Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Daktilograf / Daktilografkinja

Razina HKO
4.2
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4111.11.4 Daktilograf/daktilografkinja

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.41.413.4131 Daktilografi/daktilografkinje i operatori/operaterke za uređivanje teksta na računalu

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Daktilograf / daktilografkinja obavlja prijepis tiskanog ili pisanog rukom materijala, piše po diktatu, priprema tablice s podacima, obrađuje informacije i podatke, temeljem analognog ili digitalnog audio zapisa stvara pisani dokument.

Posao može uključivati: prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, kontroliranje i slaganje prepisanog teksta, pisanje prema diktatu, pisanje audiotranskripta, pisanje zapisnika sa sastanka, izrađivanje jednostavnijih dokumenata iz djelokruga rada radnog mjesta, upis dokumenata u računalni sustav, izrađivanje i popunjavanje digitalnih obrazaca i tiskanica, izrađivanje potrebnih obrazaca za izvješća, izrađivanje raznih obavijesti, popunjavanje određenih obavijesti prema propisanim obrascima pod nadzorom odgovorne osobe, fotokopiranje, numeriranje i pripremanje različitih pismena za otpremu kao i druge uredske poslove.

Prilikom diktata istovremenu slušaju što im se diktira i pišu što posebno zahtijeva vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja. Posao zahtijeva pedantnost, savjesnost, sposobnost usmjerenosti pažnje te spretnost ruke i prstiju.

Daktilografi / daktilografkinje se mogu zaposliti u raznim djelatnostima, u svim ustanovama i organizacijama gdje se pripremaju pisani materijali (jedinice lokalne uprave i samouprave, državna tijela, izdavačke kuće, sudovi, kadrovski odjeli poduzeća i bilo koji drugi odjel poslovnih organizacija).

Uvjeti rada

Daktilografi / daktilografkinje posao najčešće obavljaju u uredima koji ponekad mogu biti zagušljivi i bučni zbog prisustva većeg broja osoba duže vrijeme.  Posao se obavlja uz pomoć računala u programima za obradu teksta. Pri radu su često izloženi umjetnoj rasvjeti. Posao zahtijeva dugotrajno sjedenje i uključuje dugotrajne repetitivne radnje.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Obrada tipkovnice u daktilografiji
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pisati po diktatu koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Prepisati tiskani ili rukom pisani tekst koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Izraditi audiotranskript analognog ili digitalnog audio zapisa koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Koristiti tipkovnične znakove i prečace
2.
Uređivanje teksta i izrada dokumenata u daktilografiji
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sadržajno provjeriti i korigirati napisani/prepisani tekst
Pravopisno i gramatički provjeriti i korigirati napisani/prepisani tekst
Primijeniti pravopisna i gramatička pravila na napisani/prepisani tekst
Pravilno formatirati tekst prema zadanim smjernicama
Pripremiti pisani materijal za objavljivanje ili elektronički prijenos
Napraviti zapisnik sa sastanka i/ili ročišta prema pravilima pisanja zapisnika
Pripremiti i analizirati evidencije i tablice prema nalogu nadređenih
Izraditi tiskanicu i/ili digitalni obrazac prema uputama
Napraviti i oblikovati poslovni ili službeni dopis prema nalogu i pravilima struke
3.
Spremanje i arhiviranje dokumenata
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Spremiti dokumente prema zadanom sustavu klasificiranja
Arhivirati dokumente prema zadanom sustavu arhiviranja
Pronaći i preuzeti dokument iz datoteke prema postavljenom zahtjevu
Voditi evidencije trenutno aktivnog i arhiviranog materijala
4.
Oprema, alati i programi u daktilografiji
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti opremu, alate i uredski materijal za rad (računalo, programi za obradu teksta, tipkovnica, slušalice...)
Koristiti uredsku opremu i tehnologiju
Održavati uredsku opremu u urednom i ispravnom stanju
Koristiti uređaj za unos teksta u računalo (optički skener i sl.)
Koristiti programe za obradu teksta
Fotokopirati, skenirati i ispisati dokumente
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Pisanje i/ili prepisivanje teksta koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pisati po diktatu koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Prepisati tiskani ili rukom pisani tekst koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Izraditi audiotranskript analognog ili digitalnog audio zapisa koristeći vještinu obrade tipkovnice sustavom deseteroprstnog slijepog pisanja
Pripremiti opremu, alate i uredski materijal za rad (računalo, programi za obradu teksta, tipkovnica, slušalice...)
Koristiti uredsku opremu i tehnologiju
Održavati uredsku opremu u urednom i ispravnom stanju
2.
Kontroliranje, slaganje i formatiranje napisanog i/ili prepisanog teksta
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti tipkovnične znakove i prečace
Sadržajno provjeriti i korigirati napisani/prepisani tekst
Pravopisno i gramatički provjeriti i korigirati napisani/prepisani tekst
Primijeniti pravopisna i gramatička pravila na napisani/prepisani tekst
Pravilno formatirati tekst prema zadanim smjernicama
Pripremiti pisani materijal za objavljivanje ili elektronički prijenos
Koristiti uređaj za unos teksta u računalo (optički skener i sl.)
Koristiti programe za obradu teksta
3.
Spremanje i arhiviranje dokumenata prema uspostavljenim sustavima spremanja i arhiviranja
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Spremiti dokumente prema zadanom sustavu klasificiranja
Arhivirati dokumente prema zadanom sustavu arhiviranja
Pronaći i preuzeti dokument iz datoteke prema postavljenom zahtjevu
Voditi evidencije trenutno aktivnog i arhiviranog materijala
Fotokopirati, skenirati i ispisati dokumente
4.
Izrađivanje i oblikovanje poslovnih dopisa i službenih pismena prema nalogu i uputama nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Napraviti zapisnik sa sastanka i/ili ročišta prema pravilima pisanja zapisnika
Pripremiti i analizirati evidencije i tablice prema nalogu nadređenih
Izraditi tiskanicu i/ili digitalni obrazac prema uputama
Napraviti i oblikovati poslovni ili službeni dopis prema nalogu i pravilima struke
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Daktilograf / Daktilografkinja
Predlagatelj
Datum upisa
7.2.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje