Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Instalater/ instalaterka kućnih instalacija

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
Strojarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7136.12.3 vodoinstalater/vodoinstalaterka

7136.14.3 plinoinstalater/plinoinstalaterka

7136.16.3 vodoinstalater i plinoinstalater/vodoinstalaterka i plinoinstalaterka

7136.21.3 instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7126 Instalateri/instalaterke i monteri/monterke cjevovoda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Instalater/Instalaterka kućnih instalacija je  zanimanje koje objedinjuje tri instalaterska zanimanja: zanimanje instalater/instalaterka  grijanja i klimatizacije, zanimanje vodoinstalater/vodoinstalaterka i zanimanje plinoinstalater/plinoinstalaterka što zahtijeva široki spektar specifičnih stručnih znanja i vještina.

U manjim privatnim i većim gospodarskim objektima, Instalater/Instalaterka  kućnih instalacija ugrađuje, sastavlja i održava instalacije za opskrbu vodom i plinom, instalacije termo-solarnih kolektora, te instalacije za klimatizaciju i za odstranjivanje tekućeg komunalnog otpada. Također, prati i provjerava rad  navedenih instalacija i popravlja ih. Osim ugradnje instalacija  za termo - toplinski dio sustava centralnog grijanja, instalater/instalaterka  kućnih instalacija ugrađuje i trošila za centralno grijanje te omogućuje pretpostavke za uspostavljanje cjelovitog  sustava grijanja objekata (na različite pogone – na tekuća, kruta, plinska goriva i solarnu energiju).  Uz ugradnju instalacija za opskrbu vodom i odvodnju komunalnog tekućeg otpada, postavlja, održava i popravlja sanitarna tijela. Instalater/Instalaterka  kućnih instalacija montiranjem instalacija za klimatizacijske sustave priprema instalacije za sustave hlađenja. Osim postavljanja  instalacija za opskrbu vodom i plinom i sustava za grijanje i klimatizaciju, instalater/instalaterka  kućnih instalacija ožičava postavljene instalacije i priprema ih za povezivanje s izvorima električne energije i upravljačkim uređajima.

U radu slijedi nacrte i tehničku dokumentaciju. Pri izradi instalacije obavlja poslove kao što su piljenje, rezanje, ravnanje, savijanje i spajanje metalnih cijevi. Izrađuje držače, prirubnice i oslonce, montira cjelokupni sustav i ispituje njegov rad. Pri radu se koristi raznim alatima (aparatima za zavarivanje, rezačima metala, bušilicama) i mjernim instrumentima (manometrima, termometrima). 

Kroz školovanje, Instalater/Instalaterka  kućnih instalacija, stječe potrebna praktična i teoretska znanja, kao što su osnove obrade metala,  ručno crtanje skica instalacija i čitanje tehničke dokumentacije te odabiranje odgovarajućeg materijala i dimenzija za instalacije  određene namjene. Osposobljava se za obradu materijala, za reguliranje energetskih sustava i izradu jednostavnih kalkulacija te upoznaje fizikalne i prijenosne osobine grijaćih medija i načine mjerenja fizikalnih veličina. Također, stječe znanja o načinu montiranja uređaja za grijanje (vodova, kotlova, armatura, radijatora i rastezljivih posuda), te sustava za hlađenje i klimatizaciju. Stručna teoretska znanja instalatera/instalaterke kućnih instalacija obuhvaćaju i osnove termodinamike i poznavanje propisa zaštite okoliša, sigurnosti na radu i protupožarne zaštite.

Instalater/Instalaterka  kućnih instalacija posao mora obavljati odgovorno i dosljedno, u skladu s propisima. Mora biti snalažljiv, samoinicijativan  sposoban odlučivati u novonastalim uvjetima. Potrebne mjere mora poduzimati brzo i stručno. Potrebna je učinkovita komunikacija, sposobnost za rad u timskom okruženju i rješavanja problema te učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje te orijentiranost na klijenta i rezultate rada.

Instalateri/Instalaterke kućnih instalacija zapošljavaju se u obrtničkim radionicama, poduzećima te različitim industrijskim pogonima.

Uvjeti rada

Instalateri/Instalaterke kućnih instalacija posao često obavljaju u nedovršenim objektima, pri čemu su izloženi temperaturnim promjenama, vlazi, propuhu te prašini. Posao obavljaju stojeći, često mijenjaju položaj tijela, okreću se, prigibaju, penju ili čuče. Povremeno rade na povišenim mjestima. Terete guraju, vuku, dižu i nose na više etaže (osobito pri montiranju uređaja u još nezavršenim objektima). Posao instalatera/Instalaterke  grijanja i klimatizacije ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima, osobito s onima koji su vezani uz funkciju vida ili oboljenja kralježnice.

Za obavljanje posla potrebna je spretnost ruku, usklađeni pokreti, te mišićna osjetljivost ruku, jer pravi osjećaj pri regulaciji uređaja pomaže da ih ne ošteti.

Mora razlikovati boje i raspoznavati mirise plinova. To je osobito važno u zatvorenim prostorima, kako bi se pravodobno moglo prepoznati nazočnost plinova i spriječiti eksploziju ili trovanje. 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Analiziranje i planiranje resursa za izvođenje radova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Izraditi skicu instalacija prema zahtjevu klijenta (manja kućanstva)
Analizirati projektnu dokumentaciju kod projekata
Izvršiti izvid potrebnih poslova kroz kontakt s klijentom za manje sustave instalacija (za objekte do 400 kvadratnih metara)
Upoznati se s objektom i projektom na terenu
Analizirati ugovoreni posao
Proučiti specifikaciju instalacije i njenih komponenti
Vremenski planirati potrebne radnje
Snimiti stanja materijala i alata
Planirati raspored zadataka
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu radnu odjeću i opremu
Pripremiti i dobaviti alat
Pripremiti i dobaviti materijal
Rasporediti radnike na pojedine segmente posla
Provjeriti mjesta rada i osiguranih priključaka za izvođenja radova
Provjeriti sigurnost na radilištu i sanitarne čvorove
Poznavati osnove termodinamike
3.
Postavljanje instalacija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obraditi cijevi i pripremiti materijal
Poznavati materijale za izradu instalacija za opskrbu vodom, odvodnju, grijanje i plinske instalacije i njihova svojstva
Poznavati osnovne postupke obrade različitih materijala od kojih su izrađeni cjevovodi
Čitati projekt kako bi se izveli radovi u skladu s projektnom dokumentacijom
Obilježiti instalaciju prema projektnoj dokumentaciji
Izraditi pripreme za postavljanje instalacija (npr. izrada utora i kopanje kanala za cijevi)
Izraditi vanjski vodovodni/ kanalizacijski cjevovod sa spojem na gradsku mrežu ili septičku jamu
Izraditi temeljne instalacije za kanalizaciju u objektu
Izraditi odvodnju za oborinske vode
Izraditi ventilaciju za sanitarnu prostoriju
Postaviti instalaciju (npr. grijanja, klimatizacije) različitim tipovima spajanja (npr. spajanje plastičnih PPR cijevi polifuzorom; elektrofuzijsko spajanje, spajanje zavarivanjem (npr. autogeno, tvrdo i meko lotanje), spajanje press sustavom, spajanje inox cijevi holenderskim spojem)
Učvrstiti cjevovode i instalacije
Povezati kondenzacijske instalacije na postojeću odvodnu instalaciju
Montirati uređaje instalacijskih sustava (npr. pumpe, miješajući ventili, plinski ventil s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije, solarni toplinski sustavi, sanitarni uređaji i sl.)
Montirati krovne odzračnike kanalizacije po potrebi
Vizualno pregledati postavljenu instalaciju
Provesti tlačnu probu i ispitati funkcionalnost instalacija
Građevinski zatvoriti instalacije
Čistiti gradilište
4.
Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz kontrolu predstavnika distributera plina
Izgraditi/prilagoditi dimovodno-dozračni sustav i ishoditi atest za dimnjak
Montirati regulator i plinomjer te pustiti plin u nazočnosti ovlaštene osobe kod distributera plina
Odrediti mjesto za postavljanje kotlovnice
Odrediti mjesta za postavljanje grijaćih tijela i razvodnih ormarića za grijanje i hlađenje
Definirati redoslijed radova za izradu instalacija sustava grijanja, hlađenja, plina, vodovoda i odvodnje
Postaviti i/ili izraditi razvodne cjevovode od kotlovnice do grijaćih tijela (npr. do radijatora, cijevi za površinsko grijanje, ventilokonvektora)
Izraditi kotlovnicu i montirati uređaje u njoj poput plinskog bojlera, solarnog spremnika energije, uređaja za grijanje na kruto gorivo-pelete, nutarnje jedinice dizalice topline (odabir stroja i opreme, lociranje u prostoru, montaža)
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednjetlačni ili niskotlačni plinovod
Postaviti mjerno-regulacionu stanicu
Zabrtviti zračnost između zaštitne i plinske cijevi te navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije
Tlačiti cjelokupni sustav grijaćih tijela i kotlovnice i ispitivati na nepropusnost (tzv. topla proba - balansiranje sustava)
5.
Predavanje sustava investitoru
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi izvedbeni izometrijski nacrt nakon provedenih radova
Crtati izvedeno stanja u prostoru
Pustiti pojedine sustave u pogon
Predati ispitane instalacije s atestnom dokumentacijom korisniku/ investitoru
6.
Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije sukladno zakonskoj regulativi
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i zajedno s njim koordinirati zatvaranje i otvaranje plina
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti propusnost dimovodnog sustava
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na dovodnoj i odvodnoj instalaciji
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na instalaciji grijanja i hlađenja
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na plinskim instalacijama
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na solarnim sustavima
7.
Montiranje solarnog toplinskog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti mjesto solarnog kolektora te ga montirati na krov objekta
Montirati spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
Montirati solarnu stanicu s pumpom i regulacijom
Instalirati razvod s odgovarajućim radnim medijem
8.
Ugovaranje i administriranje poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi račun i pratiti naplatu
Pratiti plaćanje dobavljačima
Izraditi ponudu
Osmisliti terminski plan
Kontinuirano proučavati zakonsku regulativu (koja se često mijenja)
Naručivati materijale i alate
Arhivirati račune kao dio administracije čitavog obrta
Prijaviti novoinstalirani plinski uređaj distributeru plina
Pripremiti dokumentaciju za potvrdu ispunjavanja kriterija vanjskog tehničkog pregleda od strane nadzornih organa
Voditi evidenciju o radu i opremi (npr. radni nalog, rasporeda sati radnika, građevinski dnevnik itd.)
Ugovarati poslove
Ispuniti troškovnik
Izraditi predračun
9.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s vanjskim suradnicima (npr. knjigovodstvenim servisom, nadzornim organima, dobavljačima, predstavnicima proizvođača opreme/stručnim suradnicima, s drugim izvođačima na gradilištu, projektantima, kooperantima)
Komunicirati s klijentom/ investitorom/nadzorom
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. Porezna uprava, HOK, škola)
Koordinirati timove na gradilištu, komunicirati s kolegama i rukovoditeljima
Surađivati s projektantskim timovima i suradnicima iz visokog obrazovanja, posebno kad se radi o starijim objektima koji podliježu zaštiti spomenika kulture
10.
Kontrola i osiguravanje kvalitete izvršenih poslova i procesa rada
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Izdati garanciju na propisani rok za izvedene radove
Pratiti trendove novih materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Samoprocjeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu u pogledu poboljšanja tehnološkog postupka
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zaštitnu opremu i odjeću za zaposlenike
Upućivati zaposlenike na sistematske liječničke preglede
Razvrstavati i zbrinjavati tekućine štetne za okoliš (ulja i kiseline, odmašćivači)
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpadne materijale
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Analiziranje i planiranje radova i poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Izraditi skicu instalacija prema zahtjevu klijenta (manja kućanstva)
Analizirati projektnu dokumentaciju kod projekata
Izvršiti izvid potrebnih poslova kroz kontakt s klijentom za manje sustave instalacija (za objekte do 400 kvadratnih metara)
Upoznati se s objektom i projektom na terenu
Analizirati ugovoreni posao
Proučiti specifikaciju instalacije i njenih komponenti
Vremenski planirati potrebne radnje
Snimiti stanja materijala i alata
Planirati raspored zadataka
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti zaštitnu radnu odjeću i opremu
Pripremiti i dobaviti alat
Pripremiti i dobaviti materijal
Rasporediti radnike na pojedine segmente posla
Provjeriti mjesta rada i osiguranih priključaka za izvođenja radova
Provjeriti sigurnost na radilištu i sanitarne čvorove
Poznavati osnove termodinamike
3.
Postavljanje instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Obraditi cijevi i pripremiti materijal
Poznavati materijale za izradu instalacija za opskrbu vodom, odvodnju, grijanje i plinske instalacije i njihova svojstva
Poznavati osnovne postupke obrade različitih materijala od kojih su izrađeni cjevovodi
Čitati projekt kako bi se izveli radovi u skladu s projektnom dokumentacijom
Obilježiti instalaciju prema projektnoj dokumentaciji
Izraditi pripreme za postavljanje instalacija (npr. izrada utora i kopanje kanala za cijevi)
Izraditi vanjski vodovodni/ kanalizacijski cjevovod sa spojem na gradsku mrežu ili septičku jamu
Izraditi temeljne instalacije za kanalizaciju u objektu
Izraditi odvodnju za oborinske vode
Izraditi ventilaciju za sanitarnu prostoriju
Postaviti instalaciju (npr. grijanja, klimatizacije) različitim tipovima spajanja (npr. spajanje plastičnih PPR cijevi polifuzorom; elektrofuzijsko spajanje, spajanje zavarivanjem (npr. autogeno, tvrdo i meko lotanje), spajanje press sustavom, spajanje inox cijevi holenderskim spojem)
Učvrstiti cjevovode i instalacije
Povezati kondenzacijske instalacije na postojeću odvodnu instalaciju
Montirati uređaje instalacijskih sustava (npr. pumpe, miješajući ventili, plinski ventil s protupožarnim osiguračima na početku i na kraju plinske instalacije, solarni toplinski sustavi, sanitarni uređaji i sl.)
Montirati krovne odzračnike kanalizacije po potrebi
Vizualno pregledati postavljenu instalaciju
Provesti tlačnu probu i ispitati funkcionalnost instalacija
Građevinski zatvoriti instalacije
Čistiti gradilište
4.
Izrađivanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, vodovoda i odvodnje te plinske instalacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti tlačnu probu plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost uz kontrolu predstavnika distributera plina
Izgraditi/prilagoditi dimovodno-dozračni sustav i ishoditi atest za dimnjak
Montirati regulator i plinomjer te pustiti plin u nazočnosti ovlaštene osobe kod distributera plina
Odrediti mjesto za postavljanje kotlovnice
Odrediti mjesta za postavljanje grijaćih tijela i razvodnih ormarića za grijanje i hlađenje
Definirati redoslijed radova za izradu instalacija sustava grijanja, hlađenja, plina, vodovoda i odvodnje
Postaviti i/ili izraditi razvodne cjevovode od kotlovnice do grijaćih tijela (npr. do radijatora, cijevi za površinsko grijanje, ventilokonvektora)
Izraditi kotlovnicu i montirati uređaje u njoj poput plinskog bojlera, solarnog spremnika energije, uređaja za grijanje na kruto gorivo-pelete, nutarnje jedinice dizalice topline (odabir stroja i opreme, lociranje u prostoru, montaža)
Spojiti cjevovod kućnog priključka na srednjetlačni ili niskotlačni plinovod
Postaviti mjerno-regulacionu stanicu
Zabrtviti zračnost između zaštitne i plinske cijevi te navojne spojeve brtvenim materijalom za plinske instalacije
Tlačiti cjelokupni sustav grijaćih tijela i kotlovnice i ispitivati na nepropusnost (tzv. topla proba - balansiranje sustava)
5.
Predavanje sustava investitoru
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi izvedbeni izometrijski nacrt nakon provedenih radova
Crtati izvedeno stanja u prostoru
Pustiti pojedine sustave u pogon
Predati ispitane instalacije s atestnom dokumentacijom korisniku/ investitoru
6.
Održavanje i servisiranje instalacija i njenih sastavnica
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Periodično ispitivati plinske instalacije sukladno zakonskoj regulativi
U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, informirati distributera plina i zajedno s njim koordinirati zatvaranje i otvaranje plina
Obaviti godišnji servis plinskih trošila i provjeriti propusnost dimovodnog sustava
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na dovodnoj i odvodnoj instalaciji
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na instalaciji grijanja i hlađenja
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na plinskim instalacijama
Dijagnosticirati kvar i odabrati potrebne materijale za sanaciju kvara na solarnim sustavima
7.
Montiranje solarnog toplinskog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Odrediti mjesto solarnog kolektora te ga montirati na krov objekta
Montirati spremnik tople vode s izmjenjivačem topline
Montirati solarnu stanicu s pumpom i regulacijom
Instalirati razvod s odgovarajućim radnim medijem
8.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Osmisliti terminski plan
Kontinuirano proučavati zakonsku regulativu (koja se često mijenja)
Naručivati materijale i alate
Arhivirati račune kao dio administracije čitavog obrta
Prijaviti novoinstalirani plinski uređaj distributeru plina
Pripremiti dokumentaciju za potvrdu ispunjavanja kriterija vanjskog tehničkog pregleda od strane nadzornih organa
Voditi evidenciju o radu i opremi (npr. radni nalog, rasporeda sati radnika, građevinski dnevnik itd.)
9.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi račun i pratiti naplatu
Pratiti plaćanje dobavljačima
Izraditi ponudu
Ugovarati poslove
Ispuniti troškovnik
Izraditi predračun
10.
Komuniciranje i poslovna suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s vanjskim suradnicima (npr. knjigovodstvenim servisom, nadzornim organima, dobavljačima, predstavnicima proizvođača opreme/stručnim suradnicima, s drugim izvođačima na gradilištu, projektantima, kooperantima)
Komunicirati s klijentom/ investitorom/nadzorom
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. Porezna uprava, HOK, škola)
Koordinirati timove na gradilištu, komunicirati s kolegama i rukovoditeljima
Surađivati s projektantskim timovima i suradnicima iz visokog obrazovanja, posebno kad se radi o starijim objektima koji podliježu zaštiti spomenika kulture
11.
Osiguranje kvalitete radova i usluga te procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Izdati garanciju na propisani rok za izvedene radove
Pratiti trendove novih materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Samoprocjeniti izvršeni posao i osmisliti njegovo unapređenje
Surađivati sa stručnjacima iz visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu u pogledu poboljšanja tehnološkog postupka
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
12.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati zaštitnu opremu i odjeću za zaposlenike
Upućivati zaposlenike na sistematske liječničke preglede
13.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Razvrstavati i zbrinjavati tekućine štetne za okoliš (ulja i kiseline, odmašćivači)
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpadne materijale
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater/ instalaterka kućnih instalacija
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje