Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Instalater/ instalaterka grijanja i klimatizacije

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7136.21.3 instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7126 Instalateri/instalaterke i monteri/monterke cjevovoda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije bavi se montiranjem, održavanjem, nadzorom rada i servisiranjem sustava za grijanje i klimatizaciju. Instalateri/Instalaterke grijanja i klimatizacije obavljaju poslove postavljanja, kontrole, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja. Toplinski uređaji služe za zagrijavanje prostora, uređaji za klimatizaciju za regulaciju temperature, vlažnosti i sastava zraka u zatvorenim prostorima, a sistemi hlađenja se koriste za održavanje niskih temperatura, primjerice pri održavanju kvalitete osjetljivih namirnica.

Instalateri/Instalaterke grijanja i klimatizacije montiraju centralno, plinsko i električno grijanje te solarne toplinske sustave. Izrađuju jednostavnu tehničku dokumentaciju pomoću računalnih aplikacija (poput AUTOCAD-a i sl.) i  u radu slijede tehničku dokumentaciju, nacrte i pripadajuće specifikacije. Prije postavljanja instalacije obavljaju pripremne poslove kao što su rezanje, savijanje i spajanje metalnih i plastičnih cijevi. Izrađuju držače, prirubnice i oslonce, montiraju cjelokupni sustav i ispituju njegov rad. Po potrebi obavljaju i poslove održavanja i popravaka instaliranih sustava.

Instalateri/Instalaterke hlađenja i klimatizacije montiraju klimatizacijske sustave i sustave hlađenja. Tijekom rada slijede tehničke upute o tome kako instalirati motore, termostate,  kompresore i ostale električne i elektronske komponente. Cijeli sustav povezuju s izvorom električne energije. Provjeravaju rad sustava, održavaju ga i popravljaju. Pri radu se koriste raznim alatima (aparati za zavarivanje, rezači metala, bušilice) i mjernim instrumentima (voltmetri, manometri, ampermetri, termometri).

Tijekom obrazovanja osposobljavaju  se za obradu materijala, upoznaju fizikalne i prijenosne osobine grijaćih medija, načine mjerenja fizikalnih veličina, sustave izgaranja goriva i odvajanja plinova. Osposobljavaju se za jednostavno optimiziranje rada energetskih sustava.

Stručna teorijska znanja instalatera grijanja i klimatizacije sežu od osnova

termodinamike, elektrotehnike, računalstva, skladištenja i transporta goriva, do ekologije, zakonodavstva, sigurnosti na radu i protupožarne zaštite. Instalater/ instalaterka grijanja i klimatizacije prati i primjenjuje propise koji su vezani za energetsku učinkovitost i zaštitu ljudi i okoliša.

Instalateri/instalaterke grijanja i klimatizacije posao moraju obavljati odgovorno i dosljedno, u skladu s propisima. Moraju biti snalažljivi, samoinicijativni i sposobni odlučivati u novonastalim uvjetima. Potrebne mjere moraju poduzimati brzo i stručno.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada.

Instalateri/Instalaterke  grijanja i klimatizacije zapošljavaju se u obrtničkim radionicama, građevinskim poduzećima, te različitim industrijskim pogonima.

Uvjeti rada

Instalater/Instalaterka grijanja i klimatizacije posao često obavlja u nedovršenim objektima uz izloženost temperaturnim promjenama, vlazi, propuhu te prašini. Posao obavlja stojeći, često mijenjajući položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči. Povremeno radi na povišenim mjestima. Terete gura, vuče, diže i nosi na više etaže (osobito pri montiranju uređaja u još nezavršenim objektima). Za obavljanje posla potrebna je spretnost ruku, usklađeni pokreti, te mišićna osjetljivost ruku, jer pravi osjećaj pri regulaciji uređaja pomaže da se uređaju ne oštete. Potrebno  je razlikovanje boja i raspoznavanje mirisa plinova. To je osobito važno u zatvorenim prostorima, kako bi se pravodobno  prepoznala nazočnost plinova i spriječila eksplozija ili trovanje. Posao instalatera/instalaterke  grijanja i klimatizacije ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima, osobito s onima koji su vezani uz funkciju vida ili oboljenja kralježnice.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

Skupovi kompetencija (13)
1.
Analiziranje i planiranje rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja i izrađivati tehničku dokumentaciju ručno i pomoću računala
Izvršiti izvid potrebnog posla kroz kontakt s klijentom
Izraditi projekt prema zahtjevu klijenta (manja kućanstva) sukladno zakonskoj regulativi
Proučiti projektnu dokumentaciju kod većih projekata
Poznavati izračun toplinskih gubitaka
Proučiti specifikacije ugradbenih proizvoda
Planirati potrebno vrijeme rada
Snimiti stanje materijala i alata
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu radnu odjeću i opremu
Pripremiti i dobaviti alat
Pripremiti i dobaviti materijal
Rasporediti radnike na pojedine segmente posla
Provjeriti mjesto rada i stanje sigurnosti na radilištu
3.
Korištenje IKT tehnologije u poslovanju
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Crtati tehničke crteže u računalnom programu za tehničko crtanje
Koristiti računalne aplikacije za redovno poslovanje
4.
Postavljanje instalacija - opći poslovi
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obraditi cijevi i pripremiti materijal
Poznavati karakteristike materijala za izradu instalacija za grijanje i klimatizaciju i njihova svojstva
Poznavati osnovne postupke obrade metala
Poznavati električne veličine i temeljne zakone iz osnova elektrotehnike
Poznavati elektroničke sklopove i razumjeti njihov princip rada
Zacrtati i obilježiti prohodnost instalacija kroz zidove, ploče i druge prosjeke
Obilježiti instalacije prema projektnoj dokumentaciji
Izdubiti kanale u zidu (štemati zid) i izvršiti čišćenje nakon toga
Izvesti instalacije (npr. grijanja, klimatizacije, ventilacije) različitim tipovima spajanja (npr. spajanje plastičnih PPR cijevi polifuzorom; spajanje zavarivanjem (npr. autogeno, tvrdo i meko lotanje), spajanje press sustavom, spajanje inox cijevi holenderskim spojem)
Učvrstiti cjevovod i instalaciju
Zamijeniti i/ili dograditi dio instalacije
Povezati kondenzacijske instalacije s postojećom odvodnom instalacijom
5.
Postavljanje instalacija i uređaja klimatizacije i ventilacije - specijalizirani poslovi
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Montirati nosač cjevovoda, kanala, uređaja, filtera
Izraditi ventilacijske kanale (plenum)
Montirati filterske jedinice (filteri za odvajanje čestica iz zraka)
Montirati rekuperacijske uređaje (za izmjenu unutarnjeg i vanjskog zraka)
Montirati cirkulacijske ventilatore
Priključiti napajanje i ožičenje sustava klimatizacije/ventilacije
Montirati vanjske jedinice (npr. VRV uređaji, monosplit i multisplit jedinice)
Montirati unutarnje jedinice (npr. zidne, kazetne, kanalne, podne, stropne)
Izraditi toplinsku izolaciju instalacije
Ispitati instalacije dušikom kod klimatizacije
Vakumirati sustav klimatizacije
Nadopuniti rashladno sredstvo (npr. freon, propan)
Programirati sustav klimatizacije/ ventilacije
Pustiti sustav u pogon i provjeriti strujanje zraka
6.
Postavljanje instalacija centralnog grijanja i spajanje uređaja za grijanje na plin, tekuća i kruta goriva - specijalizirani poslovi
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz kontrolu predstavnika distributera plina
Izgraditi/prilagoditi dimovodno-dozračni sustav i ishoditi atest za dimnjak
Montirati regulator i plinomjer te pustiti plin u nazočnosti ovlaštene osobe kod distributera plina
Definirati redoslijed radova za izradu sustava grijanja
Postaviti i/ili izraditi razvodni cjevovod od kotlovnice do grijaćih tijela (npr. radijator, cijevi za površinsko grijanje, ventilokonvektor)
Montirati grijaća tijela
Izraditi kotlovnicu i montirati uređaje u njoj (odabrati stroj i opremu, locirati u prostoru, montirati uređaje)
Provjeriti instalacije i izvršiti tlačnu probu instalacija
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednje tlačni i niskotlačni plinovod
Postaviti mjerno-regulacijsku stanicu
Zabrtviti kod plinske instalacije zračnost između zaštitne i plinske cijevi te navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije
Postaviti plinski ventil s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije
Ožičiti sustav grijanja (npr. spojiti bojler, pumpu, kotao, termostat, gotove sklopnike i releje, Wi-Fi module)
Pustiti u rad sustav grijanja i izvršiti obuku klijenta za njegovo korištenje
Ishodovati tehničku dokumentaciju za postavljanje plinskih uređaja
Izvršiti stručnu provjeru i upuštanje u pogon plinskog uređaja za plinsko grijanje
7.
Montiranje solarnog toplinskog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti mjesto solarnog kolektora te ga montirati na krov objekta
Montirati spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
Montirati solarnu stanicu s pumpom i regulacijom
Instalirati razvod s odgovarajućim radnim medijem
Pustiti u rad solarni toplinski sustav i provjeriti njegovu funkcionalnost
8.
Servisiranje i održavanje uređaja za grijanje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije sukladno zakonskoj regulativi
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i zajedno s njim koordinirati zatvaranje i otvaranje plina
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti propusnost dimovodnog sustava
Vizualno provjeriti uređaj
Izvršiti kontrolu mogućih grešaka i povijesti grešaka uređaja za grijanje
Provjeriti moguće anomalije u radu
Provjeriti izgaranje plina, čišćenje plamenika i drugih dijelova uređaja u skladu s uputama proizvođača
Provjeriti dimne plinove
Atestirati uređaje za grijanje u skladu s propisanim pravilima i vrstom uređaja te izdati potvrdu o njegovoj ispravnosti
9.
Servisiranje i održavanje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti rad uređaja
Provjeriti propusnost sustava
Izvršiti kontrolu mogućih grešaka i povijesti grešaka klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja
Izvršiti vizualnu kontrolu uređaja
Očistiti filter uređaja
Očistiti, dezinficirati i odmastiti izmjenjivač
Izdati potvrde o ispravnosti sustava za klimatizaciju/ventilaciju
10.
Vođenje poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Naručiti materijal
Osmisliti terminski plan
Kontinuirano proučavati zakonsku regulativu (koja se često mijenja)
Arhivirati račun kao dio administracije čitavog obrta
Prijaviti novo-instalirani uređaj predstavništvu proizvođača
Prijaviti servisirani ili popravljeni uređaj predstavništvu proizvođača
Udovoljiti kriterijima vanjskog tehničkog pregleda od strane nadzornih organa
Razumjeti sve stavke troškovnika
Preuzimati materijal, alate i dijelove u skladu s njihovom vrijednošću i postupati s njima prema uputama proizvođača
11.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa strankom
Komunicirati s poslodavcem i radnim kolegama
Komunicirati s nadzorom tijekom provedbe projekta (statičar, nadzorni inženjer)
Komunicirati s kolegama drugih struka na gradilištu
Komunicirati na seminarima sa zastupnicima, dobavljačima i proizvođačima
Komunicirati s nastavnikom praktične nastave i s naučnikom
12.
Kontrola i osiguranje kvalitete izvršene usluge i procesa rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Kontinuirano učiti i profesionalno se razvijati
Izvršiti kontrolu valjanosti pojedinih alata, i opreme
Pratiti izvedbu i kontrolu radova uz pridržavanje propisanih normativa i kriterija za kvalitetnu izvedbu prema dokumentaciji potrebnoj za izdavanje potrebnih atesta za tehnički pregled
Priložiti atestnu dokumentaciju po obavljenom poslu za ugrađene uređaje i materijale
Izdavati garancije za izvedene radove i ugrađene materijale u zakonski propisanom roku
Prepoznavati inovacijske pristupe kod pojedinih zaposlenika i naučnika mlađih generacija
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. na sajmovima, u kontaktu s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zaštitu na radu i uputa medicine rada
Nabaviti i koristiti zaštitnu opremu (filter maske za rad u prašini) i odjeću te zaštitnu opremu za zaštitu protiv opeklina i posjekotina
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal
Otpremati otpad na za to predviđeno mjesto/tvrtku prema određenoj vrsti otpada
Zbrinuti freon uz svu potrebnu dokumentacija i kontaktiranje specijalizirane agencije koja ga prikuplja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Analiziranje i planiranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja i izrađivati tehničku dokumentaciju ručno i pomoću računala
Izvršiti izvid potrebnog posla kroz kontakt s klijentom
Izraditi projekt prema zahtjevu klijenta (manja kućanstva) sukladno zakonskoj regulativi
Proučiti projektnu dokumentaciju kod većih projekata
Poznavati izračun toplinskih gubitaka
Proučiti specifikacije ugradbenih proizvoda
Planirati potrebno vrijeme rada
Snimiti stanje materijala i alata
Crtati tehničke crteže u računalnom programu za tehničko crtanje
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu radnu odjeću i opremu
Pripremiti i dobaviti alat
Pripremiti i dobaviti materijal
Rasporediti radnike na pojedine segmente posla
Provjeriti mjesto rada i stanje sigurnosti na radilištu
3.
Postavljanje instalacija - opći poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Obraditi cijevi i pripremiti materijal
Poznavati karakteristike materijala za izradu instalacija za grijanje i klimatizaciju i njihova svojstva
Poznavati osnovne postupke obrade metala
Poznavati električne veličine i temeljne zakone iz osnova elektrotehnike
Poznavati elektroničke sklopove i razumjeti njihov princip rada
Zacrtati i obilježiti prohodnost instalacija kroz zidove, ploče i druge prosjeke
Obilježiti instalacije prema projektnoj dokumentaciji
Izdubiti kanale u zidu (štemati zid) i izvršiti čišćenje nakon toga
Izvesti instalacije (npr. grijanja, klimatizacije, ventilacije) različitim tipovima spajanja (npr. spajanje plastičnih PPR cijevi polifuzorom; spajanje zavarivanjem (npr. autogeno, tvrdo i meko lotanje), spajanje press sustavom, spajanje inox cijevi holenderskim spojem)
Učvrstiti cjevovod i instalaciju
Zamijeniti i/ili dograditi dio instalacije
Povezati kondenzacijske instalacije s postojećom odvodnom instalacijom
4.
Postavljanje instalacija i uređaja klimatizacije i ventilacije - specijalizirani poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Montirati nosač cjevovoda, kanala, uređaja, filtera
Izraditi ventilacijske kanale (plenum)
Montirati filterske jedinice (filteri za odvajanje čestica iz zraka)
Montirati rekuperacijske uređaje (za izmjenu unutarnjeg i vanjskog zraka)
Montirati cirkulacijske ventilatore
Priključiti napajanje i ožičenje sustava klimatizacije/ventilacije
Montirati vanjske jedinice (npr. VRV uređaji, monosplit i multisplit jedinice)
Montirati unutarnje jedinice (npr. zidne, kazetne, kanalne, podne, stropne)
Izraditi toplinsku izolaciju instalacije
Ispitati instalacije dušikom kod klimatizacije
Vakumirati sustav klimatizacije
Nadopuniti rashladno sredstvo (npr. freon, propan)
Programirati sustav klimatizacije/ ventilacije
Pustiti sustav u pogon i provjeriti strujanje zraka
5.
Postavljanje instalacija centralnog grijanja i spajanje uređaja za grijanje na plin, tekuća i kruta goriva - specijalizirani poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz kontrolu predstavnika distributera plina
Izgraditi/prilagoditi dimovodno-dozračni sustav i ishoditi atest za dimnjak
Montirati regulator i plinomjer te pustiti plin u nazočnosti ovlaštene osobe kod distributera plina
Definirati redoslijed radova za izradu sustava grijanja
Postaviti i/ili izraditi razvodni cjevovod od kotlovnice do grijaćih tijela (npr. radijator, cijevi za površinsko grijanje, ventilokonvektor)
Montirati grijaća tijela
Izraditi kotlovnicu i montirati uređaje u njoj (odabrati stroj i opremu, locirati u prostoru, montirati uređaje)
Provjeriti instalacije i izvršiti tlačnu probu instalacija
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednje tlačni i niskotlačni plinovod
Postaviti mjerno-regulacijsku stanicu
Zabrtviti kod plinske instalacije zračnost između zaštitne i plinske cijevi te navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije
Postaviti plinski ventil s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije
Ožičiti sustav grijanja (npr. spojiti bojler, pumpu, kotao, termostat, gotove sklopnike i releje, Wi-Fi module)
Pustiti u rad sustav grijanja i izvršiti obuku klijenta za njegovo korištenje
Ishodovati tehničku dokumentaciju za postavljanje plinskih uređaja
Izvršiti stručnu provjeru i upuštanje u pogon plinskog uređaja za plinsko grijanje
6.
Montiranje solarnog toplinskog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Odrediti mjesto solarnog kolektora te ga montirati na krov objekta
Montirati spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
Montirati solarnu stanicu s pumpom i regulacijom
Instalirati razvod s odgovarajućim radnim medijem
Pustiti u rad solarni toplinski sustav i provjeriti njegovu funkcionalnost
7.
Servisiranje i održavanje uređaja za grijanje
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije sukladno zakonskoj regulativi
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i zajedno s njim koordinirati zatvaranje i otvaranje plina
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti propusnost dimovodnog sustava
Vizualno provjeriti uređaj
Izvršiti kontrolu mogućih grešaka i povijesti grešaka uređaja za grijanje
Provjeriti moguće anomalije u radu
Provjeriti izgaranje plina, čišćenje plamenika i drugih dijelova uređaja u skladu s uputama proizvođača
Provjeriti dimne plinove
Atestirati uređaje za grijanje u skladu s propisanim pravilima i vrstom uređaja te izdati potvrdu o njegovoj ispravnosti
8.
Servisiranje i održavanje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Provjeriti rad uređaja
Provjeriti propusnost sustava
Izvršiti kontrolu mogućih grešaka i povijesti grešaka klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja
Izvršiti vizualnu kontrolu uređaja
Očistiti filter uređaja
Očistiti, dezinficirati i odmastiti izmjenjivač
Izdati potvrde o ispravnosti sustava za klimatizaciju/ventilaciju
9.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Naručiti materijal
Osmisliti terminski plan
Kontinuirano proučavati zakonsku regulativu (koja se često mijenja)
Koristiti računalne aplikacije za redovno poslovanje
Arhivirati račun kao dio administracije čitavog obrta
Prijaviti novo-instalirani uređaj predstavništvu proizvođača
Prijaviti servisirani ili popravljeni uređaj predstavništvu proizvođača
Udovoljiti kriterijima vanjskog tehničkog pregleda od strane nadzornih organa
10.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Razumjeti sve stavke troškovnika
Preuzimati materijal, alate i dijelove u skladu s njihovom vrijednošću i postupati s njima prema uputama proizvođača
11.
Komuniciranje i suradnja s drugima
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati sa strankom
Komunicirati s poslodavcem i radnim kolegama
Komunicirati s nadzorom tijekom provedbe projekta (statičar, nadzorni inženjer)
Komunicirati s kolegama drugih struka na gradilištu
Komunicirati na seminarima sa zastupnicima, dobavljačima i proizvođačima
Komunicirati s nastavnikom praktične nastave i s naučnikom
12.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti kontrolu valjanosti pojedinih alata, i opreme
Pratiti izvedbu i kontrolu radova uz pridržavanje propisanih normativa i kriterija za kvalitetnu izvedbu prema dokumentaciji potrebnoj za izdavanje potrebnih atesta za tehnički pregled
Priložiti atestnu dokumentaciju po obavljenom poslu za ugrađene uređaje i materijale
Izdavati garancije za izvedene radove i ugrađene materijale u zakonski propisanom roku
13.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Samoprocijeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Kontinuirano učiti i profesionalno se razvijati
Prepoznavati inovacijske pristupe kod pojedinih zaposlenika i naučnika mlađih generacija
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. na sajmovima, u kontaktu s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
14.
Primjenjivanje propisanih mjera zaštite zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati zaštitu na radu i uputa medicine rada
Nabaviti i koristiti zaštitnu opremu (filter maske za rad u prašini) i odjeću te zaštitnu opremu za zaštitu protiv opeklina i posjekotina
15.
Primjenjivanje propisanih mjera zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal
Otpremati otpad na za to predviđeno mjesto/tvrtku prema određenoj vrsti otpada
Zbrinuti freon uz svu potrebnu dokumentacija i kontaktiranje specijalizirane agencije koja ga prikuplja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater/ instalaterka grijanja i klimatizacije
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje