Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Pećar/ pećarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
Građevinarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7122.21.3 pećar/pećarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.711.7112 Zidari/zidarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pećar/Pećarica izrađuje kaljeve peći, krušne peći i kamine. Planira poslovanje, izrađuje ponude, skicira i prezentira buduće peći (ručno ili pomoću CAD programa za projektiranje peći) na temelju upita klijenata. Nakon što pribavi potreban materijal, izrađuje podnožje, zida različite dimenzije peći te ih spaja na dimnjak. Fugira zazidanu peć te je čisti i polira.

Pećar/Pećarica izrađuje kaljeve peći, kamine i krušne peći kod privatnih naručitelja u kućama, stanovima ili ugostiteljskim objektima. Po potrebi prezidava stare peći i udahnjuje im novi život. Brine o zbrinjavanju otpadnog materijala.

U radu koristi čekić, brusilice, bušilice, lopatice, libelu, zidarsku žlicu, kliješta i druge alate. Izvedeni pećarski radovi osim funkcionalnosti (grijanje, otpornost na gorenje, lakše održavanje i sl.) moraju imati estetsku i dekorativnu vrijednost, što se postiže različitim vrstama i oblicima kaljevih peći i kaljeva. Za kvalitetno obavljen posao, pećar/pećarica mora poštivati standarde svoje struke i upute dobavljača repromaterijala.

Ako je samostalni obrtnik, pećar/pećarica ugovara posao sa strankom, dogovara rok izvedbe i troškove te je na temelju svojih stručnih znanja i iskustava savjetuje oko pravilnog odabira kaljevih peći.

Pećar/Pećarica dobro poznaje tehnologiju svoga posla, tj. načine rada, vrste i svojstva materijala s kojima radi. Mora znati rukovati nabrojanim alatima koji se koriste pri pećarskim radovima. Mora ovladati tehničkim crtanjem, čitanjem i izradom nacrta te imati temeljna matematička znanja, kako bi mogao obavljati precizna mjerenja i proračune. Poznaje i primjenjuje  propisana pravila za rad na siguran način. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada.

Pećar/Pećarica mora imati spretne ruke i prste, dobar vid, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za lijepo, dobro razlikovati boje te sposobnost vizualizacije i predstavljanja vizije peći klijentima.

Ako je samostalan obrtnik, mora znati osnove poslovanja i izrade kalkulacija te primjenjivati u svom radu grafičke CAD programe za vizualno predstavljanje  projektiranih peći i kamina klijentima.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program pećara/pećaricu, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova pećara/pećaricu, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. 

 

Uvjeti rada

Pećari/Pećarice se zapošljavaju u građevinskim poduzećima ili otvaraju svoj vlastiti obrt. Pećar/Pećarica najčešće radi u zatvorenim prostorima, opcionalno može raditi i na otvorenom, ponekad u prašini. Zanimanje nije povoljno za osobe koje imaju respiratorne smetnje (smetnje s disanjem, astmu, kronični bronhitis i sl.), ne razlikuju boje (daltonizam), kao i za osobe koje su izrazito slabe tjelesne građe ili imaju veća tjelesna oštećenja (oštećenja kralježnice, nogu, ruku, bolesti srca, mišića), te teže kronične bolesti. Položaj tijela pri radu je najčešće stojeći, a ponekad  čučeći ili klečeći. Pećar/Pećarica se često saginje, priprema materijal i prenosi terete. Radi sam/sama ili s pomoćnikom. Kao i kod svih građevinskih radnika, posao može biti terenski, dakle izvan stalnog mjesta boravka.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, teži kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i psihičko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja pećara/pećarice
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
Poznavati osnove nacrtne geometrije (ručno i digitalno)
Poznavati tehnologiju materijala u građevinarstvu/pećarstvu
Poznavati građevinske konstrukcije visokogradnje s naglaskom na dimnjake
Poznavati strojeve i alate u pećarstvu
Planirati pećarsko poslovanje, opremiti radionu i skladište materijala, nabaviti dostavno vozilo, električne strojeve, ručne alate i sl.
Planirati pećarske poslove na godišnjoj, mjesečnoj i tjednoj razini - prema potražnji na tržištu
Izrađivati preliminarne ponude za izradu peći prema upitima klijenata
Izaći na lice mjesta i ustanoviti stanje dimnjaka, po potrebi sugerirati dimenzije dimnjaka (visina i presjek dimnjaka i sl.) ili prilagoditi izvedbu postojećem dimnjaku
Poznavati osnove tehničkih grafičkih (CAD) programa i prezentacije vizualizacijom
Izraditi skicu peći, kamina i sl. sa svim potrebnim elementima (npr. veličina vrata, klupice, veličina peći i sl.), ručno ili s CAD programom, te izraditi pripadajući troškovnik
Pripremiti konkretnu ponudu za izradu peći i dogovoriti izvođenje posla
2.
Pripremne aktivnosti za početak pećarskih radova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti potrebni materijal za peći (npr. smjesa za zidanje, šamot, cigla, kaljevi elementi i sl.) i alat za gradilište
Zaštititi podove na kojima će se izvoditi radovi tj. preslagivanje ili konstruiranje kaljevih peći (npr. najlonima ili debelim kartonima)
Izraditi nacrte peći u prostoru (na podu i na zidu, ovisno o tipu peći) a prema dimenzijama željene peći
Pripremiti i sortirati potrebne elemente peći za podnožje/postolje
3.
Izrada podnožja peći
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Složiti podnožje/postolje „na suho“ prema točnim dimenzijama podnožja/postolja tj. slagati kaljeve elemente postolja jedan do drugog, vezati ih kopčama i poravnati letvama u zacrtani oblik (kalj je specifična keramička glazirana forma kojom se grade peći - poput lego-kocki)
Ugraditi mala vrata za čišćenje pepela i „pepeljaru“ u koji pada pepeo i kroz koju struji potreban zrak
Zasipati pijeskom/izolatorom pod da se ne grije, popločiti podnožje pijeskom i šamotom te zidati podlogu peći
4.
Izrada i montaža peći
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Zidati prvi red peći iznad podnožja pomoću drvenih letava i žičanih kopči
Ugraditi u peć velika vrata za loženje i rešetku za pepeo ili rost
Omazivati glinom ili ilovačom spojeve između kaljevih elemenata i dodavati „šifre“ (tj. komadiće crijepa radi pojačanja armature - glina/crijep/žica)
Zidati drugi red iznad podnožja/postolja kaljeve peći
Zidati/oblagati ložište iznutra šamotnim pločama ili šamotnim ciglama glinenim vezivnim materijalom
Poklapati ložište šamotnim ciglama u visini drugog reda (zatvaranje ložišta)
Zidati preostale kaljeve elemente u redovima od 3 do 8 i izraditi cirkulaciju tj. dimni kanal od biber crijepa
Spojiti peć i dimnjak pomoću dimovodne cijevi
Fugirati izvana spojeve kaljevih elemenata posebnom fugir masom
Oprati peć i izglancati ju pamučnom krpom
Ugraditi čepove od kaljeve keramike koji omogućavaju čišćenje dimovodnih kanala - po želji klijenta
Po želji klijenta ugraditi grijače za centralno grijanje
Po želji klijenta ugraditi ploču za kuhanje i/ili pećnicu
5.
Izrada krušne peći
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi postolje (od stare cigle, siporeksa i sl.) do visine od 1 metar te na visini postolja izraditi pod od šamotne cigle
Izraditi kalup od drva na koji će se nanositi šamotna cigla
Izraditi kupolu krušne peći od šamotne cigle
Spojiti dovršenu konstrukciju kupole dimovodnim cijevima na dimnjak
Nanijeti izolaciju na vanjski dio kupole (termo-žbuku)
Završno obraditi kupolu gleterom
Po potrebi pokriti cjelokupnu konstrukciju biber-crijepom ili nekom drugom dekoracijom
6.
Prezidavanje peći (demontaža i ponovna montaža peći)
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti skelu, ovisno o veličini, za demontažu peći
Rušiti konstrukciju postojeće peći i slagati na pod - red po red - kaljeve elemente na način kako su bili složeni u postojećoj peći
Rušiti postolje ako je u posebno lošem stanju (a ukoliko nije - onda postolje ostaje)
Ukloniti postojeću dotrajalu oblogu i nanositi novu na kaljeve elemente s unutarnje strane
Provesti isti postupak prilikom konstruiranja nove peći s tim da se ne treba izraditi postolje i pepelnica tj. mala vrata
7.
Obavljanje administrativnih i komercijalnih poslova u pećarstvu
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupljati dokumentaciju za knjigovodstvo
Naručivati i kupovati potreban repromaterijal
Voditi evidenciju o izrađenim pećima
Izrađivati mapu s prikazom izrađenih peći
Poznavati osnove komunikacije, prodaje i poduzetništva
Izrađivati troškovnike na temelju svih provedenih mjerenja i proračuna
Izrađivati financijske ponude i ugovore
Izdavati veleprodajne račune ili vršiti naplatu pomoću fiskalne blagajne
Oglašavati se u lokalnim medijima
Oglašavati se putem interneta / ažurirati web stranicu poduzeća
8.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
Profesionalno komunicirati s klijentima
Komunicirati i surađivati s dimnjačarima
9.
Osiguranje kvalitete pri obavljanju pećarskih poslova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samoprocjenjivati izvršeni posao i unapređivati ga
Prikupljati povratne informacije od korisnika usluga i na osnovi njih unapređivati svoj rad
Izdavati građevinsko jamstvo za izvedene radove
Osiguravati certifikate i jamstva od dobavljača
Prihvaćati opravdane reklamacije u zakonskom roku
Kontinuirano se osposobljavati za nove materijale i tehnika rada s njima
10.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u pećarstvu
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura - Građevinarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zakonski propisana pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitne maske, rukavice i naočale
Prikupljati otpadni materijal i odlagati ga na propisano odlagalište
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja pećara/pećarice
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
Poznavati osnove nacrtne geometrije (ručno i digitalno)
Poznavati tehnologiju materijala u građevinarstvu/pećarstvu
Poznavati građevinske konstrukcije visokogradnje s naglaskom na dimnjake
Poznavati strojeve i alate u pećarstvu
Planirati pećarsko poslovanje, opremiti radionu i skladište materijala, nabaviti dostavno vozilo, električne strojeve, ručne alate i sl.
Planirati pećarske poslove na godišnjoj, mjesečnoj i tjednoj razini - prema potražnji na tržištu
Izrađivati preliminarne ponude za izradu peći prema upitima klijenata
Izaći na lice mjesta i ustanoviti stanje dimnjaka, po potrebi sugerirati dimenzije dimnjaka (visina i presjek dimnjaka i sl.) ili prilagoditi izvedbu postojećem dimnjaku
Poznavati osnove tehničkih grafičkih (CAD) programa i prezentacije vizualizacijom
Izraditi skicu peći, kamina i sl. sa svim potrebnim elementima (npr. veličina vrata, klupice, veličina peći i sl.), ručno ili s CAD programom, te izraditi pripadajući troškovnik
Pripremiti konkretnu ponudu za izradu peći i dogovoriti izvođenje posla
2.
Pripremne aktivnosti za početak pećarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti potrebni materijal za peći (npr. smjesa za zidanje, šamot, cigla, kaljevi elementi i sl.) i alat za gradilište
Zaštititi podove na kojima će se izvoditi radovi tj. preslagivanje ili konstruiranje kaljevih peći (npr. najlonima ili debelim kartonima)
Izraditi nacrte peći u prostoru (na podu i na zidu, ovisno o tipu peći) a prema dimenzijama željene peći
Pripremiti i sortirati potrebne elemente peći za podnožje/postolje
3.
Izrada podnožja peći
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Složiti podnožje/postolje „na suho“ prema točnim dimenzijama podnožja/postolja tj. slagati kaljeve elemente postolja jedan do drugog, vezati ih kopčama i poravnati letvama u zacrtani oblik (kalj je specifična keramička glazirana forma kojom se grade peći - poput lego-kocki)
Ugraditi mala vrata za čišćenje pepela i „pepeljaru“ u koji pada pepeo i kroz koju struji potreban zrak
Zasipati pijeskom/izolatorom pod da se ne grije, popločiti podnožje pijeskom i šamotom te zidati podlogu peći
4.
Izrada i montaža peći
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Zidati prvi red peći iznad podnožja pomoću drvenih letava i žičanih kopči
Ugraditi u peć velika vrata za loženje i rešetku za pepeo ili rost
Omazivati glinom ili ilovačom spojeve između kaljevih elemenata i dodavati „šifre“ (tj. komadiće crijepa radi pojačanja armature - glina/crijep/žica)
Zidati drugi red iznad podnožja/postolja kaljeve peći
Zidati/oblagati ložište iznutra šamotnim pločama ili šamotnim ciglama glinenim vezivnim materijalom
Poklapati ložište šamotnim ciglama u visini drugog reda (zatvaranje ložišta)
Zidati preostale kaljeve elemente u redovima od 3 do 8 i izraditi cirkulaciju tj. dimni kanal od biber crijepa
Spojiti peć i dimnjak pomoću dimovodne cijevi
Fugirati izvana spojeve kaljevih elemenata posebnom fugir masom
Oprati peć i izglancati ju pamučnom krpom
Ugraditi čepove od kaljeve keramike koji omogućavaju čišćenje dimovodnih kanala - po želji klijenta
Po želji klijenta ugraditi grijače za centralno grijanje
Po želji klijenta ugraditi ploču za kuhanje i/ili pećnicu
5.
Izrada krušne peći
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi postolje (od stare cigle, siporeksa i sl.) do visine od 1 metar te na visini postolja izraditi pod od šamotne cigle
Izraditi kalup od drva na koji će se nanositi šamotna cigla
Izraditi kupolu krušne peći od šamotne cigle
Spojiti dovršenu konstrukciju kupole dimovodnim cijevima na dimnjak
Nanijeti izolaciju na vanjski dio kupole (termo-žbuku)
Završno obraditi kupolu gleterom
Po potrebi pokriti cjelokupnu konstrukciju biber-crijepom ili nekom drugom dekoracijom
6.
Prezidavanje peći (demontaža i ponovna montaža peći)
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti skelu, ovisno o veličini, za demontažu peći
Rušiti konstrukciju postojeće peći i slagati na pod - red po red - kaljeve elemente na način kako su bili složeni u postojećoj peći
Rušiti postolje ako je u posebno lošem stanju (a ukoliko nije - onda postolje ostaje)
Ukloniti postojeću dotrajalu oblogu i nanositi novu na kaljeve elemente s unutarnje strane
Provesti isti postupak prilikom konstruiranja nove peći s tim da se ne treba izraditi postolje i pepelnica tj. mala vrata
7.
Obavljanje administrativnih poslova u pećarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati dokumentaciju za knjigovodstvo
Naručivati i kupovati potreban repromaterijal
Voditi evidenciju o izrađenim pećima
Izrađivati mapu s prikazom izrađenih peći
8.
Obavljanje komercijalnih poslova u pećarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove komunikacije, prodaje i poduzetništva
Izrađivati troškovnike na temelju svih provedenih mjerenja i proračuna
Izrađivati financijske ponude i ugovore
Izdavati veleprodajne račune ili vršiti naplatu pomoću fiskalne blagajne
Oglašavati se u lokalnim medijima
Oglašavati se putem interneta / ažurirati web stranicu poduzeća
9.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
Profesionalno komunicirati s klijentima
Komunicirati i surađivati s dimnjačarima
10.
Osiguranje kvalitete pri obavljanju pećarskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Samoprocjenjivati izvršeni posao i unapređivati ga
Prikupljati povratne informacije od korisnika usluga i na osnovi njih unapređivati svoj rad
Izdavati građevinsko jamstvo za izvedene radove
Osiguravati certifikate i jamstva od dobavljača
Prihvaćati opravdane reklamacije u zakonskom roku
Kontinuirano se osposobljavati za nove materijale i tehnika rada s njima
11.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u pećarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati zakonski propisana pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitne maske, rukavice i naočale
Prikupljati otpadni materijal i odlagati ga na propisano odlagalište
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pećar/ pećarica
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje