Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Protetičar i ortotičar / Protetičarka i ortotičarka

Razina HKO
6
Sektor
Zdravstvo
Podsektor
Kliničke medicinske znanosti
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7311.35.3 izrađivač/izrađivačica ortopedskih pomagala

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.32.321.3214 Dentalni i ortopedski tehničari/dentalne i ortopedske tehničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Protetičari i ortotičari / Protetičarke i ortotičarke mjere, dizajniraju, izgrađuju, stavljaju  i popravljaju pomagala (proteze i ortoze) kako bi obnovili funkciju ili premostili poteškoće u pokretljivosti, kretanju ili drugim funkcionalnostima osobe.

Protetičari i ortotičari mogu raditi s osobama svih dobnih skupina kojima je potrebno nadomjestiti funkcionalnost mišićno – koštanog i drugih sustava bilo da su rođeni s oštećenjem ili su tijekom života izgubili funkcionalnost zbog traume, infekcije ili dugotrajnog zdravstvenog stanja. Protetičari i ortotičari imaju za cilj ublažiti bol, ispraviti i / ili nadoknaditi oštećenja, istodobno poboljšavajući pokretljivost i funkcionalnost osobe. Pri radu se koriste tehničkim i medicinskim znanjima.

Školovanje za ovo zanimanje ne postoji u Republici Hrvatskoj. Posao zahtijeva cjeloživotno obrazovanje kroz certificirane tečajeve i školovanja u skladu sa standardima ISPO –a (Svjetske udruge protetičara i ortotičara).

Posao se često obavlja timski u suradnji s drugim zdravstvenim radnicima kao što su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti i tehničari.

Uvjeti rada

Posao protetičara i ortotičara odvija se u uredima, proizvodnim pogonima i na terenu. Pri radu mogu biti izloženi raznim nepovoljnim utjecajima kao što su buka i vibracija, opasne kemikalije koje se koriste u proizvodnji pomagala, udisanje sitnih cestice koje nastaju prilikom brusenja raznih meterijala, promjenama temperature te umjetnoj rasvjeti. Posao zahtijeva dugotrajno stajanje i koordinirani rad ruku i nogu, a često se radni zadaci obavljaju i u ne fiziološkim položajima tijela (čučanje, sagibanje, savijeni položaj tijela).

Skupovi kompetencija (5)
1.
Anatomija i funkcionalnost mišićno koštanog sustava
Sektor
Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi funkcionalna i bio mehanička odstupanja kod korisnika u cilju definiranja pomagala
Provesti mjerenja u cilju dizajniranja ili odabira već gotovog pomagala
Interpretirati rezultate mjerenja uvažavajući anatomiju i funkcionalnost mišićno koštanog sustava
2.
Izrada protetičkih i ortotičkih pomagala
Sektor
Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti anamnezu korisnika u cilju definiranja pomagala
Uzeti otisak koristeći 3D ili konvencionalne tehnologije (gipsanje)
Izraditi predložak pomagala koristeći 3D ili konvencionalne tehnologije (gipsanje)
Naručiti i pripremiti potrebni materijal i opremu za izradu pomagala.
Izraditi pomagalo temeljem predloška uvažavajući anatomiju i funkcionalnost mišićno koštanog sustava koristeći adekvatne tehnologije izrade
Istražiti nove načine konstrukcije i upotrebe ortopedskih pomagala
Koristiti zaštitnu opremu pri izradi i aplikaciji pomagala
Provoditi mjere zaštite na radu pri izradi i aplikaciji pomagala
3.
Apliciranje i prilagođavanje protetičkih i ortotičkih pomagala
Sektor
Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti postojeća (gotova) pomagala u skladu s potrebom korisnika
Aplicirati pomagalo na korisnika
Doraditi i modificirati pomagalo strojnom ili ručnom obradom do pune funkcionalnosti
Voditi evidencije o korisnicima i ugrađenim pomagalima
Provjeriti funkcionalnost gotovog proizvoda u suradnji s korisnikom
Prilagoditi pomagalo prema potrebama i željama korisnika u skladu sa standardima rada
4.
Komunikacijske vještine protetičara i ortotičara
Sektor
Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati potrebu korisnika koristeći adekvatne komunikacijske tehnike
Preporučiti korisniku pomagalo i obrazložiti moguće opcije uvažavajući korisnikovo zdravstveno i psihičko stanje
Komunicirati i surađivati sa zdravstvenim radnicima u cilju izrade pomagala korisniku
Demonstrirati funkcionalnosti pomagala korisnicima i ostalim zainteresiranim
Uputiti korisnika u korištenje pomagala
5.
Osiguranje kvalitete usluga u protetici i ortotici
Sektor
Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati i sintetizirati informacije iz različitih izvora u cilju definiranja adekvatnog pomagala
Poštivati zadani tehnološki proces i tijek izrade pomagala
Osigurati kvalitetu gotovog proizvoda prema propisanim procedurama i standardima (ISO 13485)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Proučavanje anamneze i ispitivanje potreba korisnika u cilju definiranja pomagala
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Utvrditi funkcionalna i bio mehanička odstupanja kod korisnika u cilju definiranja pomagala
Proučiti anamnezu korisnika u cilju definiranja pomagala
Ispitati potrebu korisnika koristeći adekvatne komunikacijske tehnike
Preporučiti korisniku pomagalo i obrazložiti moguće opcije uvažavajući korisnikovo zdravstveno i psihičko stanje
Komunicirati i surađivati sa zdravstvenim radnicima u cilju izrade pomagala korisniku
Analizirati i sintetizirati informacije iz različitih izvora u cilju definiranja adekvatnog pomagala
2.
Dizajniranje pomagala temeljem liječničke dokumentacije te pregleda i mjerenja korisnika
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provesti mjerenja u cilju dizajniranja ili odabira već gotovog pomagala
Interpretirati rezultate mjerenja uvažavajući anatomiju i funkcionalnost mišićno koštanog sustava
Uzeti otisak koristeći 3D ili konvencionalne tehnologije (gipsanje)
Izraditi predložak pomagala koristeći 3D ili konvencionalne tehnologije (gipsanje)
Procijeniti postojeća (gotova) pomagala u skladu s potrebom korisnika
3.
Izrađivanje pomagala temeljem utvrđene potrebe
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Naručiti i pripremiti potrebni materijal i opremu za izradu pomagala.
Izraditi pomagalo temeljem predloška uvažavajući anatomiju i funkcionalnost mišićno koštanog sustava koristeći adekvatne tehnologije izrade
Koristiti zaštitnu opremu pri izradi i aplikaciji pomagala
Provoditi mjere zaštite na radu pri izradi i aplikaciji pomagala
Poštivati zadani tehnološki proces i tijek izrade pomagala
Osigurati kvalitetu gotovog proizvoda prema propisanim procedurama i standardima (ISO 13485)
4.
Apliciranje pomagala i prilagođavanje funkcionalnosti i udobnosti istog korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Istražiti nove načine konstrukcije i upotrebe ortopedskih pomagala
Aplicirati pomagalo na korisnika
Doraditi i modificirati pomagalo strojnom ili ručnom obradom do pune funkcionalnosti
Voditi evidencije o korisnicima i ugrađenim pomagalima
Provjeriti funkcionalnost gotovog proizvoda u suradnji s korisnikom
Prilagoditi pomagalo prema potrebama i željama korisnika u skladu sa standardima rada
Demonstrirati funkcionalnosti pomagala korisnicima i ostalim zainteresiranim
Uputiti korisnika u korištenje pomagala
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Protetičar i ortotičar / Protetičarka i ortotičarka
Predlagatelj
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje