Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/Specijalistica razvoja ruralnog turizma

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3414.21.6 Ekonomist/ekonomistica turizma i ugostiteljstva

6130.21.3 Seljak ugostitelj/seljakinja ugostiteljica seoskog turizma

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/Specijalistica razvoja ruralnog/seoskog turizma istražuje mogućnost razvoja turizma ruralne i suburbane sredine, planira, izrađuje, organizira i provodi tematske turističke ponude određenog ruralnog i suburbanog područja. Specijalist/Specijalistica razvoja ruralnog turizma organizira i provodi pojedine aktivnosti u sklopu tematske turističke ponude ruralne i suburbane sredine, organizira posluživanje, u tradicijskom stilu, autohtone hrane i pića te animira goste i promovira turističko- ugostiteljsku ponudu ruralnih i suburbanih područja, promovira tradicijske, povijesne, kulturne i prirodne vrijednosti ruralnih sredina, vodi računa o postupcima zaštite zdravlja i okoliša u ruralnim sredinama aktivnostima razvoja i provođenja ruralnog turizma. Svoje poslove specijalist/specijalistica razvoja ruralnog/seoskog turizma provodi na terenu, na seoskom gospodarstvu i u uredu.

Uvjeti rada

Poslove specijalista/specijalistice razvoja ruralnog turizma karakterizira

fleksibilno radno vrijeme te mogućnost rada na otvorenom ruralnom i suburbanom prostoru, na seoskim gospodarstvima, izletištima, planinarskim i hodočasničkim putovima, biciklističkim stazama, poligonima za aktivni turizam i slično. Poslovi specijalista/specijalistice razvoja ruralnog turizma obavljaju se većim dijelom u zatvorenom prostoru. Uredski dio posla je uglavnom sjedilački i zahtijeva korištenje računala,  različitih informacijsko-komunikacijskih sustava, računalnih aplikacija.

Na svojim poslovima izložen/a je umjerenim uvjetima rada:

  • dugotrajno stajanje, hodanje ili sjedenje

  • djelovanju radnog okoliša (vremenske prilike)

Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure koje se temelje na zaštiti okoliša i zdravlja. 

Skupovi kompetencija (11)
1.
Istraživanje i analiza turističke ponude u ruralnim sredinama
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati trendove o potrebama i navikama domaćih i inozemnih korisnika ruralnog turizma
identificirati geografske osobitosti pojedinog ruralnog i suburbanog gospodarstva i lokalnog područja
identificirati povijesno kulturološke osobitosti ruralnih područja
identificirati tradicionalnu nacionalnu kuhinju prema regijama
istražiti trenutne djelatnosti u ruralnim i suburbanim područjima
istražiti mogućnost turističke ponude i turističkog identiteta
istražiti povezanost ruralnih i suburbanih naselja s urbanim središtima
analizirati ljudske potencijale za razvoj ruralnog turizma
analizirati financijske mogućnosti i održivosti turističke ponude u ruralnom području
primijeniti SWOT analizu pojedinih mogućnosti razvoja ruralnog turizma
istražiti imovinsko-pravne odnose na ruralnom području
analizirati mogućnosti građenja i ambijentalnog uređenja
2.
Planiranje turističke ponude
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti i opisati duh mjesta (spirit of place)
klasificirati tematske ponude prema mogućnostima razvoja određenog ruralnog i suburbanog područja
planirati tematsku ponudu u skladu s čimbenicima krajolika (planinarski putovi, biciklističke staze, paintball...)
planirati tematsku ponudu u skladu s povijesno-kulturnim čimbenicima (hodočasnički putovi)
planirati tematsku ponudu u skladu s poljoprivrednim i stočarskim proizvodima (vinske staze, smještaj, organska hrana, eko naselja...)
izraditi plan realizacije odgovarajuće tematske ponude
planirati animacijske aktivnosti
3.
Organizacija rada
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti ponudu seoskog gospodarstva temeljem idejnog projekta (planinarstvo, ribolov, izviđaštvo, obrazovanje „soft skills“, rafting, eko hrana, lovstvo...)
organizirati nabavu lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za potrebe ruralnog turizma
organizirati smještaj korisnika ruralnog turizma
organizirati održavanje i čišćenje smještajnih kapaciteta ruralnog područja (turizma)
organizirati animacijsku aktivnost
4.
Priprema rada i aktivnosti
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kreirati nove turističke ponude bazirane na tradicionalnim seoskim događajima, pričama, običajima i specifičnostima lokaliteta
izraditi tematsku ponudu (aktivnosti, cjenik, jelovnik, letak)
prilagoditi tematske ponude godišnjim dobima
odabrati tipove animacije ovisno o ponudi seoskog turizma
5.
Operativne aktivnosti specijalista razvoja ruralnog turizma
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti rezervaciju i prodaju smještaja i usluge
koristiti informacijski sustav za prijavu i odjavu turista (e-Visitor)
predložiti odgovarajuće tradicijske postupke u posluživanju hrane, pića i napitke
izraditi brend strategiju proizvoda ili usluge seoskog turizma
provesti animacijske aktivnosti ovisno o vrsti grupe
6.
Komunikacija i promocija ruralne turističke ponude
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
komunicirati s lokalnim stanovništvom, poslovnim subjektima i lokalnom samo/upravom
komunicirati sa lokalnim stanovništvom i poslovnim subjektima
komunicirati s lokalnim dionicima vlasti o mogućnostima realizacije tematske ponude
surađivati s lokalnim poslovnim subjektima i seoskim gospodarstvima
koordinirati s članovima tima i drugim suradnicima
primijeniti poslovni bonton i etiku u poslovnom okruženju
komunicirati s gostima na primjeren način primjenjujući pravila poslovnog bontona
pripremiti promotivne materijale kulturne baštine seoskog područja
pripremiti promotivne materijale kulturno-povijesnih znamenitosti seoskog okruženja
pripremiti promotivne materijale prirodne baštine ruralnog područja
surađivati s turističkom zajednicom, seoskim gospodarstvima, udrugama i obrazovnim ustanovama
7.
Osiguranje kvalitete
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
procijeniti/evaluirati uspješnost nove ponude
poticati udruživanje u klastere
odabrati tradicionalnu, seosku opremu i pribor za posluživanje na stolu
predvidjeti elemente tradicijskog stila u odijevanju poslužitelja hrane pića i napitaka
istaknuti specifičnost/posebnost određenog ruralnog/suburbanog područja
pratiti zadovoljstvo gosta
8.
Poslovna dokumentacija, prodaja i nabava resursa
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti ponudu seoskih gospodarstava u okruženju
izraditi idejni projekt tematskih ponuda ruralnog turizma
evidentirati rezervacije animacijskih aktivnosti
izvršiti prodaju vlastitih proizvoda i usluga
voditi evidenciju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
izvršiti nabavu proizvoda i/ili usluga iz okruženja
prezentirati proizvode i usluge seoskog turizma
prezentirati animacijske aktivnosti gostima/posjetiteljima
9.
Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti IKT u istraživanju mogućnosti razvoja ruralnog turizma
primijeniti IKT pri planiranju tematskih ponuda
poznavati e-poslovanje u poslovnom okruženju
koristiti IKT za organizaciju pojedinih aktivnosti ponude ruralnog turizma
koristiti portale za smještaj (Booking, Trip Advisor, Airbnb)
koristiti društvene mreže u svrhu promocije seoskog turizma
primijeniti informacijsko komunikacijsku tehnologiju u organizacijskim aktivnostima
10.
Zaštita na radu i zaštita zdravlja
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obaviti redovite liječničke preglede
pratiti primjenu pravila zaštite na radu i zaštite zdravlja pri posluživanju
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite zdravlja ovisno o animacijskoj aktivnosti
primijeniti pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
skrbiti o primjeni pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
skrbiti o periodičnom liječničkom pregledu radnika seoskog gospodarstva
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i zaštitu od požara
11.
Zaštita okoliša
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati zbrinjavanje ostataka hrane na ekološki prihvatljiv način
reciklirati otpad nastao na seoskom gospodarstvu sukladno propisima zaštite okoliša
koristiti obnovljive izvore energije u seoskom gospodarstvu prema specifičnosti seoskog gospodarstva (korištenje kišnice, reduktora za slavine i pročistače otpadnih voda, štedne žarulje i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Istraživanje i analiziranje mogućnosti razvoja turizma ruralnog i suburbanog područja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati trendove o potrebama i navikama domaćih i inozemnih korisnika ruralnog turizma
identificirati geografske osobitosti pojedinog ruralnog i suburbanog gospodarstva i lokalnog područja
identificirati povijesno kulturološke osobitosti ruralnih područja
identificirati tradicionalnu nacionalnu kuhinju prema regijama
istražiti trenutne djelatnosti u ruralnim i suburbanim područjima
istražiti mogućnost turističke ponude i turističkog identiteta
istražiti povezanost ruralnih i suburbanih naselja s urbanim središtima
analizirati ljudske potencijale za razvoj ruralnog turizma
analizirati financijske mogućnosti i održivosti turističke ponude u ruralnom području
primijeniti SWOT analizu pojedinih mogućnosti razvoja ruralnog turizma
odrediti i opisati duh mjesta (spirit of place)
komunicirati s lokalnim stanovništvom, poslovnim subjektima i lokalnom samo/upravom
koristiti IKT u istraživanju mogućnosti razvoja ruralnog turizma
2.
Planiranje tematske turističke ponude ruralnog i suburbanog područja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
klasificirati tematske ponude prema mogućnostima razvoja određenog ruralnog i suburbanog područja
planirati tematsku ponudu u skladu s čimbenicima krajolika (planinarski putovi, biciklističke staze, paintball...)
planirati tematsku ponudu u skladu s povijesno-kulturnim čimbenicima (hodočasnički putovi)
planirati tematsku ponudu u skladu s poljoprivrednim i stočarskim proizvodima (vinske staze, smještaj, organska hrana, eko naselja...)
pripremiti ponudu seoskog gospodarstva temeljem idejnog projekta (planinarstvo, ribolov, izviđaštvo, obrazovanje „soft skills“, rafting, eko hrana, lovstvo...)
komunicirati sa lokalnim stanovništvom i poslovnim subjektima
procijeniti/evaluirati uspješnost nove ponude
pratiti ponudu seoskih gospodarstava u okruženju
izraditi idejni projekt tematskih ponuda ruralnog turizma
primijeniti IKT pri planiranju tematskih ponuda
3.
Organiziranje razvoja odgovarajućih tematskih turističkih ponuda ruralnog i suburbanoog područja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
istražiti imovinsko-pravne odnose na ruralnom području
analizirati mogućnosti građenja i ambijentalnog uređenja
izraditi plan realizacije odgovarajuće tematske ponude
organizirati nabavu lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za potrebe ruralnog turizma
organizirati smještaj korisnika ruralnog turizma
komunicirati s lokalnim dionicima vlasti o mogućnostima realizacije tematske ponude
surađivati s lokalnim poslovnim subjektima i seoskim gospodarstvima
primijeniti informacijsko komunikacijsku tehnologiju u organizacijskim aktivnostima
4.
Izrađivanje odgovarajuće tematske turističke ponude ruralnog i suburbanog područja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
kreirati nove turističke ponude bazirane na tradicionalnim seoskim događajima, pričama, običajima i specifičnostima lokaliteta
izraditi tematsku ponudu (aktivnosti, cjenik, jelovnik, letak)
prilagoditi tematske ponude godišnjim dobima
koordinirati s članovima tima i drugim suradnicima
poticati udruživanje u klastere
poznavati e-poslovanje u poslovnom okruženju
5.
Organiziranje pojedinih aktivnosti prema planu tematske ponude seoskog turizma
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
organizirati održavanje i čišćenje smještajnih kapaciteta ruralnog područja (turizma)
provesti rezervaciju i prodaju smještaja i usluge
koristiti informacijski sustav za prijavu i odjavu turista (e-Visitor)
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
primijeniti poslovni bonton i etiku u poslovnom okruženju
evidentirati rezervacije animacijskih aktivnosti
izvršiti prodaju vlastitih proizvoda i usluga
voditi evidenciju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
izvršiti nabavu proizvoda i/ili usluga iz okruženja
koristiti IKT za organizaciju pojedinih aktivnosti ponude ruralnog turizma
koristiti portale za smještaj (Booking, Trip Advisor, Airbnb)
6.
Organiziranje tradicijskog posluživanja domaće hrane, pića i napitaka
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
predložiti odgovarajuće tradicijske postupke u posluživanju hrane, pića i napitke
komunicirati s gostima na primjeren način primjenjujući pravila poslovnog bontona
odabrati tradicionalnu, seosku opremu i pribor za posluživanje na stolu
predvidjeti elemente tradicijskog stila u odijevanju poslužitelja hrane pića i napitaka
istaknuti specifičnost/posebnost određenog ruralnog/suburbanog područja
pratiti primjenu pravila zaštite na radu i zaštite zdravlja pri posluživanju
organizirati zbrinjavanje ostataka hrane na ekološki prihvatljiv način
7.
Promoviranje gastro/etno/prirodne baštine ruralnog područja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
izraditi brend strategiju proizvoda ili usluge seoskog turizma
pripremiti promotivne materijale kulturne baštine seoskog područja
pripremiti promotivne materijale kulturno-povijesnih znamenitosti seoskog okruženja
pripremiti promotivne materijale prirodne baštine ruralnog područja
surađivati s turističkom zajednicom, seoskim gospodarstvima, udrugama i obrazovnim ustanovama
prezentirati proizvode i usluge seoskog turizma
koristiti društvene mreže u svrhu promocije seoskog turizma
8.
Animiranje gostiju/posjetitelja kroz tematsku turističku ponudu ruralnog i suburbanog područja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati animacijske aktivnosti
organizirati animacijsku aktivnost
odabrati tipove animacije ovisno o ponudi seoskog turizma
provesti animacijske aktivnosti ovisno o vrsti grupe
pratiti zadovoljstvo gosta
prezentirati animacijske aktivnosti gostima/posjetiteljima
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite zdravlja ovisno o animacijskoj aktivnosti
9.
Primjenjivanje mjera sigurnosti i zaštite na radu i održivo raspolaganje otpadom
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
obaviti redovite liječničke preglede
primijeniti pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
skrbiti o primjeni pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
skrbiti o periodičnom liječničkom pregledu radnika seoskog gospodarstva
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i zaštitu od požara
reciklirati otpad nastao na seoskom gospodarstvu sukladno propisima zaštite okoliša
koristiti obnovljive izvore energije u seoskom gospodarstvu prema specifičnosti seoskog gospodarstva (korištenje kišnice, reduktora za slavine i pročistače otpadnih voda, štedne žarulje i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica razvoja ruralnog turizma
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje