Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Zlatar/ zlatarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
Osobne usluge
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7313.11.3 zlatar/zlatarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.73.731.7313 Zlatari/zlatarice, draguljari/draguljarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zlatar/Zlatarka dizajnira, izrađuje, popravlja i održava nakit od plemenitih i drugih metala i minerala. Tipični zlatarski proizvodi su prsteni, lančići, broševi, naušnice, narukvice, kopče i dr. Pored toga, zlatar/zlatarka izrađuje različite ukrasne predmete od plemenitih metala. Zlatarske proizvode također izlaže i prodaje, te savjetuje kupce. Izradi nakita prethodi dizajniranje. U izradi nakita zlatari/zlatarke se koriste raznim postupcima ručne, strojne, kemijske i galvanske obrade. Prije taljenja i lijevanja određuju sastav legure. Rastaljene metale  lijevaju u pješčane i metalne kalupe. Prethodno dobiveni materijal oblikuju u različite profile. (žica, pločica i sl.) Nakit oblikuju u skladu s estetskim zahtjevima, željama naručitelja i prema tehnološkim mogućnostima izvedbe. Također, ugrađuju  bisere, poludrago i drago kamenje.  Površinska i kemijska dorada nakita, koja se radi zbog održavanja nakita obuhvaća postupke pozlaćivanja, posrebrivanja i rodiniranja. Zlatari/Zlatarke označavaju  izrađene predmete od plemenitih metala na zakonski propisan način.

Zlatar/zlatarka se služi raznim strojevima za tokarenje, glodanje, blanjanje, bušenje, grebanje, piljenje, te strojevima za valjanje i izvlačenje žice. Od alata, upotrebljava sitni ručni alat poput škara, pile, turpije, čekića, ručne i strojne bušilice i sl. Od mjernih alata rabi metar, obuhvatni šestar, pomično mjerilo i mikrometar.

Zlatari/Zlatarke također prodaju svoje proizvode. Vlasnici zlatarnica izlažu najuspjelije primjerke nakita u svojim izlozima. Ljubazno razgovaraju s potencijalnim kupcima i naručiteljima nakita, te pokušavaju udovoljiti njihovim zahtjevima. U manjim zlatarskim obrtima ista osoba može raditi različite poslove, dok je u većim obrtima i industrijskim pogonima posao podijeljen.

Zlatar/Zlatarka treba dobro poznavati tehnologiju zlatarske obrade i zlatarski dizajn. Mora poznavati različite materijale i tvari koje se upotrebljavaju u zlatarstvu, te rukovanje potrebnim strojevima i alatima. Također, zlatar/zlatarka treba poznavati legiranje, taljenje, žarenje i temperiranje plemenitih metala. Nadalje, mora ovladati osnovnim graverskim tehnikama, znati prepoznati i ispitati drago i ukrasno kamenje, te ovladati oblikovanjem nakita s draguljima.

Zlatar/Zlatarka mora imati smisao za estetsko oblikovanje predmeta. Treba imati dobar vid na blizinu, mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse. Mora imati sposobnost prostornog predočavanja, osobito razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju, te sposobnost izvođenja preciznih pokreta prstima ruke uz vidnu kontrolu.

Vrlo je važna točnost i urednost te strpljivost i sklonost za detaljan i precizan rad. Poželjan je bar prosječan smisao za rješavanje tehničkih problema. Zbog čestog komuniciranja s kupcima, poželjno je da je emocionalno stabilna, susretljiva i ljubazna osoba. Zbog rada s velikim materijalnim vrijednostima, zlatar/zlatarka treba biti odgovorna osoba te mora poznavati zakonske  odredbe vezano za  promet plemenitih metala.

Za obavljanje poslova zlatara/zlatarke, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti vlastiti obrt.

Uvjeti rada

Zlatari/Zlatarke se mogu zaposliti u zlatarskim radionicama i obrtima.  Postoji mogućnost zapošljavanja zlatara/zlatarke u industrijskom obrtu, no njih je relativno malo. Zlatari/Zlatarke rade u relativno ugodnom okruženju radionice većinom u sjedećem položaju. Prostor mora biti dobro osvijetljen i često prozračivan. Iako posao nije fizički naporan, pažnja je usmjerena na detalje, stoga se zahtijeva velika preciznost i koncentracija u radu. U radu je nužan oprez zbog učestale upotrebe raznih alata. Nevješto rukovanje istima može dovesti do ozljeda. Kemikalije također mogu biti opasne, stoga je važno pridržavati se mjera zaštite na radu. Dodatno opterećenje može biti odgovornost koja proizlazi iz materijalne vrijednosti nakita i materijala od kojih su načinjeni.

Zapreke za obavljanje poslova zlatara/zlatarke su slabiji vid, nemogućnost raspoznavanja boja, teškoće izvođenja preciznih pokreta zbog oštećene grube i fine motorike, te teškoće okulomotorne koordinacije. Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida na blizinu, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program zlatara/zlatarke, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Skupovi kompetencija (12)
1.
Analiziranje i planiranje poslovanja zlatara/zlatarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati tržište nakita i pratiti trendove razvoja nakita
Planirati projekte izrade novog nakita
Planirati nabavu strojeva po potrebi
Planirati nabavu sirovina (npr. zlato i srebro) i repromaterijala (npr. biseri, poludrago i drago kamenje)
Planirati izlaganje na sajmovima
2.
Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak zlatarskih radova
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovna mehanička i kemijska svojstva metala
Poznavati osnovne alate za izradu nakita i način upotrebe istih
Poznavati postupke za estetsko oblikovanje predmeta i kreativno ih primjenjivati pri izradi nakita
Dizajnirati nakit kao vlastitu kreaciju ili po specifičnoj želji klijenta
Nacrtati skicu nakita ručno ili pomoću računalne aplikacije
Pripremiti potrebni materijal za izradu nakita
Pripremiti alat i radni prostor za rad
Redovito čistiti radno mjesto i radni prostor
3.
Izrađivanje i oblikovanje nakita
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Topiti (legirati) zlato ili srebro
Valjati materijal za izradu nakita do potrebnih dimenzija (u obliku žice ili ploče)
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavanje osnovnih geometrijskih tijela
Izvlačiti materijal za izradu nakita u potrebne profile
Crtati oblike nakita ili dijelova nakita na prethodno pripremljeni materijal
Rezati, savijati, turpijati i bušiti nacrtane oblike na materijalu
Strojno prešati (štancati) razne oblike (npr. srca, djetelina, sidro, križić, pločice i sl.)
Profilirati nakit tokarskim strojem ili ga rezati CNC strojem
Spajati prethodno pripremljene dijelove materijala u cjelinu lotanjem, laserom ili PUK aparatom
Očistiti izrađeni nakit kemikalijom za čišćenje nakon termičke obrade
Obraditi spojene dijelove raznim profilima turpija i brusnim papirom
Fasirati kamen u nakit po potrebi
Polirati/matirati izrađeni nakit
Gravirati izrađeni nakit (ručno, laserom, CNC strojem)
Očistiti nakit u ultrazvučnoj kadi ili ručno
Patinirati/rodinirati/pozlatiti izrađeni nakit putem galvanizacije po potrebi
4.
Popravljanje, prilagodba i čišćenje nakita
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ustanoviti potrebnu radnju na nakitu (popravak, povećanje, smanjenje, fasiranje i sl.) te potrebno vrijeme i materijal (kamen, kopča i sl.) za nju
Očistiti doneseni nakit u ultrazvučnoj kadi ili ručno
Popraviti oštećeni nakit/prilagoditi veličinu ili dužinu nakita/zamijeniti kamen/prenamijeniti nakit
Obraditi popravljeni nakit raznim profilima turpija i brusnim papirom
Polirati/matirati popravljeni/prilagođeni nakit
Polirati završeni proizvod raznim profilima četki i tkanina
5.
Izrađivanje filigranskog nakita
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti mekše legure materijala (srebra i zlata) za izradu filigranskog nakita i predmeta
Izraditi tanku žicu i kuglice
Ispreplesti dvije ili više žica
Izraditi crtež i model nakita/predmeta
Izraditi okvir nakita od žice debljeg profila
Izraditi ispunu od pletene žice unutar okvira
Izvršiti spajanje okvira i ispune te dodati kuglice lotanjem (po potrebi na više razina)
Polirati izrađeni nakit
6.
Izrađivanje nakita lijevanjem
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nacrtati model nakita računalnom aplikacijom ili ručno
Izraditi model nakita 3D printerom ili ručno u vosku
Kopirati nakit izradom otiska od voska u vulkaniziranoj gumi
Spojiti modele (od voska ili resina) u stablo
Staviti stablo u kivetu i zaliti ga gipsom bez mjehurića zraka
Ispeći gipsanu kivetu, iscijediti vosak čime se dobiva model nakita u gipsu
Uliti zlato ili srebro centrifugom ili vakumom u kivetu
Nakon hlađenja, razbiti kivetu i očistiti stablo od plemenitog metala
Razdvojiti modele nakita izrezivanjem sa stabla i obraditi ih turpijanjem, brušenjem i poliranjem
7.
Stavljanje oznake kvalitete materijala na izrađeni nakit/predmete od plemenitih metala
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Otisnuti žig kvalitete materijala (finoće) u izrađeni nakit/predmet
Otisnuti žig zlatara/zlatarke u gotov nakit/predmet
Organizirati otisnuće državnog žiga u nakit/predmet u Državnom zavodu za mjeriteljstvo
8.
Prodavanje nakita od plemenitih metala i rad sa strankama
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primati stranke i dogovarati narudžbe i popravke nakita
Procjenjivati trošak i potrebno vrijeme izrade/popravka nakita
Ugovoriti početak rada na izradi/popravci nakita
Izvršiti predaju gotovog nakita stranci
9.
Administriranje poslovanja zlatara/zlatarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Voditi knjigu radnog ili lom-zlata
Voditi knjigu gotovih proizvoda
Voditi fiskalnu blagajnu i izdavati fiskalne račune
Voditi knjigu prometa na dnevnoj razini
Voditi bankovni poslovni račun
Izraditi (samostalno) i predati godišnji izvještaj
Izraditi i održavati web stranicu s ciljem oglašavanja i prodavanja nakita
Kreirati i ažurirati profil na društvenim mrežama
Promovirati nakit na sajmovima i/ili u okviru raznih kulturnih događanja (npr. Noć muzeja)
10.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku
Komunicirati sa suradnicima u okviru radnog tima
Poželjno poznavati osnove engleskog/ njemačkog/ talijanskog jezika
Komunicirati sa strankama/klijentima
Komunicirati sa suradnicima (npr. dobavljači, proizvođači alata, graveri, tokari, alatničari itd.)
Komunicirati sa zlatarima/zlatarkama širom zemlje
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, Udruženje obrtnika, Porezna uprava, Državni zavod za mjeriteljstvo itd.)
11.
Osiguranje kvalitete izvršenih usluga i procesa rada zlatara/zlatarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontinuirano se profesionalno razvijati i usavršavati
Osigurati propisane žigove za potvrdu kvalitete nakita
Izraditi i obnavljati žig proizvođača nakita
Pratiti trendove u proizvodnji nakita
Osposobljavati se za nove strojeve po potrebi
12.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i za zaštitu okoliša u radu zlatara/zlatarke
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pridržavati se pravila zaštite na radu
Koristiti zaštitnu opremu u skladu sa propisanim mjerama za rad na siguran način
Koristiti prirodno razgradivu kiselinu tj. neutralizirati je lužinom i odložiti na reciklažno dvorište ili u skladu s važećim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Analiziranje i planiranje poslovanja zlatara/zlatarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati tržište nakita i pratiti trendove razvoja nakita
Planirati projekte izrade novog nakita
Planirati nabavu strojeva po potrebi
Planirati nabavu sirovina (npr. zlato i srebro) i repromaterijala (npr. biseri, poludrago i drago kamenje)
Planirati izlaganje na sajmovima
2.
Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak zlatarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnovna mehanička i kemijska svojstva metala
Poznavati osnovne alate za izradu nakita i način upotrebe istih
Poznavati postupke za estetsko oblikovanje predmeta i kreativno ih primjenjivati pri izradi nakita
Dizajnirati nakit kao vlastitu kreaciju ili po specifičnoj želji klijenta
Nacrtati skicu nakita ručno ili pomoću računalne aplikacije
Pripremiti potrebni materijal za izradu nakita
Pripremiti alat i radni prostor za rad
Redovito čistiti radno mjesto i radni prostor
3.
Izrađivanje i oblikovanje nakita
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Topiti (legirati) zlato ili srebro
Valjati materijal za izradu nakita do potrebnih dimenzija (u obliku žice ili ploče)
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavanje osnovnih geometrijskih tijela
Izvlačiti materijal za izradu nakita u potrebne profile
Crtati oblike nakita ili dijelova nakita na prethodno pripremljeni materijal
Rezati, savijati, turpijati i bušiti nacrtane oblike na materijalu
Strojno prešati (štancati) razne oblike (npr. srca, djetelina, sidro, križić, pločice i sl.)
Profilirati nakit tokarskim strojem ili ga rezati CNC strojem
Spajati prethodno pripremljene dijelove materijala u cjelinu lotanjem, laserom ili PUK aparatom
Očistiti izrađeni nakit kemikalijom za čišćenje nakon termičke obrade
Obraditi spojene dijelove raznim profilima turpija i brusnim papirom
Fasirati kamen u nakit po potrebi
Polirati/matirati izrađeni nakit
Gravirati izrađeni nakit (ručno, laserom, CNC strojem)
Očistiti nakit u ultrazvučnoj kadi ili ručno
Patinirati/rodinirati/pozlatiti izrađeni nakit putem galvanizacije po potrebi
4.
Popravljanje, prilagodba i čišćenje nakita
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Fasirati kamen u nakit po potrebi
Očistiti nakit u ultrazvučnoj kadi ili ručno
Patinirati/rodinirati/pozlatiti izrađeni nakit putem galvanizacije po potrebi
Ustanoviti potrebnu radnju na nakitu (popravak, povećanje, smanjenje, fasiranje i sl.) te potrebno vrijeme i materijal (kamen, kopča i sl.) za nju
Očistiti doneseni nakit u ultrazvučnoj kadi ili ručno
Popraviti oštećeni nakit/prilagoditi veličinu ili dužinu nakita/zamijeniti kamen/prenamijeniti nakit
Obraditi popravljeni nakit raznim profilima turpija i brusnim papirom
Polirati/matirati popravljeni/prilagođeni nakit
Polirati završeni proizvod raznim profilima četki i tkanina
5.
Izrađivanje filigranskog nakita
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Očistiti nakit u ultrazvučnoj kadi ili ručno
Patinirati/rodinirati/pozlatiti izrađeni nakit putem galvanizacije po potrebi
Pripremiti mekše legure materijala (srebra i zlata) za izradu filigranskog nakita i predmeta
Izraditi tanku žicu i kuglice
Ispreplesti dvije ili više žica
Izraditi crtež i model nakita/predmeta
Izraditi okvir nakita od žice debljeg profila
Izraditi ispunu od pletene žice unutar okvira
Izvršiti spajanje okvira i ispune te dodati kuglice lotanjem (po potrebi na više razina)
Polirati izrađeni nakit
6.
Izrađivanje nakita lijevanjem
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Nacrtati model nakita računalnom aplikacijom ili ručno
Izraditi model nakita 3D printerom ili ručno u vosku
Kopirati nakit izradom otiska od voska u vulkaniziranoj gumi
Spojiti modele (od voska ili resina) u stablo
Staviti stablo u kivetu i zaliti ga gipsom bez mjehurića zraka
Ispeći gipsanu kivetu, iscijediti vosak čime se dobiva model nakita u gipsu
Uliti zlato ili srebro centrifugom ili vakumom u kivetu
Nakon hlađenja, razbiti kivetu i očistiti stablo od plemenitog metala
Razdvojiti modele nakita izrezivanjem sa stabla i obraditi ih turpijanjem, brušenjem i poliranjem
7.
Stavljanje oznake kvalitete materijala na izrađeni nakit/predmete od plemenitih metala
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Otisnuti žig kvalitete materijala (finoće) u izrađeni nakit/predmet
Otisnuti žig zlatara/zlatarke u gotov nakit/predmet
Organizirati otisnuće državnog žiga u nakit/predmet u Državnom zavodu za mjeriteljstvo
8.
Prodavanje nakita od plemenitih metala i rad sa strankama
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primati stranke i dogovarati narudžbe i popravke nakita
Procjenjivati trošak i potrebno vrijeme izrade/popravka nakita
Ugovoriti početak rada na izradi/popravci nakita
Izvršiti predaju gotovog nakita stranci
9.
Administriranje poslovanja zlatara/zlatarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Voditi knjigu radnog ili lom-zlata
Voditi knjigu gotovih proizvoda
Voditi fiskalnu blagajnu i izdavati fiskalne račune
Voditi knjigu prometa na dnevnoj razini
Voditi bankovni poslovni račun
Izraditi (samostalno) i predati godišnji izvještaj
Izraditi i održavati web stranicu s ciljem oglašavanja i prodavanja nakita
Kreirati i ažurirati profil na društvenim mrežama
Promovirati nakit na sajmovima i/ili u okviru raznih kulturnih događanja (npr. Noć muzeja)
10.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku
Komunicirati sa suradnicima u okviru radnog tima
Poželjno poznavati osnove engleskog/ njemačkog/ talijanskog jezika
Komunicirati sa strankama/klijentima
Komunicirati sa suradnicima (npr. dobavljači, proizvođači alata, graveri, tokari, alatničari itd.)
Komunicirati sa zlatarima/zlatarkama širom zemlje
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, Udruženje obrtnika, Porezna uprava, Državni zavod za mjeriteljstvo itd.)
11.
Osiguranje kvalitete izvršenih usluga i procesa rada zlatara/zlatarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kontinuirano se profesionalno razvijati i usavršavati
Osigurati propisane žigove za potvrdu kvalitete nakita
Izraditi i obnavljati žig proizvođača nakita
Pratiti trendove u proizvodnji nakita
Osposobljavati se za nove strojeve po potrebi
12.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i za zaštitu okoliša u radu zlatara/zlatarke
Datum evidencije u Registar HKO
15.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pridržavati se pravila zaštite na radu
Koristiti zaštitnu opremu u skladu sa propisanim mjerama za rad na siguran način
Koristiti prirodno razgradivu kiselinu tj. neutralizirati je lužinom i odložiti na reciklažno dvorište ili u skladu s važećim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zlatar/ zlatarka
Datum upisa
15.2.2022
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje