Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ekonom / Ekonomka

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4131.31.4 Ekonom/ekonomka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.43.432 Službenici/službenice u skladištu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ekonom / Ekonomka organizira i obavlja nabavu, skladišti i izdaje robu i zalihe za upotrebu u organizaciji u kojoj radi. Posao uključuje sudjelovanje u izradi plana nabave za potrebe organizacije, zaprimanje, skladištenje i izdavanje robe sa skladišta te vođenje evidencija o stanju.

Ekonom / Ekonomka odgovara za količinu uskladištene robe, vrši kontrolu količine robe; pravovremeno signalizira potrebu nabave robe, vodi i odgovara za knjigu narudžbi roba; surađuje s materijalno –financijskim knjigovodstvom u pogledu usklađivanje stanja; knjiži ulaz i izlaz materijala i vodi skladišnu knjigu; odlaže i čuva skladišnu dokumentaciju; odgovara za ažurno i istinito vođenje skladišne kartoteke; sastavlja periodične izvještaje o ulazu i izlazu materijala.

Posao može uključivati i brigu o potrebama i raspodjeli uredskog potrošnog materijala i sitnog inventara; vođenje materijalne evidencije o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine sredstava za rad; brigu o evidenciji nabavljene robe, nabavnim kategorijama i sklopljenim ugovorima iz djelokruga rada; izrađivanje prijedloga plana nabave sitnog inventara; poslove evidencije, praćenja i izvršavanja ugovora za nabavne kategorije.

Posao može uključivati i opskrbljivanje podružnica robama i materijalom što zahtijeva položen vozački ispit B kategorije, ekonomi koji rade s hranom trebaju imati položen higijenski minimum i važeću sanitarnu iskaznicu.

Ekonom / Ekonomka može raditi u organizacijama različitih tipova i veličina, privatnom, javnom i državnom sektoru.

Uvjeti rada

Posao ekonoma / ekonomke obavlja se najčešće u zatvorenim prostorima pod umjetnom rasvjetom. U radu se služe računalnim aplikacijama ekonomata te uredskom opremom.

 

Skupovi kompetencija (4)
1.
Uloga ekonomata u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u izradi plana nabave robe u organizaciji
Planirati potrošnju robe u cilju pravovremene narudžbe
Ispitati tržište i pribaviti ponudu vezano za manje i izvanredne potrebe roba za organizaciju
Voditi operativne evidencije iz domene ekonoma
Služiti se aplikacijama ekonomata
Primijeniti uredsko poslovanje pri radu
2.
Skladišno poslovanje
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Vratiti neispravan ili neadekvatan proizvod dobavljaču
Zaprimiti robu poštujući vrstu i namjenu robe
Skladištiti robu uvažavajući parametre učinkovitog skladištenja (proces, pristup, prostor, protok)
Voditi skladišno poslovanje prema zadanim propisima koristeći informacijsko komunikacijske tehnologije
Osigurati dostupnost robe pri izdavanju
Pratiti zalihe robe i pravovremeno reagirati na nedostatak ili višak robe
Provesti inventuru, redovitu i izvanrednu
Izdati robu prema pravilima organizacije
Voditi evidenciju o razduženju i stanju robe prema internim pravilima organizacije
3.
Komunikacijske vještine ekonoma
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Profesionalno komunicirati s dobavljačima i poslovnim partnerima s kojima je uspostavljena suradnja
Predložiti postupke i načine uštede u organizaciji
Predložiti potrebu za robom nadređenom
Profesionalno komunicirati unutar organizacije
4.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu ekonoma
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti propise o zaštiti na radu
Poštivati propise o zaštiti okoliša pri manipuliranju ambalažom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Naručivanje robe prema godišnjem planu narudžbi i potrebama organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u izradi plana nabave robe u organizaciji
Planirati potrošnju robe u cilju pravovremene narudžbe
Ispitati tržište i pribaviti ponudu vezano za manje i izvanredne potrebe roba za organizaciju
Vratiti neispravan ili neadekvatan proizvod dobavljaču
Profesionalno komunicirati s dobavljačima i poslovnim partnerima s kojima je uspostavljena suradnja
Predložiti postupke i načine uštede u organizaciji
Predložiti potrebu za robom nadređenom
2.
Skladištenje robe na uredan i propisan način
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi operativne evidencije iz domene ekonoma
Služiti se aplikacijama ekonomata
Zaprimiti robu poštujući vrstu i namjenu robe
Skladištiti robu uvažavajući parametre učinkovitog skladištenja (proces, pristup, prostor, protok)
Voditi skladišno poslovanje prema zadanim propisima koristeći informacijsko komunikacijske tehnologije
Osigurati dostupnost robe pri izdavanju
Pratiti zalihe robe i pravovremeno reagirati na nedostatak ili višak robe
Provesti inventuru, redovitu i izvanrednu
3.
Izdavanje robe unutar organizacije prema postavljenim pravilima
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izdati robu prema pravilima organizacije
Voditi evidenciju o razduženju i stanju robe prema internim pravilima organizacije
Profesionalno komunicirati unutar organizacije
4.
Poštivanje standarda i normi pri obavljanju posla ekonoma
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti uredsko poslovanje pri radu
Primijeniti propise o zaštiti na radu
Poštivati propise o zaštiti okoliša pri manipuliranju ambalažom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ekonom / Ekonomka
Predlagatelj
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje