Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektromehaničar/ elektromehaničarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7241.54.3 elektromehaničar/elektromehaničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7412 Elektromehaničari/elektromehaničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Elektromehaničari/Elektromehaničarke izrađuju i montiraju dijelove za električne kućanske aparate i druge električne strojeve. Različitom opremom i alatima (npr. instrumenti za mjerenje otpora, napona i jakosti struje i sl.), osluškivanjem rada aparata te čitanjem električnih shema,  ispituju ispravnost elektroničkih sklopova te održavaju i vrše popravke električnih kućanskih aparata (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, malih kućanskih aparata i dr.). Nakon servisiranja/popravka vrše ispitivanje ispravnosti rada aparata i daju upute za njegovo pravilno korištenje.

Elektromehaničari/Elektromehaničarke koji rade u industriji, proizvode, popravljaju i održavaju opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Proizvode i popravljaju transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Održavaju električne instalacije na postrojenjima i sustavima za grijanje i klimatizaciju te obavljaju specifične poslove poput montaže i održavanja pokretnih stepenica i dizala. Također popravljaju i nisko/visoko-naponske uređaje. Za održavanje i popravljanje informatičkih sustava centralnog nadzora i upravljanja (primjerice dizalicama topline u različitim objektima i postrojenjima), neophodno je kontinuirano praćenje  razvoja  tehnologije u struci.

Elektromehaničari/Elektromehaničarke trebaju posjedovati sposobnost tehničkog rješavanja problema i prostornog predočavanja te dobro razvijenu motoriku ruku i prstiju. Elektromehaničari/ Elektromehaničarke koji su zaposleni u uslužnim djelatnostima trebaju imati razvijene komunikacijske vještine i ljubaznost te biti osposobljeni za  procjenu vrijednosti svojih usluga, nabavu potrebnog materijala,  evidenciju utrošenog vremena i sl. Također, potrebna im je sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  upornost, odgovornost, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Elektromehaničari/Elektromehaničarke se najčešće zapošljavaju u industrijskim postrojenjima i u privatnim uslužnim obrtima koji se bave popravcima električnih uređaja i aparata. Također, mogu raditi i u državnim ustanovama poput škola, domova, bolnica i velikih tvrtki na održavanju električnih strojeva i postrojenja. Ako polože majstorski ispit za elektromehaničara/elektromehaničarku pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Uvjeti rada

Elektromehaničari/Elektromehaničarke uglavnom rade u zatvorenim prostorima u industrijskim postrojenjima ili radionicama. Osobe ovog zanimanja koje rade u uslužnoj djelatnosti, velik dio svog radnog vremena provode na terenu – u obilasku kućanstava i popravljanju neispravnih aparata i uređaja. Vrlo je važno pridržavati se potrebnih mjera zaštite na radu  i voditi računa o mogućim opasnostima u radu s električnom strujom.

Posao obavljaju u stajaćem ili sjedećem položaju, ovisno o poziciji uređaja kojeg popravljaju. Dobar vid i sluh, kao i sposobnost razlikovanja boja te spretnost, preciznost i usmjerenost na detalje su nužni u radu elektromehaničara/elektromehaničarki.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Analiziranje i planiranje rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti priručnike i ostalu dokumentaciju povezanu s pojedinim kućanskim aparatom
Proučiti priručnike i ostalu dokumentaciju povezanu s pojedinim električnim ili mehaničkim sklopom/strojem
Čitati stručnu literaturu i upute proizvođača na engleskom ili njemačkom jeziku
Poznavati osnove stručnog računa iz matematike i osnovne zakone fizike, neophodne za rad u struci
Analizirati potrebno vrijeme za rad i raspoloživost radnika
Analizirati potrebne troškove
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti i organizirati prostor za rad u radionici/na terenu
Odabrati i pripremiti alat za popravak/servisiranje
Odabrati i pripremiti materijal za popravak/servisiranje
3.
Detektiranje kvara električnih uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnovne veličine i zakone u osnovama elektrotehnike
Vizualno analizirati kvar na osnovi iskaza klijenta
Poznavati osnove i primjenu elektronike
Razlikovati osnovne elektroničke i mehaničke sklopove i uređaje
Poznavati osnovne mjerne tehnike uz uporabu univerzalnog i ostalih mjernih instrumenata na pravilan način
Detektirati kvar kućanskog aparata (npr. perilice posuđa, perilice rublja, bojlera, sušilice rublja, električne peći, klima uređaja, malih kućanskih aparata i sl.), pomoću računala, mjernih instrumenata (npr. unimer) ili testera pojedinih proizvođača
Detektirati kvar električnih i mehaničkih uređaja u industrijskom postrojenju (npr. bušilica, dizalica, pumpa, reduktor, razni električni strojevi i dijelovi strojeva)
4.
Servisiranje i popravljanje električnih uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati temeljne zakone mehanike
Poznavati osnovne neelektrične veličine u proizvodnom procesu i način njihova mjerenja
Demontirati kućanski aparat/uređaj/stroj
Ispitati električne dijelove kućanskih aparata/uređaja/strojeva
Očistiti nečistoće na dijelovima kućanskih aparata/uređaja/strojeva
Izmijeniti ili popraviti pokvareni element kućanskog aparata/uređaja/stroja
Popraviti električne dijelove industrijskih strojeva (npr. popraviti automatiku upravljačkog ormara, prematati statorske namotaje elektromotora itd.)
Popraviti mehaničke dijelove industrijskih strojeva (npr. reparirati pumpe kompresora, strojno obraditi osovinu rotora i sl.)
Sklopiti kućanski aparat/uređaj/stroj nakon provedenog popravka
5.
Ispitivanje funkcionalnosti električnih uređaja/strojeva
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati funkcionalnost uređaja/stroja nakon uklonjenog kvara ili izvršenog servisa
Testirati rad uređaja/stroja nakon zamjene dijelova ili izvršenog servisa
6.
Vođenje i administriranje poslovanja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi troškovnik i ponudu
Poznavati rad na računalu (npr. aplikacije za rad s tekstom, za kalkulacije i tablično prikazivanje podataka te za uporabu elektroničke pošte i sl.)
Izraditi račun i izvršiti naplatu
Pratiti plaćanje dobavljačima
Voditi evidenciju svih popravaka
Nabavljati rezervne dijelove
Nabavljati materijal
Voditi evidenciju o radnim satima zaposlenika
Voditi poslovne knjige
Informirati se kontinuirano o promjenama propisa vezano za financijsko i pravno poslovanje tvrtki
Oglašavati usluge putem promotivne web stranice i profila na društvenim mrežama
7.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s radnim kolegama
Usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom jeziku
Komunicirati s klijentima (npr. s ciljem utvrđivanja kvara, tijekom servisiranja/ popravka, kod primopredaje nakon izvršnog posla i sl.)
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. dobavljačima (direktno, putem weba), srodnim i drugim strukama (npr. vodoinstalateri, instalateri klima uređaja i centralnog grijanja i sl.), kolegama iz građevinskog sektora na gradilištu prilikom održavanja električnih postrojenja, s nadzornim organima (prilikom prijema zgrade, hotela itd.), s knjigovodstvenim servisom, s tvrtkama za zaštitu na radu i zaštitu od požara
Komunicirati s različitim institucijama (npr. Porezna uprava, Obrtnička/ Gospodarska komora, Ured za zaštitu okoliša i sl. strukovne škole)
8.
Osiguranje kvalitete procesa rada i izvršenih radova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti samoprocjenu izvršenog posla i osmisliti njegovo unapređenje
Kolegijalno opažati afirmativno i dijeliti iskustvo
Analizirati posao timski i planirati moguća poboljšanja
Pratiti stručnu literaturu, priručnike proizvođača i sl.
Kontinuirano se profesionalno i osobno razvijati
Izdati garanciju za kvalitetu provedenih radova i ugrađenih dijelova i materijala
9.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu ljudi i okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu i odjeću
Primjenjivati pravila za rad na siguran način
Razvrstavati i odlagati otpadni materijal
Predati otpadni materijal ovlaštenim firmama za reciklažu (oporabu otpada)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Analiziranje i planiranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Proučiti priručnike i ostalu dokumentaciju povezanu s pojedinim kućanskim aparatom
Proučiti priručnike i ostalu dokumentaciju povezanu s pojedinim električnim ili mehaničkim sklopom/strojem
Čitati stručnu literaturu i upute proizvođača na engleskom ili njemačkom jeziku
Poznavati osnove stručnog računa iz matematike i osnovne zakone fizike, neophodne za rad u struci
Analizirati potrebno vrijeme za rad i raspoloživost radnika
Analizirati potrebne troškove
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti i organizirati prostor za rad u radionici/na terenu
Odabrati i pripremiti alat za popravak/servisiranje
Odabrati i pripremiti materijal za popravak/servisiranje
3.
Detektiranje kvara električnih uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnovne veličine i zakone u osnovama elektrotehnike
Vizualno analizirati kvar na osnovi iskaza klijenta
Poznavati osnove i primjenu elektronike
Razlikovati osnovne elektroničke i mehaničke sklopove i uređaje
Poznavati osnovne mjerne tehnike uz uporabu univerzalnog i ostalih mjernih instrumenata na pravilan način
Detektirati kvar kućanskog aparata (npr. perilice posuđa, perilice rublja, bojlera, sušilice rublja, električne peći, klima uređaja, malih kućanskih aparata i sl.), pomoću računala, mjernih instrumenata (npr. unimer) ili testera pojedinih proizvođača
Detektirati kvar električnih i mehaničkih uređaja u industrijskom postrojenju (npr. bušilica, dizalica, pumpa, reduktor, razni električni strojevi i dijelovi strojeva)
4.
Servisiranje i popravljanje električnih uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati temeljne zakone mehanike
Poznavati osnovne neelektrične veličine u proizvodnom procesu i način njihova mjerenja
Demontirati kućanski aparat/uređaj/stroj
Ispitati električne dijelove kućanskih aparata/uređaja/strojeva
Očistiti nečistoće na dijelovima kućanskih aparata/uređaja/strojeva
Izmijeniti ili popraviti pokvareni element kućanskog aparata/uređaja/stroja
Popraviti električne dijelove industrijskih strojeva (npr. popraviti automatiku upravljačkog ormara, prematati statorske namotaje elektromotora itd.)
Popraviti mehaničke dijelove industrijskih strojeva (npr. reparirati pumpe kompresora, strojno obraditi osovinu rotora i sl.)
Sklopiti kućanski aparat/uređaj/stroj nakon provedenog popravka
5.
Ispitivanje funkcionalnosti električnih uređaja/strojeva
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Ispitati funkcionalnost uređaja/stroja nakon uklonjenog kvara ili izvršenog servisa
Testirati rad uređaja/stroja nakon zamjene dijelova ili izvršenog servisa
6.
Administriranje poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati rad na računalu (npr. aplikacije za rad s tekstom, za kalkulacije i tablično prikazivanje podataka te za uporabu elektroničke pošte i sl.)
Voditi evidenciju svih popravaka
Nabavljati rezervne dijelove
Nabavljati materijal
Voditi evidenciju o radnim satima zaposlenika
Voditi poslovne knjige
7.
Izvršavanje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izraditi troškovnik i ponudu
Izraditi račun i izvršiti naplatu
Pratiti plaćanje dobavljačima
Informirati se kontinuirano o promjenama propisa vezano za financijsko i pravno poslovanje tvrtki
Oglašavati usluge putem promotivne web stranice i profila na društvenim mrežama
8.
Poslovno komuniciranje
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s radnim kolegama
Čitati stručnu literaturu i upute proizvođača na engleskom ili njemačkom jeziku
Usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom jeziku
Komunicirati s klijentima (npr. s ciljem utvrđivanja kvara, tijekom servisiranja/ popravka, kod primopredaje nakon izvršnog posla i sl.)
Komunicirati s poslovnim suradnicima (npr. dobavljačima (direktno, putem weba), srodnim i drugim strukama (npr. vodoinstalateri, instalateri klima uređaja i centralnog grijanja i sl.), kolegama iz građevinskog sektora na gradilištu prilikom održavanja električnih postrojenja, s nadzornim organima (prilikom prijema zgrade, hotela itd.), s knjigovodstvenim servisom, s tvrtkama za zaštitu na radu i zaštitu od požara
Komunicirati s različitim institucijama (npr. Porezna uprava, Obrtnička/ Gospodarska komora, Ured za zaštitu okoliša i sl. strukovne škole)
9.
Osiguranje kvalitete procesa rada i izvršenih radova
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izvršiti samoprocjenu izvršenog posla i osmisliti njegovo unapređenje
Kolegijalno opažati afirmativno i dijeliti iskustvo
Analizirati posao timski i planirati moguća poboljšanja
Pratiti stručnu literaturu, priručnike proizvođača i sl.
Kontinuirano se profesionalno i osobno razvijati
Izdati garanciju za kvalitetu provedenih radova i ugrađenih dijelova i materijala
10.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu i odjeću
Primjenjivati pravila za rad na siguran način
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
30.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Razvrstavati i odlagati otpadni materijal
Predati otpadni materijal ovlaštenim firmama za reciklažu (oporabu otpada)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektromehaničar/ elektromehaničarka
Datum upisa
30.12.2021
Vrijedi do
30.9.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje