Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.22.226.2261 Doktori/doktorice dentalne medicine

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Doktori dentalne medicine  / doktorice dentalne medicine  su zdravstveni radnici koji liječe različite vrste stomatoloških, oralnih i maksilofacijalnih bolesti te savjetuju pacijente u prevenciji zdravstvenih problema uvjetovanih stomatološkim, oralnim i maksilofacijalnim bolestima i oštećenjima. Dijagnosticiraju, preveniraju i liječe bolesti, poremećaje i stanja svih tkiva u usnoj šupljini pri čemu podrazumijevaju i uvažavaju višestruku povezanost usne šupljine s organizmom u cjelini, te prilaze oralnom zdravlju kao dijelu općeg zdravlja organizma.

Poslovi između ostalog uključuju dijagnostiku stanja usne šupljine,  provjeravanje dentalne i oralne higijene pacijenta, savjetovanje pacijenata vezano uz oralno zdravlje, obavljanje različitih stomatoloških zahvata. Osim samog vizualnog pregleda i razgovora s pacijentima u radu se služe rendgenskim snimcima kao i drugim dijagnostičkim metodama i postupcima.

Pri radu se koriste raznim instrumentima, aparatima i materijalima. Najčešće upotrebljavaju višenamjensku stomatološku jedinicu s priključnim instrumentima, instrumente za pregled (ogledala, sonde, pincete), instrumente za unošenje i nanošenje materijala kao i razna kliješta i dizače.

Stomatološki zahvati mogu uključivati liječenje zuba, izradu ispuna, dograđivanje dijelova zuba, vađenje zuba koji se ne mogu izliječiti, nadogradnja zuba koji nedostaju, ispravljanje zuba koji nepravilno rastu, liječenje raznih bolesti mekih tkiva usne šupljine, liječenje i sprječavanje upalnih i ne upalnih te degenerativnih promjena tkiva koje drži zube u čeljusti kao i manje kirurške zahvate. Složenije stomatološke zahvate obavljaju specijalisti za područja u kojima se nalazi problem.

Doktori dentalne medicine / doktorice dentalne medicine  organiziraju stomatološki tim, upravljaju njime i odgovaraju za rad tima. Imaju obavezu trajnog usavršavanja i obnavljanja licence za rad.

Uvjeti rada

Doktori dentalne medicine  / doktorice dentalne medicine se pri radu često nalaze u ne fiziološkim položajima tijela, izloženi su vibracijama i djelovanjima alergena u materijalima i tekućinama koje koriste, mogu biti izloženi zaraznim bolestima preko udisanja mikroorganizama iz vodenih kapljica u zraku, uboda zaraženom injekcijskom iglom ili instrumentom.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Organizacijske i poslovne vještine u stomatologiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koordinirati rad suradnika stomatološke ambulante i/ili stomatološkog tima
Osigurati materijalne uvjete za neometano pružanje stomatoloških usluga
Predvidjeti potrebno vrijeme i resurse za pružanje pojedine stomatološke usluge
Predvidjeti potrebno vrijeme i materijalne resurse za planirane stomatološke postupke
Pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvo i financijsko poslovanje
2.
Komunikacija i socijalne vještine u stomatologiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uzeti opću medicinsku i stomatološku anamnezu korištenjem komunikacije primjerene dobi i predznanju pacijenta
Obrazložiti pacijentu postavljenu dijagnozu i plan mogućih stomatoloških postupaka
Izraditi plan stomatoloških postupaka u suradnji s pacijentom
Objasniti pacijentu preventivni stomatološki postupak i njegovu svrhu
Objasniti pacijentu kurativni stomatološki postupak i njegovu svrhu
Uputiti pacijenta na specijalističku skrb prema izvršenoj procjeni
Komunicirati i interdisciplinarno surađivati sa su-stručnjacima i članovima stomatološkog tima kod pružanja stomatoloških usluga
3.
Postavljanje dijagnoze i planiranje terapije u stomatologiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno pregledati usta, lica i čeljusti, te identificirati bolesti ili patološka stanja
Provesti klinički pregled usne šupljine
Koristiti stomatološke instrumente te primjerene i ciljane dijagnostičke postupke i metode u cilju procjene zdravlja, dijagnostike bolesti ili patoloških stanja usne šupljine
Interpretirati i sumirati rezultate kliničkog pregleda i primijenjenih dijagnostičkih postupaka i metoda
Procijeniti oralni i dentalni status pacijenta temeljem izvršenog pregleda i dijagnostičkih postupaka i metoda
Izraditi kliničko mišljenje i procjenu u svrhu postavljanja diferencijalne, privremene ili konačne dijagnoze
Planirati odgovarajuće stomatološke postupke temeljem postavljene dijagnoze
Procijeniti rizike po pacijenta tijekom i nakon stomatološkog zahvata temeljem anamneze i pregleda
4.
Uspostava i održavanje oralnog zdravlja
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obaviti redovni kontrolni pregled pacijenta
Provesti preventivne stomatološke postupke na svim mekim i tvrdim tkivima usne šupljine kod pacijenata različite dobi i kooperativnosti
Razlikovati i primjereno tretirati različite simptome u stomatologiji
Primijeniti adekvatan stomatološki postupak liječenja mekih i tvrdih tkiva usne šupljine sukladno postavljenoj dijagnozi
Pravilno tretirati bolesti zubne pulpe, periradikularnog područja i parodontnog područja
Pravilno tretirati infekcije usne šupljine
Obaviti jednostavniji kirurški zahvat u dentalnoj medicini
Prepoznati i adekvatno tretirati odstupanja od normalnog kraniofacijalnog rasta i razvoja, prisutnost skeletalnih, dentalnih ili funkcionalnih anomalija
Pravilno upotrijebiti stomatološku opremu i materijal sukladno problemu koji se tretira
Provesti kurativne stomatološke postupke na svim mekim i tvrdim tkivima usne šupljine kod osoba različite dobi i kooperativnosti
Propisati ciljanu farmakoterapiju temeljem utvrđenog stanja
5.
Medicinska dokumentacija u stomatologiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Napisati stomatološki nalaz i mišljenje
Izdati uputnicu za potrebne dijagnostičke, specijalističke ili druge pretrage
Voditi propisane evidencije o pacijentima i stomatološkim postupcima
Voditi medicinsku dokumentaciju temeljem važećih propisa
Arhivirati i čuvati medicinsku dokumentaciju sukladno propisima
6.
Prevencija i promocija oralnog zdravlja
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uputiti pacijenta različite dobi i predznanja u postupke očuvanja oralnog zdravlja
Provesti zdravstveno-odgojne stomatološke postupke kod djece
Podučiti dijete postupcima održavanja oralnog zdravlja sukladno dobi i mogućnostima djeteta
7.
Osiguranje kvalitete stomatološke usluge
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti stručnu literature i kontinuirano se osposobljavati i usavršavati u tehnikama i metodama rada u stomatologiji
Kontrolirati kvalitetu radnih procesa prema standardima rada
Pratiti proces stomatološkog postupka prema postavljenom planu
8.
Propisi, norme, zaštita na radu i zaštita okoliša u stomatologiji
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti propise o zaštiti na radu
Osigurati adekvatne uvjete rada i ispravnost opreme i uređaja u skladu s važećim propisima
Osigurati povjerljivost podataka o pacijentima sukladno etičkim načelima i važećim propisima
Poštivati norme i standarde rada u stomatologiji
Koristiti zaštitnu opremu u cilju osobne zaštite i zaštite pacijenata
Osigurati pravilno odlaganje i zbrinjavanje infektivnog i ostalog stomatološkog materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje rada stomatološke ambulante i/ili stomatološkog tima
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koordinirati rad suradnika stomatološke ambulante i/ili stomatološkog tima
Osigurati materijalne uvjete za neometano pružanje stomatoloških usluga
Predvidjeti potrebno vrijeme i resurse za pružanje pojedine stomatološke usluge
Osigurati adekvatne uvjete rada i ispravnost opreme i uređaja u skladu s važećim propisima
2.
Postavljanje dijagnoze dentalnog i oralnog zdravlja pacijenta
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Uzeti opću medicinsku i stomatološku anamnezu korištenjem komunikacije primjerene dobi i predznanju pacijenta
Pravilno pregledati usta, lica i čeljusti, te identificirati bolesti ili patološka stanja
Provesti klinički pregled usne šupljine
Koristiti stomatološke instrumente te primjerene i ciljane dijagnostičke postupke i metode u cilju procjene zdravlja, dijagnostike bolesti ili patoloških stanja usne šupljine
Interpretirati i sumirati rezultate kliničkog pregleda i primijenjenih dijagnostičkih postupaka i metoda
Procijeniti oralni i dentalni status pacijenta temeljem izvršenog pregleda i dijagnostičkih postupaka i metoda
Izraditi kliničko mišljenje i procjenu u svrhu postavljanja diferencijalne, privremene ili konačne dijagnoze
3.
Planiranje stomatoloških postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Predvidjeti potrebno vrijeme i materijalne resurse za planirane stomatološke postupke
Obrazložiti pacijentu postavljenu dijagnozu i plan mogućih stomatoloških postupaka
Izraditi plan stomatoloških postupaka u suradnji s pacijentom
Planirati odgovarajuće stomatološke postupke temeljem postavljene dijagnoze
Procijeniti rizike po pacijenta tijekom i nakon stomatološkog zahvata temeljem anamneze i pregleda
4.
Pružanje preventivnih stomatoloških postupaka na svim mekim i tvrdim tkivima usne šupljine
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Objasniti pacijentu preventivni stomatološki postupak i njegovu svrhu
Obaviti redovni kontrolni pregled pacijenta
Provesti preventivne stomatološke postupke na svim mekim i tvrdim tkivima usne šupljine kod pacijenata različite dobi i kooperativnosti
5.
Pružanje kurativnih stomatoloških postupaka na svim mekim i tvrdim tkivima usne šupljine
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Objasniti pacijentu kurativni stomatološki postupak i njegovu svrhu
Razlikovati i primjereno tretirati različite simptome u stomatologiji
Primijeniti adekvatan stomatološki postupak liječenja mekih i tvrdih tkiva usne šupljine sukladno postavljenoj dijagnozi
Pravilno tretirati bolesti zubne pulpe, periradikularnog područja i parodontnog područja
Pravilno tretirati infekcije usne šupljine
Obaviti jednostavniji kirurški zahvat u dentalnoj medicini
Prepoznati i adekvatno tretirati odstupanja od normalnog kraniofacijalnog rasta i razvoja, prisutnost skeletalnih, dentalnih ili funkcionalnih anomalija
Pravilno upotrijebiti stomatološku opremu i materijal sukladno problemu koji se tretira
Provesti kurativne stomatološke postupke na svim mekim i tvrdim tkivima usne šupljine kod osoba različite dobi i kooperativnosti
Propisati ciljanu farmakoterapiju temeljem utvrđenog stanja
Napisati stomatološki nalaz i mišljenje
Izdati uputnicu za potrebne dijagnostičke, specijalističke ili druge pretrage
6.
Savjetovanje pacijenta o važnosti i načinima očuvanja oralnog zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Uputiti pacijenta na specijalističku skrb prema izvršenoj procjeni
Uputiti pacijenta različite dobi i predznanja u postupke očuvanja oralnog zdravlja
Provesti zdravstveno-odgojne stomatološke postupke kod djece
Podučiti dijete postupcima održavanja oralnog zdravlja sukladno dobi i mogućnostima djeteta
7.
Vođenje i pripremanje medicinskih i drugih evidencija i dokumentacije u stomatologiji
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvo i financijsko poslovanje
Voditi propisane evidencije o pacijentima i stomatološkim postupcima
Voditi medicinsku dokumentaciju temeljem važećih propisa
Arhivirati i čuvati medicinsku dokumentaciju sukladno propisima
Osigurati povjerljivost podataka o pacijentima sukladno etičkim načelima i važećim propisima
8.
Osiguravanje kvalitete stomatološke usluge
Datum evidencije u Registar HKO
11.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti propise o zaštiti na radu
Komunicirati i interdisciplinarno surađivati sa su-stručnjacima i članovima stomatološkog tima kod pružanja stomatoloških usluga
Pratiti stručnu literature i kontinuirano se osposobljavati i usavršavati u tehnikama i metodama rada u stomatologiji
Kontrolirati kvalitetu radnih procesa prema standardima rada
Pratiti proces stomatološkog postupka prema postavljenom planu
Poštivati norme i standarde rada u stomatologiji
Koristiti zaštitnu opremu u cilju osobne zaštite i zaštite pacijenata
Osigurati pravilno odlaganje i zbrinjavanje infektivnog i ostalog stomatološkog materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine
Predlagatelj
Datum upisa
11.2.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje