Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Grafički tehničar / Grafička tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.71.4 Grafički tehničar/grafička tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Grafički tehničar/grafička tehničarka organizira i/ili sudjeluje u organizaciji izrade grafičkog proizvoda u svim fazama proizvodnje, grafičkoj pripremi, u tisku i u grafičkoj doradi, vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova te kvalitetu i količinu proizvedenog. Grafički tehničar/grafička tehničarka u potpunosti poznaje sve tehničke i tehnološke zahtjeve i zakonitosti grafičke struke, poznaje i koristi opremu, strojeve, alate i uređaje grafičke pripreme, tiska i dorade. Poznaje grafičke materijale i sirovine i zna koristiti iste u planiranju izrade grafičkog proizvoda. Posjeduje i koristi komunikacijske vještine u kontaktu s naručiocem, te je sposoban na temelju dogovorenog posla izraditi proračun utroška materijala, formirati cijenu proizvoda i izraditi radni nalog, pokrenuti i voditi dijelove procesa proizvodnje.

Uvjeti rada

Grafički tehničar/grafička tehničarka radi u grafičkoj industriji ili u grafičkim obrtničkim radionicama. Rad u industriji organiziran je serijski te, ako je potrebno, grafički tehničar radi u smjenama. Posao grafičkih tehničara/grafičkih tehničarki obavlja se u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. Grafički tehničari/grafičke tehničarke ovisno o radnoj operaciji, rade ili sjedeći ili stojeći. Propisanih mjera zaštite na radu moraju se strogo poštivati. Grafički tehničar/grafička tehničarka dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja. Prema potrebi posla, odlaze i u druge radne prostorije, gdje su izloženi papirnoj prašini, mirisu boja, isparavanju kemikalija i ljepila te buci i vibraciji strojeva.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje i organizacija proizvodnje grafičkih proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u planiranju faza reprodukcijskog procesa izrade grafičkog proizvoda
sudjelovati u planiranju tehnoloških postupaka izrade grafičkog proizvoda
sudjelovati u planiranju vremena početka i završetka proizvodnje grafičkog proizvoda
izraditi raspored aktivnosti, tijek rada i vremenske rokove izrade grafičkih proizvoda, prema planu rada
odabrati moguća tehnička rješenja prema zahtjevima proizvodnje grafičkog proizvoda
organizirati rad prema načelima izrade grafičkih proizvoda
organizirati procese pojedinih faza proizvodnje grafičkih proizvoda
organizirati pojedine faze izrade proizvoda od grafičke pripreme do dorade
organizirati realizaciju izvedbe tehničkog uređenja grafičkog proizvoda prema fazama tehnološkog procesa
sudjeluje u planiranju hodograma tiska (vremenik i postupci)
analizirati faze rada u procesu grafičke dorade ovisno o vrsti grafičkog proizvoda
proračunati potrebno vrijeme za pojedine faze rada u proizvodnji grafičkog proizvoda
proračunati količinu potrebnih materijala za proizvodnju grafičkog proizvoda
planirati održavanje grafičke opreme
2.
Priprema proizvodnje grafičkih proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti tiskovnu formu za izradu pojedinih grafičkih proizvoda prema planu rada
odabrati odgovarajuću opremu i zalihe za izradu pojedinog grafičkog proizvoda prema planu ili radnom nalogu
kalibrirati pisače i skenere pomoću profila operativnog sustava prema radnom nalogu ili planu rada
prilagoditi postavke opreme za tehničku kvalitetu tiskanih materijala prema specifikaciji pojedinih grafičkih proizvoda
odabrati odgovarajuću vrstu tiska prema specifičnosti pojedinih tehnika
ustanoviti tehnologiju izrade tvrdih i mekih uveza, blokovskih proizvoda, kutija, ambalaža i galanterijskih proizvoda
3.
Tehnička dokumentacija u proizvodnji grafičkih proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
iščitati elemente radnog naloga/tehničkog lista
primijeniti tehnike vođenja evidencije u proizvodnom procesu
pratiti način korištenja opreme prema uputama proizvođača
izračunati materijale za izradu grafičkoga proizvoda
izraditi skicu grafičkog proizvoda
iščitati tehničku dokumentaciju za grafičku pripremu
iščitati tehničku dokumentaciju za tisak
složiti i uvezati projektnu dokumentaciju grafičke dorade
formirati cijenu usluge prema normativima materijala i utrošenog vremena
4.
Tehnološki procesi pripreme, dorade i tiska
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
identificirati način otklanjanja grešaka u svim fazama proizvodnje
pratiti proizvodni proces prema izvršenju radnog naloga
razlikovati postupak separacije osnovnih boja i materijala
izraditi pripremni arak u skladu sa zahtjevima struke
pripremiti grafičke proizvode za tisak i/ili doradu
formirati arak za tisak prema tehničkoj dokumentaciji
izraditi ploče za tisak prema tehničkom listu
primijeniti sustave boja za računalni prikaz i tisak
izraditi impoziciju za tisak
provesti miješanje boja prema uzorku i intenzitetu
unijeti postavke proizvodnog posla u terminale radne stanice koji upravljaju automatiziranim sustavima ispisa
izraditi predtisak u digitalnom ili drugom obliku
provesti izradu tiskovne forme na grafičkim uređajima
koristiti tehnike ispisa, reprodukcije i grafičkog prikaza
prilagoditi idejno rješenje reprodukcijskom procesu prema uputama
provesti doradu tiskanog materijala u skladu s tehnološkim postupkom
izraditi štanc forme ili neke druge oblike doradne tehnologije u skladu sa zahtjevima struke i zadatka
5.
Upravljanje materijalnim resursima (materijali, alati i strojevi) u proizvodnji grafičkog proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati vrste i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi grafičkih proizvoda
pripremiti uređaje, strojeve i pripadajuću završnu opremu u proizvodnji grafičkog proizvoda
održavati radni prostor čistim i urednim
pripremiti radni prostor i opremu za rad na siguran način u izradi pojedinih grafičkih proizvoda
održavati opremu u skladu s tehničkim uputama proizvođača
upravljati raznom reprografskom opremom (primjerice: offsetnom prešom, brzim fotokopirnim aparatima, računalima, skenerima)
održavati opremu čistom i u ispravnom stanju
ukloniti manje nedostatke grafičke opreme, a veće prijaviti nadređenima
koristiti grafičke strojeve i uređaje u pripremi izrade grafičkog proizvoda
koristiti alate i opremu za grafičku pripremu
razlikovati karakteristike boja i kemikalija za tisak
poznavati sistem rada tiskarskih strojeva, parametre podešavanja i sustave zaštite
koristiti radna sredstva i grafičke materijale u skladu sa uputama proizvođača
pratiti održavanje grafičke opreme
upravljati raznom završnom opremom (primjerice: rezače, spajalice, bušilice, veziva)
poznavati način rada strojeva za grafičku doradu i parametre podešavanja
poznavati sistem rada strojeva za grafičku doradu, parametre podešavanja i sustave zaštite pri radu s njima
6.
Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija u grafičkim tehnološkim procesima
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti IKT za planiranje tehnoloških procesa u proizvodnji grafičkog proizvoda
koristiti dodijeljeni softver
koristiti osnovne računalne programe za izradu grafičkog predloška
izraditi probni ispis iz grafičkih aplikacija
koristiti računala i prateće osnovne grafičke aplikacije
koristiti računalne programe iz ponuđenog programskog paketa za izrađivanje grafike
razlikovati aplikacije različitih programa za grafički softver
koristiti različite formate grafičkih datoteka
pohraniti izrađene materijale u digitalnom obliku
primijeniti digitalne alate u izrađivanju grafike
7.
Komunikacija u grafičkim tehnološkim procesima
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s nadređenima i suradnicima u poslovima planiranja tehnološkog procesa
organizirati timski rad prema specifičnostima organizacijskih ograničenja izrade grafičkih proizvoda
primijeniti etičke norme u poslovanju
komunicirati sa suradnicima u tehnološkim procesima izrade grafičkih proizvoda
provjeriti sadržaj u suradnji s klijentom
komunicirati s nadređenima i klijentom u procesu izrade vizuala grafičkog proizvoda
komunicirati na materinjem i stranom jeziku prema pravilima i terminologiji grafičke struke
8.
Zaštita na radu i zaštita okoliša
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti pravila o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu
pratiti način korištenja opreme u skladu s radom na siguran način
primijeniti mjere zaštite na radu kod grafičke pripreme
provjeriti mjere zaštite na radu u procesu tiska
zbrinuti ostatke u procesu tiska na ekološko prihvatljiv način
provjeriti mjere zaštite na radu u procesu dorade
zbrinuti ostatke u procesu dorade na ekološko prihvatljiv način
9.
Kontrola kvalitete rada i grafičkih proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati kvalitetu od početka proizvodnog procesa do isporuke gotovog grafičkog proizvoda
primijeniti tehničke standarde u proizvodnji grafičkog proizvoda
provjeriti korištene fontove u digitalnim zapisima grafičkih proizvoda prije isporuke na pisač
provesti završnu provjeru grafičke pripreme
primijeniti norme, standarde i zakone u kontroliranju kvalitete finalnog grafičkog proizvoda
primijeniti interne pravilnike i protokole
primijeniti standarde kvalitete finalnog grafičkog proizvoda
provjeriti kvalitetu u svim fazama izrade grafičkog proizvoda
kontrolirati stanje grafičke opreme
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Planiranje i/ili sudjelovanje u planiranju tehnoloških procesa u proizvodnji grafičkog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
sudjelovati u planiranju faza reprodukcijskog procesa izrade grafičkog proizvoda
sudjelovati u planiranju tehnoloških postupaka izrade grafičkog proizvoda
sudjelovati u planiranju vremena početka i završetka proizvodnje grafičkog proizvoda
razlikovati vrste i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi grafičkih proizvoda
pripremiti uređaje, strojeve i pripadajuću završnu opremu u proizvodnji grafičkog proizvoda
koristiti IKT za planiranje tehnoloških procesa u proizvodnji grafičkog proizvoda
komunicirati s nadređenima i suradnicima u poslovima planiranja tehnološkog procesa
2.
Organiziranje izrade pojedinih grafičkih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
izraditi raspored aktivnosti, tijek rada i vremenske rokove izrade grafičkih proizvoda, prema planu rada
odabrati moguća tehnička rješenja prema zahtjevima proizvodnje grafičkog proizvoda
organizirati rad prema načelima izrade grafičkih proizvoda
organizirati timski rad prema specifičnostima organizacijskih ograničenja izrade grafičkih proizvoda
primijeniti etičke norme u poslovanju
3.
Pripremanje radnog prostora i oprema za izradu pojedinih grafičkih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pripremiti tiskovnu formu za izradu pojedinih grafičkih proizvoda prema planu rada
odabrati odgovarajuću opremu i zalihe za izradu pojedinog grafičkog proizvoda prema planu ili radnom nalogu
kalibrirati pisače i skenere pomoću profila operativnog sustava prema radnom nalogu ili planu rada
prilagoditi postavke opreme za tehničku kvalitetu tiskanih materijala prema specifikaciji pojedinih grafičkih proizvoda
održavati radni prostor čistim i urednim
pripremiti radni prostor i opremu za rad na siguran način u izradi pojedinih grafičkih proizvoda
primijeniti pravila o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu
4.
Organiziranje pojedinih faza tehnološkog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
organizirati procese pojedinih faza proizvodnje grafičkih proizvoda
organizirati pojedine faze izrade proizvoda od grafičke pripreme do dorade
organizirati realizaciju izvedbe tehničkog uređenja grafičkog proizvoda prema fazama tehnološkog procesa
identificirati način otklanjanja grešaka u svim fazama proizvodnje
poznavati sistem rada strojeva za grafičku doradu, parametre podešavanja i sustave zaštite pri radu s njima
5.
Praćenje proizvodnog procesa grafičkih proizvoda / izvršavanja radnih naloga
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
iščitati elemente radnog naloga/tehničkog lista
primijeniti tehnike vođenja evidencije u proizvodnom procesu
pratiti način korištenja opreme prema uputama proizvođača
pratiti proizvodni proces prema izvršenju radnog naloga
komunicirati sa suradnicima u tehnološkim procesima izrade grafičkih proizvoda
pratiti način korištenja opreme u skladu s radom na siguran način
kontrolirati kvalitetu od početka proizvodnog procesa do isporuke gotovog grafičkog proizvoda
primijeniti tehničke standarde u proizvodnji grafičkog proizvoda
6.
Planiranje održavanja, praćenje održavanja i kontrola stanja opreme
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati održavanje grafičke opreme
održavati opremu u skladu s tehničkim uputama proizvođača
upravljati raznom reprografskom opremom (primjerice: offsetnom prešom, brzim fotokopirnim aparatima, računalima, skenerima)
održavati opremu čistom i u ispravnom stanju
ukloniti manje nedostatke grafičke opreme, a veće prijaviti nadređenima
pratiti održavanje grafičke opreme
upravljati raznom završnom opremom (primjerice: rezače, spajalice, bušilice, veziva)
koristiti dodijeljeni softver
kontrolirati stanje grafičke opreme
7.
Pripremanje izrade grafičkog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
izračunati materijale za izradu grafičkoga proizvoda
izraditi skicu grafičkog proizvoda
razlikovati postupak separacije osnovnih boja i materijala
izraditi pripremni arak u skladu sa zahtjevima struke
pripremiti grafičke proizvode za tisak i/ili doradu
koristiti grafičke strojeve i uređaje u pripremi izrade grafičkog proizvoda
koristiti osnovne računalne programe za izradu grafičkog predloška
provjeriti sadržaj u suradnji s klijentom
provjeriti korištene fontove u digitalnim zapisima grafičkih proizvoda prije isporuke na pisač
8.
Provođenje grafičke pripreme
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
iščitati tehničku dokumentaciju za grafičku pripremu
formirati arak za tisak prema tehničkoj dokumentaciji
izraditi ploče za tisak prema tehničkom listu
primijeniti sustave boja za računalni prikaz i tisak
izraditi impoziciju za tisak
koristiti alate i opremu za grafičku pripremu
primijeniti mjere zaštite na radu kod grafičke pripreme
provesti završnu provjeru grafičke pripreme
9.
Provođenje tehnološkog procesa tiska
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
odabrati odgovarajuću vrstu tiska prema specifičnosti pojedinih tehnika
iščitati tehničku dokumentaciju za tisak
provesti miješanje boja prema uzorku i intenzitetu
unijeti postavke proizvodnog posla u terminale radne stanice koji upravljaju automatiziranim sustavima ispisa
izraditi predtisak u digitalnom ili drugom obliku
provesti izradu tiskovne forme na grafičkim uređajima
razlikovati karakteristike boja i kemikalija za tisak
poznavati sistem rada tiskarskih strojeva, parametre podešavanja i sustave zaštite
provjeriti mjere zaštite na radu u procesu tiska
zbrinuti ostatke u procesu tiska na ekološko prihvatljiv način
10.
Izrađivanje gotovog vizuala grafičkog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
sudjeluje u planiranju hodograma tiska (vremenik i postupci)
koristiti tehnike ispisa, reprodukcije i grafičkog prikaza
prilagoditi idejno rješenje reprodukcijskom procesu prema uputama
izraditi probni ispis iz grafičkih aplikacija
komunicirati s nadređenima i klijentom u procesu izrade vizuala grafičkog proizvoda
11.
Provođenje grafičke dorade
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati faze rada u procesu grafičke dorade ovisno o vrsti grafičkog proizvoda
ustanoviti tehnologiju izrade tvrdih i mekih uveza, blokovskih proizvoda, kutija, ambalaža i galanterijskih proizvoda
složiti i uvezati projektnu dokumentaciju grafičke dorade
provesti doradu tiskanog materijala u skladu s tehnološkim postupkom
izraditi štanc forme ili neke druge oblike doradne tehnologije u skladu sa zahtjevima struke i zadatka
poznavati način rada strojeva za grafičku doradu i parametre podešavanja
provjeriti mjere zaštite na radu u procesu dorade
zbrinuti ostatke u procesu dorade na ekološko prihvatljiv način
12.
Izrađivanje grafike pomoću osnovnih grafičkih aplikacija
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti računala i prateće osnovne grafičke aplikacije
koristiti računalne programe iz ponuđenog programskog paketa za izrađivanje grafike
razlikovati aplikacije različitih programa za grafički softver
koristiti različite formate grafičkih datoteka
pohraniti izrađene materijale u digitalnom obliku
primijeniti digitalne alate u izrađivanju grafike
13.
Sudjelovanje u pripremi i izradi ponuda grafičkih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
proračunati potrebno vrijeme za pojedine faze rada u proizvodnji grafičkog proizvoda
proračunati količinu potrebnih materijala za proizvodnju grafičkog proizvoda
formirati cijenu usluge prema normativima materijala i utrošenog vremena
komunicirati na materinjem i stranom jeziku prema pravilima i terminologiji grafičke struke
14.
Kontroliranje kvalitete grafičkog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti radna sredstva i grafičke materijale u skladu sa uputama proizvođača
primijeniti norme, standarde i zakone u kontroliranju kvalitete finalnog grafičkog proizvoda
primijeniti interne pravilnike i protokole
primijeniti standarde kvalitete finalnog grafičkog proizvoda
provjeriti kvalitetu u svim fazama izrade grafičkog proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički tehničar / Grafička tehničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje