Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Staklorezač/ Staklorezačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7125 Ostakljivači/ostakljivačice

7.73.731.7315 Staklari/staklarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Staklorezač/Staklorezačica se bavi obradom stakla, izradom ukrasnih predmeta od stakla i ukrasnih ostakljenja, uramljivanjem slika, izradom ogledala, ostakljivanjem prozora, vrata, izloga, staklenih stijena, staklenih ograda i staklenih krovova, izradom akvarija i drugih konstrukcija od stakla. Staklorezač/Staklorezačica reže, postavlja i/ili zamjenjuje sve vrste građevinskog stakla. Ručno ili numerički upravljanim strojem izrezuje staklene ploče na potrebnu veličinu i oblik i po potrebi ih obrađuje. Izrezana stakla postavlja na predviđena mjesta, učvršćuje ih lajsnama, kitom, trakama, čavlićima i vijcima. Zastakljuje sve vrste prozora, vrata, izloga, nadstrešnica, pregradnih zidova, namještaja i sl. Staklorezači/Staklorezačice trebaju poznavati tehnologiju obrade stakla i materijala, te alate i strojeve kojima se koriste pri radu. Posao staklorezača/staklorezačice zahtijeva strpljivost i samokontrolu, točnost, poduzetnost te smisao za rješavanje tehničkih problema kao i sposobnost prostornog predočavanja, dobru usmjerenost pažnje, preciznost, ustrajnost, organiziranost i urednost u radu. Potrebna je učinkovita i jasna komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te razvijena svijest o važnosti očuvanja okoliša. Poželjno je da staklorezač/staklorezačica posjeduje integritet te da se  pristojno i ljubazno  ophodi sa strankama i suradnicima. Staklorezači/Staklorezačice mogu raditi u obrtničkim radionicama i u industriji proizvodnje stakla za npr. proizvodnju izo-stakala, stakala za vozila, za plovila i sl.

Uvjeti rada

Staklorezač/Staklorezačica uglavnom rade u zatvorenim prostorijama, a pri radovima na ostakljivanju različitih površina mogu raditi i na otvorenom. Rade uglavnom stojeći s učestalim sagibanjima. Staklorezači/Staklorezačice koji rade u industriji, mogu raditi u više smjena. Moguć je i prekovremeni rad zbog vremenskih rokova izvršenja zadataka.

Također je potrebno imati zdrave dišne organe, pluća i srce, dobar vid i sposobnost razlikovanja boja, spretne ruke i prste te dobru opću tjelesnu spretnost.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,  kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, srčano-žilnog sustava, krvotvornog sustava i krvi, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje staklorezačkog poslovanja
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati staklorezačke poslove vezano za ugovorene projekte
Planirati staklorezačke poslove vezano na stalne ugovoru o održavanju
2.
Pripremne aktivnosti za rezanje i montiranje stakla
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove proizvodnje stakla
Poznavati postupke obrade stakla (mehanički, kemijski itd.)
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela, ručno i računalno
Proučiti radni nalog i izraditi listu staklorezačkih poslova (u radioni)
Razvrstati zadatke prema vrstama obrade i tipovima stakala (u radioni)
Pripremiti alat i strojeve u skladu s radnim nalozima (u radioni)
Izraditi krojne liste ovisno o vrsti stakla i potrebama na mjestu ugradnje
Izvršiti mjerenje, rezanje i obradu stakla u radioni prije odlaska na mjesto ugradnje
Pripremiti materijal (npr. staklo, ljepila, lajsne i sl.)
Osigurati transport i transportirati materijale i alate
Pripremiti mjesto obavljanja posla za siguran i nesmetan rad
3.
Izrađivanje izo-stakla
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izrezati staklo
Rezati, puniti i spojiti aluminijske profile
Nanijeti ljepilo (butil) na aluminijske profile
Oprati staklo u stroju za pranje stakla
Spojiti aluminijski profil i dva stakla u panel
Izvršiti strojno prešanje pripremljenog panela
Pričvrstiti panel na rotacijski stol pomoću vakuuma
Nanijeti kit za izo-staklo na rubove panela pomoću pumpe za nanošenje kita
4.
Demontiranje i montiranje stakla
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Demontirati lajsne i kit po potrebi pri montiranju stakla u plastičnu/ aluminijsku/drvenu konstrukciju
Postaviti plastične podloške na prozorsko krilo prema pravilima struke
Postaviti izo-staklo i pričvrstiti ga montiranjem kitnih lajsni
Nanijeti silikonski kit na montirano izo-staklo pri njegovoj montaži u drvenu ili metalnu konstrukciju
Izvršiti potkitavanje drvene/metalne konstrukcije staklarskim kitom za postavljanje jednostrukog stakla (npr. prozorsko krilo, okvir vrata i sl.)
Postaviti podloške na drvenu/metalnu konstrukciju
Postaviti jednostruko staklo u pripremljenu drvenu/metalnu konstrukciju
Pričvrstiti jednostruko staklo za drvenu konstrukciju pomoću metalnih pričvršćivača (štifta-trokutića)
Ručno nanijeti staklarski kit na montirano jednostruko staklo i obraditi ga lopaticom za kitanje
Skinuti lajsne koje drže staklo u plastičnoj/ aluminijskoj/drvenoj konstrukciji
Po potrebi izvaditi razbijeno staklo i očistiti okvir
Montirati izo-staklo
Ugraditi jednostruko staklo
5.
Obrađivanje stakla za specijalne namjene
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Brusiti staklo (numerički upravljanim strojem ili ručno) prema dokumentaciji vezano za namjenu ugradnje (npr. za vitraje, za sakralne objekte, za namještaj, za zidne obloge, staklene stijene, staklene ograde, prozore vozila, licitarske proizvode i sl.)
Bilježiti rupe i bušiti ih u staklu (po potrebi)
Pjeskariti staklo
6.
Uramljivanje slika i ogledala
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Iskrojiti obrub (paspartu) od odabranog materijala (kartonski, drveni, plišani) po potrebi
Izrezati okvir slike pomoću stroja, ovisno o materijalu i profilu okvira
Izrezati, očistiti i montirati staklo u okvir po potrebi
Položiti sliku u okvir i zatvoriti ju ljepenkom/kartonom
Montirati vješalicu/kukicu na poleđinu slike
7.
Administriranje staklorezačkih poslova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Voditi evidenciju o radnim satima
Izraditi i pohraniti ugovor/ narudžbenicu
Otvarati i ispunjavati radne naloge
Izrađivati specifikacije potrebnog materijala
Naručivati materijal
Izraditi ponudu i pripadajući troškovnik
Izraditi račune i voditi evidenciju o naplati
Plaćati račune prema dobavljačima i zakonom određenim obvezama
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrtke/obrta
Izlagati svoje usluge i proizvode na sajmovima i prezentirati ih
8.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s poslovnim partnerima (npr. s drugim strukama na gradilištu, s kolegama u istoj struci kod većih poslova, s dobavljačima materijala i sl.)
9.
Osiguranje kvalitete staklorezačkih poslova i procesa rada
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izvršiti vizualnu kontrolu svih proizvoda i izvršenih poslova
Izdavati jamstvo na kvalitetu izo-stakla
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri obavljanju staklorezačkih poslova
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati opasnosti pri radu sa staklom i primjenjivati pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu za rad na siguran način
Pridržavati se uputa za rad na siguran način sa strojevima za staklorezački posao
Prikupiti i razvrstati otpad
Odlagati razvrstani otpad u skladu s važećom zakonskom regulativom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje staklorezačkog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Planirati staklorezačke poslove vezano za ugovorene projekte
Planirati staklorezačke poslove vezano na stalne ugovoru o održavanju
2.
Pripremne aktivnosti za rezanje i montiranje stakla
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove proizvodnje stakla
Poznavati postupke obrade stakla (mehanički, kemijski itd.)
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela, ručno i računalno
Proučiti radni nalog i izraditi listu staklorezačkih poslova (u radioni)
Razvrstati zadatke prema vrstama obrade i tipovima stakala (u radioni)
Pripremiti alat i strojeve u skladu s radnim nalozima (u radioni)
Izraditi krojne liste ovisno o vrsti stakla i potrebama na mjestu ugradnje
Izvršiti mjerenje, rezanje i obradu stakla u radioni prije odlaska na mjesto ugradnje
Pripremiti materijal (npr. staklo, ljepila, lajsne i sl.)
Osigurati transport i transportirati materijale i alate
Pripremiti mjesto obavljanja posla za siguran i nesmetan rad
3.
Izrađivanje izo-stakla
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izrezati staklo
Rezati, puniti i spojiti aluminijske profile
Nanijeti ljepilo (butil) na aluminijske profile
Oprati staklo u stroju za pranje stakla
Spojiti aluminijski profil i dva stakla u panel
Izvršiti strojno prešanje pripremljenog panela
Pričvrstiti panel na rotacijski stol pomoću vakuuma
Nanijeti kit za izo-staklo na rubove panela pomoću pumpe za nanošenje kita
4.
Montiranje izo - stakla
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Demontirati lajsne i kit po potrebi pri montiranju stakla u plastičnu/ aluminijsku/drvenu konstrukciju
Postaviti plastične podloške na prozorsko krilo prema pravilima struke
Postaviti izo-staklo i pričvrstiti ga montiranjem kitnih lajsni
Nanijeti silikonski kit na montirano izo-staklo pri njegovoj montaži u drvenu ili metalnu konstrukciju
5.
Ugradnja jednostrukog stakla
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Demontirati lajsne i kit po potrebi pri montiranju stakla u plastičnu/ aluminijsku/drvenu konstrukciju
Izvršiti potkitavanje drvene/metalne konstrukcije staklarskim kitom za postavljanje jednostrukog stakla (npr. prozorsko krilo, okvir vrata i sl.)
Postaviti podloške na drvenu/metalnu konstrukciju
Postaviti jednostruko staklo u pripremljenu drvenu/metalnu konstrukciju
Pričvrstiti jednostruko staklo za drvenu konstrukciju pomoću metalnih pričvršćivača (štifta-trokutića)
Ručno nanijeti staklarski kit na montirano jednostruko staklo i obraditi ga lopaticom za kitanje
6.
Obrađivanje stakla za specijalne namjene
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Brusiti staklo (numerički upravljanim strojem ili ručno) prema dokumentaciji vezano za namjenu ugradnje (npr. za vitraje, za sakralne objekte, za namještaj, za zidne obloge, staklene stijene, staklene ograde, prozore vozila, licitarske proizvode i sl.)
Bilježiti rupe i bušiti ih u staklu (po potrebi)
Pjeskariti staklo
7.
Izmjenjivanje oštećenih stakala
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Demontirati lajsne i kit po potrebi pri montiranju stakla u plastičnu/ aluminijsku/drvenu konstrukciju
Skinuti lajsne koje drže staklo u plastičnoj/ aluminijskoj/drvenoj konstrukciji
Po potrebi izvaditi razbijeno staklo i očistiti okvir
Montirati izo-staklo
Ugraditi jednostruko staklo
8.
Uramljivanje slika i ogledala
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Iskrojiti obrub (paspartu) od odabranog materijala (kartonski, drveni, plišani) po potrebi
Izrezati okvir slike pomoću stroja, ovisno o materijalu i profilu okvira
Izrezati, očistiti i montirati staklo u okvir po potrebi
Položiti sliku u okvir i zatvoriti ju ljepenkom/kartonom
Montirati vješalicu/kukicu na poleđinu slike
9.
Obavljanje administrativnih poslova pri izvođenju staklorezačkih radova
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Voditi evidenciju o radnim satima
Izraditi i pohraniti ugovor/ narudžbenicu
Otvarati i ispunjavati radne naloge
Izrađivati specifikacije potrebnog materijala
Naručivati materijal
10.
Obavljanje komercijalnih poslova pri izvođenju staklorezačkih radova
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi ponudu i pripadajući troškovnik
Izraditi račune i voditi evidenciju o naplati
Plaćati račune prema dobavljačima i zakonom određenim obvezama
Sudjelovati u vođenju knjigovodstva vlastitog obrta/tvrtke u suradnji s vanjskim knjigovodstvom
Organizirati održavanje web-stranice i profila na društvenim mrežama s ciljem promoviranje rada tvrtke/obrta
Izlagati svoje usluge i proizvode na sajmovima i prezentirati ih
11.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK, HEP, banke, Porezna uprava, Inspekcije, škole itd.)
Komunicirati sa investitorom/ nadzornim organom radova
Komunicirati s poslovnim partnerima (npr. s drugim strukama na gradilištu, s kolegama u istoj struci kod većih poslova, s dobavljačima materijala i sl.)
12.
Osiguranje kvalitete staklorezačkih poslova i procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Izvršiti vizualnu kontrolu svih proizvoda i izvršenih poslova
Izdavati jamstvo na kvalitetu izo-stakla
Izdavati jamstvo na kvalitetu izvedenih radova
Pratiti trendove u struci, vezano za materijale, alate, strojeve i postupke rada (npr. sudjelovanjem na strukovnim sajmovima i prezentacijama)
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri obavljanju staklorezačkih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
7.2.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati opasnosti pri radu sa staklom i primjenjivati pravila za rad na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu za rad na siguran način
Pridržavati se uputa za rad na siguran način sa strojevima za staklorezački posao
Prikupiti i razvrstati otpad
Odlagati razvrstani otpad u skladu s važećom zakonskom regulativom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Staklorezač/ Staklorezačica
Datum upisa
7.2.2022
Vrijedi do
31.1.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje