Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektroinstalater/ elektroinstalaterka

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7137.12.3 elektroinstalater/elektroinstalaterka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7411 Elektroinstalateri/elektroinstalaterke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Elektroinstalater/Elektroinstalaterka postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i sustave zaštite od štetnog djelovanja munje na građevinama, postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetne uređaje i rezervne izvore električne energije te  fotonaponske sustave.

Elektroinstalater/Elektroinstalaterka radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera/elektroinstalaterke odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjuje dijelove električne opreme: sklopke, električne vodiče i električne komponente, u iznimnim slučajevima i pod naponom opasnim za život.

U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom: kombiniranim kliještima, čekićem, ključevima raznih veličina, bušilicom, instrumentima za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje i dr.

Električne sustave instalira uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima. Postavlja, održava i popravlja električnu opremu, te sudjeluje u održavanju i popravcima električnih instalacija i različitih vrsta električnih uređaja. Po potrebi surađuje s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

Elektroinstalater/Elektroinstalaterka mora imati razvijenu sposobnost koncentracije, sistematičnosti i preciznosti u radu. Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Elektroinstalateri/Elektroinstalaterka se najčešće zapošljavaju u obrtima, poduzećima, industrijskim pogonima te trgovinama elektro-materijalom. Ako polože majstorski ispit pri Hrvatskoj obrtničkoj komori mogu otvoriti i vlastiti obrt. 

Uvjeti rada

Elektroinstalater/Elektroinstalaterka često radi u neugodnim položajima. Kada ugrađuje električne instalacije i rasvjetu u objekte koji su u izgradnji, obično radi stojeći na ljestvama ili skelama koje mogu biti postavljene na visini. Pri tom se izlaže negativnim vremenskim utjecajima, buci i prašini. Tijekom rada prijeti mu opasnost od strujnog udara, pada s visine i ozljeda. Zbog mogućih ozljeda na radu, elektroinstalater/elektroinstalaterka mora poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu. Obično radi 40 sati tjedno, a nekada i više, ovisno o opsegu posla i zadanim rokovima. Tada je moguć rad u smjenama i rad vikendom.

Osoba koja radi kao elektroinstalater/elektroinstalaterka, mora biti u dobroj tjelesnoj kondiciji, zdrave kralježnice i bez straha od visine. Mora imati dobar vid na blizinu i daljinu te razlikovati boje. Zbog naglašenog rada ruku i prstiju, Mora imati spretne ruke i prste te dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima.

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koje trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (11)
1.
Analiziranje i planiranje posla te pripremanje radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovne električne veličine i primjenjivati temeljne zakone iz osnova elektrotehnike.
Razlikovati materijale u elektrotehnici i poznavati njihova svojstva.
Razlikovati alate potrebne za izradu i održavanje električnih instalacija i objasniti način njihove primjene.
Proučavati projektnu dokumentaciju
Proučavati mogućnost izvedbe dogovorenog posla
Planirati nabavu materijala u skladu sa specifikacijom iskazanom u projektu i situacijom koja je na rasporedu rada
Planirati alat u skladu s potrebama aktivnih gradilišta
Planirati broj zaposlenika potrebnih za izvedbu posla
Rasporediti pripadajuće zadatke majstorima i pomoćnim radnicima
Pripremiti mjesto rada za rad na siguran način uz provjeru sigurnosti radnog prostora (u smislu mogućih nepoznanica, npr. vodovi, kabeli i sl.)
Pripremiti zaštitnu odjeću i opremu
Odabrati i pripremiti alat
2.
Postavljanje električne instalacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati jednostavne građevinske radove koji su vezani uz postavljanje električnih instalacija.
Pripremiti površine na kojima će se izvoditi radovi na osnovi projektne dokumentacije (ako postoji)
Rukovati atestiranim i ispravnim alatima u skladu s pravilima struke
Rukovati materijalima na ispravan način
Razmjeriti kabele
Izraditi utore u zidu za postavljanje termoplastičnih cijevi za podžbuknu instalaciju
Postaviti instalacijske vodove u termoplastične cijevi
Zatvoriti instalaciju u zidu
Postaviti sustav nadžbukne instalacije ugradnjom kanala i kabela ovisno o tipu izvedbe instalacije (npr. dlp, metalni pk i sl.)
Pripremiti razdjelne ormare
Montirati priključne i spojne kutije te razdjelne ormare
Izraditi zaštitne vodiče za možebitne postojeće metalne mase i ispitivanje instalacija prije prepuštanja gradilišta za daljnji rad građevinara
Izraditi instalaciju zaštite od štetnog udara munje
Izraditi instalaciju za javnu rasvjetu
3.
Ispitivanje ispravnosti električne instalacije, detektiranje i otklanjanje kvara
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti način rada električnih mreža i njihovih komponenti
Provjeriti usklađenosti osigurača s jednopolnom shemom
Detektirati i otkloniti kvar rasvjete
Detektirati i otkloniti kvar razvodnog ormara
Detektirati i otkloniti kvar diferencijalne sklopke
Detektirati i otkloniti kvar automatskih osigurača
Otkloniti kvar na el. mreži i el. uređajima i sklopovima na industrijskim postrojenima pod naponom opasnim po život (uz ishodovan certifikat za rad pod naponom)
Izdati uvjerenja/potvrde/ prijavnice /izjave o ispravnosti električne instalacije
4.
Postavljanje električnih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvoditi finu montažu nakon u potpunosti dovršenih građevinskih radova (utičnice, rasvjetna tijela, prekidači i ostala trošila)
Spajati kućanske uređaje
Spajati električne sustave s napajanjem do 50V (npr. interfon, kamere, alarmi, vatrodojava, antene, komunikacijska mreža (npr. UTP kabeli), kontrolirati ulaze/izlaze, upravljati beskontaktnim otvaranjem vrata)
Postavljati električni dio sustava za pametne kuće (npr. senzorsko paljenje rasvjete, regulacija grijanja, upravljanje sjenilima na prozorima)
5.
Montiranje solarnih fotonaponskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi instalacije fotonaponskog sustava (podžbukno ili nadžbukno)
Izraditi uzemljenje i zaštitu fotonaponskog sustava
Provjeriti ispravnosti fotonaponske instalacije i izdati potvrdu o ispravnosti
Postavljati uređaje mrežnog fotonaponskog sustava - FN moduli, izmjenjivač DC/AC, brojilo
6.
Vođenje dokumentacije uz ugovaranje i pripremu za rad
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi i pohraniti ugovor i narudžbenicu za nabavku materijala
Pripremiti radni dio projektne dokumentacije na osnovi kojeg radnici izvode radove na gradilištu
Provjeriti isporučeni materijal u skladu s naručenim (provjeriti i pohraniti otpremnice/dostavnice)
Pratiti pripadajuću zakonsku regulativu i pravila/norme struke
7.
Vođenje dokumentacije gradilišta i primopredaja objekta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi građevinski dnevnik
Pripremiti objekte za primopredaju nakon završenih radova
Provoditi primopredaju objekta u kojem su izvršeni radovi
Prijaviti gradilište gradilišnoj inspekciji
Voditi građevinske knjige (uključujući dokaznice mjera i nacrta položenih instalacija)
Izraditi mjesečnu 'situaciju' u skladu s građevinskom knjigom, na temelju kojih se izrađuju računi
Pohraniti prijavnicu, nakon čega je instalacija prepuštena daljnjem postupanju na gradilištu
Prikupiti izjave o sukladnosti kojima se potvrđuje da su materijali u skladu s propisanim normama
8.
Izvršavanje komercijalnih poslova uz vođenje dokumentacije obrta/tvrtke
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi ponudu
Plaćati dobavljačima
Poznavati osnove rada na računalu
Voditi poslovne knjige (npr. ponude, radne naloge, račune)
Evidentirati sredstava za rad, alate i vozila
Voditi evidenciju radnog vremena
Izraditi troškovnik
Izraditi i izdati račun, pratiti naplatu
Djelovati marketinški u odnosu na potencijalne kupce
Reklamirati se putem društvenih mreža i web stranice
Pregovarati o cijenama s dobavljačima prilikom naručivanja materijala
Pratiti državne poticaje za različite projekte od državnog interesa (npr. energetska učinkovitost i sl.)
9.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s investitorom/ naručiteljem uz izvrsne komunikacijske vještine (npr. prilikom ugovaranja, tijekom realizacije projekta i sl.)
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. s voditeljima gradilišta, s projektantima i nadzornom službom, podizvođačima, proizvođačima opreme, upraviteljima zgrada, srodnim tvrtkama i sustručnjacima), institucijama i udruženjima, školama roditeljima naučnika na praksi i sl.
Komunicirati s institucijama (komunalnim poduzećima (HEP, vodovod, plinara), poreznom upravom, školama, HOK, HGK, bankama)
Komunicirati s kolegama na radnom mjestu i pretpostavljenima
Udruživati se u projektne timove
10.
Kontrola i osiguranje kvalitete izvršenog posla i procesa rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Kontinuirano učiti i profesionalno se razvijati
Timski analizirati poslove i planirati moguća poboljšanja
Pratiti izvedbu i kontrolu radova uz pridržavanje propisanih normativa i kriterija za kvalitetnu izvedbu radova
Ispitivati ugrađene instalacije prije prepuštanja gradilišta drugim strukama
Izdavati garancije za izvedene radove u zakonski propisanom vremenu
Izdavati garancije za ugrađene materijale
Prepoznavati inovacijski pristup kod pojedinih zaposlenika i naučnika mlađih generacija i podržavati ga
Samoprocjenjivati izvršeni posao i osmišljavati njegovo unapređenje
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi procjenu ugroženosti na radnom mjestu (u slučajevima gdje je tako propisano)
Ispitivati ispravnost alata i opreme prije rada i periodično kod ovlaštene osobe u propisanom roku
Provoditi sistematske i druge neophodne zdravstvene preglede
Osposobljavati se za rad na siguran način i stjecanje potvrde o položenoj zaštiti na radu
Osposobljavati se za rad pod naponom u ovisnosti o potrebama posla
Osposobljavati se za rad s alatima i strojevima na siguran i ispravan način
Primjenjivati zaštitnu opremu i zaštitna sredstava za radnike (npr. radnog odijela, rukavica, šljemova, cipela, zaštitnih naočala)
Pridržavati se uputa proizvođača alata i opreme koja se ugrađuje, za rad na siguran način za radnika, alate, uređaje i opremu
Prikupiti, razvrstati i zbrinuti štetni opasni otpad u skladu s propisima
Isporučiti otpad ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje različitih vrsta otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Analiziranje i planiranje posla
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnovne električne veličine i primjenjivati temeljne zakone iz osnova elektrotehnike.
Razlikovati materijale u elektrotehnici i poznavati njihova svojstva.
Razlikovati alate potrebne za izradu i održavanje električnih instalacija i objasniti način njihove primjene.
Proučavati projektnu dokumentaciju
Proučavati mogućnost izvedbe dogovorenog posla
Planirati nabavu materijala u skladu sa specifikacijom iskazanom u projektu i situacijom koja je na rasporedu rada
Planirati alat u skladu s potrebama aktivnih gradilišta
Planirati broj zaposlenika potrebnih za izvedbu posla
Rasporediti pripadajuće zadatke majstorima i pomoćnim radnicima
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti mjesto rada za rad na siguran način uz provjeru sigurnosti radnog prostora (u smislu mogućih nepoznanica, npr. vodovi, kabeli i sl.)
Pripremiti zaštitnu odjeću i opremu
Odabrati i pripremiti alat
3.
Postavljanje električne instalacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati jednostavne građevinske radove koji su vezani uz postavljanje električnih instalacija.
Pripremiti površine na kojima će se izvoditi radovi na osnovi projektne dokumentacije (ako postoji)
Rukovati atestiranim i ispravnim alatima u skladu s pravilima struke
Rukovati materijalima na ispravan način
Razmjeriti kabele
Izraditi utore u zidu za postavljanje termoplastičnih cijevi za podžbuknu instalaciju
Postaviti instalacijske vodove u termoplastične cijevi
Zatvoriti instalaciju u zidu
Postaviti sustav nadžbukne instalacije ugradnjom kanala i kabela ovisno o tipu izvedbe instalacije (npr. dlp, metalni pk i sl.)
Pripremiti razdjelne ormare
Montirati priključne i spojne kutije te razdjelne ormare
Izraditi zaštitne vodiče za možebitne postojeće metalne mase i ispitivanje instalacija prije prepuštanja gradilišta za daljnji rad građevinara
Izraditi instalaciju zaštite od štetnog udara munje
Izraditi instalaciju za javnu rasvjetu
Izraditi instalacije fotonaponskog sustava (podžbukno ili nadžbukno)
Izraditi uzemljenje i zaštitu fotonaponskog sustava
4.
Ispitivanje ispravnosti električne instalacije, detektiranje i otklanjanje kvara
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Objasniti način rada električnih mreža i njihovih komponenti
Provjeriti usklađenosti osigurača s jednopolnom shemom
Detektirati i otkloniti kvar rasvjete
Detektirati i otkloniti kvar razvodnog ormara
Detektirati i otkloniti kvar diferencijalne sklopke
Detektirati i otkloniti kvar automatskih osigurača
Otkloniti kvar na el. mreži i el. uređajima i sklopovima na industrijskim postrojenima pod naponom opasnim po život (uz ishodovan certifikat za rad pod naponom)
Izdati uvjerenja/potvrde/ prijavnice /izjave o ispravnosti električne instalacije
Provjeriti ispravnosti fotonaponske instalacije i izdati potvrdu o ispravnosti
5.
Postavljanje električnih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvoditi finu montažu nakon u potpunosti dovršenih građevinskih radova (utičnice, rasvjetna tijela, prekidači i ostala trošila)
Spajati kućanske uređaje
Spajati električne sustave s napajanjem do 50V (npr. interfon, kamere, alarmi, vatrodojava, antene, komunikacijska mreža (npr. UTP kabeli), kontrolirati ulaze/izlaze, upravljati beskontaktnim otvaranjem vrata)
Postavljati električni dio sustava za pametne kuće (npr. senzorsko paljenje rasvjete, regulacija grijanja, upravljanje sjenilima na prozorima)
Postavljati uređaje mrežnog fotonaponskog sustava - FN moduli, izmjenjivač DC/AC, brojilo
6.
Izvršavanje primopredaje objekta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti objekte za primopredaju nakon završenih radova
Provoditi primopredaju objekta u kojem su izvršeni radovi
7.
Vođenje dokumentacije uz ugovaranje i pripremu za rad
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi i pohraniti ugovor i narudžbenicu za nabavku materijala
Pripremiti radni dio projektne dokumentacije na osnovi kojeg radnici izvode radove na gradilištu
Provjeriti isporučeni materijal u skladu s naručenim (provjeriti i pohraniti otpremnice/dostavnice)
Pratiti pripadajuću zakonsku regulativu i pravila/norme struke
Poznavati osnove rada na računalu
8.
Vođenje dokumentacije gradilišta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Voditi građevinski dnevnik
Prijaviti gradilište gradilišnoj inspekciji
Voditi građevinske knjige (uključujući dokaznice mjera i nacrta položenih instalacija)
Izraditi mjesečnu 'situaciju' u skladu s građevinskom knjigom, na temelju kojih se izrađuju računi
Pohraniti prijavnicu, nakon čega je instalacija prepuštena daljnjem postupanju na gradilištu
Prikupiti izjave o sukladnosti kojima se potvrđuje da su materijali u skladu s propisanim normama
9.
Vođenje dokumentacije obrta/tvrtke
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Voditi poslovne knjige (npr. ponude, radne naloge, račune)
Evidentirati sredstava za rad, alate i vozila
Voditi evidenciju radnog vremena
10.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi ponudu
Plaćati dobavljačima
Izraditi troškovnik
Izraditi i izdati račun, pratiti naplatu
Djelovati marketinški u odnosu na potencijalne kupce
Reklamirati se putem društvenih mreža i web stranice
Pregovarati o cijenama s dobavljačima prilikom naručivanja materijala
Pratiti državne poticaje za različite projekte od državnog interesa (npr. energetska učinkovitost i sl.)
11.
Komuniciranje i suradnja s drugima
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s investitorom/ naručiteljem uz izvrsne komunikacijske vještine (npr. prilikom ugovaranja, tijekom realizacije projekta i sl.)
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. s voditeljima gradilišta, s projektantima i nadzornom službom, podizvođačima, proizvođačima opreme, upraviteljima zgrada, srodnim tvrtkama i sustručnjacima), institucijama i udruženjima, školama roditeljima naučnika na praksi i sl.
Komunicirati s institucijama (komunalnim poduzećima (HEP, vodovod, plinara), poreznom upravom, školama, HOK, HGK, bankama)
Komunicirati s kolegama na radnom mjestu i pretpostavljenima
Udruživati se u projektne timove
12.
Osiguranje kvalitete izvedenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pratiti izvedbu i kontrolu radova uz pridržavanje propisanih normativa i kriterija za kvalitetnu izvedbu radova
Ispitivati ugrađene instalacije prije prepuštanja gradilišta drugim strukama
Izdavati garancije za izvedene radove u zakonski propisanom vremenu
Izdavati garancije za ugrađene materijale
13.
Osiguravanje kvalitete procesa rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustva
Pratiti trendove u proizvodnji materijala, alata i postupaka rada (npr. sajmovi, kontakt s proizvođačima alata i potrošnog materijala i sl.)
Kontinuirano učiti i profesionalno se razvijati
Timski analizirati poslove i planirati moguća poboljšanja
Prepoznavati inovacijski pristup kod pojedinih zaposlenika i naučnika mlađih generacija i podržavati ga
Samoprocjenjivati izvršeni posao i osmišljavati njegovo unapređenje
14.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi procjenu ugroženosti na radnom mjestu (u slučajevima gdje je tako propisano)
Ispitivati ispravnost alata i opreme prije rada i periodično kod ovlaštene osobe u propisanom roku
Provoditi sistematske i druge neophodne zdravstvene preglede
Osposobljavati se za rad na siguran način i stjecanje potvrde o položenoj zaštiti na radu
Osposobljavati se za rad pod naponom u ovisnosti o potrebama posla
Osposobljavati se za rad s alatima i strojevima na siguran i ispravan način
Primjenjivati zaštitnu opremu i zaštitna sredstava za radnike (npr. radnog odijela, rukavica, šljemova, cipela, zaštitnih naočala)
Pridržavati se uputa proizvođača alata i opreme koja se ugrađuje, za rad na siguran način za radnika, alate, uređaje i opremu
15.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prikupiti, razvrstati i zbrinuti štetni opasni otpad u skladu s propisima
Isporučiti otpad ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje različitih vrsta otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektroinstalater/ elektroinstalaterka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje