Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Zaštitar / Zaštitarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.54.541.5414 Zaštitari/zaštitarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zaštitar / zaštitarka obavlja poslove tjelesne zaštite osoba i imovine uz primjenu odgovarajućih ovlasti propisanih zakonskim okvirom. Kako bi mogli obavljati posao zaštitara / zaštitarke osobe moraju zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o privatnoj zaštiti.

Posao može uključivati: Prevenciju ili detekciju upada, neovlaštenog ulaska ili aktivnosti, vandalizma ili smetanja posjeda javne ili privatne imovine;  Prevenciju ili detekciju krađe, gubitka, pronevjere, nedozvoljenog prisvajanja ili skrivanja robe, novca, obveznica, dionica, novčanica ili vrijednih dokumenata ili papira;  Zaštitu pojedinaca od tjelesnih ozljeda;  Zaštitu okoliša; Provođenje utvrđenih pravila, propisa, politike i prakse tvrtke koji se odnose na smanjenje kriminaliteta; Prijavu i uhićenje prekršitelja u skladu s nacionalnim zakonom.

Ovlasti zaštitara / zaštitarke pri obvaljanju poslova zaštite su slijedeće:  provjera identiteta osoba,  davanje upozorenja i naredbi,  privremeno ograničenje slobode kretanja,  pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava,  osiguranje mjesta događaja te  uporaba sredstava prisile.

Pri obavljanju poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, zaštiti novčarskih institucija te pružanja intervencije tjelesne zaštite po dojavi koja upućuje na počinjenje kaznenog djela razbojništva u štićenom objektu zaštitari / zaštitarke nose kratko vatreno oružje, a mogu ga nositi i pri obavljanju poslova: neposredne tjelesne zaštite osoba,  pružanja intervencije tjelesne zaštite po dojavi; zaštite objekata za koje je prosudbom ugroženosti utvrđena visoka razina rizika;  zaštite kulturnih i prirodnih dobara ili stvari od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja koja se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost te  osiguranja i pratnje pri distribuciji drugih pošiljaka te transportu osoba.

Zaštitari / Zaštitarke dužni su obavljati redovite zdravstvene preglede kod specijaliste medicine rada, i to: svake tri godine od dana prethodnog zdravstvenog pregleda.

Uvjeti rada

Zaštitari / zaštitarke mogu raditi i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Mogu biti izloženi različitim nepovoljnim uvjetima i opasnostima tijekom rada, posebice kada osiguravaju osobe, prijevoz novca ili kada se brinu o održavanju reda na različitim manifestacijama.

Vrlo često rade vikendima i praznicima, moguć je noćni rad te rad u smjenama.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Rukovanje vatrenim oružjem
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti oružje tijekom primopredaje na način propisan pravilnikom o provedbi tjelesne zaštite
Rukovati kratkim vatrenim oružjem
2.
Usluge tjelesne zaštite
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti tjelesnu zaštitu štićenoj osobi prema propisima u cilju osiguranja njene dobrobiti i sigurnosti
Pružiti uslugu tjelesne zaštite imovine sukladno propisima i ovlastima
Pružiti uslugu tjelesne zaštite unutar perimetra štićenog objekta, prostora ili površine
Provesti kontrolu ophodnjom štićenog objekta, prostora ili površine
Profesionalno komunicirati s klijentima i korisnicima štićenih objekata
3.
Ovlasti zaštitara u pružanju usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti identitet osobe sukladno ovlastima
Pregledati osobe, predmete i prometna sredstva sukladno ovlastima
Dati upozorenje i zapovijed sukladno ovlastima
Upotrijebiti kratko vatreno oružje prema propisima
Privremeno ograničiti kretanje osobe prema propisima
Primijeniti sredstva prisile i upotrijebiti tjelesnu snagu sukladno ovlastima
4.
Evidencije i pravni propisi u obavljanju poslova privatne zaštite
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti evidencije i upisnike iz domene zaštitara
Poštivati standardne operativne postupke pri poslovima tjelesne zaštite
Poštivati normativni okvir koji regulira privatnu zaštitu
Primijeniti propise o zaštiti na radu pri obavljanju posla
Voditi propisane evidencije iz domene zaštitara (knjiga primopredaje, upisnici...)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (3)
1.
Primopredaja i preuzimanje smjene zaštitara
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provjeriti oružje tijekom primopredaje na način propisan pravilnikom o provedbi tjelesne zaštite
Provjeriti evidencije i upisnike iz domene zaštitara
2.
Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine propisanih zakonskim okvirom
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pružiti tjelesnu zaštitu štićenoj osobi prema propisima u cilju osiguranja njene dobrobiti i sigurnosti
Pružiti uslugu tjelesne zaštite imovine sukladno propisima i ovlastima
Pružiti uslugu tjelesne zaštite unutar perimetra štićenog objekta, prostora ili površine
Provesti kontrolu ophodnjom štićenog objekta, prostora ili površine
Profesionalno komunicirati s klijentima i korisnicima štićenih objekata
Poštivati standardne operativne postupke pri poslovima tjelesne zaštite
Poštivati normativni okvir koji regulira privatnu zaštitu
Primijeniti propise o zaštiti na radu pri obavljanju posla
Voditi propisane evidencije iz domene zaštitara (knjiga primopredaje, upisnici...)
3.
Poduzimanje intervencija pri pružanju usluga tjelesne zaštite osoba i imovine prema zakonskim ovlastima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Rukovati kratkim vatrenim oružjem
Provjeriti identitet osobe sukladno ovlastima
Pregledati osobe, predmete i prometna sredstva sukladno ovlastima
Dati upozorenje i zapovijed sukladno ovlastima
Upotrijebiti kratko vatreno oružje prema propisima
Privremeno ograničiti kretanje osobe prema propisima
Primijeniti sredstva prisile i upotrijebiti tjelesnu snagu sukladno ovlastima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zaštitar / Zaštitarka
Predlagatelj
Datum upisa
11.2.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje