Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Urar/ urarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.73.731.7311 Precizni mehaničari/precizne mehaničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Urar/Urarka izrađuje, održava, popravlja, obnavlja i prodaje mehaničke, elektroničke i električne satove (ure) i satne mehanizme. Urar//Urarka na satovima  utvrđuje kvarove te zamjenjuje oštećene ili istrošene dijelove. Također izrađuje pojedine sastavne dijelove, sastavlja satne mehanizme te ih ugrađuje u kućišta. Prilikom izrade satnih mehanizama, pojedine dijelove izrađuje tokarenjem, glodanjem i brušenjem te konstruira i ugrađuje precizne dijelove mehanizma. Po završetku izrade i ugradnje preciznih elemenata, urar/urarka ispituje i usklađuje njihovo međusobno djelovanje i sveukupno djelovanje satnog mehanizma. U poslovima održavanja i popravljanja satnih mehanizama pregledom mehanizma utvrđuje točnost hoda sata (ure) i dijagnosticira kvar. Slijedi rastavljanje na dijelove, čišćenje, zamjena oštećenih dijelova ili njihov popravak. Urar/Urarka također izvodi mjerenja, testiranja i regulaciju mehaničkih i elektroničkih satova, obnavlja stare satove, po potrebi gravira satove, servisira ih i pribavlja rezervne dijelove.  Često prodaje satove  i pri tome savjetuje kupce, ovisno o predviđenoj namjeni sata koji se kupuje.

Urar/Urarka mora vladati znanjima o satnim mehanizmima, ulogama pojedinih satnih elemenata i sklopova te njihovoj povezanosti u satnom mehanizmu. Treba biti u stanju pročitati urarsku tehničku i tehnološku dokumentaciju te primjenjivati opća načela strojarstva. Također, mora temeljito poznavati tehnologiju izrade mehaničkih i elektroničkih satova, principe funkcioniranja mehaničkih, električnih i elektroničkih satova te sheme spajanja električnih i elektroničkih modula. Dalje, urar/urarka treba poznavati i postupke za restauriranje starih satova (ura). Budući da jednim dijelom rade kao prodavači satova, važno je da poznaju osnove prodaje i ekonomije, a ako imaju vlastiti obrt moraju raspolagati osnovnim znanjem o poduzetništvu i vođenju poslovanja. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada. Za urara/urarku je vrlo značajan dobar vid na blizinu i mogućnost spretnog i preciznog izvođenja pokreta prstima ruku. Posebno je važna usklađenost vida i pokreta. Urar/Urarka također mora biti smiren, strpljiv, precizan i sistematičan. U radu s klijentima treba biti ljubazan i profesionalan.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program urara/urarku, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova urara/urarke, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih.

 

Uvjeti rada

Urari/Urarke se mogu zapošljavati u privatnim urarskim radionicama, ali i u industriji satova. Također mogu raditi u trgovinama u kojima se prodaju satovi ili u finomehaničarskim radionicama.  S obzirom da rade u zatvorenom, uređenom prostoru, nisu izloženi vanjskim vremenskim uvjetima. Posao nije fizički naporan, no zahtijeva povećani vidni napor i izrazitu motoričku spretnost odnosno preciznost u radu, zbog sitnih sastavnih dijelova satnih mehanizama, ali i malog specijalnog urarskog alata. Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida na blizinu, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta  te teža oštećenja kognitivnog, emocionalnog i psihomotoričkog funkcioniranja.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja urara/urarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove strojarstva te stručna znanja iz precizne mehanike
Poznavati tehnologiju materijala u urarstvu
Poznavati osnove kemije i fizike
Primjenjivati znanja iz područja satnih elemenata, sklopova i mehanizama
Poznavati tehnologiju izrade mehaničkih i elektronskih satova, te upotrebljavati sheme i tehničke nacrte satova
Proučavati tehničke opise i tehničku dokumentaciju satova (od proizvođača mehanizama, na Internetu i prijenosom iskustva starijih generacija)
Proučavati stare kataloge radi starijih tipova satova
Nabaviti univerzalne alate neophodne za obavljanje urarskog posla (npr. pinceta, lupa, ključ/preša za otvaranje/ zatvaranje satova, alati za provjeru i sl.)
Nabaviti potrebne repro-materijale za poslovanje urara/urarke (npr. baterije, stakla, štiftove za remene, navojne osovine i sl.)
Nabaviti potrebne specifične dijelove za mehanizam (tj. unutarnji dio) (npr. kotači, opruge, osovine, baterijske mehanizme i sl.)
Osigurati prostor za rad sa strankama opremljen izložbenim namještajem te stolove za servisiranje satova
Planirati i naručivati satove za maloprodaju preko veleprodajnih agenata, osobito vezano za prigodne datume i događaje u godini (npr. Valentinovo, Božić, Nova godina, Sv. pričesti i sl. )
2.
Pripremne aktivnosti za početak rada urara/urarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uključiti fiskalnu kasu
Pripremiti radni stol i osnovne alate
Uključiti aparate neophodne za urarski posao (npr. aparat za utvrđivanje točnosti sata, aparat koji vrti mehaničke automatske satove dok su na popravku i sl.)
Naručiti specifični repro-materijal, ovisno o vrsti kvara i sata
Pospremiti alate na pripadajuća mjesta u radnji na kraju radnog dana
3.
Servisiranje i popravljanje satova
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Preuzeti sat od stranke na popravak i saslušati je (razumjeti gdje je problem)
Otvoriti poklopac i vizualno utvrditi moguću neispravnost dijelova satnog mehanizma
Izraditi ponudu na osnovi uočenog kvara
Razmontirati (rastaviti) sat na popravku
Otkloniti mehaničke lomove sata (npr. kotača, ležišta, ključeva, krunice za navijanje i mjerenje vremena i sl.) ili druge uočene kvarove (npr. onečišićenje sata, kvar elektronskog modula ili oksidacija zbog vlage ili elektrolita) te zamijeniti oštećene elemente ispravnim/novim
Dijagnosticirati kvar kod elektroničkih satova pomoću specijaliziranih instrumenata
Uklanjati mehaničke kvarove kod elektroničkih satova (digitalnih i analognih)
Po potrebi promijeniti elektronički blok sata ili zamijeniti kompletan modul sata
Smjestiti satove u specijalni aparat za čišćenje (pranje) satova u specijalnim tekućinama te zatim u komoru za sušenje
Podmazivati osovine i ležajeve mehanizama, feder, nemirnice i ostale dijelove sata
Ispitivati regulaciju točnosti sata posebnim uređajem
Ispitati točnost hoda satnog mehanizma
Ubacivati mehanizme u očišćeno kućišta sata
Ispitati i po potrebi mijenjati brtve (npr. poklopac, krunica, staklo, gumbi i sl.)
Ispitati vodonepropusnost sata
Kontrolirati ispravnost sata 24 - 48 sati nakon popravka sata
Popravljati velike i zidne satove, stolne satove i budilice
4.
Ugradnja baterija, stakla i remena na satove
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi potrebe stranke za zamjenama remena, stakla ili baterije
Mjeriti napon baterije sata
Ugrađivati baterije u satove (otvoriti sat, izvaditi bateriju, postaviti bateriju, zatvoriti sat i namjestiti sve funkcije sata na ispravno vrijeme)
Podmazivati brtve na satovima ( npr. poklopca, krunice i gumbića)
Ugrađivati remenje satova (skidati stari remen, postaviti novi remen i po potrebi izmijeniti držač remena uz eventualno podmazivanje)
Ugrađivati razbijena stakla (čistiti kućišta od razbijenog stakla, čistiti kanale i montirati staklo)
5.
Prodaja satova
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi dijagnostički razgovor sa strankom kako bi se utvrdile želje i potrebe stranke (npr. postavljati pitanja da bi se utvrdilo što stranka treba, pojasniti određene funkcije satova, pojasniti određene namjene satova i sl.)
Ponuditi nekoliko dostupnih opcija stranci te objasniti razlike ili specifičnosti svake od njih
Zaključiti prodaju, spakirati odabrani proizvod te stranci izdati račun i ispisati garanciju
6.
Obavljanje administrativnih i komercijalnih poslova urara/urarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
Voditi trgovačku knjigu, knjigu prometa i ulazno-izlaznih računa
Izdavati radne naloge na zahtjev stranke
Izdavati račune i naplatiti uslugu putem fiskalne blagajne
Izdavati virmanske račune
Izdavati e-račune prema državnim organizacijama
Pripremiti narudžbe za dobavljače (npr. za remene, baterije, stakla, rezervne dijelove i sl. )
Poznavati osnove prodaje, ekonomije i poduzetništva
Pokrenuti i održavati sadržaje na web stranici
Pripremati ponude specifičnih usluga za veleprodajne kupce
Pripremiti cjenik urarskih usluga ili normativ usluga sa satnicom
7.
Poslovno komuniciranje i suradnja s drugima
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s kolegama u struci
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
Komunicirati s veletrgovcima i specijaliziranim dućanima rezervnih dijelova
Komunicirati sa strankama i kupcima veleprodaje
8.
Osiguranje kvalitete u urarstvu
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samoprocjenjivati izvršeni posao i unapređivati ga
Prikupljati povratne informacije od korisnika usluga i na osnovi njih unapređivati svoj rad
Ishoditi status certificiranog servisera za određene brendove satova
Slijediti proceduru i primijeniti najbolju praksu kod servisa pojedinih brendova satova
Uvažavati reklamacije u slučaju opravdanosti
Izdavati jamstvo za provedeni servis na godinu dana
Kontinuirano se osposobljavati za nove materijale i tehnike rada s njima
9.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u urarstvu
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu (rukavice, napršnjake i naočale)
Prikupljati stare baterije i predavati ih ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja urara/urarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove strojarstva te stručna znanja iz precizne mehanike
Poznavati tehnologiju materijala u urarstvu
Poznavati osnove kemije i fizike
Primjenjivati znanja iz područja satnih elemenata, sklopova i mehanizama
Poznavati tehnologiju izrade mehaničkih i elektronskih satova, te upotrebljavati sheme i tehničke nacrte satova
Proučavati tehničke opise i tehničku dokumentaciju satova (od proizvođača mehanizama, na Internetu i prijenosom iskustva starijih generacija)
Proučavati stare kataloge radi starijih tipova satova
Nabaviti univerzalne alate neophodne za obavljanje urarskog posla (npr. pinceta, lupa, ključ/preša za otvaranje/ zatvaranje satova, alati za provjeru i sl.)
Nabaviti potrebne repro-materijale za poslovanje urara/urarke (npr. baterije, stakla, štiftove za remene, navojne osovine i sl.)
Nabaviti potrebne specifične dijelove za mehanizam (tj. unutarnji dio) (npr. kotači, opruge, osovine, baterijske mehanizme i sl.)
Osigurati prostor za rad sa strankama opremljen izložbenim namještajem te stolove za servisiranje satova
Planirati i naručivati satove za maloprodaju preko veleprodajnih agenata, osobito vezano za prigodne datume i događaje u godini (npr. Valentinovo, Božić, Nova godina, Sv. pričesti i sl. )
2.
Pripremne aktivnosti za početak rada urara/urarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Uključiti fiskalnu kasu
Pripremiti radni stol i osnovne alate
Uključiti aparate neophodne za urarski posao (npr. aparat za utvrđivanje točnosti sata, aparat koji vrti mehaničke automatske satove dok su na popravku i sl.)
Naručiti specifični repro-materijal, ovisno o vrsti kvara i sata
Pospremiti alate na pripadajuća mjesta u radnji na kraju radnog dana
3.
Servisiranje i popravljanje satova
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Preuzeti sat od stranke na popravak i saslušati je (razumjeti gdje je problem)
Otvoriti poklopac i vizualno utvrditi moguću neispravnost dijelova satnog mehanizma
Izraditi ponudu na osnovi uočenog kvara
Razmontirati (rastaviti) sat na popravku
Otkloniti mehaničke lomove sata (npr. kotača, ležišta, ključeva, krunice za navijanje i mjerenje vremena i sl.) ili druge uočene kvarove (npr. onečišićenje sata, kvar elektronskog modula ili oksidacija zbog vlage ili elektrolita) te zamijeniti oštećene elemente ispravnim/novim
Dijagnosticirati kvar kod elektroničkih satova pomoću specijaliziranih instrumenata
Uklanjati mehaničke kvarove kod elektroničkih satova (digitalnih i analognih)
Po potrebi promijeniti elektronički blok sata ili zamijeniti kompletan modul sata
Smjestiti satove u specijalni aparat za čišćenje (pranje) satova u specijalnim tekućinama te zatim u komoru za sušenje
Podmazivati osovine i ležajeve mehanizama, feder, nemirnice i ostale dijelove sata
Ispitivati regulaciju točnosti sata posebnim uređajem
Ispitati točnost hoda satnog mehanizma
Ubacivati mehanizme u očišćeno kućišta sata
Ispitati i po potrebi mijenjati brtve (npr. poklopac, krunica, staklo, gumbi i sl.)
Ispitati vodonepropusnost sata
Kontrolirati ispravnost sata 24 - 48 sati nakon popravka sata
Popravljati velike i zidne satove, stolne satove i budilice
4.
Ugradnja baterija, stakla i remena na satove
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Utvrditi potrebe stranke za zamjenama remena, stakla ili baterije
Mjeriti napon baterije sata
Ugrađivati baterije u satove (otvoriti sat, izvaditi bateriju, postaviti bateriju, zatvoriti sat i namjestiti sve funkcije sata na ispravno vrijeme)
Podmazivati brtve na satovima ( npr. poklopca, krunice i gumbića)
Ugrađivati remenje satova (skidati stari remen, postaviti novi remen i po potrebi izmijeniti držač remena uz eventualno podmazivanje)
Ugrađivati razbijena stakla (čistiti kućišta od razbijenog stakla, čistiti kanale i montirati staklo)
5.
Prodaja satova
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Voditi dijagnostički razgovor sa strankom kako bi se utvrdile želje i potrebe stranke (npr. postavljati pitanja da bi se utvrdilo što stranka treba, pojasniti određene funkcije satova, pojasniti određene namjene satova i sl.)
Ponuditi nekoliko dostupnih opcija stranci te objasniti razlike ili specifičnosti svake od njih
Zaključiti prodaju, spakirati odabrani proizvod te stranci izdati račun i ispisati garanciju
6.
Obavljanje administrativnih poslova urara/urarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Primjenjivati u radu osnove informatičke i matematičke pismenosti
Voditi trgovačku knjigu, knjigu prometa i ulazno-izlaznih računa
Izdavati radne naloge na zahtjev stranke
Izdavati račune i naplatiti uslugu putem fiskalne blagajne
Izdavati virmanske račune
Izdavati e-račune prema državnim organizacijama
Pripremiti narudžbe za dobavljače (npr. za remene, baterije, stakla, rezervne dijelove i sl. )
7.
Obavljanje komercijalnih poslova urara/urarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove prodaje, ekonomije i poduzetništva
Pokrenuti i održavati sadržaje na web stranici
Pripremati ponude specifičnih usluga za veleprodajne kupce
Pripremiti cjenik urarskih usluga ili normativ usluga sa satnicom
8.
Poslovno komuniciranje i suradnja s drugima
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s kolegama u struci
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na osnovnoj razini na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
Komunicirati s veletrgovcima i specijaliziranim dućanima rezervnih dijelova
Komunicirati sa strankama i kupcima veleprodaje
9.
Osiguranje kvalitete u urarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Samoprocjenjivati izvršeni posao i unapređivati ga
Prikupljati povratne informacije od korisnika usluga i na osnovi njih unapređivati svoj rad
Ishoditi status certificiranog servisera za određene brendove satova
Slijediti proceduru i primijeniti najbolju praksu kod servisa pojedinih brendova satova
Uvažavati reklamacije u slučaju opravdanosti
Izdavati jamstvo za provedeni servis na godinu dana
Kontinuirano se osposobljavati za nove materijale i tehnike rada s njima
10.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u urarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu (rukavice, napršnjake i naočale)
Prikupljati stare baterije i predavati ih ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Urar/ urarka
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje