Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Šivač gornjišta obuće / Šivačica gornjišta obuće

Razina HKO
2
Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.753.7533 Šivač/šivačice, vezilje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Šivač gornjišta obuće/Šivačica gornjišta obuće šiva sastavne dijelove gornjišta obuće u industrijskoj ili obrtničkoj radionici, modnom salonu i  ateljeu. Razlikuje osnovne i pomoćne materijale te vrste, dijelove i faze izrade obuće. U šivanju gornjišta obuće koristi pribor, alate, uređaje i rukuje različitim vrstama strojeva i automata.  Prilikom šivanja gornjišta obuće priprema radno mjesto na siguran način, radi u skladu s pravilima zaštite na radu i očuvanja okoliša. Sposoban je uočiti kvalitetu šivanja i otkloniti jednostavne greške. Komunicira sa s nadređenima i suranicima prema pravilima poslovnog bontona i etike.

Za zanimanje šivač gornjišta obuće /šivačica gornjišta obuće poželjne su sljedeće osobine i vještine: dobar vid, razvijena fina motorika, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, raspoznavanje boja i tonova, koncentracija, preciznost, organiziranost i odgovornost.

Uvjeti rada

Šivač gornjišta obuće/Šivačica gornjišta obuće radi standardno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj, ovisno od opsega poslova i rokovima isporuke robe. Uvjeti rada su promjenjivi od industrijskih pogona, obrtničkih radionica, modnih salona i ateljea. Radni prostor osvijetljen je dnevnom i umjetnom rasvjetom uz ventilaciju i klimatizaciju. Tijekom rada, ovisno o vrsti posla može biti izložen nepovoljnom položaju tijela, dugotrajnom sjedenju, dugotrajnom koordiniranom radu ruku i nogu, buci strojeva i uređaja, prašini iz radnog okoliša, mirisima materijala. Potrebno je korištenje propisanih sredstava osobne zaštite u uvjetima koji to zahtijevaju.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Šivanje gornjišta obuće
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti radni zadatak i dokumentaciju za šivanje gornjišta obuće
organizirati prioritetne poslove za šivanje gornjišta obuće
održavati radno mjesto za šivanje gornjišta obuće
imenovati vrste i dijelove obuće
navesti faze izrade (gornjišta i donjišta) obuće
poznavati različita tehnike sastavljanja gornjišta obuće
primijeniti različite tehnike ručnog šivanja gornjišta obuće
ručno šivati funkcionalne i ukrasne šavove na gornjištu obuće
šivati na različitim strojevima i automatima gornjište obuće
prilagoditi tehniku šivanja prema vrsti materijala i funkciji šava na gornjištu obuće
otkloniti manje greške u radu šivaćeg stroja za šivanje gornjišta obuće
komunicirati sa suradnicima i nadređenima u procesu šivanja gornjišta obuće
kompletirati dijelove gornjišta obuće po sortimentu
ispuniti dokumentaciju za evidenciju dnevnog učinka šivanja gornjišta obuće
vizualno provjeriti kvalitetu i točnost šivanja gornjišta obuće
uočiti greške kod šivanja gornjišta obuće
otkloniti manje greške u šivanju gornjišta obuće
2.
Materijali u šivanju gornjišta obuće
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati materijale za izradu gornjišta obuće
poznavati vrste osnovnih i pomoćnih materijala za šivanje gornjišta obuće
primijeniti odgovarajuće pomoćne materijale za šivanja gornjišta obuće
3.
Šivaći strojevi, alati i pomoćni pribor za šivanje gornjišta obuće
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost strojeva, uređaja i alata za šivanje gornjišta obuće
pripremiti šivaći stroj za radni zadatak šivanja gornjišta obuće
održavati (čistiti) strojeve, uređaje i alate u poslovima šivanje gornjišta obuće
koristiti adekvatan pribor tijekom šivanja gornjišta obuće
razlikovati vrste strojeva za šivanje gornjišta obuće
imenovati osnovne dijelove strojeva za šivanje gornjišta
primijeniti adekvatni pribor i alate za ručno šivanje gornjišta obuće
rukovati različitim vrstama strojeva i automata za šivanje gornjišta obuće
4.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u šivanju gornjišta obuće
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način kod šivanja gornjišta obuće
razvrstati na ekološki način otpad nakon šivanja gornjišta obuće
educirati se o zaštiti na radnom mjestu u poslovima šivanja gornjišta obuće
primijeniti propise zaštite okoliša u poslovima šivanja gornjišta
primijeniti pravila rada na siguran način u radionici za šivanje gornjišta obuće
koristiti osobna zaštitna sredstva kod šivanja gornjišta obuće
pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode na poslovima šivanja gornjišta obuće
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Organiziranje i pripremanje radnog mjesta za šivanje gornjišta obuće
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
preuzeti radni zadatak i dokumentaciju za šivanje gornjišta obuće
organizirati prioritetne poslove za šivanje gornjišta obuće
održavati radno mjesto za šivanje gornjišta obuće
provjeriti ispravnost strojeva, uređaja i alata za šivanje gornjišta obuće
pripremiti šivaći stroj za radni zadatak šivanja gornjišta obuće
održavati (čistiti) strojeve, uređaje i alate u poslovima šivanje gornjišta obuće
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način kod šivanja gornjišta obuće
2.
Razlikovanje obuće, materijala i pribora za šivanje gornjišta obuće
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
imenovati vrste i dijelove obuće
navesti faze izrade (gornjišta i donjišta) obuće
razlikovati materijale za izradu gornjišta obuće
poznavati vrste osnovnih i pomoćnih materijala za šivanje gornjišta obuće
koristiti adekvatan pribor tijekom šivanja gornjišta obuće
3.
Šivanje sastavnih dijelova gornjišta obuće
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati različita tehnike sastavljanja gornjišta obuće
primijeniti različite tehnike ručnog šivanja gornjišta obuće
ručno šivati funkcionalne i ukrasne šavove na gornjištu obuće
šivati na različitim strojevima i automatima gornjište obuće
prilagoditi tehniku šivanja prema vrsti materijala i funkciji šava na gornjištu obuće
otkloniti manje greške u radu šivaćeg stroja za šivanje gornjišta obuće
komunicirati sa suradnicima i nadređenima u procesu šivanja gornjišta obuće
kompletirati dijelove gornjišta obuće po sortimentu
ispuniti dokumentaciju za evidenciju dnevnog učinka šivanja gornjišta obuće
primijeniti odgovarajuće pomoćne materijale za šivanja gornjišta obuće
razvrstati na ekološki način otpad nakon šivanja gornjišta obuće
4.
Rukovanje različitim sredstvima za rad kod šivanja gornjišta obuće
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
razlikovati vrste strojeva za šivanje gornjišta obuće
imenovati osnovne dijelove strojeva za šivanje gornjišta
primijeniti adekvatni pribor i alate za ručno šivanje gornjišta obuće
rukovati različitim vrstama strojeva i automata za šivanje gornjišta obuće
5.
Provjeravanje točnosti šivanja gornjišta obuće
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
vizualno provjeriti kvalitetu i točnost šivanja gornjišta obuće
uočiti greške kod šivanja gornjišta obuće
otkloniti manje greške u šivanju gornjišta obuće
6.
Primjenjivanje pravila sigurnosti i zaštite na radu kod šivanja gornjišta obuće
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije

educirati se o zaštiti na radnom mjestu u poslovima šivanja gornjišta obuće
primijeniti propise zaštite okoliša u poslovima šivanja gornjišta
primijeniti pravila rada na siguran način u radionici za šivanje gornjišta obuće
koristiti osobna zaštitna sredstva kod šivanja gornjišta obuće
pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode na poslovima šivanja gornjišta obuće
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Šivač gornjišta obuće / Šivačica gornjišta obuće
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
31.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje