Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Autoelektričar/ Autoelektričarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7241.23.3 autoelektričar/autoelektričarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7412 Elektromehaničari/elektromehaničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Autoelektričar/Autoelektričarka održava, popravlja, zamjenjuje i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u automobilu. Autoelektričar/Autoelektričarka obavlja montažne, servisne i poslove održavanja na električnim uređajima i opremi cestovnih vozila i radnih strojeva. Popravlja električne kvarove pri radu vozila, odnosno traži uzroke kvara te ih otklanja. Upotrebljava alat i opremu za mjerenje, ispitivanje i testiranje elektrotehničkih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u vozilima kao  i specijaliziranu opremu za rad na  električnim i hibridnim vozilima.

Autoelektričar/Autoelektričarka vrši testiranje, promjenu i ugradnju akumulatora i baterija  te njihovo podešavanje (kodiranje) na propisane karakteristike za određeno vozilo. Također vrši zamjenu i podešavanje svjetlosnih tijela u klasičnoj i LED tehnologiji.

Autoelektričar/Autoelektričarka pronalazi kvarove pomoću dijagnostičkih i mjernih instrumenata, popravlja i održava različite elektrotehničke i elektroničke sustave vozila poput sustava za pokretanje vozila i osiguranja optimalnog  rada motora, za zaštitu putnika i zaštitu od krađe,  za klimatizaciju, za osiguranje komfora i sigurnosti tijekom vožnje te ugrađuje i popravlja navigacijske i  komunikacijske uređaje.

Autoelektričar/Autoelektričarka tijekom obrazovanja treba usvojiti sposobnost tumačenja električnih i elektroničkih shema kao i znanja  iz područja autoelektrike, električnih instalacija na vozilima i o međusobnoj povezanosti električnih, elektroničkih  i mehaničkih sklopova. Vrlo je važna osposobljenost za servisiranje/popravak hibridnih i električnih vozila te po potrebi specijaliziranost za određenu vrstu odnosno tip vozila.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Autoelektričari se mogu zapošljavati u servisima i radionicama za popravak i održavanje vozila. Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom, mogu otvoriti  vlastiti autoelektričarski obrt.

Uvjeti rada

Autoelektričar/Autoelektričarka uglavnom radi u servisnim radionicama ili u slučaju intervencija, na terenu. U servisnim radionicama može biti prašine, ispušnih plinova i isparavanja ulja. U pravilu nije potrebno nositi zaštitna sredstva protiv buke, a pri obavljanju poslova nema velikih temperaturnih razlika.

Autoelektričar/Autoelektričarka mora imati dobar vid i sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobru motoriku i preciznost, spretnost ruku i prstiju, te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu.

Hitne intervencije na otvorenom (na primjer uklanjanje kvarova, zbog kojih je vozilo ostalo na cesti) uglavnom su kraći zahvati, dok se duži i zahtjevniji radovi obavljaju u servisnim radionicama.

Za vrijeme obavljanja posla, tijelo je u različitim položajima, ali uglavnom nema dizanja teških tereta.

Posebice je nužno pridržavanje mjera za zaštitu na radu te uporaba propisanih zaštitnih sredstava kod hibridnih i električnih vozila koja su pokretana električnim naponom opasnim po život. Pri rukovanju akumulatorom (zamjena, dolijevanje elektrolita) potrebno je također pridržavati se mjera zaštite na radu,  jer je elektrolit opasna kiselina za čovjeka.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organiziranje za popravak električnih instalacija na motornim vozilima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati tjedni/mjesečni raspored rada
Planirati dnevni raspored rada
Planirati raspored radova na vozilu
2.
Pripremanje radnog mjesta za popravak motornog, električnog i hibridnog vozila
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pregledati vozilo pri prijemu od stranke u njenoj nazočnosti
Pripremiti radnu odjeću u skladu s pravilima zaštite na radu za motorna, hibridna, električna vozila
Pripremiti dokumentaciju za određeno vozilo (motorno, električno, hibridno)
Pripremiti potrošni materijal (npr. baterije, žarulje, izolacijska traka)
Pregledati i pripremiti alate i uređaje na radnom mjestu
Pregledati i pripremiti specijalni alat za rad na električnom/hibridnom vozilu
Zaštititi dijelove vozila (npr. sjedala, volan, blatobran)
3.
Dijagnosticiranje kvara na vozilu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove rada na računalu
Vizualno pregledati dio vozila koji ne funkcionira
Upravljati softverom za dijagnozu/ ispitivati ispravnost vozila dijagnostičkim i mjernim uređajima
Dijagnosticirati kvar pomoću dijagnostičkog uređaja (npr. na sustavima vozila poput ABS-a, ASR-a, CAN komunikacije, rada motora, sustav za klimatizaciju, itd.)
Detektirati/objasniti podatke koje pokazuju dijagnostički uređaji
Utvrditi kvar na temelju strujnog plana vozila
Prepoznati i utvrditi funkcije neispravnog dijela
4.
Servisiranje i održavanje električnih uređaja i instalacija na vozilu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati osnovne zakone iz osnova elektrotehnike
Poznavati osnovne elektroničke komponente (npr. senzore i aktuatore)
Čitati sheme različitih proizvođača vozila
Poznavati osnovne mehaničke i električne komponente vozila
Popraviti mehanički kvar električne instalacije (npr. prekid spojeva, oksidirani konektori i sl.)
Popraviti softverski kvar
Popraviti elektronički kvar
Ispitati, demontirati, popraviti neispravni dio/uređaj
Montirati popravljeni ili novi dio/uređaj
Provjeriti ispravnost rada popravljenog ili novog ugrađenog dijela/uređaja
Izvršiti završno ispitivanje/testiranje određene funkcije vozila ili vozila u cjelini
5.
Izvršavanje osnovnih mehaničkih poslova za održavanje vozila
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati osnovne zakone hidraulike
Primjenjivati osnovne zakone pneumatike
Promijeniti ulje i filtere
Ispitati mehanički kočnice na ispitnim valjcima
Demontirati/montirati električne ručne kočnice
Demontirati/montirati kotače ako se radi o neispravnim kočnicama (npr. ABS, ESP)
Demontirati/montirati mehaničke dijelove (npr. nosače motora, poluosovine, hladnjak, branike i sl.)
Demontirati/montirati oplate vrata i instrument table
6.
Servisiranje i održavanje električnih i hibridnih vozila
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak električnih i hibridnih vozila
Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom i električnom vozilu
Odspojiti/spojiti električno vozilo s izvora napona opasnog po život
Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom / hibridnom vozilu
Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom vozilu
Servisirati/popraviti elektromotor na električnom vozilu
7.
Administriranje poslovanja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi knjigu prometa
Kontrolirati plaćanje ulaznih računa
Izraditi ponudu
Zaprimiti izjave o korištenju osobnih podataka vezanih za popravak vozila (u skladu GDPR-om)
izraditi radni nalog
Nabaviti dijelove od dobavljača u komunikaciji s klijentom (originalni ili zamjenski dijelovi)
Zaprimiti i arhivirati ulazne račune
Zaprimiti i arhivirati izlazne račune
Sudjelovati u izradi završnog godišnjeg računa
Pratiti promjene zakonskih akata vezanih uz poslovanje
Izrađivati poslovnu, radnu i tehničku dokumentaciju primjenom računalnih aplikacija
Izraditi i izdati izlazni račun, kontrolirati naplatu
Pratiti promjene poreznih stopa
Reklamirati se kroz druge tvrtke koje koriste proizvode koji su servisirani ili montirani u ovom obrtu
8.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Profesionalno komunicirati s kolegama na radnom mjestu
Razmatrati ponude osiguravajućih kuća vezano za poslovanje
Komunicirati s klijentom (npr. o vrsti kvara, trošku popravka, detaljnom opisu provedenih popravaka i postupaka, o terminu preuzimanja popravljenog vozila, primopredaji vozila i sl.)
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. osiguravateljima, podizvođačima, predstavnicima proizvođača vozila i rezervnih dijelova, dobavljačima dijelova, uređaja i opreme za rad, srodnim tvrtkama i sustručnjacima, institucijama i udruženjima, školama, roditeljima naučnika na praksi i sl.)
9.
Praćenje i osiguranje kvalitete izvršene usluge i procesa rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Kontinuirano se profesionalno razvijati i usavršavati
Završno testirati vozila (uz kontrolnu listu)
Provesti probnu vožnju (po potrebi)
Izdavati garancije za obavljeni posao
Ocijeniti vlastiti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Timski analizirati posao, planirati moguća poboljšanja
Pratiti stručnu literaturu, priručnike proizvođača dijelova za vozila i softvera za dijagnostičke uređaje
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti zaštitnu opremu za zaštitu od opasnih kemikalija, pri mehaničkoj obradi, od ispušnih plinova
Primijeniti zaštitnu opremu za rad s uređajima pod naponom opasnim po život
Primijeniti prvu pomoć u slučaju potrebe
Rukovati vatrogasnim aparatom
Odlagati stare akumulatore
Razvrstavati i odlagati zamijenjene i neispravne dijelove i materijale
Odlagati istrošene kemikalije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje i organiziranje za popravak električnih instalacija na motornim vozilima
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Planirati tjedni/mjesečni raspored rada
Planirati dnevni raspored rada
Planirati raspored radova na vozilu
2.
Pripremanje radnog mjesta za popravak motornog, električnog i hibridnog vozila
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pregledati vozilo pri prijemu od stranke u njenoj nazočnosti
Pripremiti radnu odjeću u skladu s pravilima zaštite na radu za motorna, hibridna, električna vozila
Pripremiti dokumentaciju za određeno vozilo (motorno, električno, hibridno)
Pripremiti potrošni materijal (npr. baterije, žarulje, izolacijska traka)
Pregledati i pripremiti alate i uređaje na radnom mjestu
Pregledati i pripremiti specijalni alat za rad na električnom/hibridnom vozilu
Zaštititi dijelove vozila (npr. sjedala, volan, blatobran)
3.
Dijagnosticiranje kvara na vozilu
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove rada na računalu
Vizualno pregledati dio vozila koji ne funkcionira
Upravljati softverom za dijagnozu/ ispitivati ispravnost vozila dijagnostičkim i mjernim uređajima
Dijagnosticirati kvar pomoću dijagnostičkog uređaja (npr. na sustavima vozila poput ABS-a, ASR-a, CAN komunikacije, rada motora, sustav za klimatizaciju, itd.)
Detektirati/objasniti podatke koje pokazuju dijagnostički uređaji
Utvrditi kvar na temelju strujnog plana vozila
Prepoznati i utvrditi funkcije neispravnog dijela
4.
Servisiranje i održavanje električnih uređaja i instalacija na vozilu
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati osnovne zakone iz osnova elektrotehnike
Poznavati osnovne elektroničke komponente (npr. senzore i aktuatore)
Čitati sheme različitih proizvođača vozila
Poznavati osnovne mehaničke i električne komponente vozila
Popraviti mehanički kvar električne instalacije (npr. prekid spojeva, oksidirani konektori i sl.)
Popraviti softverski kvar
Popraviti elektronički kvar
Ispitati, demontirati, popraviti neispravni dio/uređaj
Montirati popravljeni ili novi dio/uređaj
Provjeriti ispravnost rada popravljenog ili novog ugrađenog dijela/uređaja
Izvršiti završno ispitivanje/testiranje određene funkcije vozila ili vozila u cjelini
5.
Izvršavanje osnovnih mehaničkih poslova za održavanje vozila
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati osnovne zakone hidraulike
Primjenjivati osnovne zakone pneumatike
Promijeniti ulje i filtere
Ispitati mehanički kočnice na ispitnim valjcima
Demontirati/montirati električne ručne kočnice
Demontirati/montirati kotače ako se radi o neispravnim kočnicama (npr. ABS, ESP)
Demontirati/montirati mehaničke dijelove (npr. nosače motora, poluosovine, hladnjak, branike i sl.)
Demontirati/montirati oplate vrata i instrument table
6.
Servisiranje i održavanje električnih i hibridnih vozila
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak električnih i hibridnih vozila
Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom i električnom vozilu
Odspojiti/spojiti električno vozilo s izvora napona opasnog po život
Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom / hibridnom vozilu
Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom vozilu
Servisirati/popraviti elektromotor na električnom vozilu
7.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Zaprimiti izjave o korištenju osobnih podataka vezanih za popravak vozila (u skladu GDPR-om)
izraditi radni nalog
Nabaviti dijelove od dobavljača u komunikaciji s klijentom (originalni ili zamjenski dijelovi)
Zaprimiti i arhivirati ulazne račune
Zaprimiti i arhivirati izlazne račune
Sudjelovati u izradi završnog godišnjeg računa
Pratiti promjene zakonskih akata vezanih uz poslovanje
Izrađivati poslovnu, radnu i tehničku dokumentaciju primjenom računalnih aplikacija
8.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Voditi knjigu prometa
Kontrolirati plaćanje ulaznih računa
Izraditi ponudu
Izraditi i izdati izlazni račun, kontrolirati naplatu
Pratiti promjene poreznih stopa
Reklamirati se kroz druge tvrtke koje koriste proizvode koji su servisirani ili montirani u ovom obrtu
9.
Komuniciranje i suradnja s drugima
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Profesionalno komunicirati s kolegama na radnom mjestu
Razmatrati ponude osiguravajućih kuća vezano za poslovanje
Komunicirati s klijentom (npr. o vrsti kvara, trošku popravka, detaljnom opisu provedenih popravaka i postupaka, o terminu preuzimanja popravljenog vozila, primopredaji vozila i sl.)
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. osiguravateljima, podizvođačima, predstavnicima proizvođača vozila i rezervnih dijelova, dobavljačima dijelova, uređaja i opreme za rad, srodnim tvrtkama i sustručnjacima, institucijama i udruženjima, školama, roditeljima naučnika na praksi i sl.)
10.
Osiguranje kvalitete usluge
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Završno testirati vozila (uz kontrolnu listu)
Provesti probnu vožnju (po potrebi)
Izdavati garancije za obavljeni posao
11.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Kontinuirano se profesionalno razvijati i usavršavati
Ocijeniti vlastiti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Timski analizirati posao, planirati moguća poboljšanja
Pratiti stručnu literaturu, priručnike proizvođača dijelova za vozila i softvera za dijagnostičke uređaje
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primijeniti zaštitnu opremu za zaštitu od opasnih kemikalija, pri mehaničkoj obradi, od ispušnih plinova
Primijeniti zaštitnu opremu za rad s uređajima pod naponom opasnim po život
Primijeniti prvu pomoć u slučaju potrebe
Rukovati vatrogasnim aparatom
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Odlagati stare akumulatore
Razvrstavati i odlagati zamijenjene i neispravne dijelove i materijale
Odlagati istrošene kemikalije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Autoelektričar/ Autoelektričarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje