Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Grafički urednik / Grafička urednica

Razina HKO
4.2
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2149.62.7 Grafički urednik/grafička urednica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Grafički urednik / grafička urednica u suradnji s grafičkim dizajnerom grafički oblikuje knjige, časopise, kalendare, promotivne materijale, posjetnice, plakate kao i vizualne identitete drugih proizvoda prema zadanim specifikacijama vodeći računa o estetskom izgledu i skladnosti cjeline sadržaja. Odabire odgovarajuću vrstu i veličinu pisma za tisak, određuje likovni izgled stranice i konačnog proizvoda, razmještaj i redoslijed priloga te priprema materijale za tisak.

Posao, između ostalog, zahtijeva poznavanje računalnih aplikacija za grafičko uređivanje, visoku razinu pismenosti, usredotočenost, sposobnost vizualizacije, spremnost na izvršenje rada po uputama, sklonost timskom radu, sposobnost samokontrole i otpornost na stres.

Uvjeti rada

Posao grafičkog urednika / grafičke urednice odvija se najčešće u zatvorenim prostorima pod umjetnom rasvjetom i zahtijeva dugotrajno sjedenje. Posao se uglavnom obavlja uz pomoć računala. Radni prostor ponekad može biti zagušljiv zbog izloženosti papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te izložen buci i vibracijama.

Grafički urednik / grafički urednica često su vezani uz definirane rokove u kojima moraju završiti posao što može izazivati stres.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Priprema za grafičko oblikovanje proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prezentirati naručitelju mogućnosti izvedbe gotovog proizvoda u odnosu na njegove želje
Razlikovati svojstva, vrste i karakteristike papira
Razlikovati tiskarske strojeve, tiskarske boje, tehnike tiskanja, vrste i načine izrade tiskarskih formi
Primijeniti grafičke standarde kod grafičke pripreme za tisak
Pravilno odabrati tiskovnu formu u skladu s proizvodom i specifikacijama proizvoda
Prepoznati izvore opasnosti na radnom mjestu
Rukovati opremom na siguran i ispravan način
2.
Grafičko oblikovanje proizvoda
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti adekvatno likovno i grafičko oblikovanje
Uvažavati osnovne elemente grafičkog predočavanja, teorije boja i kolor profila kod konceptualizacije projekta
Dostaviti upute o grafičkom izgledu proizvoda tiskari
Interpretirati zadane specifikacije za rad
Grafički oblikovati proizvod koristeći zakone likovnog usklađivanja (simetrija, ritam, proporcija, zlatni rez)
Razlikovati dvodimenzionalno i trodimenzionalno područje grafičkog oblikovanja
Primijeniti kreativnost i inovativnost u grafičkom oblikovanju proizvoda
Izraditi maketu / skicu / 3D prikaz gotovog proizvoda
Upotrijebiti odgovarajuću tipografiju
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje materijala na stranicu u skladu s uputama dizajnera
Pravovremeno arhivirati digitalne podatke za proizvod
Uskladiti čitljivost, preglednost i veličinu pisanog teksta u odnosu na predložak
Korigirati pokusne uzorke otisnutih / digitalnih materijala u skladu s odlukama korektora, lektora, glavnog urednika, dizajnera
Upravljati vlastitim vremenom u cilju poštivanja dogovorenih rokova
Ekološki zbrinuti otpadni papir
3.
IKT u grafičkom uređivanju
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Služiti se računalnim aplikacijama za obradu teksta i slike
Služiti se računalnim aplikacijama za grafičko oblikovanje
Prikladno koristiti vektorsku i rastersku grafiku kod grafičkog oblikovanja proizvoda
Tonski obraditi fotografiju
Služiti se računalnim aplikacijama za arhiviranje digitalnih podataka o proizvodu
4.
Komuniciranje i vizualne komunikacije u grafičkom uređivanju
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uskladiti estetske elemente s tehničkim i tehnološkim mogućnostima tiskanja
Primijeniti osnove vizualne komunikacije kod grafičkog oblikovanja proizvoda
Pravovremeno komunicirati sa suradnicima i izvođačima tijekom procesa grafičkog oblikovanja proizvoda
Koristiti boje u grafičkom uređivanju obzirom na njihovu simboličku i asocijativnu vrijednost
5.
Osobni razvoj i profesionalna etika grafičkog urednika
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razvijati osobni portfelj, umrežavati se u struci, osposobljavati se kroz cjeloživotno učenje i stjecati certifikate
Služiti se engleskim jezikom (minimalno na razini B2)
Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla
Poštivati autorska prava i licence u svom radu
Kontinuirano pratiti i usavršavati se u novim postupcima i računalnim aplikacijama grafičkog uređivanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Dogovaranje s glavnim urednikom / naručiteljem vezano uz konceptualizaciju projekta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prezentirati naručitelju mogućnosti izvedbe gotovog proizvoda u odnosu na njegove želje
Uvažavati osnovne elemente grafičkog predočavanja, teorije boja i kolor profila kod konceptualizacije projekta
Uskladiti estetske elemente s tehničkim i tehnološkim mogućnostima tiskanja
Poštivati autorska prava i licence u svom radu
2.
Dogovaranje oko tehničkih specifikacija s tiskarom
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati svojstva, vrste i karakteristike papira
Razlikovati tiskarske strojeve, tiskarske boje, tehnike tiskanja, vrste i načine izrade tiskarskih formi
Dostaviti upute o grafičkom izgledu proizvoda tiskari
3.
Samostalno grafičko oblikovanje proizvoda prema zadanim specifikacijama
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Interpretirati zadane specifikacije za rad
Grafički oblikovati proizvod koristeći zakone likovnog usklađivanja (simetrija, ritam, proporcija, zlatni rez)
Razlikovati dvodimenzionalno i trodimenzionalno područje grafičkog oblikovanja
Primijeniti kreativnost i inovativnost u grafičkom oblikovanju proizvoda
Izraditi maketu / skicu / 3D prikaz gotovog proizvoda
Služiti se računalnim aplikacijama za obradu teksta i slike
Služiti se računalnim aplikacijama za grafičko oblikovanje
Prikladno koristiti vektorsku i rastersku grafiku kod grafičkog oblikovanja proizvoda
Primijeniti osnove vizualne komunikacije kod grafičkog oblikovanja proizvoda
Pravovremeno komunicirati sa suradnicima i izvođačima tijekom procesa grafičkog oblikovanja proizvoda
4.
Razrađivanje i raspoređivanje elemenata grafičkog oblikovanja proizvoda i pripremanje materijala za tisak
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti adekvatno likovno i grafičko oblikovanje
Primijeniti grafičke standarde kod grafičke pripreme za tisak
Pravilno odabrati tiskovnu formu u skladu s proizvodom i specifikacijama proizvoda
Upotrijebiti odgovarajuću tipografiju
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje materijala na stranicu u skladu s uputama dizajnera
Tonski obraditi fotografiju
Koristiti boje u grafičkom uređivanju obzirom na njihovu simboličku i asocijativnu vrijednost
5.
Arhiviranje digitalnih podataka za proizvod
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravovremeno arhivirati digitalne podatke za proizvod
Služiti se računalnim aplikacijama za arhiviranje digitalnih podataka o proizvodu
6.
Praćenje kvalitete konačnih proizvoda i poštivanje dogovorenih rokova
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla
Uskladiti čitljivost, preglednost i veličinu pisanog teksta u odnosu na predložak
Korigirati pokusne uzorke otisnutih / digitalnih materijala u skladu s odlukama korektora, lektora, glavnog urednika, dizajnera
Upravljati vlastitim vremenom u cilju poštivanja dogovorenih rokova
7.
Praćenje tehnološkog i tehničkog napretka u grafičkom uređivanju
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razvijati osobni portfelj, umrežavati se u struci, osposobljavati se kroz cjeloživotno učenje i stjecati certifikate
Služiti se engleskim jezikom (minimalno na razini B2)
Kontinuirano pratiti i usavršavati se u novim postupcima i računalnim aplikacijama grafičkog uređivanja
8.
Primjenjivanje zaštite na radu i ekoloških standarda kod grafičkog uređivanja proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prepoznati izvore opasnosti na radnom mjestu
Rukovati opremom na siguran i ispravan način
Ekološki zbrinuti otpadni papir
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički urednik / Grafička urednica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje