Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za elektroniku/Tehničarka za elektroniku

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3113.26.4 Tehničar/tehničarka za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda

3114.11.4 Tehničar/tehničarka za elektroničke proizvode

3114.41.4 Tehničar/tehničarka za telekomunikacijske uređaje i mreže

3114.48.4 Tehničar/tehničarka za telekomunikacije

3114.71.4 Tehničar/tehničarka elektronike za signalno-zaštitne uređaje

3114.72.4 Tehničar/tehničarka elektronike za mjerne i upravljačke uređaje

3114.74.4 Tehničar/tehničarka za procesnu automatiku

3114.81.4 Tehničar/tehničarka elektronike

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3114 Tehničari/tehničarke za elektroniku

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređaja te prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.

Uvjeti rada

Uvjeti rada uglavnom ovise o radnom mjestu. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, dio u pogonima ili u radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena) te na otvorenom. U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada (izloženost kemikalijama i buci, rad na visini i sl.), a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni uredski i pogonski uvjeti.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje procesa rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi i primijeniti normative materijala, sklopova i procesa
primijeniti i slijediti algoritam tijeka procesa
specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućega zamjenskog sklopa
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
2.
Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
simulirati rad sklopova i/ili uređaja
izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
unositi promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
napraviti sigurnosnu kopiju i ispis programa
izraditi troškovnik na osnovi tehnološke dokumentacije
izraditi ispitno i servisno izvješće
3.
Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
zamijeniti dijelove uređaja i/ili sustava prema planu održavanja za odabranu opremu
prepoznati i dijagnosticirati mjerne, upravljačke i regulacijske sustave
izabrati i upotrijebiti programske alate za dijagnostiku
pokrenuti samodijagnostiku uređaja i/ili sustava
ispitati funkcionalnost elektroničkih sklopova i uređaja
ugoditi postavke uređaja i/ili sustava
provesti odgovarajuće postupke preventivnog održavanja
prepoznati pogrešku/ neispravnost uređaja i/ili sustava
ispitati funkcionalnost tiskanih pločica
ispitati ispravnost rada elektroničkih komponenata i/ili sklopova
popraviti elektroničke sklopove i/ili uređaje
koristiti i održavati uređaje energetske elektronike
izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili sustava
4.
Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
instalirati odgovarajuće korisničke programe
nadograditi nove inačice korisničkih programa
instalirati programske alate i aplikacije
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi postupke zaštite računala
programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
programirati aplikacije
postaviti parametre aplikacije
postaviti i konfigurirati bežičnu mrežu
postaviti aplikaciju i instalaciju u oblaku
5.
Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tiskane pločice za elektroničke sklopove
sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
objasniti strojnu proizvodnju elektroničkih sklopova
izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
izvesti optičku instalaciju prema zadanom projektu
primijeniti nove tehnologije kod obnovljivih izvora energije, električnih automobila i inteligentnih energetskih mreža
6.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti podatke analize tržišta
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi promidžbene materijale
usporediti vrste tvrtki
prepoznati procese u poslovanju tvrtke u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevu
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
7.
Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/ rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
pružati podršku timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
8.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
9.
Provođenje postupaka za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Ispitivanje funkcionalnosti uređaja i/ili sustava i provođenje dijagnostičkih postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi i primijeniti normative materijala, sklopova i procesa
prepoznati i dijagnosticirati mjerne, upravljačke i regulacijske sustave
primijeniti i slijediti algoritam tijeka procesa
ispitati funkcionalnost elektroničkih sklopova i uređaja
izabrati i upotrijebiti programske alate za dijagnostiku
ugoditi postavke uređaja i/ili sustava
2.
Održavanje uređaja i/ili sustava
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
zamijeniti dijelove uređaja i/ili sustava prema planu održavanja za odabranu opremu
pokrenuti samodijagnostiku uređaja i/ili sustava
provesti odgovarajuće postupke preventivnog održavanja
prepoznati pogrešku/ neispravnost uređaja i/ili sustava
specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućega zamjenskog sklopa
instalirati odgovarajuće korisničke programe
3.
Pripremanje tehnoloških podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
simulirati rad sklopova i/ili uređaja
4.
Izrađivanje elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
objasniti strojnu proizvodnju elektroničkih sklopova
izraditi tiskane pločice za elektroničke sklopove
sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
5.
Izvođenje instalacija za prijenos podataka
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
izvesti optičku instalaciju prema zadanom projektu
postaviti i konfigurirati bežičnu mrežu
postaviti aplikaciju i instalaciju u oblaku
6.
Ispitivanje elektroničkih sklopova i/ili uređaja te uređaja energetske elektronike
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ispitati funkcionalnost tiskanih pločica
ispitati ispravnost rada elektroničkih komponenata i/ili sklopova
analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave
popraviti elektroničke sklopove i/ili uređaje
koristiti i održavati uređaje energetske elektronike
primijeniti nove tehnologije kod obnovljivih izvora energije, električnih automobila i inteligentnih energetskih mreža
7.
Postavljanje i osnovno održavanje računalne okoline
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
nadograditi nove inačice korisničkih programa
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi postupke zaštite računala
8.
Instaliranje programskih alata i programiranje
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
instalirati programske alate i aplikacije
programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
programirati aplikacije
postaviti parametre aplikacije
9.
Izrađivanje, ažuriranje i upravljanje tehničkom i tehnološkom dokumentacijom
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
unositi promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
izraditi ispitno i servisno izvješće
napraviti sigurnosnu kopiju i ispis programa
10.
Razvijanje odgovornosti za vlastite načine poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
usporediti vrste tvrtki
prepoznati procese u poslovanju tvrtke u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
11.
Korištenje alata za podršku digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
12.
Istraživanje tržišta i izrada ponudbene dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti podatke analize tržišta
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi promidžbene materijale
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevu
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
izraditi troškovnik na osnovi tehnološke dokumentacije
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
13.
Komuniciranje i rad u timu
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/ rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
pružati podršku timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
14.
Komuniciranje s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
15.
Primjenjivanje postupaka projektnog rada
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
16.
Primjenjivanje postupaka upravljanja kvalitetom
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili sustava
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
17.
Primjenjivanje postupaka zaštite vlastita zdravlja te zdravlja drugih
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
18.
Primjenjivanje postupaka očuvanja vlastita okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za elektroniku/Tehničarka za elektroniku
Datum upisa
9.8.2019
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća