Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Plinoinstalater/ Plinoinstalaterka

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7136.14.3 plinoinstalater/plinoinstalaterka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7126 Instalateri/instalaterke i monteri/monterke cjevovoda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Posao plinoinstalatera/plinoinstalaterke je popravak, izrada i montiranje elemenata, instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok plina od glavnog voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje. Plinoinstalateri/Plinoinstalaterke postavljaju, ispituju, servisiraju i popravljaju plinske instalacije.

U radu se upoznaju s nacrtom (shemom) instalacije (kako izgleda ili će izgledati plinska mreža, gdje će biti postavljeni uređaji i oprema), a mogu ga i samostalno skicirati. Utvrđuju vrstu i količinu potrebnog materijala za postavljanje instalacije.

Plinoinstalater/Plinoinstalaterka radi u radioni ili na terenu na izradi i pripremi elemenata plinske instalacije i uređaja za ugradnju, reže i savija cijevi, izrađuje navoje i spaja cijevi. Na mjestu postavljanja instalacija, u zidovima buši rupe i kanale u koje će se postaviti cijevi, postavlja nosače, cijevi i spojnice te spaja cijevi plinske instalacije. Dovršenu instalaciju priključuje na dovod plina, provjerava brtvljenje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke. Ako radi u distribuciji plina, montira brojilo potrošnje plina.

Vrši ispitivanje i nadzor plinskih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada, te radi na održavanju i čišćenju plinskih uređaja.

Plinoinstalater/Plinoinstalaterka posjeduje teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova iz tehnologije obrade i montaže, osnova tehničkog crtanja, osnova tehničke mehanike, tehnologije plinoinstalacije te tehnologije strojarskih instalacija.

Posao plinoinstalatera/plinoinstalaterke zahtijeva strpljivost, točnost, te smisao za rješavanje tehničkih problema. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Poželjno je da plinoinstalateri/plinoinstalaterke imaju položen vozački ispit B kategorije.

Plinoinstalater/Plinoinstalaterka se može zaposliti u industriji, obrtu, te u građevinskim i vodoprivrednim poduzećima. Ako položi majstorski ispit može otvoriti vlastiti obrt. 

Za obavljanje poslova plinoinstalatera/plinoinstalaterke, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih.

Uvjeti rada

Plinoinstalater/plinoinstalaterka najčešće radi u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama i u nedovršenim objektima, gdje je izložen promjenama temperature, vlazi, propuhu, neugodnim mirisima (kanalizacija), te prljavštini. Posao obavlja stojeći, ali se i saginje, te često mijenja položaj tijela: okreće se, penje, leži, čuči, kleči. Često radi i na skelama i ljestvama, te povremeno i u tijesnom prostoru, gdje je potrebno biti spretan i snalažljiv. Radi samostalno ili u skupini, često i u smjenama, osobito ako je zaposlen u poduzeću kao održavatelj plinskih uređaja. Plinoinstalater/Plinoinstalaterka u svom poslu prenosi terete, nosi ih na više katove (osobito u nedovršenim objektima), gura ih ili diže. Zanimanje plinoinstalatera/plinoinstalaterke ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine, dubine i zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici.

Za obavljanje ovih poslova, potrebna je snažnija tjelesna građa, snažne ruke, opća tjelesna pokretljivost i spretnost, te uredan vid i sluh.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje te teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program plinoinstalatera/ plinoinstalaterke, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje plinoinstalaterskih poslova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti situaciju na tržištu plinoinstalaterskih poslova
Planirati ljudske i materijalne resurse
Planirati poslove na tromjesečnoj, mjesečnoj i tjednoj razini
Analizirati upite za izradu ponude
Planirati poslove za svaki pojedini dan unaprijed
Organizirati raspored djelatnika
2.
Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak plinoinstalaterskih radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste za plinske instalacije
Poznavati primjenu postupaka obrade metala
Poznavati osnove električnih, vodovodnih, dimovodno-dozračnih instalacija i instalacija centralnog grijanja
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju plinskih instalacija
Preuzeti radni nalog za izvedu plinoinstalaterskog posla
Pregledati i proučiti projekt i tehnološku dokumentaciju
Proučiti lokaciju rada
Prijaviti radove distributeru plina
Preuzeti materijale i alate za obavljanje plinoinstalaterskih radova temeljem radnog naloga
Odabrati specijalne alate po potrebi
Prilagoditi potrebe za materijalom na dnevnoj razini u slučaju neplanirane situacije
Rasporediti radne timove na dnevnoj razini
3.
Izrađivanje kućnog priključka plinske instalacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednjetlačni ili niskotlačni plinovod u prethodno pripremljenom rovu
Izvršiti tlačnu probu kućnog priključka uz izradu zapisnika
Postaviti mjerno-regulacione stanice
4.
Izrada plinskih instalacija i montaža uređaja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Iscrtati pozicije za postavljanje plinskih instalacija u skladu s projektnom dokumentacijom
Bušiti zidove i stropove (izrada proboja) za prolazak plinske instalacije
Ugraditi zaštitne čelične cijevi u zidove i stropove
Montirati cijevne obujmice
Izmjeriti i rezati plinske cijevi u skladu s projektom
Postaviti plinske cijevi na cijevne obujmice
Spojiti plinske cijevi (npr. zavarivanjem, narezivanjem navoja, stiskanjem cijevi i sl.)
Nanijeti antikorozivnu zaštitu (bojenje temeljnom bojom)
Zabrtviti zračnost između zaštitne cijevi i plinske cijevi (npr. silikonom)
Brtviti plinske navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije (npr. brtvene niti, brtvena traka i sl.)
Montirati plinsku armaturu (plinskog ventila s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije)
Izvršiti tlačnu probu izrađene plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz izradu zapisnika (uz kontrolu predstavnika distributera plina)
Montirati plinski uređaj i spojiti ga na plinsku instalaciju uz izradu zapisnika
Očistiti radni prostor
5.
Izgradnja/ prilagodba dimovodno-dozračnog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Spojiti cijevi kondenzata u kanalizacijski sustav
Otvoriti priključak dimnjaka (npr. probijanje, bušenje i sl.)
Provući nove dimovodno-dozračne cijevi kroz postojeći dimnjak (kanal)
Montirati novi dimovodno-dozračni sustav vertikalno po fasadi (u skladu s projektom)
Učvrstiti novi plinski dimovodni sustav (odstojnici, potporni nosač, držači i sl.)
Provesti sanaciju proboja postojećeg dimnjaka
Izraditi vertikalni ili vodoravni izvod odvoda dimnih plinova od plinskog uređaja do dimnjaka, u skladu s tehničkom i projektnom dokumentacijom
Montirati cijevi za dobavu zraka novom plinskom uređaju u skladu s projektnom dokumentacijom (ugradnjom dozračnih cijevi za direktan usis zraka s fasade ili iz LAF-LAS dimnjaka)
Ishoditi atest za dimnjak od strane nadležne dimnjačarske službe (u skladu sa zakonskom regulativom)
Očistiti radni prostor nakon izrade plinske instalacije
Izvršiti kontrolu plinskih instalacija na nepropusnost dušikom ili stlačenim zrakom uz izradu zapisnika
6.
Saniranje plinskih instalacija i servisiranje plinskih uređaja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije u skladu sa zakonskom regulativom
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i koordinirati otvaranje i zatvaranje plina
Zamijeniti armaturu na plinskoj instalaciji (ventili i sl.)
Sanirati mjesto propuštanja plina adekvatnim metodama
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti dimovodnog sustava
Izvršiti kontrolu uređaja i eventualnu zamjenu dotrajalih dijelova plinskih uređaja
Mehanički očistiti ložište, sapnice (dizne) i plamenik plinskog uređaja
Kemijski očistiti kamenac s izmjenjivača plinskog uređaja
Izvršiti kontrolu propusnosti dimovodnog sustava
Analizirati dimne plinove
Izvršiti kontrolu propusnosti plinske rampe
Mjeriti ulazni tlak plina i tlak plina na plameniku
Pustiti servisirani uređaj u pogon uz izdavanje zapisnika o ispravnosti
7.
Administriranje plinoinstalaterskog poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Zaprimati narudžbe za nove poslove vezane za plinske instalacije i plinska trošila
Evidentirati nabavu dijelova plinskih instalacija, plinskih uređaja i njihovih rezervnih dijelova
Evidentirati ugrađene plinske uređaje i rokove za njihovo servisiranje, posebice u garantnom roku
Ispuniti radni nalog, izraditi i pohraniti zapisnik nakon obavljenog plinoinstalaterskog posla
Izraditi i pohraniti zapisnik o izvedenoj tlačnoj probi za plinske instalacije
Voditi građevinski dnevnik o izvođenju plinoinstalaterskih radova
Unijeti preinake u tehničku dokumentaciju izvedenog stanja plinske instalacije, u skladu s izvršenim radovima i s važećim propisima
Obavještavati korisnike o redovnom servisu plinskih uređaja
Ispuniti garanciju za ugrađenu plinsku opremu
Ovjeriti garantni list, arhivirati ga te obavijestiti proizvođača o izvršenoj montaži uređaja
Voditi evidenciju o dolasku zaposlenika na posao
Evidentirati osobni dohodak, godišnje odmore, bolovanja i sl.
Evidentirati sve potrebne certifikate i ateste za radnike, tehniku i alate
Pratiti zakonsku regulativu vezano za poslovanje plinoinstalatera
Izrađivati ponude i troškovnike za naručene plinoinstalaterske poslove
Izrađivati, izdavati i pohranjivati račune
Voditi evidenciju naplate izdanih računa
Plaćati račune dobavljačima
Izrađivati godišnji financijski obračun
Organizirati održavanje profila tvrtke/obrta na društvenim mrežama
Oglašavati usluge u tiskovinama i elektronskim medijima
8.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s naručiteljima posla/investitorima
Educirati korisnike o uporabi ugrađenih uređaja nakon izvedenih radova
Komunicirati s poslovnim partnerima (nadležnim službama (npr. distributer plina), drugim strukama na gradilištu, projektantima i nadzornim organima, predstavnicima stanara prilikom strojarske sanacije dimnjaka na početku radova, dimnjačarom, dobavljačima, istorodnim obrtima, tehničkom podrškom proizvođača, vanjskim knjigovodstvom itd.)
Komunicirati s institucijama (npr. HOK-om, Poreznom upravom, školama itd.)
U koordinaciji s nadzornim inženjerom osigurati usklađenost sa zahtjevima projekta
9.
Osiguranje kvalitete plinoinstalaterskih radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timski analizirati poslove i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Pratiti trendove u struci sudjelovanjem na strukovnima sajmovima i prezentacijama novih proizvoda i materijala
Pribavljati ateste za ugrađene materijale
Izdavati ateste za provedene plinoinstalaterske radove
Izdavati jamstva za izvedene radove u propisanom roku ili u skladu s garancijom proizvođača (ako je duža od propisanog roka)
Osigurati konstantni profesionalni razvoj zaposlenicima, uključujući edukacije kod proizvođača plinskih uređaja pri izlasku novih modela
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri obavljanju plinoinstalaterskih radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti zaštitnu odjeću, obuću i opremu
Poznavati potrebu za radom na siguran način uz razvijenu odgovornost za zaštitu okoliša
Koristiti zaštitnu opremu prilikom varenja, rezanja i brušenja
Primjenjivati pravila za rad na siguran način (posebno za rad na visini)
Primjenjivati pravila rukovanja kiselinom na siguran način (koja se koristi za servisno čišćenje plinskog uređaja)
Raditi na siguran način s posudama pod tlakom (npr. s acetilenom, kisikom, dušikom i kompresorima)
Demontirati dotrajale plinske uređaje i instalacije
Prikupljati, razvrstavati i odvoziti otpadni materijal na deponij
Predavati otpadni materijal i dotrajale plinske uređaje ovlaštenoj firmi za oporabu uz preuzimanje potvrde o odloženom otpadu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje plinoinstalaterskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pratiti situaciju na tržištu plinoinstalaterskih poslova
Planirati ljudske i materijalne resurse
Planirati poslove na tromjesečnoj, mjesečnoj i tjednoj razini
Analizirati upite za izradu ponude
Planirati poslove za svaki pojedini dan unaprijed
Organizirati raspored djelatnika
2.
Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak plinoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati kemijska i fizikalna svojstva materijala koja se koriste za plinske instalacije
Poznavati primjenu postupaka obrade metala
Poznavati osnove električnih, vodovodnih, dimovodno-dozračnih instalacija i instalacija centralnog grijanja
Čitati i tumačiti ručno i računalno izrađenu tehničku dokumentaciju plinskih instalacija
Preuzeti radni nalog za izvedu plinoinstalaterskog posla
Pregledati i proučiti projekt i tehnološku dokumentaciju
Proučiti lokaciju rada
Prijaviti radove distributeru plina
Preuzeti materijale i alate za obavljanje plinoinstalaterskih radova temeljem radnog naloga
Odabrati specijalne alate po potrebi
Prilagoditi potrebe za materijalom na dnevnoj razini u slučaju neplanirane situacije
Rasporediti radne timove na dnevnoj razini
3.
Izrađivanje kućnog priključka plinske instalacije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednjetlačni ili niskotlačni plinovod u prethodno pripremljenom rovu
Izvršiti tlačnu probu kućnog priključka uz izradu zapisnika
Postaviti mjerno-regulacione stanice
4.
Izrada plinskih instalacija i montaža uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Iscrtati pozicije za postavljanje plinskih instalacija u skladu s projektnom dokumentacijom
Bušiti zidove i stropove (izrada proboja) za prolazak plinske instalacije
Ugraditi zaštitne čelične cijevi u zidove i stropove
Montirati cijevne obujmice
Izmjeriti i rezati plinske cijevi u skladu s projektom
Postaviti plinske cijevi na cijevne obujmice
Spojiti plinske cijevi (npr. zavarivanjem, narezivanjem navoja, stiskanjem cijevi i sl.)
Nanijeti antikorozivnu zaštitu (bojenje temeljnom bojom)
Zabrtviti zračnost između zaštitne cijevi i plinske cijevi (npr. silikonom)
Brtviti plinske navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije (npr. brtvene niti, brtvena traka i sl.)
Montirati plinsku armaturu (plinskog ventila s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije)
Izvršiti tlačnu probu izrađene plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz izradu zapisnika (uz kontrolu predstavnika distributera plina)
Montirati plinski uređaj i spojiti ga na plinsku instalaciju uz izradu zapisnika
Očistiti radni prostor
5.
Izgradnja/prilagodba dimovodno-dozračnog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Spojiti cijevi kondenzata u kanalizacijski sustav
Otvoriti priključak dimnjaka (npr. probijanje, bušenje i sl.)
Provući nove dimovodno-dozračne cijevi kroz postojeći dimnjak (kanal)
Montirati novi dimovodno-dozračni sustav vertikalno po fasadi (u skladu s projektom)
Učvrstiti novi plinski dimovodni sustav (odstojnici, potporni nosač, držači i sl.)
Provesti sanaciju proboja postojećeg dimnjaka
Izraditi vertikalni ili vodoravni izvod odvoda dimnih plinova od plinskog uređaja do dimnjaka, u skladu s tehničkom i projektnom dokumentacijom
Montirati cijevi za dobavu zraka novom plinskom uređaju u skladu s projektnom dokumentacijom (ugradnjom dozračnih cijevi za direktan usis zraka s fasade ili iz LAF-LAS dimnjaka)
Ishoditi atest za dimnjak od strane nadležne dimnjačarske službe (u skladu sa zakonskom regulativom)
Očistiti radni prostor nakon izrade plinske instalacije
Izvršiti kontrolu plinskih instalacija na nepropusnost dušikom ili stlačenim zrakom uz izradu zapisnika
6.
Saniranje plinskih instalacija i servisiranje plinskih uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije u skladu sa zakonskom regulativom
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i koordinirati otvaranje i zatvaranje plina
Zamijeniti armaturu na plinskoj instalaciji (ventili i sl.)
Sanirati mjesto propuštanja plina adekvatnim metodama
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti dimovodnog sustava
Izvršiti kontrolu uređaja i eventualnu zamjenu dotrajalih dijelova plinskih uređaja
Mehanički očistiti ložište, sapnice (dizne) i plamenik plinskog uređaja
Kemijski očistiti kamenac s izmjenjivača plinskog uređaja
Izvršiti kontrolu propusnosti dimovodnog sustava
Analizirati dimne plinove
Izvršiti kontrolu propusnosti plinske rampe
Mjeriti ulazni tlak plina i tlak plina na plameniku
Pustiti servisirani uređaj u pogon uz izdavanje zapisnika o ispravnosti
7.
Obavljanje administrativnih poslova kod plinoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti informatičke aplikacije za izradu dokumenata i proračuna te za elektroničku poštu
Zaprimati narudžbe za nove poslove vezane za plinske instalacije i plinska trošila
Evidentirati nabavu dijelova plinskih instalacija, plinskih uređaja i njihovih rezervnih dijelova
Evidentirati ugrađene plinske uređaje i rokove za njihovo servisiranje, posebice u garantnom roku
Ispuniti radni nalog, izraditi i pohraniti zapisnik nakon obavljenog plinoinstalaterskog posla
Izraditi i pohraniti zapisnik o izvedenoj tlačnoj probi za plinske instalacije
Voditi građevinski dnevnik o izvođenju plinoinstalaterskih radova
Unijeti preinake u tehničku dokumentaciju izvedenog stanja plinske instalacije, u skladu s izvršenim radovima i s važećim propisima
Obavještavati korisnike o redovnom servisu plinskih uređaja
Ispuniti garanciju za ugrađenu plinsku opremu
Ovjeriti garantni list, arhivirati ga te obavijestiti proizvođača o izvršenoj montaži uređaja
Voditi evidenciju o dolasku zaposlenika na posao
Evidentirati osobni dohodak, godišnje odmore, bolovanja i sl.
Evidentirati sve potrebne certifikate i ateste za radnike, tehniku i alate
Pratiti zakonsku regulativu vezano za poslovanje plinoinstalatera
8.
Obavljanje komercijalnih poslova kod plinoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izrađivati ponude i troškovnike za naručene plinoinstalaterske poslove
Izrađivati, izdavati i pohranjivati račune
Voditi evidenciju naplate izdanih računa
Plaćati račune dobavljačima
Izrađivati godišnji financijski obračun
Organizirati održavanje profila tvrtke/obrta na društvenim mrežama
Oglašavati usluge u tiskovinama i elektronskim medijima
9.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno komunicirati usmeno i pismeno na hrvatskom jeziku uz poštivanje profesionalne etike
Poželjno poznavati osnove engleskog/njemačkog jezika
Komunicirati sa suradnicima unutar radnog tima
Komunicirati s naručiteljima posla/investitorima
Educirati korisnike o uporabi ugrađenih uređaja nakon izvedenih radova
Komunicirati s poslovnim partnerima (nadležnim službama (npr. distributer plina), drugim strukama na gradilištu, projektantima i nadzornim organima, predstavnicima stanara prilikom strojarske sanacije dimnjaka na početku radova, dimnjačarom, dobavljačima, istorodnim obrtima, tehničkom podrškom proizvođača, vanjskim knjigovodstvom itd.)
Komunicirati s institucijama (npr. HOK-om, Poreznom upravom, školama itd.)
U koordinaciji s nadzornim inženjerom osigurati usklađenost sa zahtjevima projekta
10.
Osiguranje kvalitete plinoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Timski analizirati poslove i planirati moguća poboljšanja
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Pratiti trendove u struci sudjelovanjem na strukovnima sajmovima i prezentacijama novih proizvoda i materijala
Pribavljati ateste za ugrađene materijale
Izdavati ateste za provedene plinoinstalaterske radove
Izdavati jamstva za izvedene radove u propisanom roku ili u skladu s garancijom proizvođača (ako je duža od propisanog roka)
Osigurati konstantni profesionalni razvoj zaposlenicima, uključujući edukacije kod proizvođača plinskih uređaja pri izlasku novih modela
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri obavljanju plinoinstalaterskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti zaštitnu odjeću, obuću i opremu
Poznavati potrebu za radom na siguran način uz razvijenu odgovornost za zaštitu okoliša
Koristiti zaštitnu opremu prilikom varenja, rezanja i brušenja
Primjenjivati pravila za rad na siguran način (posebno za rad na visini)
Primjenjivati pravila rukovanja kiselinom na siguran način (koja se koristi za servisno čišćenje plinskog uređaja)
Raditi na siguran način s posudama pod tlakom (npr. s acetilenom, kisikom, dušikom i kompresorima)
Demontirati dotrajale plinske uređaje i instalacije
Prikupljati, razvrstavati i odvoziti otpadni materijal na deponij
Predavati otpadni materijal i dotrajale plinske uređaje ovlaštenoj firmi za oporabu uz preuzimanje potvrde o odloženom otpadu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Plinoinstalater/ Plinoinstalaterka
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
30.6.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje