Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Zrakoplovni tehničar IRE / Zrakoplovna tehničarka IRE

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3114.33.4 Tehničar/tehničarka za uređaje zrakoplovne eletronike

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3114 Tehničari/tehničarke za elektroniku

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zrakoplovni tehničar IRE / Zrakoplovna tehničarka IRE (instrumenti, radari i elektrouređaji) vrši provjeru ispravnosti zrakoplovne elektronike i ožičenja, te po potrebi otklanja kvarove i mijenja neispravne komponente prema uputama inženjera i specifikacijama proizvođača zrakoplova. Potrebno je da posjeduje znanja elektrotehnike, poznaje tehnički engleski jezik.

Uvjeti rada

Zrakoplovni tehničar IRE / Zrakoplovna tehničarka IRE radi na otvorenom prostoru i u zatvorenim prostorijama, u stojećem položaju, a često i u drugim položajima. U radu je često izložen visokoj i niskoj temperaturi, vlazi, buci i vibracijama, opasnim kemikalijama, opasnom zračenju, eksplozivnim sredstvima i umjetnoj rasvjeti. Prisutno je dugotrajno sjedenje, stajanje, čučanje, klečanje, balansiranje, radu  skučenim prostorima. Često obavlja posao na povišenim mjestima Radi samostalno ili u timu, često u smjenama.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje, organizacija i priprema rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati vlastite radne postupke za servisiranja zrakoplova
primijeniti elektrotehnička načela za razradu radnih aktivnosti
primijeniti propise i zrakoplovnu regulativu pri organiziraju radnih aktivnosti
planirati sredstva i opremu za zaštitu na radu
odrediti metode kalibracije instrumenata (elektroničke opreme) u zrakoplovima
2.
Komunikacija sa suradnicima i nadređenima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
komunicirati s timom za održavanje zrakoplova
izvijestiti nadređene o rezultatima provjere elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti izvještaje posade i sustava za izvješćivanje zrakoplova
komunicirati sa suradnicima tijekom održavanja elektroničke opreme u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja ožičenja u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava navigacije u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava komunikacije i kontrole leta
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava napajanja u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava udobnosti u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja zabavnog sustava u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima tijekom kalibriranja elektroničke opreme u zrakoplovima
3.
Tehnička dokumentacija elektroničke opreme zrakoplova i evidencija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati radni nalog za servisiranje zrakoplova
koristiti tehničku dokumentaciju i servisne priručnike
koristiti servisnu dokumentaciju
evidentirati eventualne nepravilnosti i potvrditi ispravnost elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju za održavanje elektroničke opreme u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja elektroničke opreme zrakoplova
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju ožičenja zrakoplova
voditi evidenciju održavanja ožičenja u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava navigacije u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja sustava navigacije u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava komunikacije i kontrole leta
voditi evidenciju održavanja sustava komunikacije i kontrole leta
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava napajanja u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja sustava napajanja u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava udobnosti u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja sustava udobnosti u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju zabavnog sustava u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja zabavnog sustava u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju elektroničke opreme i instrumenata
voditi evidenciju kalibriranih vrijednosti
4.
Alati i oprema za održavanje avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti potrebna sredstva rada (alate i uređaje)
pripremiti instrumente, alate i opremu za servisiranje zrakoplova, prema radnom nalogu
koristiti instrumente i alate za provjeru ispravnosti elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti alate za održavanje i ispitivanje elektroničke opreme
koristiti alate za održavanje i ispitivanje ožičenja u zrakoplovima
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava navigacije u zrakoplovu
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava komunikacije i kontrole leta
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava napajanja u zrakoplovu
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava udobnosti u zrakoplovu
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje zabavnog sustava u zrakoplovu
5.
Materijali i komponente avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti potrebne materijale za postupke održavanja zrakoplova
pripremiti materijale za servisiranje zrakoplova prema nalogu
odabrati zamjensku komponentu elektroničke opreme
odabrati materijal za popravak ožičenja u zrakoplovima
pripremiti zamjenske komponente sustava navigacije u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente sustava komunikacije i kontrole leta
pripremiti zamjenske komponente sustava napajanja u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente sustava udobnosti u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente zabavnog sustava u zrakoplovu
6.
Procesi/postupci održavanja avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost elektroničke opreme operativnim i funkcionalnim testovima
analizirati kvalitetu i ispravnost elektroničke opreme u zrakoplovima
poznavati načela rada aviona i helikoptera
vršiti generalni i detaljni vizualni pregled mogućih oštećenja elektroničke opreme zrakoplova
ukloniti neispravne elektroničke komponente i postaviti nove
primijeniti elektrotehnička načela pri održavanju ožičenja u zrakoplovima
provjeriti načine sastavljanja električnih sklopova i ispravnost ožičenja zrakoplova
popraviti neispravne dijelove ožičenja zrakoplova
izmijeniti neispravne komponente na sustavima navigacije
izmijeniti neispravne komponente na sustavima komunikacije i kontrole leta
izmijeniti neispravne komponente na sustavima napajanja
izmijeniti neispravne komponente na sustavima udobnosti
izmijeniti neispravne komponente na zabavnom sustavu
kalibrirati instrumente (elektroničku opremu) u zrakoplovima
7.
Osiguranje kvalitete održavanja avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost nakon zamjene komponenti
provjeriti ispravnost nakon popravljanja neispravnih dijelova ožičenja zrakoplova
provjeriti ispravnost sustava navigacije u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
provjeriti ispravnost sustava komunikacije i kontrole leta u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
provjeriti ispravnost sustava napajanja u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
provjeriti ispravnost sustava udobnosti u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
provjeriti ispravnost zabavnog sustava u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
provjeriti kalibracijske vrijednosti elektroničke opreme i instrumenata
8.
Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti informacijsko komunikacijske tehnologije kod planiranja i organizacije procesa održavanja zrakoplova
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja navigacije u zrakoplovu
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja sustava komunikacije i kontrole leta
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja sustava napajanja u zrakoplovu
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja sustava udobnosti u zrakoplovu
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja zabavnog sustava u zrakoplovu
koristiti IKT u postupcima kalibracije elektroničke opreme
9.
Zaštita na radu i zaštita okoliša pri održavanju avioelektronike
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti sredstva i opremu za zaštitu na radu kod servisiranja zrakoplova
primijeniti mjere zaštite na radu kod provjere ispravnosti elektroničke opreme u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu kod održavanja elektroničke opreme u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu kod održavanja ožičenja u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava komunikacije i kontrole leta u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava napajanja u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava udobnosti u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja zabavnog sustava u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu kod kalibriranja elektroničke opreme u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava navigacije u zrakoplovima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje procesa održavanja zrakoplova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
organizirati vlastite radne postupke za servisiranja zrakoplova
primijeniti elektrotehnička načela za razradu radnih aktivnosti
primijeniti propise i zrakoplovnu regulativu pri organiziraju radnih aktivnosti
planirati sredstva i opremu za zaštitu na radu
komunicirati s timom za održavanje zrakoplova
odrediti potrebna sredstva rada (alate i uređaje)
odrediti potrebne materijale za postupke održavanja zrakoplova
primijeniti informacijsko komunikacijske tehnologije kod planiranja i organizacije procesa održavanja zrakoplova
2.
Priprema za servisiranje zrakoplova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
analizirati radni nalog za servisiranje zrakoplova
koristiti tehničku dokumentaciju i servisne priručnike
pripremiti instrumente, alate i opremu za servisiranje zrakoplova, prema radnom nalogu
pripremiti materijale za servisiranje zrakoplova prema nalogu
pripremiti sredstva i opremu za zaštitu na radu kod servisiranja zrakoplova
3.
Provjeravanje ispravnosti elektroničke opreme u zrakoplovima
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
izvijestiti nadređene o rezultatima provjere elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti servisnu dokumentaciju
evidentirati eventualne nepravilnosti i potvrditi ispravnost elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti instrumente i alate za provjeru ispravnosti elektroničke opreme u zrakoplovima
provjeriti ispravnost elektroničke opreme operativnim i funkcionalnim testovima
analizirati kvalitetu i ispravnost elektroničke opreme u zrakoplovima
primijeniti mjere zaštite na radu kod provjere ispravnosti elektroničke opreme u zrakoplovima
4.
Održavanje elektroničke opreme u zrakoplovima
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti izvještaje posade i sustava za izvješćivanje zrakoplova
komunicirati sa suradnicima tijekom održavanja elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju za održavanje elektroničke opreme u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja elektroničke opreme zrakoplova
koristiti alate za održavanje i ispitivanje elektroničke opreme
odabrati zamjensku komponentu elektroničke opreme
poznavati načela rada aviona i helikoptera
vršiti generalni i detaljni vizualni pregled mogućih oštećenja elektroničke opreme zrakoplova
ukloniti neispravne elektroničke komponente i postaviti nove
provjeriti ispravnost nakon zamjene komponenti
primijeniti mjere zaštite na radu kod održavanja elektroničke opreme u zrakoplovima
5.
Održavanje ožičenja u zrakoplovima
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja ožičenja u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju ožičenja zrakoplova
voditi evidenciju održavanja ožičenja u zrakoplovima
koristiti alate za održavanje i ispitivanje ožičenja u zrakoplovima
odabrati materijal za popravak ožičenja u zrakoplovima
primijeniti elektrotehnička načela pri održavanju ožičenja u zrakoplovima
provjeriti načine sastavljanja električnih sklopova i ispravnost ožičenja zrakoplova
popraviti neispravne dijelove ožičenja zrakoplova
provjeriti ispravnost nakon popravljanja neispravnih dijelova ožičenja zrakoplova
primijeniti mjere zaštite na radu kod održavanja ožičenja u zrakoplovima
6.
Održavanje sustava navigacije u zrakoplovu
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava navigacije u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava navigacije u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja sustava navigacije u zrakoplovima
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava navigacije u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente sustava navigacije u zrakoplovu
izmijeniti neispravne komponente na sustavima navigacije
provjeriti ispravnost sustava navigacije u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja navigacije u zrakoplovu
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava navigacije u zrakoplovima
7.
Održavanje sustava komunikacije i kontrole leta u zrakoplovstvu
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava komunikacije i kontrole leta
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava komunikacije i kontrole leta
voditi evidenciju održavanja sustava komunikacije i kontrole leta
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava komunikacije i kontrole leta
pripremiti zamjenske komponente sustava komunikacije i kontrole leta
izmijeniti neispravne komponente na sustavima komunikacije i kontrole leta
provjeriti ispravnost sustava komunikacije i kontrole leta u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja sustava komunikacije i kontrole leta
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava komunikacije i kontrole leta u zrakoplovima
8.
Održavanje sustava napajanja zrakoplova električnom energijom
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava napajanja u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava napajanja u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja sustava napajanja u zrakoplovima
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava napajanja u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente sustava napajanja u zrakoplovu
izmijeniti neispravne komponente na sustavima napajanja
provjeriti ispravnost sustava napajanja u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja sustava napajanja u zrakoplovu
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava napajanja u zrakoplovima
9.
Održavanje sustava udobnosti (klima-uređaji, grijanje, osvjetljenje unutrašnjosti) zrakoplova
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja sustava udobnosti u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju sustava udobnosti u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja sustava udobnosti u zrakoplovima
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje sustava udobnosti u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente sustava udobnosti u zrakoplovu
izmijeniti neispravne komponente na sustavima udobnosti
provjeriti ispravnost sustava udobnosti u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja sustava udobnosti u zrakoplovu
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja sustava udobnosti u zrakoplovima
10.
Održavanje zabavnog sustava u zrakoplovu
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima i nadređenima tijekom održavanja zabavnog sustava u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju zabavnog sustava u zrakoplovima
voditi evidenciju održavanja zabavnog sustava u zrakoplovima
koristiti alate i instrumente za ispitivanje i održavanje zabavnog sustava u zrakoplovu
pripremiti zamjenske komponente zabavnog sustava u zrakoplovu
izmijeniti neispravne komponente na zabavnom sustavu
provjeriti ispravnost zabavnog sustava u zrakoplovu nakon otklanjanja kvara
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kod održavanja zabavnog sustava u zrakoplovu
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša kod održavanja zabavnog sustava u zrakoplovima
11.
Kalibriranje elektroničke opreme u zrakoplovima
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
odrediti metode kalibracije instrumenata (elektroničke opreme) u zrakoplovima
komunicirati sa suradnicima tijekom kalibriranja elektroničke opreme u zrakoplovima
koristiti servisne priručnike i tehničku dokumentaciju elektroničke opreme i instrumenata
voditi evidenciju kalibriranih vrijednosti
kalibrirati instrumente (elektroničku opremu) u zrakoplovima
provjeriti kalibracijske vrijednosti elektroničke opreme i instrumenata
koristiti IKT u postupcima kalibracije elektroničke opreme
primijeniti mjere zaštite na radu kod kalibriranja elektroničke opreme u zrakoplovima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Zrakoplovni tehničar IRE / Zrakoplovna tehničarka IRE
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje