Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručni voditelj autoškole / Stručna voditeljica autoškole

Razina HKO
6.st
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.23.232.2320 Strukovni nastavnici/strukovne nastavnice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelj autoškole / Voditeljica autoškole odgovara za rad autoškole, organizira rad autoškole, odgovora za točnost i ažurnost propisane dokumentacije i evidencija te se brine o pedagoškom procesu osposobljavanja u autoškoli. 

Posao uključuje slijedeće dužnosti i odgovornosti: organizaciju osposobljavanja kandidata za vozače u skladu s važećim propisima,  odgovornost za urednost i čuvanje upisne dokumentacije, sklapanje i ovjeravanje ugovora s kandidatima za vozače u ime autoškole kada je za to ovlašten; izdavanje i ovjeravanje knjižice kandidata za vozača i naloga za osposobljavanje, nadziranje rada predavača i instruktora vožnje u autoškoli; praćenje i nadziranje nastavnog procesa i kontrola pripadajuće dokumentacije i evidencije; sudjelovanje u procjeni uspješnosti svladavanja programa osposobljavanja za pojedinog kandidata za vozača; provjeravanje razine osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave polaganja vozačkog ispita te ovjeravanje svladavanje programa; utvrđivanje plana i rasporeda upisanih kandidata za vožnju s pojedinim instruktorom vožnje, provjeru i ovjeravanje vjerodostojnost upisanih podataka o osposobljavanju kandidata za vozača u propisanu dokumentaciju; savjetovanje i nadziranje rada administrativnih djelatnika autoškole, vođenje propisanih evidencija te druge poslove u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozače u autoškoli

Posao stručnog voditelja / voditeljice autoškole reguliran je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje da osoba koja se imenuje za voditelja / voditeljicu autoškole treba imati odgovarajuće obrazovanje: najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog); najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu te položen stručni ispit i valjanu dozvolu instruktora vožnje onih kategorija vozila za koje se osposobljava kandidate u autoškoli.

Za izdavanje dozvole za stručnog voditelja autoškole potrebno je podnijeti Zahtjev i propisanu dokumentaciju preko Hrvatskog auto kluba (HAK). Dozvolu izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, s rokom važenja od 10 godina, nakon čega ju je potrebno obnoviti.

Uvjeti rada

Rad voditelja autoškole / voditeljice autoškole često se obavlja u smjenama, rade u zatvorenom prostoru, izloženi su umjetnoj rasvjeti te veći broj sati mogu provoditi sjedeći ispred ekrana računala. 

Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje i organiziranje rada autoškole
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati uvjete za optimalno funkcioniranje rada autoškole
Planirati proces rada u autoškoli
Komunicirati i profesionalno surađivati s nastavnicima, instruktorima i suradnicima
Komunicirati s dionicima u procesu osposobljavanja kandidata za vozače: stručnim Nadzorom i stručnom organizacijom za provedbu ispita
Planirati i organizirati angažman suradnika i zaposlenika u auto školi
Pratiti radni učinak zaposlenika
Komunicirati i profesionalno surađivati s polaznicima auto škole
Organizirati i pratiti profesionalni razvoj zaposlenika autoškole
Brinuti o kontinuiranom osposobljavanju, usavršavanju i osiguranju licenci nastavnika i instruktora auto škole
Osigurati poštivanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kod zaposlenika
2.
Strukovne vještine voditelja autoškole
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati vozilima svih kategorija za koje se osposobljava u autoškoli
Poznavati i primjenjivati procedure za rješavanje neugodnih situacija tijekom procesa osposobljavanja kandidata za vozače
Pratiti i kontrolirati tehničku ispravnost vozila, ostalih nastavnih pomagala i prostora
Provesti stručni nadzor nad radom predavača, instruktora i administratora
3.
Organiziranje procesa osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi plan i raspored upisanih kandidata za vožnju s pojedinim instruktorom vožnje
Izraditi rasporede sati nastavnih predmeta
Sudjelovati u provjeri razine osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave polaganja vozačkog ispita
Pratiti tijek obuke svakog polaznika u autoškoli
4.
Dokumentiranje i evidentiranje procesa u autoškoli
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontrolirati pripadajuću dokumentaciju i evidencije nastavnog procesa autoškole
Provjeriti i uredno voditi upisnu dokumentaciju kandidata za vozače sukladno važećim propisima
Osigurati ažurno i točno vođenje pedagoške i ostale dokumentacije u osposobljavanju kandidata za vozače
Voditi propisane evidencije nastavnih sati svih instruktora vožnje
Dostaviti podatke o radnom vremenu instruktora vožnje ovlaštenoj stručnoj organizaciji
Provjeriti vjerodostojnost upisanih podataka o kandidatima i procesu obuke za vozača u dokumentaciji i evidencijama
Voditi statistiku prolaznosti na ispitima
5.
Osiguranje kvalitete rada autoškole
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čuvati i arhivirati dokumente sukladno važećim propisima
Osiguravati zakonitost rada autoškole iz svog djelokruga rada
Sudjelovati u uvođenju inovacija u nastavne procese autoškole
Ovjeriti dokumentaciju temeljem provjere vjerodostojnosti upisanih podataka o kandidatima i procesu obuke za vozača
Procijeniti i kontrolirati rad nastavnika i instruktora vožnje
Analizirati i vrednovati proces osposobljavanja kandidata za vozače
Procijeniti učinkovitost programa obuke za vozače u cilju davanja preporuke za poboljšanje
Osigurati uvjete za sigurno okruženje procesa osposobljavanja i sigurnost sudionika u procesu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Organiziranje procesa osposobljavanja kandidata za vozače u skladu s važećim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Osigurati uvjete za optimalno funkcioniranje rada autoškole
Planirati proces rada u autoškoli
Komunicirati i profesionalno surađivati s nastavnicima, instruktorima i suradnicima
Komunicirati s dionicima u procesu osposobljavanja kandidata za vozače: stručnim Nadzorom i stručnom organizacijom za provedbu ispita
Planirati i organizirati angažman suradnika i zaposlenika u auto školi
Pratiti radni učinak zaposlenika
Utvrditi plan i raspored upisanih kandidata za vožnju s pojedinim instruktorom vožnje
Izraditi rasporede sati nastavnih predmeta
Osiguravati zakonitost rada autoškole iz svog djelokruga rada
2.
Upravljanje procesom osposobljavanja kandidata za vozače
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Komunicirati i profesionalno surađivati s polaznicima auto škole
Upravljati vozilima svih kategorija za koje se osposobljava u autoškoli
Poznavati i primjenjivati procedure za rješavanje neugodnih situacija tijekom procesa osposobljavanja kandidata za vozače
Sudjelovati u provjeri razine osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave polaganja vozačkog ispita
Pratiti tijek obuke svakog polaznika u autoškoli
Kontrolirati pripadajuću dokumentaciju i evidencije nastavnog procesa autoškole
Sudjelovati u uvođenju inovacija u nastavne procese autoškole
3.
Vođenje pripadajuće dokumentacije i evidencija auto škole
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Čuvati i arhivirati dokumente sukladno važećim propisima
Provjeriti i uredno voditi upisnu dokumentaciju kandidata za vozače sukladno važećim propisima
Osigurati ažurno i točno vođenje pedagoške i ostale dokumentacije u osposobljavanju kandidata za vozače
Voditi propisane evidencije nastavnih sati svih instruktora vožnje
Dostaviti podatke o radnom vremenu instruktora vožnje ovlaštenoj stručnoj organizaciji
Provjeriti vjerodostojnost upisanih podataka o kandidatima i procesu obuke za vozača u dokumentaciji i evidencijama
Ovjeriti dokumentaciju temeljem provjere vjerodostojnosti upisanih podataka o kandidatima i procesu obuke za vozača
4.
Osiguravanje kvalitete cjelokupnog procesa osposobljavanja kandidata za vozače
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Organizirati i pratiti profesionalni razvoj zaposlenika autoškole
Brinuti o kontinuiranom osposobljavanju, usavršavanju i osiguranju licenci nastavnika i instruktora auto škole
Pratiti i kontrolirati tehničku ispravnost vozila, ostalih nastavnih pomagala i prostora
Voditi statistiku prolaznosti na ispitima
Procijeniti i kontrolirati rad nastavnika i instruktora vožnje
Analizirati i vrednovati proces osposobljavanja kandidata za vozače
Procijeniti učinkovitost programa obuke za vozače u cilju davanja preporuke za poboljšanje
5.
Osiguravanje poštivanja normi i propisa pri provođenju osposobljavanja kandidata za vozače
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Osigurati poštivanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kod zaposlenika
Provesti stručni nadzor nad radom predavača, instruktora i administratora
Osigurati uvjete za sigurno okruženje procesa osposobljavanja i sigurnost sudionika u procesu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručni voditelj autoškole / Stručna voditeljica autoškole
Predlagatelj
Datum upisa
11.2.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje