Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3419.11.6 Ekonomist/ekonomistica marketinga

4134.12.4 Službenik/službenica prodaje

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu obavlja operativne poslove za voditelja marketinga, odnosno analizira konkurenciju, ciljne skupine, održava stranice tvrtke na posebnim mrežama, izrađuje digitalne oglase, odgovara na upite kupaca putem društvenih mreža, prati oglašavanje konkurencije te njihove stranice na društvenim mrežama te priprema i sistematizira podatke za donošenje strateških odluka. Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu komunicira i pregovara na materinskom i poslovnom stranom jeziku u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja.

Da bi Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu dobro obavljao navedene poslove, treba imati sljedeće „meke“ (soft) kompetencije: vještine istraživanja i pronalaženja novih podataka; analitičke i numeričke vještine; otvorenost prema novim idejama i tehnologijama; vještine izražavanja pisanim putem; interpersonalne vještine; prezentacijske i pregovaračke vještine.

Uvjeti rada

Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, koristi računalo, tablet, pametni telefon, pisač, uređaj za elektroničko arhiviranje. Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu radi sa strankama online.Tijekom rada na poslovima Asistenta u marketingu/Asistentice u marketingu mogu nastupiti teškoće s vidom i kralježnicom.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Pripremanje poslovnih procesa
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
proučiti procedure i standarde za izvršenje pojedinog zadatka
grupirati podatke kako bi isti bili temelj za odlučivanje i utvrđivanje poslovne strategije
pripremiti sve korake potrebne za izvršenje zadatka
pronaći pozitivne propise koji se tiču struke, a nužni su za donošenje odluka
pripremiti bazu procedura vezanih uz obavljanje pojedinačnih zadatka
pregledati pozitivne propise vezane uz pojedinačne poslovne zadatke
2.
Online oglašavanje proizvoda i usluga
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati specifičnosti društvenih mreža
odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
objaviti i/ili dijeliti vijesti (post) na društvenim mrežama
razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
pratiti učinak oglašavanja
upoznati specifičnosti freelanceing platforme
analizirati freelanceing platforme
registrirati se i profilirati na freelanceing platformi
izvršiti jednostavne zadatke u digitalnom marketingu na freelanceing platformi
izvršiti složene zadatke u digitalnom marketingu na freelanceing platformi
3.
Poznavanje i pregovaranje s konkurencijom na tržištu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
stvoriti uvid u vlastitu poziciju i poziciju vlastitih proizvoda/usluga u odnosu na konkurentsko tržište
stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
stvoriti uvid u poziciju vlastitih proizvoda/usluga i konkurentnih proizvoda/usluga u odnosu na kupovnu moć potrošača
prepoznati ciljne skupine na tržištu (dioničare, klijente agencije, kupce, gledatelje, čitatelje, dobavljače, investitore i dr.)
segmentirati kupce ili krajnje korisnike
prikupiti ponude dobavljača, dioničara, klijenata agencija, investitora na osnovu vođenih pregovora u skladu s pravilima poslovne komunikacije
prikupiti upite kupaca, gledatelja, čitatelja na osnovu vođenih pregovora u skladu s pravilima poslovne komunikacije
voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
4.
Korištenje pravila poslovne komunikacije u poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnove informatičke pismenosti u poslovnom komuniciranju
komunicirati s ciljnim skupinama na materinskom jeziku
komunicirati s ciljnim skupinama na poslovnom stranom jeziku
pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
pripremiti upit/ponudu/zapisnik/reklamaciju u skladu s internim procedurama ili pravilima poslovne komunikacije
upoznati se s operativnim zadacima vezanim uz distribuciju u skladu s postojećim procedurama
odgovoriti i/ili proslijediti poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
organizirati riješenu i neriješenu elektroničku poštu
pravilno arhivirati vlastite datoteke
samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Poznavanje konkurentskog tržišta i ciljnih skupina na tržištu
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
stvoriti uvid u vlastitu poziciju i poziciju vlastitih proizvoda/usluga u odnosu na konkurentsko tržište
stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
stvoriti uvid u poziciju vlastitih proizvoda/usluga i konkurentnih proizvoda/usluga u odnosu na kupovnu moć potrošača
prepoznati ciljne skupine na tržištu (dioničare, klijente agencije, kupce, gledatelje, čitatelje, dobavljače, investitore i dr.)
segmentirati kupce ili krajnje korisnike
2.
Korištenje društvenih mreža u svrhu digitalnog marketinga
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati specifičnosti društvenih mreža
odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
objaviti i/ili dijeliti vijesti (post) na društvenim mrežama
3.
Oglašavanje u digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
pratiti učinak oglašavanja
4.
Razvijanje poduzetničkih kompetencija kroz freelanceing platforme
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
upoznati specifičnosti freelanceing platforme
analizirati freelanceing platforme
registrirati se i profilirati na freelanceing platformi
izvršiti jednostavne zadatke u digitalnom marketingu na freelanceing platformi
izvršiti složene zadatke u digitalnom marketingu na freelanceing platformi
5.
Pripremanje podataka kao temelj za pripremu poslovnih procesa i logističku podršku
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
proučiti procedure i standarde za izvršenje pojedinog zadatka
grupirati podatke kako bi isti bili temelj za odlučivanje i utvrđivanje poslovne strategije
pripremiti sve korake potrebne za izvršenje zadatka
6.
Prikupljanje i sistematizacija podataka i procedura o pojedinačnim poslovima
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pronaći pozitivne propise koji se tiču struke, a nužni su za donošenje odluka
pripremiti bazu procedura vezanih uz obavljanje pojedinačnih zadatka
pregledati pozitivne propise vezane uz pojedinačne poslovne zadatke
7.
Komuniciranje s ciljnim skupinama u skladu s poslovnim standardima
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati osnove informatičke pismenosti u poslovnom komuniciranju
komunicirati s ciljnim skupinama na materinskom jeziku
komunicirati s ciljnim skupinama na poslovnom stranom jeziku
pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
8.
Korištenje pravila poslovne komunikacije u redovitom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti upit/ponudu/zapisnik/reklamaciju u skladu s internim procedurama ili pravilima poslovne komunikacije
upoznati se s operativnim zadacima vezanim uz distribuciju u skladu s postojećim procedurama
odgovoriti i/ili proslijediti poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
organizirati riješenu i neriješenu elektroničku poštu
pravilno arhivirati vlastite datoteke
samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija
9.
Prikupljanje ponuda i vođenje pregovora u skladu s pravilima poslovne komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
11.10.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti ponude dobavljača, dioničara, klijenata agencija, investitora na osnovu vođenih pregovora u skladu s pravilima poslovne komunikacije
prikupiti upite kupaca, gledatelja, čitatelja na osnovu vođenih pregovora u skladu s pravilima poslovne komunikacije
voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu
Datum upisa
11.10.2019
Vrijedi do
1.10.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća