Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Puškar/ puškarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7222.31.3 puškar/puškarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.72.722.7222 Alatničari/alatničarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Puškari/Puškarice izrađuju, dograđuju, popravljaju, prepravljaju, restauriraju,  ispituju  i održavaju različite vrste oružja i njihove mehanizme, tj. poluautomatsko i automatsko oružje, kratko vatreno oružje (revolvere i pištolje), dugo vatreno oružje  (vojno/policijsko, športsko, lovačko, trofejno i filmsko).  Provode različite operacije kako bi zaštitili oružje. Pri tomu se koriste specijalnim i standardnim alatima i strojevima za izradu i održavanje oružja. Provode tehničku, kemijsku i galvansku obradbu dijelova i sklopova oružja da bi povećali njegov učinak. Montiraju nišanske mehaničke, optičke i digitalne ciljnike.  Rekonstruiraju i održavaju trofejno i umjetnički izrađeno oružje. Posebno obučeni puškari/puškarice znaju umjetnički izrađenom oružju odrediti približnu vrijednost. Predmete izrađuju od čelika, koji obrađuju zagrijavanjem, odvajanjem, tokarenjem, brušenjem i glodanjem. Tako izrađene dijelove spajaju mehanički, lemljenjem te autogenim i električnim zavarivanjem. Na kraju primjenjuju metode antikorozivne zaštite, konzerviranja i dekonzerviranja oružja.

Od alata i pomoćnih materijala služe se čeličnim šipkama različitih oblika, kutnim profilima, limovima i čeličnim cijevima od kojih izrađuju dijelove oružja, te bravarskim i finomehaničarskim alatom.  Od strojeva, aparata i alata, rabe brusilicu, bušilicu, aparat za zavarivanje, uređaj za pjeskarenje, tokarski stroj, glodalicu, kompresor, uređaj za toplinsku obradu itd. Također koriste CNC strojeve i numerički upravljane strojeve. Za održavanje oružja upotrebljavaju sredstva za površinsku zaštitu, čišćenje i podmazivanje. Poznaju vrste streljiva, dimenzioniranje, kalibriranje, punjenje, primjenu i čuvanje oružja. Koriste se raspoloživom tehničkom i tehnološkom dokumentacijom za oružje. Pridržavaju se zaštitnih mjera za rukovanje oružjem. Poznaju aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja te svu dokumentaciju vezanu uz oružje.

Prate razvoj novih vrsta oružja i njihova načina primjene i zaštite, kao i aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja. Razvijaju kritički stav prema oružju i njegovoj isključivo mirnodopskoj i sportskoj primjeni te primjeni u očuvanju mira.

Za zanimanje puškara/puškarice bitni su dobar vid na daljinu i blizinu, normalno vidno polje, normalna adaptacija vida na tamu i dobar sluh. Važna je i spretnost prstiju i ruku te koordinacija pokreta i vida. Zbog podizanja predmeta veće težine, poželjno je imati zdravu kralježnicu i bar prosječnu fizičku snagu i izdržljivost. Od psihičkih osobina bitne su koncentracija i preciznost u radu. Osoba koja će raditi s oružjem treba biti emocionalno stabilna, bar prosječne inteligencije. Puškari/Puškarice ne smiju biti duševno bolesne osobe, nervozne osobe ni osobe sklone alkoholizmu i drugim ovisnostima. Agresivnost je zapreka prilikom odabira ovog zanimanja.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada. Također je potrebna visoka razina komunikacije i diplomacije u odnosima sa strankama.

Uvjeti rada

Puškari/Puškarice se zapošljavaju u specijaliziranim radionicama, koje mogu biti u sastavu vojnih, policijskih i sportskih objekata ili industrije, a mogu djelovati i samostalno. Puškari/Puškarice rade u radionicama za izradu, popravak i održavanje oružja. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti samostalnu puškarsku radionicu. Najčešće rade u streljanama, vojnim i sportskim objektima i u industriji oružja. Moguće je da rade u buci, prašini nastaloj od predmeta rada, kao i na visokoj temperaturi na kojoj obrađuju metal. Trebaju koristiti zaštitnu opremu (naočale i pregače). Naizmjenično stoje i sjede, a povremeno podižu veće terete. Mogu zadobiti mehaničke ozljede prilikom rukovanja materijalima, strojevima i alatima. Moguće je ranjavanje streljivom, stoga se moraju najstrože pridržavati mjera zaštite na radu. Moguć je i rad noću.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, oštećenje okusa, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Skupovi kompetencija (13)
1.
Analiziranje i planiranje poslovanja puškara/puškarice
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati i pratiti kretanja i razvoj tehnologije vatrenog oružja
Poznavati vrste materijala za izradu oružja i njihove karakteristike
Poznavati mjerne uređaje (npr. analogni/digitalni visinomjer, pomično mjerilo, mjerni etalon, tvrdomjer itd.) i pravilno ih koristiti prilikom mjerenja
Poznavati tehnološke postupke izrade dijelova oružja
Poznavati i primjenjivati računalne aplikacije za izradu i čitanje tehničke dokumentacije (CAD i sl.)
Poznavati i primjenjivati računalne aplikacije za numeričko upravljanje strojevima (CAM i sl.)
Analizirati i planirati poslovanje na osnovi dosadašnjeg iskustva i trenutnoj potražnji na tržištu
Planirati i asimilirati nove tehnologije rada iz različitih industrija i zanimanja (npr. auto-industrija, vojna industrija, industrija polimera, bio-industrija, digitalne mjerne tehnike, i sl.)
Planirati posjete stručnim skupovima, tečajevima, stručnim sajmovima i organiziranim izložbama (npr. sajam oružja, sajam različitih tehnologija i sl.)
2.
Organiziranje poslovanja puškara/puškarice
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osmisliti korake i organizirati linijski slijed radnih operacija s ciljem optimiziranja poslovnih aktivnosti
Organizirati i grupirati istovrsne radne aktivnosti prilikom popravka raznih oružja raznih klijenata na tjednoj bazi (takvo grupiranje pojeftinjuje troškove rada i pojednostavnjuje sam rad)
Organizirati grupne posjete klijenata unutar tjedna tijekom kontrole oružja na terenu (van poslovnog prostora, npr. na streljani)
3.
Kontinuirano ishodovanje potrebnih certifikata za uporabu/rad s određenim oružjem
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pohađati specijalizaciju za uporabu oružja
Pohađati specijalizaciju za rad s određenom vrstom oružja
Položiti ispit za rad s određenom vrstom oružja
Pohađati specijalizaciju za rad na novom stroju, za novi tehnološki postupak i/ili s određenim kemikalijama
Ishoditi potrebne certifikate za rad na novom stroju, za novi tehnološki postupak i/ili s određenim kemikalijama
4.
Pripremne aktivnosti za početak rada puškara/puškarice
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti sigurnosnu provjeru vatrenog i zračnog oružja (provjeriti je li oružje napunjeno i u slučaju da je napunjeno, obavezno ga isprazniti), vodeći računa o tome da oružje nije usmjereno prema osobama
Otvoriti radni nalog za zaprimljeno oružje sukladno zakonskim propisima
Proučiti prateću tehničku dokumentaciju uz oružje, u tiskanom i/ili računalnom obliku
Definirati posao koji je potrebno obaviti na oružju, na temelju zahtjeva klijenta (npr. izrada, dorada, servis, popravak, nadogradnja, prepravak i sl.)
Analizirati postojeće stanje proizvoda i modela koji se uzima u rad
Uputiti stranku o vremenskom trajanju popravka i roku nabavke nekog elementa
Detektirati mogući kvar ili problem, vizualno i pomoću specijaliziranih alata
Rastaviti oružje koje se uzima u rad
Dijagnosticirati specifični kvar oružja
Pripremiti alate, materijale i opremu za planirani rad na oružju
Izraditi nacrt za strojnu obradu pozicije elementa oružja
5.
Servisiranje, popravljanje i prepravljanje oružja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Detaljno rastaviti mehanizam oružja
Izvršiti čišćenje/odmašćivanje oružja
Izvršiti kontrolu dijelova mehanizma oružja i njihovih mogućih oštećenja
Otkloniti oštećenja dijelova, nabaviti zamjenski dio, a po potrebi izraditi novi dio po uzoru na originalni oštećeni dio
Obrađivati dijelove/kućišta mehanizama oružja i nosače optičkih ciljnika (npr. glodanjem, tokarenjem i sl.)
Tokariti cijevi, udarne igle, vijke, zatike i sl.
Izvršiti završnu kontrolu mjera izrađenih dijelova
Izvršiti toplinsku obradu metalnih dijelova
Obrađivati drvo i metal (npr. hoblanjem, turpijanjem, brušenjem, pjeskarenjem, poliranjem i dr.)
Izvršiti završnu obradu drvenih površina (npr. postupcima lakiranja, mazanja, utrljavanja, špricanja, politiranja)
Izvršiti dekorativnu obradu detalja oružja (npr. graviranje, pozlata, posrebrivanje, bruniranje, fosfatizacija, nitriranje, eloksiranje i dr.)
Izvršiti završnu obradu metala (npr. galvaniziranjem, elektrolizom, kemijskim postupcima i nanošenjem zaštitnih premaza i sl.)
Montirati mehaničke ciljnike (postojeće ili nove)
Sastaviti oružje u cjelinu
Montirati optičke/digitalne ciljnike (npr. optike, crvene točke, lasere itd.)
Kontrolirati funkcionalnost oružja-radionički (suha kontrola u prostoru radionice)
Izvršiti prokušavanje oružja i upucavanje mehaničkih, optičkih i digitalnih ciljnika na streljani
Očistiti, premazati i podmazati oružje
Skladištiti oružje do isporuke vlasniku sukladno Pravilniku zakona o oružju (u željeznom ormaru ili priručnom skladištu)
Isporučiti oružje vlasniku uz propisanu proceduru i dokumentaciju
6.
Izrađivanje oružja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Konstruirati oružje/dijelove oružja i izraditi pripadajuću tehničku dokumentaciju
Proučiti tehničku dokumentaciju proizvoda (npr. prototipnog) koji će se serijski proizvoditi
Otvoriti radni nalog za izradu dijelova oružja
Izraditi na stroju dio oružja, glodanjem, tokarenjem itd.
Izrađeni dio oružja proslijediti (ili samostalno provesti) na daljnje tehnološke postupke (npr. bravarski rad, toplinska obrada i završna površinska obrada)
Provesti završnu kontrolu izrađenog dijela oružja (provjera propisane tvrdoće, vizualna kontrola)
Izvršiti kontrolu izrađenog dijela oružja da bi se utvrdilo je li ona u skladu s tehničkom dokumentacijom
Predati izrađeni dio oružja na skladište gotovih dijelova oružja
Zatvoriti radni nalog za izrađeni dio oružja
Otvoriti radni nalog za sastavljanje oružja
Sastaviti oružje od pripadajućih (odgovarajućih) izrađenih dijelova
Ispitati funkcionalnost sastavljenog oružja u radionici
Po potrebi usmjeriti dio oružja na doradu u odjel s odgovarajućom tehnologijom dorade
Provesti funkcijsko ispitivanje sastavljenog oružja na streljani
Potvrditi ispravnost gotovog oružja ili provesti dodatne radnje kako bi se proizvod stavio u funkciju
Izvršiti čišćenje oružja i nauljiti ga te provjeriti serijske brojeve na oružju
Zatvoriti radni nalog za sastavljanje oružja
Predati izrađeno oružje na skladište gotovih oružja
7.
Ostali poslovi puškara/puškarice vezani uz oružje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepraviti oružje (npr. zamjena ili izrada novog kundaka, izmjena cijevi oružja, izmjena mehanizma okidanja, izmjena ručice zatvarača itd.)
Trajno i djelomično onesposobljavati oružje
Gravirati dijelove oružja u drvetu i metalu (npr. serijski broj, oznaku onesposobljenosti i sl.)
Restaurirati oružje
Renovirati oružje
Provoditi tehnički pregled oružja u zakonski propisanom roku (npr. za poduzeća sa zaštitarskim poslovanjem, pratnjom novaca i sl.)
8.
Ostali poslovi puškara/puškarice nevezani uz oružje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Aplicirati keramičku zaštitu (npr. na teškom naoružanju (topovima) Hrvatske vojske i Hrvatske mornarice, na komponente računala, na metalne spomenike, na dijelove industrijske robotike, na pogonske motore i ispušne sustave na motociklima, na sanitarnu opremu itd.)
Planirati, organizirati i izvršiti jednokratne/ periodične izvanredne poslove (npr. izrađivanje ili rekonstrukcija specifičnih dijelova povijesnog namještaja i/ili spomenika, izrađivanje rekvizita za filmsku produkciju, stručno savjetovanje pri snimanju filmova itd.)
Iznajmljivati oružje za potrebe filma i televizije
Stručno osposobljavati glumce za korištenje oružja
Voditi streljanu
9.
Obavljanje administrativnih poslova pri puškarskom poslovanju
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Primjenjivati računalne aplikacije za obradu teksta, izradu prezentacija, izradu proračuna/kalkulacija, za baze podataka i elektroničku poštu
Pratiti zakonsku regulativu povezanu s posjedovanjem i prometom oružja
Voditi radne naloge od kojih jedan ostaje u arhivi, a jedan se daje stranci pri čemu ga stranke moraju čuvati do preuzimanja oružja iz radionice
Izraditi dokumentaciju o provedenom servisu i/ili popravku oružja (voditi karton)
Evidentirati i pohranjivati ulaz i izlaz oružja u radionu (npr. ime i prezime vlasnika, adresa, naziv oružja, marka oružja, tvornički broj oružja, odjel oružja i registarski broj oružja)
Izvještavati nadležno tijelo (MUP) o izvršenom onesposobljenom oružju i o izvršenim prepravcima oružja
10.
Obavljanje komercijalnih poslova pri puškarskom poslovanju
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi ponudu
Osmisliti cjenik usluga
Izdavati račune i naplaćivati usluge putem fiskalne blagajne
Plaćati račune dobavljačima u skladu s valutom
Oglašavati vlastiti rad na društvenim mrežama, na sportskim natjecanjima, u stručnim časopisima
Organizirati i održavati različite radionice i seminare, vezane uz naoružanje
Pokrenuti i održavati mrežnu stranicu i profil na društvenim mrežama
11.
Poslovno komuniciranje pri puškarskom poslovanju
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini jednog stranog jeziku (npr. engleskog ili njemačkog)
Profesionalno komunicirati s klijentima
Surađivati s državnom upravom odjela za oružje i tijelima lokalne samouprave
Surađivati s nadležnim policijskim upravama vezano za očevide oružja u pogledu marke, tipa i modela oružja te trajnog onesposobljavanja oružja privatnog vlasništva
Surađivati s policijskim postajama (s referadama za oružje)
Surađivati s inspektoratom MUP-a za eksplozive i oružje
Surađivati s ustanovama i institucijama (s HOK-om, školama, Muzejima, Udrugama itd.)
12.
Osiguranje kvalitete procesa rada i gotovog proizvoda puškara/puškarice
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati rad i dijeliti stečeno iskustvo
Pribaviti certifikat o sigurnosti oružja od strane europskog instituta (C.I.P.), za stavljanje proizvoda u promet na tržištu
Izdavati jamstvo (uz račun) na godinu dana o provedenoj usluzi servisiranja ili popravka oružja i postupati prema njemu u opravdanim situacijama reklamacije
Samoprocjenjivati vlastiti rad i kontinuirano unapređivati kvalitetu svoje usluge (npr. na osnovi povratnih informacija klijenata)
Kontinuirano se profesionalno razvijati vezano za trendove u struci
13.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša puškara/puškarice
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zakonski propisana pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu odjeću i obuću (npr. kožne pregače, maske, rukavice, naočale, antifone itd.)
Koristiti ekološki prihvatljiva streljiva
Prikupljati otpadni materijal i odlagati ga na zakonski propisano odlagalište
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Analiziranje i planiranje poslovanja puškara/puškarice
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati i pratiti kretanja i razvoj tehnologije vatrenog oružja
Poznavati vrste materijala za izradu oružja i njihove karakteristike
Poznavati mjerne uređaje (npr. analogni/digitalni visinomjer, pomično mjerilo, mjerni etalon, tvrdomjer itd.) i pravilno ih koristiti prilikom mjerenja
Poznavati tehnološke postupke izrade dijelova oružja
Poznavati i primjenjivati računalne aplikacije za izradu i čitanje tehničke dokumentacije (CAD i sl.)
Poznavati i primjenjivati računalne aplikacije za numeričko upravljanje strojevima (CAM i sl.)
Analizirati i planirati poslovanje na osnovi dosadašnjeg iskustva i trenutnoj potražnji na tržištu
Planirati i asimilirati nove tehnologije rada iz različitih industrija i zanimanja (npr. auto-industrija, vojna industrija, industrija polimera, bio-industrija, digitalne mjerne tehnike, i sl.)
Planirati posjete stručnim skupovima, tečajevima, stručnim sajmovima i organiziranim izložbama (npr. sajam oružja, sajam različitih tehnologija i sl.)
2.
Organiziranje poslovanja puškara/puškarice
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Osmisliti korake i organizirati linijski slijed radnih operacija s ciljem optimiziranja poslovnih aktivnosti
Organizirati i grupirati istovrsne radne aktivnosti prilikom popravka raznih oružja raznih klijenata na tjednoj bazi (takvo grupiranje pojeftinjuje troškove rada i pojednostavnjuje sam rad)
Organizirati grupne posjete klijenata unutar tjedna tijekom kontrole oružja na terenu (van poslovnog prostora, npr. na streljani)
3.
Kontinuirano ishodovanje potrebnih certifikata za uporabu/rad s određenim oružjem
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pohađati specijalizaciju za uporabu oružja
Pohađati specijalizaciju za rad s određenom vrstom oružja
Položiti ispit za rad s određenom vrstom oružja
Pohađati specijalizaciju za rad na novom stroju, za novi tehnološki postupak i/ili s određenim kemikalijama
Ishoditi potrebne certifikate za rad na novom stroju, za novi tehnološki postupak i/ili s određenim kemikalijama
4.
Pripremne aktivnosti za početak rada puškara/puškarice
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti sigurnosnu provjeru vatrenog i zračnog oružja (provjeriti je li oružje napunjeno i u slučaju da je napunjeno, obavezno ga isprazniti), vodeći računa o tome da oružje nije usmjereno prema osobama
Otvoriti radni nalog za zaprimljeno oružje sukladno zakonskim propisima
Proučiti prateću tehničku dokumentaciju uz oružje, u tiskanom i/ili računalnom obliku
Definirati posao koji je potrebno obaviti na oružju, na temelju zahtjeva klijenta (npr. izrada, dorada, servis, popravak, nadogradnja, prepravak i sl.)
Analizirati postojeće stanje proizvoda i modela koji se uzima u rad
Uputiti stranku o vremenskom trajanju popravka i roku nabavke nekog elementa
Detektirati mogući kvar ili problem, vizualno i pomoću specijaliziranih alata
Rastaviti oružje koje se uzima u rad
Dijagnosticirati specifični kvar oružja
Pripremiti alate, materijale i opremu za planirani rad na oružju
Izraditi nacrt za strojnu obradu pozicije elementa oružja
5.
Servisiranje, popravljanje i prepravljanje oružja
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Detaljno rastaviti mehanizam oružja
Izvršiti čišćenje/odmašćivanje oružja
Izvršiti kontrolu dijelova mehanizma oružja i njihovih mogućih oštećenja
Otkloniti oštećenja dijelova, nabaviti zamjenski dio, a po potrebi izraditi novi dio po uzoru na originalni oštećeni dio
Obrađivati dijelove/kućišta mehanizama oružja i nosače optičkih ciljnika (npr. glodanjem, tokarenjem i sl.)
Tokariti cijevi, udarne igle, vijke, zatike i sl.
Izvršiti završnu kontrolu mjera izrađenih dijelova
Izvršiti toplinsku obradu metalnih dijelova
Obrađivati drvo i metal (npr. hoblanjem, turpijanjem, brušenjem, pjeskarenjem, poliranjem i dr.)
Izvršiti završnu obradu drvenih površina (npr. postupcima lakiranja, mazanja, utrljavanja, špricanja, politiranja)
Izvršiti dekorativnu obradu detalja oružja (npr. graviranje, pozlata, posrebrivanje, bruniranje, fosfatizacija, nitriranje, eloksiranje i dr.)
Izvršiti završnu obradu metala (npr. galvaniziranjem, elektrolizom, kemijskim postupcima i nanošenjem zaštitnih premaza i sl.)
Montirati mehaničke ciljnike (postojeće ili nove)
Sastaviti oružje u cjelinu
Montirati optičke/digitalne ciljnike (npr. optike, crvene točke, lasere itd.)
Kontrolirati funkcionalnost oružja-radionički (suha kontrola u prostoru radionice)
Izvršiti prokušavanje oružja i upucavanje mehaničkih, optičkih i digitalnih ciljnika na streljani
Očistiti, premazati i podmazati oružje
Skladištiti oružje do isporuke vlasniku sukladno Pravilniku zakona o oružju (u željeznom ormaru ili priručnom skladištu)
Isporučiti oružje vlasniku uz propisanu proceduru i dokumentaciju
6.
Izrađivanje oružja
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Konstruirati oružje/dijelove oružja i izraditi pripadajuću tehničku dokumentaciju
Proučiti tehničku dokumentaciju proizvoda (npr. prototipnog) koji će se serijski proizvoditi
Otvoriti radni nalog za izradu dijelova oružja
Izraditi na stroju dio oružja, glodanjem, tokarenjem itd.
Izrađeni dio oružja proslijediti (ili samostalno provesti) na daljnje tehnološke postupke (npr. bravarski rad, toplinska obrada i završna površinska obrada)
Provesti završnu kontrolu izrađenog dijela oružja (provjera propisane tvrdoće, vizualna kontrola)
Izvršiti kontrolu izrađenog dijela oružja da bi se utvrdilo je li ona u skladu s tehničkom dokumentacijom
Predati izrađeni dio oružja na skladište gotovih dijelova oružja
Zatvoriti radni nalog za izrađeni dio oružja
Otvoriti radni nalog za sastavljanje oružja
Sastaviti oružje od pripadajućih (odgovarajućih) izrađenih dijelova
Ispitati funkcionalnost sastavljenog oružja u radionici
Po potrebi usmjeriti dio oružja na doradu u odjel s odgovarajućom tehnologijom dorade
Provesti funkcijsko ispitivanje sastavljenog oružja na streljani
Potvrditi ispravnost gotovog oružja ili provesti dodatne radnje kako bi se proizvod stavio u funkciju
Izvršiti čišćenje oružja i nauljiti ga te provjeriti serijske brojeve na oružju
Zatvoriti radni nalog za sastavljanje oružja
Predati izrađeno oružje na skladište gotovih oružja
7.
Ostali poslovi puškara/puškarice vezani uz oružje
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prepraviti oružje (npr. zamjena ili izrada novog kundaka, izmjena cijevi oružja, izmjena mehanizma okidanja, izmjena ručice zatvarača itd.)
Trajno i djelomično onesposobljavati oružje
Gravirati dijelove oružja u drvetu i metalu (npr. serijski broj, oznaku onesposobljenosti i sl.)
Restaurirati oružje
Renovirati oružje
Provoditi tehnički pregled oružja u zakonski propisanom roku (npr. za poduzeća sa zaštitarskim poslovanjem, pratnjom novaca i sl.)
8.
Ostali poslovi puškara/puškarice nevezani uz oružje
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Aplicirati keramičku zaštitu (npr. na teškom naoružanju (topovima) Hrvatske vojske i Hrvatske mornarice, na komponente računala, na metalne spomenike, na dijelove industrijske robotike, na pogonske motore i ispušne sustave na motociklima, na sanitarnu opremu itd.)
Planirati, organizirati i izvršiti jednokratne/ periodične izvanredne poslove (npr. izrađivanje ili rekonstrukcija specifičnih dijelova povijesnog namještaja i/ili spomenika, izrađivanje rekvizita za filmsku produkciju, stručno savjetovanje pri snimanju filmova itd.)
Iznajmljivati oružje za potrebe filma i televizije
Stručno osposobljavati glumce za korištenje oružja
Voditi streljanu
9.
Obavljanje administrativnih poslova pri puškarskom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Primjenjivati računalne aplikacije za obradu teksta, izradu prezentacija, izradu proračuna/kalkulacija, za baze podataka i elektroničku poštu
Pratiti zakonsku regulativu povezanu s posjedovanjem i prometom oružja
Voditi radne naloge od kojih jedan ostaje u arhivi, a jedan se daje stranci pri čemu ga stranke moraju čuvati do preuzimanja oružja iz radionice
Izraditi dokumentaciju o provedenom servisu i/ili popravku oružja (voditi karton)
Evidentirati i pohranjivati ulaz i izlaz oružja u radionu (npr. ime i prezime vlasnika, adresa, naziv oružja, marka oružja, tvornički broj oružja, odjel oružja i registarski broj oružja)
Izvještavati nadležno tijelo (MUP) o izvršenom onesposobljenom oružju i o izvršenim prepravcima oružja
10.
Obavljanje komercijalnih poslova pri puškarskom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi ponudu
Osmisliti cjenik usluga
Izdavati račune i naplaćivati usluge putem fiskalne blagajne
Plaćati račune dobavljačima u skladu s valutom
Oglašavati vlastiti rad na društvenim mrežama, na sportskim natjecanjima, u stručnim časopisima
Organizirati i održavati različite radionice i seminare, vezane uz naoružanje
Pokrenuti i održavati mrežnu stranicu i profil na društvenim mrežama
11.
Poslovno komuniciranje pri puškarskom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini jednog stranog jeziku (npr. engleskog ili njemačkog)
Profesionalno komunicirati s klijentima
Surađivati s državnom upravom odjela za oružje i tijelima lokalne samouprave
Surađivati s nadležnim policijskim upravama vezano za očevide oružja u pogledu marke, tipa i modela oružja te trajnog onesposobljavanja oružja privatnog vlasništva
Surađivati s policijskim postajama (s referadama za oružje)
Surađivati s inspektoratom MUP-a za eksplozive i oružje
Surađivati s ustanovama i institucijama (s HOK-om, školama, Muzejima, Udrugama itd.)
12.
Osiguranje kvalitete procesa rada i gotovog proizvoda puškara/ puškarice
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati rad i dijeliti stečeno iskustvo
Pribaviti certifikat o sigurnosti oružja od strane europskog instituta (C.I.P.), za stavljanje proizvoda u promet na tržištu
Izdavati jamstvo (uz račun) na godinu dana o provedenoj usluzi servisiranja ili popravka oružja i postupati prema njemu u opravdanim situacijama reklamacije
Samoprocjenjivati vlastiti rad i kontinuirano unapređivati kvalitetu svoje usluge (npr. na osnovi povratnih informacija klijenata)
Kontinuirano se profesionalno razvijati vezano za trendove u struci
13.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša puškara/puškarice
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati zakonski propisana pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu odjeću i obuću (npr. kožne pregače, maske, rukavice, naočale, antifone itd.)
Koristiti ekološki prihvatljiva streljiva
Prikupljati otpadni materijal i odlagati ga na zakonski propisano odlagalište
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Puškar/ puškarica
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje