Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Armirač/ Armiračica

Razina HKO
2
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.711.7114 Armirači i betonirci/armiračice i betonirke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Armirač/Armiračica radi na izradi i pripremi armature za ugradnju elemenata na građevinskom objektu. U radu se upoznaje s nacrtom armaturnih pozicija prema statičkom planu. Utvrđuje vrstu i količinu potrebnog materijala za izradu i postavljanje armature.

Armirač/Armiračica u skladu sa zadanim nacrtima reže, savija, povezuje i postavlja željezne šipke (armaturu) koje se potom u oplatama “zalijevaju” betonom. Tako nastaju elementi i konstrukcije od armiranoga betona. Na početku svoga posla armirači/armiračice se upoznaju sa zadatkom, utvrđuju dimenzije i količinu materijala. Materijal uz pomoć ručnih alata ili posebnih strojeva čiste, režu i savijaju. Na kraju ga postavljaju u oplate, povezuju u sklopove i učvršćuju.

Armirač/Armiračica posjeduje teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova iz tehnologije obrade i montaže, osnova tehničkog crtanja, osnova tehničke mehanike i elemenata armiranja.

Posao armirača/armiračice zahtijeva strpljivost, točnost, preciznost, vizualnu percepciju, prostornu orijentaciju, vještine za rješavanje tehničkih problema te preuzimanje odgovornosti. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Armirač/Armiračica se može zaposliti u industriji, obrtu, te u građevinskim poduzećima. Armirači/Armiračice mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima – neposredno pripremati i ugrađivati aramaturno željezo.

Uvjeti rada

Radni uvjeti armirača/armiračice ovise o tome rade li u pogonima ili neposredno na gradilištu. Izloženost vremenskim utjecajima je veća na gradilištu nego u pogonu. Posao obavlja stojeći, ali se i saginje, te često mijenja položaj tijela: okreće se, penje, čuči, kleči. Često radi i na skelama i ljestvama, te povremeno i u tijesnom prostoru, gdje je potrebno biti spretan i snalažljiv. Radi samostalno ili u skupini, često i u smjenama, osobito ako je zaposlen u građevinskom poduzeću. Armirač/Armiračica u svom poslu prenosi terete, nosi ih na više katove (osobito u nedovršenim objektima), gura ih ili diže. Zanimanje armirača/armiračice ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine, dubine i zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici.

Za zanimanje armirača/armiračice potrebna je normalna tjelesna građa i dobra kondicija. Uz to, potreban je dobar vid i sluh, zdravi unutrašnji organi, a osobito pluća, te zdrave i snažne ruke i noge. Epilepsija, sklonost nesvjesticama, bolesti kralježnice i udova te duševne bolesti – ozbiljna su zapreka bavljenju ovim poslom. Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje te teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Planiranje, organiziranje i pripremanje za izvođenje armiračkih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Mjesečno planirati armiračke poslove u suradnji s kooperantima
Izraditi dinamički plan izvođenja armiračkih radova na osnovi projektne dokumentacije i troškovnika
Planirati nabavu materijala za pripremu i obavljanje armiračkih poslova
Definirati radne zadatke
Održati inicijalni sastanak s timom i poslovođom te izvršiti raspodjelu dnevnih zadataka
Primjenjivati osnovne matematičke operacije
Poznavati fizička svojstva materijala od kojih se izrađuju armature
Poznavati Osnove funkcioniranja armiračkih alata i strojeva
Pripremiti/isprintati plan armature
Proučiti i iščitati nacrt (na papiru ili na računalu) kako bi se utvrdile lokacije i pozicije za postavljanje armature
Prema tablicama odrediti težinu armature, u odnosu na zadani profil i dužinu za rebrastu, glatku ili mrežastu armaturu
Pripremiti narudžbu armature
Dopuniti potrebni materijal kroz dodatnu nabavu u skladu sa specifičnim poslom
Odabrati i pregledati materijale i alate
Pripremiti zaštitna sredstva za rad na siguran način
Prevesti materijal i alate na gradilište po potrebi (npr. šipke i mreže)
2.
Izvođenje građevinskih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi vilice za vezanje armature armiranobetonskih greda i stupova
Rezati armaturne šipke, savijati ih po potrebi i povezati u pripremljene vilice prema zadanom nacrtu armature (ručno ili strojno u radioni za izradu armatura-armiračnici)
Dodatno rezati i skraćivati šipke na gradilištu (po potrebi)
Rezati armaturne mreže na potrebne mjere (ručno ili strojno na gradilištu)
Transportirati dovršenu armaturu iz radione na gradilište
Prilagoditi armaturu rezanjem na potrebnu mjeru
Odrediti redoslijed dizanja gotovih dijelova armature građevinskom dizalicom (ili nošenja ručno)
Ravnomjerno rasporediti teret prilikom njegovog prikačivanja na građevinsku dizalicu (vezač tereta)
Komunicirati propisanim signalima s rukovateljima građevinskih strojeva na gradilištu (signalist)
Postaviti gotovu povezanu armaturu na zadanu poziciju pomoću građevinske dizalice ili ručno
Postaviti armaturne mreže na pozicije određene projektom/nacrtom
Ugraditi i međusobno povezati sve dijelove armature u jednu cjelinu prema poziciji iz armaturnog plana
Poznavati vrste i moguće pozicije oplata
Izraditi oplatu za manje složene armiranobetonske elemente
Po potrebi postaviti jednostrane i dvostrane gotove oplate
Po potrebi izvesti jednostavne betonske radove
3.
Administriranje poslovanja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
4.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
5.
Osiguranje kvalitete armiračkih poslova i procesa rada
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
6.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje i organiziranje armiračkih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Mjesečno planirati armiračke poslove u suradnji s kooperantima
Izraditi dinamički plan izvođenja armiračkih radova na osnovi projektne dokumentacije i troškovnika
Planirati nabavu materijala za pripremu i obavljanje armiračkih poslova
Definirati radne zadatke
Održati inicijalni sastanak s timom i poslovođom te izvršiti raspodjelu dnevnih zadataka
2.
Pripremanje za izvođenje radnih zadataka, proučavanje nacrta, odabiranje i transportiranje armature
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Primjenjivati osnovne matematičke operacije
Poznavati fizička svojstva materijala od kojih se izrađuju armature
Poznavati Osnove funkcioniranja armiračkih alata i strojeva
Pripremiti/isprintati plan armature
Proučiti i iščitati nacrt (na papiru ili na računalu) kako bi se utvrdile lokacije i pozicije za postavljanje armature
Prema tablicama odrediti težinu armature, u odnosu na zadani profil i dužinu za rebrastu, glatku ili mrežastu armaturu
Pripremiti narudžbu armature
Dopuniti potrebni materijal kroz dodatnu nabavu u skladu sa specifičnim poslom
Odabrati i pregledati materijale i alate
Pripremiti zaštitna sredstva za rad na siguran način
Prevesti materijal i alate na gradilište po potrebi (npr. šipke i mreže)
3.
Izrada vilica i armature
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi vilice za vezanje armature armiranobetonskih greda i stupova
Rezati armaturne šipke, savijati ih po potrebi i povezati u pripremljene vilice prema zadanom nacrtu armature (ručno ili strojno u radioni za izradu armatura-armiračnici)
Dodatno rezati i skraćivati šipke na gradilištu (po potrebi)
Rezati armaturne mreže na potrebne mjere (ručno ili strojno na gradilištu)
Transportirati dovršenu armaturu iz radione na gradilište
4.
Povezivanje, prilagođavanje i postavljanje armature
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prilagoditi armaturu rezanjem na potrebnu mjeru
Odrediti redoslijed dizanja gotovih dijelova armature građevinskom dizalicom (ili nošenja ručno)
Ravnomjerno rasporediti teret prilikom njegovog prikačivanja na građevinsku dizalicu (vezač tereta)
Komunicirati propisanim signalima s rukovateljima građevinskih strojeva na gradilištu (signalist)
Postaviti gotovu povezanu armaturu na zadanu poziciju pomoću građevinske dizalice ili ručno
Postaviti armaturne mreže na pozicije određene projektom/nacrtom
Ugraditi i međusobno povezati sve dijelove armature u jednu cjelinu prema poziciji iz armaturnog plana
5.
Jednostavni tesarski radovi i poslovi betoniranja
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati vrste i moguće pozicije oplata
Izraditi oplatu za manje složene armiranobetonske elemente
Po potrebi postaviti jednostrane i dvostrane gotove oplate
Po potrebi izvesti jednostavne betonske radove
6.
Izvršavanje administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Otvoriti i voditi građevinski dnevnik
Osigurati gradilište, opremu i radnike putem polica osiguranja kod osiguravatelja
Voditi dnevnu evidenciju obavljenih radova
Fotografirati dnevne aktivnosti u skladu s radnim nalozima (kao potpora kontroli i osiguranju kvalitete)
Otvarati radne naloge
Naručiti izradu zakonski propisanih dokumenata za zaštitu na radu u tvrtci/obrtu
Pripremiti i pohraniti narudžbenicu / ugovor s investitorom
Pripremiti i pohraniti aneks ugovora po potrebi za dodatne elemente i radove
Prijaviti gradilište inspekciji zaštite na radu
Pripremiti zahtjev i ishodovati privremene komunalne priključke i korištenje javne površine za potrebe gradilišta - po potrebi
Voditi evidenciju radnih sati po pojedinim djelatnicima
Voditi građevinsku knjigu (dokaznicu mjera) kao dokaz obavljenih poslova
Pripremiti zapisnik o primopredaji izvedenih radova
7.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Izvršiti konačni obračun po završetku radova
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i izračunavati osnovne veličine geometrijskih likova i tijela
Pripremiti i pohraniti ponudu i troškovnik
Pripremiti i pohraniti predračun
Pripremiti specifikacije i količine narudžbe potrebnog materijala
Pripremiti kalkulaciju za dodatne radove - po potrebi
Ispostaviti račun ili situaciju
Plaćati račune dobavljačima u skladu s dogovorenim rokovima
Oglašavati rad tvrtke u medijima po potrebi
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrke/obrta
8.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s voditeljem gradilišta
Komunicirati s kooperantima, s drugim strukama na gradilištu i dobavljačima materijala
Komunicirati s komunalnim službama (voda, struja, ceste, plin, telefon) i službom zaštite na radu
Komunicirati s restauratorima po potrebi
9.
Osiguranje kvalitete armiračkih poslova i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
Priložiti ateste za ugrađene materijale
Provoditi kontrolu rada pojedinih faza u izvođenju radova uz potvrdu upisom u građevinski dnevnik
Izdati pisanu izjavu o kvaliteti izvedenih radova, s uputama za održavanje izvedenog dijela objekta
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal na gradilištu i izvršiti njegovu predaju ovlaštenim tvrtkama za oporabu uz prilaganje pratećeg lista
Poznavati pravila za rad na siguran način i za zaštitu okoliša uz razvijenu odgovornost za njihovu primjenu
Primjenjivati propisane mjere za rad na siguran način i za zaštitu od požara
Primjenjivati propise za rad na siguran način na visini
Koristiti radnu odjeću, obuću i zaštitnu opremu propisanu zakonom za rad na siguran način
Kontinuirano se educirati za važeću zakonsku regulativu vezano za rad na siguran način
Racionalno koristiti materijalne i energetske resurse s ciljem maksimalne iskoristivosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Armirač/ Armiračica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
31.1.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje