Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Vatrogasac / Vatrogaskinja

Razina HKO
4.1
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

5161.11.3 Vatrogasac/vatrogasica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.54.541.5411 Vatrogasci/vatrogaskinje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Radne zadaće vatrogasaca / vatrogaskinja vrlo su raznolike te uključuju radne zadatke pri požarima, tehničkim intervencijama i drugim događanjima i katastrofama. Gase požare, spašavaju ljude, životinje i štite imovinu ugroženu požarom, poplavom, potresima i u drugim katastrofama. Djeluju i u raznim tehničkim intervencijama, kao što su prometne nesreće, vađenje utopljenika, spašavanja ljudi i životinja s visina i dubina i dr. Posao može uključivati i preventivno osposobljavanje ljudi za protupožarnu zaštitu i gašenje, vizualno i funkcionalno ispitivanje vatrogasne opreme te stalno praćenje razvoja vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Posao uključuje timski rad i zahtijeva dobru organiziranost i stalnu spremnost, zbog čega vatrogasci / vatrogaskinje svakodnevno vježbaju, kako bi bili što spremniji za obavljanje svojih zadataka.

Posao zahtijeva punu pozornost i usklađenost s drugim sudionicima intervencije. To su i fizički i psihički zahtjevni poslovi, jer uključuju rukovanje vatrogasnom opremom i sredstvima, penjanje i ulazak na različita, pa i nepristupačna, mjesta. Katkada su to dugotrajni poslovi gdje se ne može prestati raditi dok se posao ne završi – dok se ne požar ugasi, voda kod poplava ne kanalizira, dok se ne oslobodi zakrčeni prostor ili ne osiguraju ljudi i materijalna dobra kojima prijeti opasnost.

Osim operativnih poslova u vatrogastvu, vatrogasci obavljaju i preventivne poslove poput dežurstava kod radova s potencijalnim rizikom za nastanak požara, kod javnih okupljanja i manifestacija i dr.

Kako je to posao s posebnim radnim uvjetima, poslove vatrogasca može obavljati isključivo punoljetna osoba stručno osposobljena za obavljanje ovog posla. Osoba mora biti potpuno zdrava. Zbog prirode posla  profesionalni vatrogasac mora prolaziti redovite liječničke preglede.

Uvjeti rada

Vatrogasci / vatrogaskinje su tijekom rada i intervencija izloženi mnogim štetnim utjecajima. Najčešće su izloženi opasnosti od plamena, dima, otrovnih para i plinova, kemikalija, urušavanja objekata, pada predmeta i drugo. U intervencijama su gotovo stalno izloženi vlazi i raznim vremenskim utjecajima. Da bi se ti štetni utjecaji smanjili, primjenjuju se mjere zaštite na radu (osnovne mjere, posebne mjere i pravila struke), ovisno o specifičnosti događaja.

Radno vrijeme vatrogasca / vatrogaskinja u pravilu je ili u turnusima (12 radnih sati pa 24 sata dnevnog odmora pa 12 radnih sati pa 48 sati dnevnog odmora) ili u smjenama (rade 8 sati, I. , II. ili III. smjena). Posao se obavlja danju, noću, vikendom i blagdanima.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Održavanje vatrogasne opreme
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti funkcionalnost, kvalitetu i kvantitetu zaduženih sredstava i opreme
Održavati vatrogasnu tehniku, sprave i opremu prema uputama proizvođača te osigurati pravovremeno servisiranje
Voditi evidencije zadužene opreme prema vrsti opreme i propisanim obrascima
Prijaviti nedostatak ili oštećenje opreme prema zadanom protokolu
2.
Priprema za vatrogasne intervencije
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati i pravilno odabrati sredstva i vatrogasnu opremu prema namjeni korištenja
Pripremiti potrebna sredstva i opremu za vatrogasnu intervenciju ovisno o tipu intervencije
Pravilno odabrati i primijeniti sredstva i opremu ovisno o vrsti intervencije
Odabrati i primijeniti odgovarajuće radne postupke obzirom na vrstu intervencije
3.
Održavanje razine psihofizičke spremnosti potrebne za obavljanje svih dužnosti vatrogastva
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati traženu razinu zdravsvene i psihičke sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Razvijati aerobne sposobnosti te razvijati i usvajati različite motoričke i funkcionalne sposobnosti
Uskladiti aktivnosti sa svim subjektima koji sudjeluju u intervenciji
4.
Vatrogasne intervencije
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti primjerene alate i uređaje pri intervenciji
Primijeniti adekvatnu vatrogasnu taktiku i tehniku ovisno o intervenciji
Primijeniti standardne operativne postupke pri intervenciji
Orijentirati se i kretati u prostorima smanjene vidljivosti i nepristupačnim prostorima
Smireno reagirati u stresnim situacijama
Koristiti mjernu opremu i uređaje vatrogastva
Adekvatno rukovati sa zapaljivim i opasnim tvarima
Analizirati provedenu intervenciju
Izraditi izvješće o intervenciji
Identificirati vrste i karakteristike opasnosti tijekom intervencije po sebe i ostale sudionike u intervenciji
Procijeniti stupanj rizika po zdravlje i sigurnost tijekom intervencije
5.
Komunikacija i komunikacijski kanali u obavljanju vatrogasne djelatnosti
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Postupati po uputama i zapovijedima nadređenih
Primjereno komunicirati s ugroženim osobama
Surađivati i komunicirati s kolegama vatrogascima tijekom intervencije poštujući standardne operativne postupke
Profesionalno komunicirati i surađivati s operativnim osobama i drugim sudionicima prije, tijekom i nakon intervencije
Komunicirati u skladu s pravilima komunikacijskih sustava veze te kulture komuniciranja
Koristiti komunikacijsko informacijske sustave vatrogastva
Upoznati sudionike intervencije s potencijalnim rizicima po zdravlje tijekom intervencije
6.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u vatrogastvu
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati osobnu zaštitnu opremu
Primijeniti tehnička i osobna zaštitna sredstva
Provesti mjere zaštite na radu tijekom, prije i nakon intervencija
Provesti mjere zaštite okoliša tijekom, prije i nakon intervencija
7.
Zaštita osoba, životinja i imovine kod obavljanja vatrogasne djelatnosti
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuću tehniku spašavanja ljudi, životinja i imovine pri intervenciji
Štititi dobrobit osoba i životinja tijekom intervencije
Spriječiti dodatnu štetu na imovini tijekom intervencije
Osigurati mjesto nesreće i/ili intervencije
Evakuirati osobe i životinje iz ugroženih područja / opasne okoline
Pružiti osnovnu pomoć unesrećenim osobama do dolaska stručne osobe
Pružiti osnovnu pomoć unesrećenim životinjama do dolaska stručne osobe
8.
Prevencija u vatrogastvu
Sektor
Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti preventivne aktivnosti prema planovima zaštite od požara i vatrogasnim planovima
Provesti edukativne aktivnosti u zajednici iz područja vatrogastva i zaštite od požara
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Pripremanje i održavanje sredstava i vatrogasne opreme za neometano obavljanje vatrogasnih intervencija
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provjeriti funkcionalnost, kvalitetu i kvantitetu zaduženih sredstava i opreme
Održavati vatrogasnu tehniku, sprave i opremu prema uputama proizvođača te osigurati pravovremeno servisiranje
Voditi evidencije zadužene opreme prema vrsti opreme i propisanim obrascima
Prijaviti nedostatak ili oštećenje opreme prema zadanom protokolu
Razlikovati i pravilno odabrati sredstva i vatrogasnu opremu prema namjeni korištenja
Pripremiti potrebna sredstva i opremu za vatrogasnu intervenciju ovisno o tipu intervencije
Održavati osobnu zaštitnu opremu
2.
Održavanje razine psihofizičke spremnosti potrebne za obavljanje svih dužnosti vatrogastva
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Održavati traženu razinu zdravsvene i psihičke sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Razvijati aerobne sposobnosti te razvijati i usvajati različite motoričke i funkcionalne sposobnosti
Uskladiti aktivnosti sa svim subjektima koji sudjeluju u intervenciji
Postupati po uputama i zapovijedima nadređenih
3.
Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provesti preventivne aktivnosti prema planovima zaštite od požara i vatrogasnim planovima
Provesti edukativne aktivnosti u zajednici iz područja vatrogastva i zaštite od požara
4.
Sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama po pozivu / dojavi
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravilno odabrati i primijeniti sredstva i opremu ovisno o vrsti intervencije
Odabrati i primijeniti odgovarajuće radne postupke obzirom na vrstu intervencije
Koristiti primjerene alate i uređaje pri intervenciji
Primijeniti adekvatnu vatrogasnu taktiku i tehniku ovisno o intervenciji
Primijeniti standardne operativne postupke pri intervenciji
Orijentirati se i kretati u prostorima smanjene vidljivosti i nepristupačnim prostorima
Smireno reagirati u stresnim situacijama
Koristiti mjernu opremu i uređaje vatrogastva
Adekvatno rukovati sa zapaljivim i opasnim tvarima
Analizirati provedenu intervenciju
Izraditi izvješće o intervenciji
Primjereno komunicirati s ugroženim osobama
Surađivati i komunicirati s kolegama vatrogascima tijekom intervencije poštujući standardne operativne postupke
Profesionalno komunicirati i surađivati s operativnim osobama i drugim sudionicima prije, tijekom i nakon intervencije
Komunicirati u skladu s pravilima komunikacijskih sustava veze te kulture komuniciranja
Koristiti komunikacijsko informacijske sustave vatrogastva
Primijeniti odgovarajuću tehniku spašavanja ljudi, životinja i imovine pri intervenciji
Štititi dobrobit osoba i životinja tijekom intervencije
Spriječiti dodatnu štetu na imovini tijekom intervencije
Osigurati mjesto nesreće i/ili intervencije
5.
Poštivanje i primjenjivanje propisa i mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja u obavljanju vatrogasne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Identificirati vrste i karakteristike opasnosti tijekom intervencije po sebe i ostale sudionike u intervenciji
Procijeniti stupanj rizika po zdravlje i sigurnost tijekom intervencije
Upoznati sudionike intervencije s potencijalnim rizicima po zdravlje tijekom intervencije
Primijeniti tehnička i osobna zaštitna sredstva
Provesti mjere zaštite na radu tijekom, prije i nakon intervencija
Provesti mjere zaštite okoliša tijekom, prije i nakon intervencija
Evakuirati osobe i životinje iz ugroženih područja / opasne okoline
Pružiti osnovnu pomoć unesrećenim osobama do dolaska stručne osobe
Pružiti osnovnu pomoć unesrećenim životinjama do dolaska stručne osobe
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Vatrogasac / Vatrogaskinja
Predlagatelj
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje