Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Kemijski čistač/ Kemijska čistačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
Tekstilna tehnologija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8264.17.3 kemijski čistač/kemijska čistačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

8.81.815.8157 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pranje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Kemijski čistač/Kemijska čistačica obavlja kemijsko čišćenje, pranje, dezinfekciju i oplemenjivanje odjeće, dekorativnog i tehničkog tekstila, kože, krzna i drugih materijala. Posao kemijskog čistača/kemijske čistačice odvija se u više faza.  Preuzimanjem predmeta čišćenja (robe) pregledava se i uočava oštećenje i nečistoće na predmetima čišćenja. Nađena oštećenja se označavaju i evidentiraju. Nakon toga slijedi sortiranje robe prema osjetljivosti na kupelj, mehaničko djelovanje i obojenost. U postupku preddetaširanja, obavljaju se ispitivanja postojanosti dugmadi, kopči, patentnih zatvarača, i sl. Nakon toga se određuje sirovinski sastav predmeta čišćenja, postupak čišćenja i otklanjanja mrlja te priprema sredstava za pranje. Zatim se priprema i podešava stroj za kemijsko čišćenje i pranje, određuje količina predmeta čišćenja i odabiru dodatci za kupelj (različiti deterdženti, sapuni, otopine, kiseline, lužine, soli, omekšivači i sl.). Slijedi proces detaširanja, u kojem se uklanjaju eventualne preostale mrlje. Postupak glačanja također valja pažljivo planirati - odabrati odgovarajući stroj i pripremiti ga za glačanje te prema tkanini podesiti temperaturu. Cijeli proces završava ponovnom kontrolom očišćenih i opeglanih predmeta čišćenja i pakiranjem za korisnika.

Posao kemijskog čistača/kemijske čistačice uključuje i provođenje tehnoloških procesa dorade materijala i njegovog oplemenjivanja te bojanje različitim bojama i bojilima. Kemijski čistači/Kemijske čistačice trebaju dobro poznavati tkanine, boje i kemikalije koje se upotrebljavaju u kemijskom čišćenju kako bi odabrali najbolju metodu čišćenja. Također trebaju znati rukovati strojevima i podešavati ih prema osjetljivosti materijala.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada. Komunikacijske vještine i uslužnost važni su zbog čestih kontakata s korisnicima njihovih usluga.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program kemijskog čistača/kemijske čistačice, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova kemijskog čistača/kemijske čistačice, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti vlastiti obrt.

 

Uvjeti rada

Kemijski čistači/Kemijske čistačice zapošljavaju se u privatnim poduzećima koja se bave kemijskim čišćenjem. Tijekom rada mogu se specijalizirati za čišćenje predmeta određenih vrsta materijala (primjerice kože).

Radno vrijeme kemijski čistači/kemijske čistačice provode u zatvorenom prostoru, gdje su izloženi različitim isparavanjima kemikalija koje koriste u radu. Zbog kontakta s kemikalijama koje mogu oštetiti kožu i dišne puteve, potrebno je pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu. Radno vrijeme kemijskih čistača/kemijske čistačice je većinom u prijepodnevnoj smjeni ili po potrebi.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega, te teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, dokazana alergija na profesionalne alergene.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Planiranje i organiziranje rada kemijske čistione
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati karakteristike tekstilnih i kožnih materijala (sastav, način održavanja i sl.)
Poznavati svojstva otapala za kemijsko čišćenje i sredstava za pranje te pravila za postupanje s njima
Poznavati tehnologiju kemijskog čišćenja i pranja
Poznavati zakonsku regulativu za kemijsko čišćenje i pranje
Planirati financijsku poslovnu godinu
Planirati godišnje servise strojeva i opreme
Planirati godišnje zdravstvene preglede za vlasnike i zaposlenike
Planirati naručivanja repromaterijala
Pratiti razvoj tehnologije za kemijsko čišćenje i pranje odjevnih i ostalih predmeta od tekstila i kože i pratiti razvoj novih tekstilnih materijala
2.
Pripremne aktivnosti za početak kemijskog čišćenja i pranja
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čistiti filtere stroja za kemijsko čišćenje prije svakog procesa čišćenja
Čistiti otpad (mulj) iz stroja za kemijsko čišćenje -ovisno o tipu stroja
Raspoređivati radne zadatke zaposlenicima
Pripremiti i uključiti strojeve (npr. dovod vode, strojeve za čišćenje, glačala i sl.)
Uključiti fiskalnu blagajnu
3.
Pripremanje predmeta čišćenja za kemijsko čišćenje i pranje
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Preuzimati predmete čišćenja od klijenata i proučiti deklaracije proizvoda
Pregledavati predmet čišćenja i uočavati moguća oštećenja i nečistoće na njemu
Upozoriti klijenta da se poneki predmeti, ovisno o deklaraciji i sastavu materijala, ne smiju kemijski čistiti (npr. predmeti sa specifičnim dodacima od npr. plastike, kože, skaja, poliuretana i sl.)
Označavati predmete čišćenja prilikom preuzimanja radi identifikacije vlasnika
Rasporediti poslove na temelju preuzetih predmeta i zahtjeva klijenata
Pregledati džepove i isprazniti od ostataka maramica i drugih predmeta
Odvajati predmete čišćenja za kemijsko čišćenje od onih koji idu na pranje
Razvrstavati predmete čišćenja po sastavu materijala i po boji
Provesti pred-detaširanje (premazati sredstvima za detaširanje veće nečistoće kako bi se olakšalo kemijsko čišćenje) - po potrebi
Ispitati postojanost dugmadi, kopči i dodataka odjeći na kemijska otapala koja se koriste, po potrebi zaštiti dugmad, kopče i aplikacije
4.
Kemijsko čišćenje, pranje, sušenje i glačanje predmeta čišćenja
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Puniti strojeve za čišćenje ovisno o kapacitetu pojedinog stroja
Odabrati adekvatni program čišćenja/pranja ovisno o punjenju i pustiti stroj u pogon
Nadzirati proces rada strojeva za čišćenje ili pranje
Po završetku ciklusa čišćenja/pranja, vješati predmete na vješalice/prečke i pregledavati rezultate čišćenja/pranja
Odvajati predmete koje je potrebno ponovno tretirati i ponoviti procese detaširanja na zaostalim nečistoćama
Razvrstati oprane predmete prema načinu sušenja (npr. prirodno sušenje, kratki ciklus sušenja, kombinirano sušenje i sl. )
Razvrstati predmete za glačanje prema vrsti odjeće i tipu stroja
Glačati predmete sa strojevima za glačanje, ručno ili kombinirano
Kontrolirati tretirane predmete nakon završenih postupaka čišćenja i glačanja
5.
Bojenje tekstilnih predmeta
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razvrstati predmete za bojenje prema sastavu materijala i boji
Odvagati količinu predmeta bojenja i bojila prema odgovarajućim omjerima
Dodati aditive za bojenje (npr. fiksatore, sol i sl.)
Pustiti strojeve u pogon i nadzirati proces bojenja
Prekontrolirati rezultat bojenja i po potrebi ponoviti proces
6.
Pakiranje i isporuka očišćenih predmeta
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sortirati predmete prema vrsti, prema klijentu ili kombinirano i označiti ih za isporuku klijentu
Pakirati predmete nakon glačanja tj. nakon što prođe neko vrijeme (da se predmeti ohlade) pred strankom ili kombinirano
Dostavljati očišćene premete prema dogovoru ili potrebi
7.
Obavljanje administrativnih poslova u kemijskoj čistioni
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
Voditi evidenciju o potrošnji sredstava za čišćenje, ovisno o tehnologiji čišćenja i tipu stroja (npr. perklor)
Voditi evidenciju o količini kemijski očišćenih predmeta (na godišnjoj razini)
Voditi evidenciju o količini mulja koji preostaje nakon kemijskog čišćenja, prema propisima
Voditi knjigovodstvo paušalnog obrta (knjiga prometa)
8.
Obavljanje komercijalnih poslova u kemijskoj čistioni
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovna načela prodaje i komunikacije s klijentima, s naglaskom na timski rad
Pripremati cjenike usluga kemijskog čišćenja i pranja
Pripremati ponude i ugovore za poslovne klijente
Izdavati račune pomoću fiskalne blagajne i naplaćivati ih
Izdavati transakcijske i e-račune
Oglašavati usluge kemijske čistione u različitim medijima
Pratiti natječaje i projekte za sufinanciranje investicija u nove tehnologije u struci
9.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
Profesionalno i ljubazno komunicirati s klijentima
Komunicirati s krojačima po potrebi
Komunicirati s agencijom za zaštitu okoliša
Komunicirati s organizacijama za pružanje usluga cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja
Surađivati s ustanovama i institucijama (s HOK-om, školama, osiguravajućim društvima, odvjetnicima i sl.) -po potrebi
10.
Osiguranje kvalitete procesa rada i pružene usluge kemijskog čišćenja
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati rad i dijeliti stečeno iskustvo
Ishoditi sve zakonski propisane dokumente za rad s klijentima (npr. GDPR)
Ishoditi suglasnost stranke za provođenje rizičnih postupaka čišćenja
Provoditi usavršavanje zaposlenika radi poboljšanja kvalitete usluge
Provoditi samoprocjenjivanje prikupljanjem povratnih informacija od klijenata i unapređivati usluge na osnovi navedenog
11.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša prilikom kemijskog čišćenja
Sektor
Moda, tekstil i koža - Tekstilna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati ekološka načela pri kemijskom čišćenju i pranju
Sudjelovati u osposobljavanju za rad s otrovnim sredstvima u propisanom roku (npr. tečaj toksikologije svakih 5 god i sl.)
Primjenjivati propisana pravila za rad na siguran način i istaknuti ih u radnom prostoru
Predavati agenciji za zaštitu okoliša propisane evidencije o potrošnji perklora te o količini otpada (npr. mulja, težini očišćene robe i sl.) - kroz obraz EHOS
Pohranjivati mulj iz stroja i ambalažu u posebne spremnike i u poseban prostor te predavati ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje rada kemijske čistione
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati karakteristike tekstilnih i kožnih materijala (sastav, način održavanja i sl.)
Poznavati svojstva otapala za kemijsko čišćenje i sredstava za pranje te pravila za postupanje s njima
Poznavati tehnologiju kemijskog čišćenja i pranja
Poznavati zakonsku regulativu za kemijsko čišćenje i pranje
Planirati financijsku poslovnu godinu
Planirati godišnje servise strojeva i opreme
Planirati godišnje zdravstvene preglede za vlasnike i zaposlenike
Planirati naručivanja repromaterijala
Pratiti razvoj tehnologije za kemijsko čišćenje i pranje odjevnih i ostalih predmeta od tekstila i kože i pratiti razvoj novih tekstilnih materijala
2.
Pripremne aktivnosti za početak kemijskog čišćenja i pranja
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čistiti filtere stroja za kemijsko čišćenje prije svakog procesa čišćenja
Čistiti otpad (mulj) iz stroja za kemijsko čišćenje -ovisno o tipu stroja
Raspoređivati radne zadatke zaposlenicima
Pripremiti i uključiti strojeve (npr. dovod vode, strojeve za čišćenje, glačala i sl.)
Uključiti fiskalnu blagajnu
3.
Pripremanje predmeta čišćenja za kemijsko čišćenje i pranje
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Preuzimati predmete čišćenja od klijenata i proučiti deklaracije proizvoda
Pregledavati predmet čišćenja i uočavati moguća oštećenja i nečistoće na njemu
Upozoriti klijenta da se poneki predmeti, ovisno o deklaraciji i sastavu materijala, ne smiju kemijski čistiti (npr. predmeti sa specifičnim dodacima od npr. plastike, kože, skaja, poliuretana i sl.)
Označavati predmete čišćenja prilikom preuzimanja radi identifikacije vlasnika
Rasporediti poslove na temelju preuzetih predmeta i zahtjeva klijenata
Pregledati džepove i isprazniti od ostataka maramica i drugih predmeta
Odvajati predmete čišćenja za kemijsko čišćenje od onih koji idu na pranje
Razvrstavati predmete čišćenja po sastavu materijala i po boji
Provesti pred-detaširanje (premazati sredstvima za detaširanje veće nečistoće kako bi se olakšalo kemijsko čišćenje) - po potrebi
Ispitati postojanost dugmadi, kopči i dodataka odjeći na kemijska otapala koja se koriste, po potrebi zaštiti dugmad, kopče i aplikacije
4.
Kemijsko čišćenje, pranje, sušenje i glačanje predmeta čišćenja
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Puniti strojeve za čišćenje ovisno o kapacitetu pojedinog stroja
Odabrati adekvatni program čišćenja/pranja ovisno o punjenju i pustiti stroj u pogon
Nadzirati proces rada strojeva za čišćenje ili pranje
Po završetku ciklusa čišćenja/pranja, vješati predmete na vješalice/prečke i pregledavati rezultate čišćenja/pranja
Odvajati predmete koje je potrebno ponovno tretirati i ponoviti procese detaširanja na zaostalim nečistoćama
Razvrstati oprane predmete prema načinu sušenja (npr. prirodno sušenje, kratki ciklus sušenja, kombinirano sušenje i sl. )
Razvrstati predmete za glačanje prema vrsti odjeće i tipu stroja
Glačati predmete sa strojevima za glačanje, ručno ili kombinirano
Kontrolirati tretirane predmete nakon završenih postupaka čišćenja i glačanja
5.
Bojenje tekstilnih predmeta
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Razvrstati predmete za bojenje prema sastavu materijala i boji
Odvagati količinu predmeta bojenja i bojila prema odgovarajućim omjerima
Dodati aditive za bojenje (npr. fiksatore, sol i sl.)
Pustiti strojeve u pogon i nadzirati proces bojenja
Prekontrolirati rezultat bojenja i po potrebi ponoviti proces
6.
Pakiranje i isporuka očišćenih predmeta
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sortirati predmete prema vrsti, prema klijentu ili kombinirano i označiti ih za isporuku klijentu
Pakirati predmete nakon glačanja tj. nakon što prođe neko vrijeme (da se predmeti ohlade) pred strankom ili kombinirano
Dostavljati očišćene premete prema dogovoru ili potrebi
7.
Obavljanje administrativnih poslova u kemijskoj čistioni
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
Voditi evidenciju o potrošnji sredstava za čišćenje, ovisno o tehnologiji čišćenja i tipu stroja (npr. perklor)
Voditi evidenciju o količini kemijski očišćenih predmeta (na godišnjoj razini)
Voditi evidenciju o količini mulja koji preostaje nakon kemijskog čišćenja, prema propisima
Voditi knjigovodstvo paušalnog obrta (knjiga prometa)
8.
Obavljanje komercijalnih poslova u kemijskoj čistioni
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnovna načela prodaje i komunikacije s klijentima, s naglaskom na timski rad
Pripremati cjenike usluga kemijskog čišćenja i pranja
Pripremati ponude i ugovore za poslovne klijente
Izdavati račune pomoću fiskalne blagajne i naplaćivati ih
Izdavati transakcijske i e-račune
Oglašavati usluge kemijske čistione u različitim medijima
Pratiti natječaje i projekte za sufinanciranje investicija u nove tehnologije u struci
9.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
Profesionalno i ljubazno komunicirati s klijentima
Komunicirati s krojačima po potrebi
Komunicirati s agencijom za zaštitu okoliša
Komunicirati s organizacijama za pružanje usluga cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja
Surađivati s ustanovama i institucijama (s HOK-om, školama, osiguravajućim društvima, odvjetnicima i sl.) -po potrebi
10.
Osiguranje kvalitete procesa rada i pružene usluge kemijskog čišćenja
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati rad i dijeliti stečeno iskustvo
Ishoditi sve zakonski propisane dokumente za rad s klijentima (npr. GDPR)
Ishoditi suglasnost stranke za provođenje rizičnih postupaka čišćenja
Provoditi usavršavanje zaposlenika radi poboljšanja kvalitete usluge
Provoditi samoprocjenjivanje prikupljanjem povratnih informacija od klijenata i unapređivati usluge na osnovi navedenog
11.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša prilikom kemijskog čišćenja
Datum evidencije u Registar HKO
16.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati ekološka načela pri kemijskom čišćenju i pranju
Sudjelovati u osposobljavanju za rad s otrovnim sredstvima u propisanom roku (npr. tečaj toksikologije svakih 5 god i sl.)
Primjenjivati propisana pravila za rad na siguran način i istaknuti ih u radnom prostoru
Predavati agenciji za zaštitu okoliša propisane evidencije o potrošnji perklora te o količini otpada (npr. mulja, težini očišćene robe i sl.) - kroz obraz EHOS
Pohranjivati mulj iz stroja i ambalažu u posebne spremnike i u poseban prostor te predavati ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kemijski čistač/ Kemijska čistačica
Datum upisa
16.2.2022
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje