Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Grafički radnik / Grafička radnica

Razina HKO
3
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

9320.26.1 grafički radnik/grafička radnica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Grafički radnik/Grafička radnica obavlja jednostavnije poslove u procesima grafičke pripreme, tiska i dorade, upravlja grafičkim strojevima u skladu sa zadanim parametrima iz radnog naloga te  prema uputama nadređenih, planira i organizira vlastiti rad, priprema prostor za rad, sudjeluje u dnevnom i tjednom održavanju grafičkih strojeva i opreme, doprema sirovinu i poluproizvode prema fazama proizvodnje grafičkog proizvoda, komunicira sa suradnicima i nadređenima.

Uvjeti rada

Grafički radnici/Grafičke radnice rade u grafičkoj industriji ili u grafičkim obrtničkim radionicama. Rad u industriji organiziran je serijski te, ako je potrebno, grafički radnik/grafička radnica radi u smjenama. Posao grafičkih radnika/grafičkih radnic obavlja se pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, u zatvorenim prostorijama u kojima, ovisno o fazama izrade, vlada buka i vibracije strojeva, papirna i kartonska prašina te miris boja, isparavalnje ljepila i kemikalija. Grafički radnici/Grafičke radnice, ovisno o radnoj operaciji, rade ili sjedeći ili stojeći. Propisane mjere zaštite na radu grafički radnici/grafičke radnice moraju strogo poštivati. 

Skupovi kompetencija (9)
1.
Organiziranje rada i priprema rada i radnog mjesta grafičkog radnika
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti odgovornost za konstantnu kvalitetu vlastitog rada u određenoj fazi grafičke proizvodnje
surađivati s grafičkim tehničarom u organizaciji jednostavnih poslova proizvodnje grafičkih proizvoda
organizirati vlastiti rad prema radnim nalozima i uputama voditelja odjela/nadređenog
primijeniti etičke norme i kulturu komuniciranja u poslovanju
pripremiti radno mjesto sukladno uputama nadređenog
pripremiti papir i drugi grafički materijal prema radnom nalogu i uputama
pripremiti materijale za povezivanje prema uputama
pripremiti grafičke strojeve za početak rada
pripremiti sredstva zaštite na radu pri izradi pojedinog grafičkog proizvoda prema uputama
pripremiti osnovne vrste grafičkih materijala i sirovina prema radnom nalogu i dodatnim uputama nadređenog
pomoći u pripremi alata, strojeva i opreme za tisak i doradu prema uputama nadređenog
održavati kvalitetu vlastitog rada
2.
Rukovanje i osnovno održavanje strojeva za grafičku pripremu, tisak i doradu
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
rukovati grafičkim uređajima i alatima za tisak i doradu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama te uz nadzor nadređenog
obaviti dnevno i tjedno održavanje opreme i strojeva za grafičku doradu i tisak
rukovati grafičkim strojevima, uređajima i alatima u jednostavnijim radovima prema uputama nadređenog
održavati dijelove strojeva za tisak tijekom i nakon proizvodnje
3.
Vođenje radne evidencije grafičkog radnika
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidenciju radnog vremena
preuzeti radni nalog i upute te koristiti tehničku dokumentaciju
evidentirati otisnute oznake za praćenje kvalitete otiska uz nadzor
voditi evidenciju rada strojeva, prema uputama nadređenih
voditi evidenciju utroška osnovnih grafičkih materijala za skladište
voditi evidenciju gotovih grafičkih proizvoda prema nalogu i uputama nadređenih
4.
Komunikacija i primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti pravila timskog rada
koristiti softverske alate na osnovnoj razini za unos teksta i obradu slike uz nadzor nadređenog
informirati odgovorne o dinamici pripreme materijala za grafičku proizvodnju
prijaviti veće potrebe za održavanjem i popravcima nadređenom grafičkom tehničaru
komunicirati sa suradnicima i odgovornom osobom
5.
Jednostavni poslovi u grafičkoj pripremi
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
namjestiti strojeve prema radnom nalogu te uz pomoć grafičkog tehničara
izvesti pripremne radove na strojevima za grafičku doradu prema uputama i radnom nalogu
sudjelovati u pomoćnim poslovima u grafičkoj pripremi koji dovode do izrade tiskovne forme, prema uputama nadređenih
sudjelovati u izradi osnovnih elemenata grafičkog predočavanja prema uputama nadređenih
6.
Jednostavni poslovi u tisku
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
zamijeniti ploče za prešanje, pokrivače ili cilindre uz nadzor nadređenog
rukovati strojevima za tisak prema radnom nalogu i uputama nadređenih
sudjelovati u izradi određenog grafičkog proizvoda u pojedinim fazama rada (tiska i dorade) prema uputama nadređenog
omotati palete s otisnutim arcima prema uputama nadređenih
7.
Jednostavni poslovi u grafičkoj doradi
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvesti jednostavnije radnje na strojevima grafičke dorade prema uputama nadređenih
izvesti jednostavnije radnje u grafičkoj doradi prema uputama nadređenih
odlagati i pakirati grafičke proizvode
izraditi grafičke pakete pomoću predložaka za pakiranje
8.
Prijevoz sirovine i poluproizvoda u grafičkoj proizvodnji
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uskladišti papir i tiskani materijal u komunikaciji sa skladištarom
vršiti isporuku robe
opsluživati tiskarske strojeve i strojeve za nanos folije
dopremati materijale iz skladišta po naputku voditelja smjene
dopremiti sirovinu (papir i boju) do tiskarskog stroja i grafičke proizvode do faze finalnog pakiranja
dopremiti sirovinu (papir) do uređaja i strojeva u doradi i istu smještati u stroj uz manipulaciju paletama i repromaterijalom
9.
Primjena mjera zaštite na radu i zaštite okoliša u poslovima grafičkog radnika
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite na radu sukladno mogućim izvorom opasnosti
odložiti otpadni materijal i neispravnu opremu na ekološko prihvatljiv način
održavati opremu sukladno uputama proizvođača uz nadzor
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitih dnevnih zaduženja prema uputama nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
preuzeti odgovornost za konstantnu kvalitetu vlastitog rada u određenoj fazi grafičke proizvodnje
surađivati s grafičkim tehničarom u organizaciji jednostavnih poslova proizvodnje grafičkih proizvoda
organizirati vlastiti rad prema radnim nalozima i uputama voditelja odjela/nadređenog
primijeniti etičke norme i kulturu komuniciranja u poslovanju
preuzeti radni nalog i upute te koristiti tehničku dokumentaciju
2.
Pripremanje radnog mjesta grafičkog radnika
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti radno mjesto sukladno uputama nadređenog
pripremiti papir i drugi grafički materijal prema radnom nalogu i uputama
pripremiti materijale za povezivanje prema uputama
pripremiti grafičke strojeve za početak rada
pripremiti sredstva zaštite na radu pri izradi pojedinog grafičkog proizvoda prema uputama
uskladišti papir i tiskani materijal u komunikaciji sa skladištarom
vršiti isporuku robe
3.
Održavanje različitih strojeva i opreme u grafičkom tisku i doradi
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite na radu sukladno mogućim izvorom opasnosti
rukovati grafičkim uređajima i alatima za tisak i doradu u skladu s tehničkim i sigurnosnim uputama te uz nadzor nadređenog
obaviti dnevno i tjedno održavanje opreme i strojeva za grafičku doradu i tisak
namjestiti strojeve prema radnom nalogu te uz pomoć grafičkog tehničara
izvesti pripremne radove na strojevima za grafičku doradu prema uputama i radnom nalogu
zamijeniti ploče za prešanje, pokrivače ili cilindre uz nadzor nadređenog
rukovati strojevima za tisak prema radnom nalogu i uputama nadređenih
4.
Sudjelovanje u procesu izrade grafičkog proizvoda prema radnim fazama i uputama nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti osnovne vrste grafičkih materijala i sirovina prema radnom nalogu i dodatnim uputama nadređenog
pomoći u pripremi alata, strojeva i opreme za tisak i doradu prema uputama nadređenog
održavati kvalitetu vlastitog rada
rukovati grafičkim strojevima, uređajima i alatima u jednostavnijim radovima prema uputama nadređenog
sudjelovati u izradi određenog grafičkog proizvoda u pojedinim fazama rada (tiska i dorade) prema uputama nadređenog
odložiti otpadni materijal i neispravnu opremu na ekološko prihvatljiv način
5.
Sudjelovanje u procesu grafičke pripreme prema uputama nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti softverske alate na osnovnoj razini za unos teksta i obradu slike uz nadzor nadređenog
informirati odgovorne o dinamici pripreme materijala za grafičku proizvodnju
sudjelovati u pomoćnim poslovima u grafičkoj pripremi koji dovode do izrade tiskovne forme, prema uputama nadređenih
sudjelovati u izradi osnovnih elemenata grafičkog predočavanja prema uputama nadređenih
6.
Sudjelovanje u grafičkoj proizvodnji u procesu tiska prema uputama nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
održavati dijelove strojeva za tisak tijekom i nakon proizvodnje
evidentirati otisnute oznake za praćenje kvalitete otiska uz nadzor
omotati palete s otisnutim arcima prema uputama nadređenih
opsluživati tiskarske strojeve i strojeve za nanos folije
dopremati materijale iz skladišta po naputku voditelja smjene
dopremiti sirovinu (papir i boju) do tiskarskog stroja i grafičke proizvode do faze finalnog pakiranja
7.
Sudjelovanje u grafičkoj proizvodnji u procesu dorade prema uputama nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
prijaviti veće potrebe za održavanjem i popravcima nadređenom grafičkom tehničaru
izvesti jednostavnije radnje na strojevima grafičke dorade prema uputama nadređenih
izvesti jednostavnije radnje u grafičkoj doradi prema uputama nadređenih
odlagati i pakirati grafičke proizvode
izraditi grafičke pakete pomoću predložaka za pakiranje
dopremiti sirovinu (papir) do uređaja i strojeva u doradi i istu smještati u stroj uz manipulaciju paletama i repromaterijalom
održavati opremu sukladno uputama proizvođača uz nadzor
8.
Ispunjavanje i vođenje evidencije
Datum evidencije u Registar HKO
26.1.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primijeniti pravila timskog rada
Voditi evidenciju radnog vremena
voditi evidenciju rada strojeva, prema uputama nadređenih
voditi evidenciju utroška osnovnih grafičkih materijala za skladište
voditi evidenciju gotovih grafičkih proizvoda prema nalogu i uputama nadređenih
komunicirati sa suradnicima i odgovornom osobom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički radnik / Grafička radnica
Datum upisa
26.1.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje