova izvršenja zadataka.

Dobro zdravstveno stanje, izdržljivost i spretnost ruku i prstiju kao i opća tjelesna spretnost i gipkost, važne su u radu krovopokrivača/ krovopokrivačice. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom, bolesti kralježnice, ruku i nogu ili dišne probleme, ne mogu obavljati ovo zanimanje. Strah od visine i neke druge bolesti, koje imaju simptome nesvjestice (psihičke bolesti, epilepsija i sl.), onemogućavaju bavljenje ovim poslom.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvožilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja u krovopokrivačkoj djelatnosti
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati krovopokrivačke poslove na temelju klimatskih prilika u pojedinim geografskim regijama u godišnjim ciklusima
Planirati i organizirati raspored krovopokrivačkog posla na tromjesečnoj i mjesečnoj razini
Izrađivati dinamički/terminski plan (mjesečni, tjedni i dnevni) obavljanja krovopokrivačkog posla
Planirati nabavu materijala na mjesečnoj razini na temelju ugovorenih poslova
2.
Izvođenje pripremnih aktivnosti za poslove izrade ili popravljanja krova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati osnove mehanike i statike
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela
Izvršiti izmjeru i pregled krovišta te izraditi ponudu (ručno ili pomoću računalnog programa za izradu kalkulacije ponuda)
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste u krovopokrivačkoj struci
Specificirati potreban materijal i broj radnih sati u skladu s propisanim normativom za materijale i potrebno vrijeme za pojedine aktivnosti ugovorenog posla
Koordinirati HEP i vlasnike mrežnih instalacija koje su smještene na krovu, s ciljem njihovog odspajanja prije početka krovopokrivačkih radova
Informirati radnike o detaljima ugovorenog posla
Opcionalno pripremiti i organizirati gradilište za početak radova (npr. postavljanje prijenosnog sanitarnog čvora, kontejnera za odvoz otpadnog materijala, dizalica, kosog lifta i sl.)
Izvršiti nabavu materijala u skladu s ugovorenim poslom
Pripremiti i dopremiti alat i strojeve na gradilište
Pripremiti uvjete za rad na gradilištu na siguran način i posebice za sigurno izvođenje radova na visini
Rasporediti djelatnike po radnim zadacima
3.
Izvođenje pripremnih krovopokrivačkih zahvata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati postupak izrade jednostavnije drvene krovne konstrukcije
Izvršiti kontrolu horizontalnosti i vertikalnosti pojedinih elemenata za ugradnju
Izvršiti kontrolu ravnina krovnih greda i njihovo poravnavanje po potrebi
Izmjeriti i pripremiti pod-letve/ kontra-letve u slučaju izrade sekundarnog krova
Izmjeriti krovište prije izrade ponude s ciljem određivanja vrste pokrova
4.
Demontiranje starog i ugradnja novog krovišta
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skinuti i odložiti stari pokrov
Pregledati nosivi dio konstrukcije i utvrditi eventualna oštećenja
Izvršiti zamjenu pojedinih dotrajalih greda ili dasaka
Očistiti staru krovnu konstrukciju od nečistoća
5.
Postavljanje pokrova i pokrivanje krovišta
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati postupke obrade različitih materijala za izradu pokrova
Postaviti brodski pod na vanjske vidljive dijelove krovne konstrukcije
Izvršiti podaskavanje krovne plohe (npr. daskom, OSB pločama, brodskim podom, DHF pločama i sl.) u slučaju narudžbe za izradu sekundarnog krova
Očistiti podaskanu krovnu konstrukciju
Postaviti hidro izolaciju od vodonepropusne i paropropusne folije
Ugraditi pod-letve (kontra letve)
Izvršiti razmjeravanje i letvanje krovišta
Razmjeriti postojeću krovnu poletvanu konstrukciju i porubiti krovne plohe
Očistiti krov
Postaviti dodatne zaštitne češljeve na nultu letvu
Postaviti zaštitne mrežice na okapnicu krova
Razmjeriti krovište zbog polaganja crijepa na letve
Postaviti pokrov (npr. crijep, limeni pokrov i slično)
Ugraditi sve potrebne elemente krovne opreme
Izvršiti završno čišćenje krova i oluka
6.
Pripremanje i pokrivanje ravnih krovišta
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi sekundarni pokrov po preporuci proizvođača materijala
Izraditi termoizolaciju
Izraditi krovne proboje
Pokriti pripremljenu podlogu odabranim pokrovom
Ugraditi prateću krovnu opremu za izradu ravnog krova
Odabrati zaštitu izrađenog ravnog krova s obzirom na vrstu (prohodni ili neprohodni)
Očistiti izrađeni krov i gradilište
7.
Izvođenje završnih radova nakon izvedenih krovopokrivačkih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Demontirati dizalicu i skinuti zaštitne skele
Utovariti i otpremiti demontirane skele i dizalicu
Temeljito očistiti gradilište
8.
Administriranje poslovanja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
9.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
10.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova i procesa rada
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja u krovopokrivačkoj djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Planirati krovopokrivačke poslove na temelju klimatskih prilika u pojedinim geografskim regijama u godišnjim ciklusima
Planirati i organizirati raspored krovopokrivačkog posla na tromjesečnoj i mjesečnoj razini
Izrađivati dinamički/terminski plan (mjesečni, tjedni i dnevni) obavljanja krovopokrivačkog posla
Planirati nabavu materijala na mjesečnoj razini na temelju ugovorenih poslova
2.
Izvođenje pripremnih aktivnosti za poslove izrade ili popravljanja krova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Poznavati osnove mehanike i statike
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela
Izvršiti izmjeru i pregled krovišta te izraditi ponudu (ručno ili pomoću računalnog programa za izradu kalkulacije ponuda)
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste u krovopokrivačkoj struci
Specificirati potreban materijal i broj radnih sati u skladu s propisanim normativom za materijale i potrebno vrijeme za pojedine aktivnosti ugovorenog posla
Koordinirati HEP i vlasnike mrežnih instalacija koje su smještene na krovu, s ciljem njihovog odspajanja prije početka krovopokrivačkih radova
Informirati radnike o detaljima ugovorenog posla
Opcionalno pripremiti i organizirati gradilište za početak radova (npr. postavljanje prijenosnog sanitarnog čvora, kontejnera za odvoz otpadnog materijala, dizalica, kosog lifta i sl.)
Izvršiti nabavu materijala u skladu s ugovorenim poslom
Pripremiti i dopremiti alat i strojeve na gradilište
Pripremiti uvjete za rad na gradilištu na siguran način i posebice za sigurno izvođenje radova na visini
Rasporediti djelatnike po radnim zadacima
3.
Izvođenje pripremnih krovopokrivačkih zahvata
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati postupak izrade jednostavnije drvene krovne konstrukcije
Izvršiti kontrolu horizontalnosti i vertikalnosti pojedinih elemenata za ugradnju
Izvršiti kontrolu ravnina krovnih greda i njihovo poravnavanje po potrebi
Izmjeriti i pripremiti pod-letve/ kontra-letve u slučaju izrade sekundarnog krova
Izmjeriti krovište prije izrade ponude s ciljem određivanja vrste pokrova
4.
Demontiranje starog i ugradnja novog krovišta
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Skinuti i odložiti stari pokrov
Pregledati nosivi dio konstrukcije i utvrditi eventualna oštećenja
Izvršiti zamjenu pojedinih dotrajalih greda ili dasaka
Očistiti staru krovnu konstrukciju od nečistoća
5.
Postavljanje pokrova krovišta
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati postupke obrade različitih materijala za izradu pokrova
Postaviti brodski pod na vanjske vidljive dijelove krovne konstrukcije
Izvršiti podaskavanje krovne plohe (npr. daskom, OSB pločama, brodskim podom, DHF pločama i sl.) u slučaju narudžbe za izradu sekundarnog krova
Očistiti podaskanu krovnu konstrukciju
Postaviti hidro izolaciju od vodonepropusne i paropropusne folije
Ugraditi pod-letve (kontra letve)
Izvršiti razmjeravanje i letvanje krovišta
Razmjeriti postojeću krovnu poletvanu konstrukciju i porubiti krovne plohe
Očistiti krov
Postaviti dodatne zaštitne češljeve na nultu letvu
Postaviti zaštitne mrežice na okapnicu krova
Razmjeriti krovište zbog polaganja crijepa na letve
6.
Pokrivanje krovišta
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Postaviti pokrov (npr. crijep, limeni pokrov i slično)
Ugraditi sve potrebne elemente krovne opreme
Izvršiti završno čišćenje krova i oluka
7.
Pripremanje i pokrivanje ravnih krovišta
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi sekundarni pokrov po preporuci proizvođača materijala
Izraditi termoizolaciju
Izraditi krovne proboje
Pokriti pripremljenu podlogu odabranim pokrovom
Ugraditi prateću krovnu opremu za izradu ravnog krova
Odabrati zaštitu izrađenog ravnog krova s obzirom na vrstu (prohodni ili neprohodni)
Očistiti izrađeni krov i gradilište
8.
Izvođenje završnih radova nakon izvedenih krovopokrivačkih radova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Demontirati dizalicu i skinuti zaštitne skele
Utovariti i otpremiti demontirane skele i dizalicu
Temeljito očistiti gradilište
9.
Izvršavanje administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
10.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
11.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
12.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Krovopokrivač/ Krovopokrivačica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
31.1.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje