Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Referent u bankarstvu i osiguranju/Referentica u bankarstvu i osiguranju

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4122.15.4 Bankovni službenik/bankovna službenica

4222.31.4 Šalterski službenik/šalterska službenica osiguravajućeg društva

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti kao što su banke i osiguravajuća društva. Referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju na poslovima u bankarstvu provodi gotovinske i bezgotovinske transakcije po nalogu i za račun klijenta, otvara i vodi račune klijenata, prodaje i ugovara kredite te ostale bankarske proizvode i usluge, informira i educira klijente o načinu korištenja bankarskih proizvoda, usluga i kanala distribucije, vodi bazu podataka o klijentima banke, prikuplja i vodi evidenciju akata, prikuplja podatke, arhivira dokumentaciju, priprema i izrađuje analitičko-statističke podloge za izvješća i izrađuje izvješća iz radnog djelokruga.

Referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju na poslovima u osiguravajućem društvu pojedincima ili tvrtkama i organizacijama prodaje police osiguranja koje im omogućuju zaštitu od raznih vrsta gubitaka. Posreduje pri ugovaranju polica između klijenta i osiguravajućeg društva, asistira prilikom prijave šteta i obnova polica osiguranja te priprema podloge za razne vrste statističko-analitičkih izvješća.

U komunikaciji koristi hrvatski i strani jezik.

U radu koristi računalnu opremu i informacijski sustav u kojima se uneseni dokumenti i podatci obrađuju.

Uvjeti rada

Referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, koristi računalo, tablet, telefon, mobitel, kopirni/multifunkcijski uređaj, uređaj za elektroničko arhiviranje, brojač novca i uređaj za skeniranje novčanica te mobilni POS uređaj.

Referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju radi sa strankama u uredu, ali i sa strankama na drugim lokacijama, stoga je potrebna fleksibilnost u radu. Referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju ima veću mogućnost rada na drugim lokacijama osim ureda osiguravajuće kuće.

Tijekom rada na poslovima referent u bankarstvu i osiguranju/referentica u bankarstvu i osiguranju mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom, glavoboljama, posljedicama stresa te postoji mogućnost ozljeda zbog terenskog rada. Isto tako, ako se upravlja gotovim novcem javlja se opasnost od udisanja zraka onečišćenog prašinom prljavog novca, kao i doticaj s istim.

Da bi radnik dobro obavljao navedene poslove, treba imati sljedeće „meke“ (soft) kompetencije: komunikacijske vještine; prezentacijske vještine i uvjerljivost; upornost, otpornost na odbijanje i vještine samomotivacije, pozitivan stav prema prodaji; orijentiranost na rezultat (cilj).

Skupovi kompetencija (9)
1.
Poznavanje osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnovne osigurateljne pojmove
poznavati osnove zakona o obveznim odnosima
poznavati osnove zakona o osiguranju
poznavati osnove zakona o obveznim osiguranjima u prometu
poznavati osnove zakona o trgovačkim društvima
poznavati koncept, vrste i pojmove u životnim osiguranjima
2.
Procjenjivanje potreba klijenata
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
upisati informacije o klijentu u sustav banke uz suglasnost klijenta, obvezni zakonski podatci
upisati neobvezne podatke o klijentu uz suglasnost klijenta
identificirati opće i specifične potrebe klijenta prema pripremljenom razgovorniku
evidentirati ispitane potrebe klijenata u sustav banke
informirati klijente o proizvodima/grupama proizvoda, uslugama i/ili kanalima distribucije
3.
Ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ugovarati račune za pravne i fizičke osobe (tekući račun, devizni račun, žiroračun i dr.)
ugovarati štedno-ulagačke i investicijske proizvode (oročena štednja, dobrovoljna mirovinska štednja)
ugovarati direktne kanale distribucije (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo)
procijeniti kreditne sposobnosti klijenata te ponuda i ugovaranje odgovarajućeg kreditnog proizvoda
prodati kartične proizvode banke (debitne, kreditne, revolving kartice)
ugovarati životna i neživotna osiguranja
educirati klijente o proizvodima, uslugama, kanalima distribucije banke
4.
Pružanje podrške klijentima u zemlji i inozemstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provoditi plaćanja u zemlji i inozemstvu po nalogu klijenta (obavljati gotovinske i bezgotovinske transakcije po nalogu i za račun klijenta)
provesti promjenu strane valute po nalogu klijenta
zaprimiti upit ili reklamaciju klijenata
proslijediti upit/reklamaciju relevantnoj službi na rješavanje
komunicirati klijentu rješenje pritužbe putem poslovnog dopisa ili telefonskog razgovora
pokrenuti reklamaciju u računalnom programu u slučaju pogrešnog terećenja kartice ili računa prilikom plaćanja na internetskim stranicama
5.
Vođenje prodajnog razgovora u bankarstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati prodajne aktivnosti, aktivnu prodaju proizvoda i usluga te financijsko savjetovanje klijenata
pružati stručnu podršku u odabiru investicijske strategije s obzirom na potrebe klijenata i njihov stupanj prihvaćanja rizika
prepoznati klijente iz portfelja potencijalno zainteresiranih za određene proizvode/grupe proizvoda i usluga
kontaktirati ciljne skupine klijenata radi informiranja o aktualnim kampanjama ili ciljane ponude proizvoda
prezentirati bankarske i osigurateljne proizvode i usluge klijentima
obavijestiti klijenta o njegovoj procijeni kreditne sposobnosti prema internim pravilima
unijeti podatke u aplikaciju, kontrola kreditne i ostale prateće dokumentacije klijenta vezane uz odobravanje kredita
upoznati klijenta s postupkom kupoprodaje nekretnine
usmjeriti klijenta na korištenje usluge procjenitelja radi postizanja relevantne kupoprodajne cijene
pribaviti instrumente osiguranja kredita
upoznati klijenta s postupkom naplate dospjelih nenaplaćenih obveza
sklopiti ugovor o kreditu
obračunati i naplatiti naknadu po kreditnim proizvodima
isplatiti kredit
6.
Vođenje prodajnog procesa u osiguranju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prepoznati financijsko-osigurateljne potrebe klijenta
prezentirati potencijalne financijske rizike osigurateljnog proizvoda
dati preporuku za ugovaranje relevantnog osigurateljnog proizvoda
prezentirati informacije o relevantnom osigurateljnom proizvodu
prezentirati uvjete za ugovaranje osigurateljnog proizvoda
unijeti podatke o klijentu i osiguranju u sustav
izračunati premiju, ugovorenu svotu
izdati obveznu dokumentaciju klijentu sukladno pozitivnim propisima
provesti financijsku transakciju uplate premije
7.
Pružanje podrške postojećim klijentima u bankarstvu i osiguranju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ispitivati zadovoljstva korištenjem određenog proizvoda/usluge
pratiti skadencar (datume završetka ugovora o proizvodima/uslugama)
kontaktirati klijente radi obnove bankarskog ugovora
kontaktirati klijente radi obnove ugovora o osiguranju
informirati klijente o potrebnoj dokumentaciji za prijavu štete
asistirati klijentu u procesu online prijave i prilikom prijave u procjenilištu
8.
Poznavanje i primjenjivanje pozitivnih propisa u bankarstvu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati način sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
poznavati osnovnu poreznu regulativu
upoznati osnove Zakona o poreznoj usklađenosti inozemnih računa
usvojiti osnovna znanja o radnom statusu klijenta
usvojiti i primjenjivati standarde i propise o očuvanju ljudskog zdravlja
poznavati postupak pretraživanja zemljišnih knjiga i katastra u svrhu prikupljanja podataka vezanih sredstvima osiguranja kredita
poznavati propise kojima se uređuje zaštita potrošača koji se primjenjuju u ugovorima o stambenom potrošačkom kreditiranju
primijeniti načelo bankarske tajne
komunicirati u organizaciji u svim poslovnim uvjetima na primjeren način
poštivati kolege i klijente tijekom vođenja poslovnog i prodajnog razgovora
njegovati timski rad i pozitivnu radnu atmosferu
poštovati načelo poslovne etike u svim radnim procesima
9.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati standarde za održavanje radnog mjesta i opreme
pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima
obavještavati nadređene o kvaru na opremi
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Primjenjivanje standarda struke na pripremu radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati standarde za održavanje radnog mjesta i opreme
pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima
obavještavati nadređene o kvaru na opremi
2.
Procjenjivanje potreba klijenata
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
upisati informacije o klijentu u sustav banke uz suglasnost klijenta, obvezni zakonski podatci
upisati neobvezne podatke o klijentu uz suglasnost klijenta
identificirati opće i specifične potrebe klijenta prema pripremljenom razgovorniku
evidentirati ispitane potrebe klijenata u sustav banke
informirati klijente o proizvodima/grupama proizvoda, uslugama i/ili kanalima distribucije
3.
Prodaja i ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ugovarati račune za pravne i fizičke osobe (tekući račun, devizni račun, žiroračun i dr.)
ugovarati štedno-ulagačke i investicijske proizvode (oročena štednja, dobrovoljna mirovinska štednja)
ugovarati direktne kanale distribucije (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo)
procijeniti kreditne sposobnosti klijenata te ponuda i ugovaranje odgovarajućeg kreditnog proizvoda
prodati kartične proizvode banke (debitne, kreditne, revolving kartice)
ugovarati životna i neživotna osiguranja
educirati klijente o proizvodima, uslugama, kanalima distribucije banke
4.
Provođenje transakcija vezanih uz plaćanja u zemlji i inozemstvu po nalogu klijenta
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provoditi plaćanja u zemlji i inozemstvu po nalogu klijenta (obavljati gotovinske i bezgotovinske transakcije po nalogu i za račun klijenta)
provesti promjenu strane valute po nalogu klijenta
5.
Postprodajno kontaktiranje klijenata
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ispitivati zadovoljstva korištenjem određenog proizvoda/usluge
pratiti skadencar (datume završetka ugovora o proizvodima/uslugama)
kontaktirati klijente radi obnove bankarskog ugovora
6.
Upoznavanje osigurateljnih proizvoda radi stjecanja licence zastupnika u osiguranju HANFA-e za prodaju osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati osnovne osigurateljne pojmove
poznavati osnove zakona o obveznim odnosima
poznavati osnove zakona o osiguranju
poznavati osnove zakona o obveznim osiguranjima u prometu
poznavati osnove zakona o trgovačkim društvima
poznavati koncept, vrste i pojmove u životnim osiguranjima
7.
Vođenje prodajnog razgovora prilikom ugovaranja osigurateljnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prepoznati financijsko-osigurateljne potrebe klijenta
prezentirati potencijalne financijske rizike osigurateljnog proizvoda
dati preporuku za ugovaranje relevantnog osigurateljnog proizvoda
prezentirati informacije o relevantnom osigurateljnom proizvodu
prezentirati uvjete za ugovaranje osigurateljnog proizvoda
kontaktirati klijente radi obnove ugovora o osiguranju
8.
Izdavanje ponude i / ili policiranje police osiguranja
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
unijeti podatke o klijentu i osiguranju u sustav
izračunati premiju, ugovorenu svotu
izdati obveznu dokumentaciju klijentu sukladno pozitivnim propisima
provesti financijsku transakciju uplate premije
9.
Asistiranje klijentima prilikom prijave šteta
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
informirati klijente o potrebnoj dokumentaciji za prijavu štete
asistirati klijentu u procesu online prijave i prilikom prijave u procjenilištu
10.
Poznavanje pozitivnih propisa koji reguliraju djelatnost bankarstva i osiguranja i ostalih propisa povezanih tom djelatnošću
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
identificirati način sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
poznavati osnovnu poreznu regulativu
upoznati osnove Zakona o poreznoj usklađenosti inozemnih računa
usvojiti osnovna znanja o radnom statusu klijenta
usvojiti i primjenjivati standarde i propise o očuvanju ljudskog zdravlja
poznavati postupak pretraživanja zemljišnih knjiga i katastra u svrhu prikupljanja podataka vezanih sredstvima osiguranja kredita
poznavati propise kojima se uređuje zaštita potrošača koji se primjenjuju u ugovorima o stambenom potrošačkom kreditiranju
primijeniti načelo bankarske tajne
11.
Vođenje poslovnog i prodajnog razgovora s klijentom prema internim procedurama
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati prodajne aktivnosti, aktivnu prodaju proizvoda i usluga te financijsko savjetovanje klijenata
pružati stručnu podršku u odabiru investicijske strategije s obzirom na potrebe klijenata i njihov stupanj prihvaćanja rizika
prepoznati klijente iz portfelja potencijalno zainteresiranih za određene proizvode/grupe proizvoda i usluga
kontaktirati ciljne skupine klijenata radi informiranja o aktualnim kampanjama ili ciljane ponude proizvoda
prezentirati bankarske i osigurateljne proizvode i usluge klijentima
12.
Vođenje razgovora s klijentom radi odabira kreditnog proizvoda i ugovaranje kreditnog aranžmana
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obavijestiti klijenta o njegovoj procijeni kreditne sposobnosti prema internim pravilima
unijeti podatke u aplikaciju, kontrola kreditne i ostale prateće dokumentacije klijenta vezane uz odobravanje kredita
upoznati klijenta s postupkom kupoprodaje nekretnine
usmjeriti klijenta na korištenje usluge procjenitelja radi postizanja relevantne kupoprodajne cijene
pribaviti instrumente osiguranja kredita
upoznati klijenta s postupkom naplate dospjelih nenaplaćenih obveza
sklopiti ugovor o kreditu
obračunati i naplatiti naknadu po kreditnim proizvodima
isplatiti kredit
13.
Poznavanje poslovne etike u poslovnim uvjetima bankarstva i osiguranja
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati u organizaciji u svim poslovnim uvjetima na primjeren način
poštivati kolege i klijente tijekom vođenja poslovnog i prodajnog razgovora
njegovati timski rad i pozitivnu radnu atmosferu
poštovati načelo poslovne etike u svim radnim procesima
14.
Rješavanje pritužbi i prigovora klijenata
Datum evidencije u Registar HKO
21.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
zaprimiti upit ili reklamaciju klijenata
proslijediti upit/reklamaciju relevantnoj službi na rješavanje
komunicirati klijentu rješenje pritužbe putem poslovnog dopisa ili telefonskog razgovora
pokrenuti reklamaciju u računalnom programu u slučaju pogrešnog terećenja kartice ili računa prilikom plaćanja na internetskim stranicama
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Referent u bankarstvu i osiguranju/Referentica u bankarstvu i osiguranju
Datum upisa
21.10.2019
Vrijedi do
31.12.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća