Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Drvodjeljski tehničar dizajner/Drvodjeljska tehničarka dizajnerica

Razina HKO
4.2
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.61.4 Drvni tehničar/drvna tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica samostalno obavlja i sudjeluje u oblikovanju, projektiranju, konstruiranju i izradbi namještaja i ostalih proizvoda za opremanje interijera i eksterijera. U trgovini drvnim proizvodima komunicira sa strankama na način da ih upoznaje s ponudom, sa svojstvima materijala te njihovom upotrebnom vrijednošću i primjenom, predlaže izbor proizvoda, sudjeluje u izradbi idejnog i izvedbenog rješenja uređenja interijera, sudjeluje u izmjerama prostora, montaži namještaja u salonu i izvan njega. U odjelu prodaje i nabave obavlja poslove izradbe kalkulacije za ponude, nabave materijala, skrbi o robi u skladištu, sudjeluje u poslovima otpreme i naplate gotovih proizvoda. Drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica sudjeluje u obavljanju poslova tehničko–tehnološke pripreme rada, pod čime se podrazumijeva izradba idejne skice i nacrta, normiranja vremena i materijala te priprema radnog naloga. Obavlja poslove pripreme stroja i radnog mjesta. Upravlja radom CNC strojeva i uređaja za obradu drva i drvnih materijala. U svojem radu koristi se računalom i aplikativnim programima. Koji će od navedenih poslova drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica obavljati ovisi o djelatnosti u kojoj je zaposlen.

Uvjeti rada

Poslove razvoja, oblikovanja, projektiranja, konstruiranja, pripreme, planiranja i organiziranja proizvodnje drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica obavlja u uredu. Neposredna proizvodnja odvija se u proizvodnoj hali ili radionici. Poslovi izmjere, montaže i ugradnje gotovih proizvoda izvode se na građevinskom objektu, a poslovi prodaje u salonima i drvnim centrima. U tehničko-tehnološkoj pripremi ili razvojnom odjelu drvodjeljski tehničari dizajneri/drvodjeljske tehničarke dizajnerice koriste pribor za crtanje i pisanje te računalnu opremu s odgovarajućim programima za crtanje, projektiranje i unos podataka. U samom proizvodnom procesu drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica rukuje CNC strojevima i uređajima za obradu drva i drvnih materijala te koristi programske pakete za upravljanje CNC strojevima i uređajima za obradu drva i drvnih materijala. Pritom mora koristiti propisana osobna i tehnička zaštitna sredstva i naprave. U prodajnom procesu drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica koristi računalne programe za izradbu idejnog rješenja, ponude i izdavanje računa. Radno je vrijeme drvodjeljskog tehničara dizajnera/drvodjeljske tehničarke dizajnerice osmosatno, u jednoj ili dvije smjene u tjednu, a u prodajnom procesu prema potrebi i subotom. Na nekim radnim mjestima povremeno je potrebno vući ili prenositi teže terete. Ako radi u maloj prodavaonici ili vlastitom poduzeću, može raditi i samostalno. Ponekad je moguć i rad noću te nedjeljom i praznikom. Poželjno je da drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica bude zdrava osoba, bez ograničene zdravstvene sposobnosti. Na nekim radnim mjestima (u uredu, za računalom) mogu raditi i osobe smanjene fizičke sposobnosti). Poželjno je, također, da drvodjeljski tehničar dizajner/drvodjeljska tehničarka dizajnerica ima opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku, otpornost na alergije te neosjetljivost na buku i vibracije. Treba imati dobar vid (oštrina na blizinu, raspoznavanje boja), opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina) i sposobnost predočavanja prostornih odnosa (prosudba rasporeda i udaljenosti, proporcija i veličina), kao i razumijevanje funkcionalnih odnosa dijelova cjeline (proizvoda, prostora). Također treba imati razvijen smisao za sklad, proporcije i konceptualno razmišljanje u stvaranju idejnih zamisli, kao i prezentacijske vještine. Za drvodjeljskog tehničara dizajnera/drvodjeljsku tehničarku dizajnericu koji radi direktno u proizvodnji, na strojevima ili vodi pojedine tehnološke procese važna je emocionalna stabilnost (prisebnost, sređenost, samokontrola), kooperativnost (s pojedincima, s timom), komunikacija (usmena, pismena, grafička, jednostavna, razumljiva), uočavanje međuovisnih oštećenih ili manjkavih dijelova, tehničko mišljenje (dokumentiranje stanja, grafičko rješavanje), snalažljivost (učinkovito rješavanje problema), inicijativnost i samostalnost u donošenju valjanih odluka, odgovornost (savjesnost, planiranje poželjnog ishoda, sposobnosti dobre organizacije i pripreme posla).

Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeravati ispravnost alata, opreme i zaštitnih naprava u proizvodnji namještaja
identificirati i prijavljivati kvarove i nepravilnosti u pojedinoj fazi proizvodnje namještaja
ugađati alat, strojeve i opremu za obradu drva
opskrbljivati radno mjesta u proizvodnji namještaja potrebnim resursima
određivati raspored eksponata namještaja u izložbenom i prodajnom prostoru
obilježavati karakteristike proizvoda namještaja u izložbenom i prodajnom prostoru
izraditi odgovarajuće tehničke opise odabranih elemenata proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te opreme u prostoru
tumačiti tehničku dokumentaciju namještaja i drugih proizvoda od drva kupcima i/ili suradnicima
izrađivati krojne liste, normative materijala i vremena te tehnološke karte pri proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva, u skladu s raspoloživom tehnologijom
organizirati dostavu namještaja i drugih proizvoda od drva do kupca
organizirati i nadzirati montažu proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva
planirati optimalne zalihe materijala u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
organizirati nabavu materijala u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
raspoređivati poslove po radnim mjestima u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
određivati optimalan redoslijed faza proizvodnje u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
definirati vrste i elemente troškova u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
rasporediti ljudske resurse po radnim mjestima u pojedinim fazama proizvodnje namještaja
2.
Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati prostoručno idejna rješenja namještaja i opremanja prostora
izrađivati ortogonalne projekcije i prostorni prikaz proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
razrađivati detalje proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
primjenjivati odgovarajuća pravila prikaza materijala, vezova i spojeva, kao i norme i pravila grafičke komunikacije pri oblikovanju i projektiranju jednostavnih proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
crtati i analizirati crteže namještaja i drugih proizvoda od drva
razrađivati odabrana konstrukcijska rješenja opremanja prostora
razrađivati izvedbeno rješenje proizvoda za opremanje interijera i eksterijera oblikovno-konstrukcijski
3.
Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izrađivati i obrađivati upite za namještaj i druge proizvode od drva te usluge opremanja prostora
izračunati prodajnu cijenu namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora na temelju usklađenih idejnih i konstrukcijskih rješenja sa zahtjevima kupca
upoznati kupca s elementima ponude i komercijalnim uvjetima prodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
voditi i zaključiti prodajni proces namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
skrbiti o proizvodima namještaja i drugim proizvodima od drva na skladištu
naplaćivati proizvode namještaja i druge proizvode od drva te usluge opremanja prostora
izdavati naloge za nabavu proizvoda ili usluga u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
sastaviti optimalnu ponudu namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
4.
Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati potrebe korisnika (kupca) glede svojstava namještaja
određivati oblikovno-funkcionalne, konstrukcijsko-tehnološke i druge značajke izvedbenog rješenja namještaja, u skladu s normama, stilovima, materijalima i tehnologijama
primjenjivati saznanja o trendovima i stilovima, materijalima i tehnologijama u opremanju prostora
ukazivati na prednosti uporabe proizvoda od drva kao okolišno prihvatljivog materijala
primjenjivati literaturu, pravilnike i norme u oblikovanju namještaja i uređenju prostora
prikupljati podatke o novim tehnologijama i materijalima u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva na tržištu
analizirati potrebe korisnika (kupca) glede svojstava prostora
utvrđivati mjere prostora koji će se opremati
5.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razrađivati i izrađivati izvedbena konstrukcijska rješenja proizvoda uz primjenu softverskih raspoloživih materijala za vizualizaciju, sjenčanje i animaciju finalnog proizvoda interijera ili eksterijera u prostoru u aplikacijskom 2D i 3D crtaćem programu
odabirati funkcionalne elemente namještaja, opreme i ostalih izražajnih sredstava u prostoru u aplikacijskom 2D i 3D crtaćem programu
koristiti tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o primjeni novih aplikacijskih 2D i 3D crtaćih programa
6.
Osiguranje kvalitete u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati kvalitetu i ispravnost materijala prije početka proizvodnje namještaja te roba i usluga prije opremanja prostora/ugradnje dijelova namještaja
provjeravati usklađenost proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva ili/i usluge opremanja prostora prema zadanim specifikacijama
označavati nesukladne proizvode u pojedinim fazama proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
informirati nadređene o nesukladnosti proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te predlagati moguća rješenja
manipulirati ispravno gotovim proizvodom namještaja i drugim proizvodima od drva
nadzirati točnost obrade u tijeku pojedine faze proizvodnje namještaja, u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
7.
Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkom procesu proizvodnje namještaja
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti stanja dovršenosti radnih naloga u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
obračunavati zatvorene radne naloge u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora preko utrošaka materijala, radnih sati, strojnih sati
unositi dokumente za zaprimanje robe na skladište od dobavljača, iz proizvodnje te iz drugog skladišta
unositi dokumente za izdavanje robe kupcu, u proizvodnju te u drugo skladište
prikupljati podatke za izvješća o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
unositi podatke o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora u evidencijske predloške
ažurirati evidenciju o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
organizirati arhiviranje dokumenata o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
8.
Komunikacija u poslovnom okruženju
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s potencijalnim dobavljačima novih materijala za izradu namještaja
komunicirati s kupcima tijekom kupoprodajnog postupka
poštivati pravila poslovnog bontona u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
rješavati pritužbe i reklamacije kupaca namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
upotrebljavati stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u poslovnoj komunikaciji u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju kroz rad u timu u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
prezentirati izvedbeno rješenje namještaja i drugih proizvoda od drva koje sadrži ortogonalni prikaz s dimenzijama, karakteristične funkcionalne prikaze, konstrukcijske presjeke i poglede, perspektivu i/ili aksonometriju te odgovarajuće opise proizvoda
prezentirati prostorna rješenja namještaja i drugih proizvoda od drva modelom ili prototipom
pokazivati asortiman proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva potencijalnim kupcima u 2D i 3D prikazu proizvoda
sudjelovati u radu formalnih, projektnih ili proizvodnih timova u pojedinim fazama proizvodnje i kupoprodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
rukovoditi grupom ljudi u pojedinim fazama proizvodnje i kupoprodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanja prostora
informirati kupca o pravilnom rukovanju namještajem i drugim proizvodima od drva te održavanju tih proizvoda u uporabi
9.
Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pozicionirati obradak i simulirati obradu na CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
obrađivati drvo i drvne materijale na CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
usvajati nove tehnike rukovanja alatima i strojevima za obradu drva i drvnih materijala
koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
10.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu sukladno propisima
kontrolirati i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
postupati s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju alatima i CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o propisima koji uređuju rad na siguran način u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Analiziranje svojstava namještaja i elemenata prostora za potrebe korisnika (kupca)
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati potrebe korisnika (kupca) glede svojstava namještaja
analizirati potrebe korisnika (kupca) glede svojstava prostora
utvrđivati mjere prostora koji će se opremati
skicirati prostoručno idejna rješenja namještaja i opremanja prostora
2.
Analiziranje inačica rješenja namještaja i opremanja prostora te odabiranje optimalnog rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
određivati oblikovno-funkcionalne, konstrukcijsko-tehnološke i druge značajke izvedbenog rješenja namještaja, u skladu s normama, stilovima, materijalima i tehnologijama
primjenjivati saznanja o trendovima i stilovima, materijalima i tehnologijama u opremanju prostora
ukazivati na prednosti uporabe proizvoda od drva kao okolišno prihvatljivog materijala
primjenjivati literaturu, pravilnike i norme u oblikovanju namještaja i uređenju prostora
3.
Planiranje potrebnog materijala, proizvodnje i troškova u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati optimalne zalihe materijala u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
organizirati nabavu materijala u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
raspoređivati poslove po radnim mjestima u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
određivati optimalan redoslijed faza proizvodnje u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
definirati vrste i elemente troškova u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
4.
Pripremanje radnog mjesta i strojeva u segmentu proizvodnje i prodaje namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rasporediti ljudske resurse po radnim mjestima u pojedinim fazama proizvodnje namještaja
provjeravati ispravnost alata, opreme i zaštitnih naprava u proizvodnji namještaja
identificirati i prijavljivati kvarove i nepravilnosti u pojedinoj fazi proizvodnje namještaja
ugađati alat, strojeve i opremu za obradu drva
opskrbljivati radno mjesta u proizvodnji namještaja potrebnim resursima
određivati raspored eksponata namještaja u izložbenom i prodajnom prostoru
obilježavati karakteristike proizvoda namještaja u izložbenom i prodajnom prostoru
5.
Oblikovanje i projektiranje jednostavnih proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razrađivati izvedbeno rješenje proizvoda za opremanje interijera i eksterijera oblikovno-konstrukcijski
izrađivati ortogonalne projekcije i prostorni prikaz proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
razrađivati detalje proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
primjenjivati odgovarajuća pravila prikaza materijala, vezova i spojeva, kao i norme i pravila grafičke komunikacije pri oblikovanju i projektiranju jednostavnih proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
6.
Prezentiranje proizvoda i asortimana namještaja i drugih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prezentirati prostorna rješenja namještaja i drugih proizvoda od drva modelom ili prototipom
pokazivati asortiman proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva potencijalnim kupcima u 2D i 3D prikazu proizvoda
prezentirati izvedbeno rješenje namještaja i drugih proizvoda od drva koje sadrži ortogonalni prikaz s dimenzijama, karakteristične funkcionalne prikaze, konstrukcijske presjeke i poglede, perspektivu i/ili aksonometriju te odgovarajuće opise proizvoda
7.
Modeliranje proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te prostora uz primjenu računala
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razrađivati i izrađivati izvedbena konstrukcijska rješenja proizvoda uz primjenu softverskih raspoloživih materijala za vizualizaciju, sjenčanje i animaciju finalnog proizvoda interijera ili eksterijera u prostoru u aplikacijskom 2D i 3D crtaćem programu
odabirati funkcionalne elemente namještaja, opreme i ostalih izražajnih sredstava u prostoru u aplikacijskom 2D i 3D crtaćem programu
8.
Izrađivanje tehničko – tehnološke dokumentacije za pojedine segmente proizvodnje namještaja i opremanja prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
crtati i analizirati crteže namještaja i drugih proizvoda od drva
razrađivati odabrana konstrukcijska rješenja opremanja prostora
izraditi odgovarajuće tehničke opise odabranih elemenata proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te opreme u prostoru
tumačiti tehničku dokumentaciju namještaja i drugih proizvoda od drva kupcima i/ili suradnicima
izrađivati krojne liste, normative materijala i vremena te tehnološke karte pri proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva, u skladu s raspoloživom tehnologijom
9.
Obrađivanje drva i drvnih materijala uz primjenu CNC tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju alatima i CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
pozicionirati obradak i simulirati obradu na CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
obrađivati drvo i drvne materijale na CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
10.
Praćenje i obrada radnih naloga u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti stanja dovršenosti radnih naloga u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
obračunavati zatvorene radne naloge u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora preko utrošaka materijala, radnih sati, strojnih sati
11.
Vođenje skladišne dokumentacije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
unositi dokumente za zaprimanje robe na skladište od dobavljača, iz proizvodnje te iz drugog skladišta
unositi dokumente za izdavanje robe kupcu, u proizvodnju te u drugo skladište
12.
Vođenje evidencija radnog vremena, utroška materijala i ostalih troškova proizvodnje namještaja i opremanja prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupljati podatke za izvješća o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
unositi podatke o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora u evidencijske predloške
ažurirati evidenciju o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
organizirati arhiviranje dokumenata o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
13.
Vođenje prodajnog procesa namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izdavati naloge za nabavu proizvoda ili usluga u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
sastaviti optimalnu ponudu namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
izrađivati i obrađivati upite za namještaj i druge proizvode od drva te usluge opremanja prostora
izračunati prodajnu cijenu namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora na temelju usklađenih idejnih i konstrukcijskih rješenja sa zahtjevima kupca
upoznati kupca s elementima ponude i komercijalnim uvjetima prodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
voditi i zaključiti prodajni proces namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
skrbiti o proizvodima namještaja i drugim proizvodima od drva na skladištu
naplaćivati proizvode namještaja i druge proizvode od drva te usluge opremanja prostora
14.
Poslovno komuniciranje u procesu proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u radu formalnih, projektnih ili proizvodnih timova u pojedinim fazama proizvodnje i kupoprodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
rukovoditi grupom ljudi u pojedinim fazama proizvodnje i kupoprodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanja prostora
komunicirati s kupcima tijekom kupoprodajnog postupka
poštivati pravila poslovnog bontona u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
rješavati pritužbe i reklamacije kupaca namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
koristiti tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
upotrebljavati stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u poslovnoj komunikaciji u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju kroz rad u timu u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
15.
Kontroliranje kvalitete u procesu proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
nadzirati točnost obrade u tijeku pojedine faze proizvodnje namještaja, u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
kontrolirati kvalitetu i ispravnost materijala prije početka proizvodnje namještaja te roba i usluga prije opremanja prostora/ugradnje dijelova namještaja
provjeravati usklađenost proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva ili/i usluge opremanja prostora prema zadanim specifikacijama
označavati nesukladne proizvode u pojedinim fazama proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
informirati nadređene o nesukladnosti proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te predlagati moguća rješenja
16.
Organiziranje transporta, isporuke montaže proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
informirati kupca o pravilnom rukovanju namještajem i drugim proizvodima od drva te održavanju tih proizvoda u uporabi
organizirati dostavu namještaja i drugih proizvoda od drva do kupca
organizirati i nadzirati montažu proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva
manipulirati ispravno gotovim proizvodom namještaja i drugim proizvodima od drva
17.
Primjenjivanje mjera zaštite na radu, od požara i zaštite okoliša u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu sukladno propisima
kontrolirati i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
postupati s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata
18.
Educiranje i usavršavanje u području novih tehnologija i materijala u proizvodnji namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupljati podatke o novim tehnologijama i materijalima u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva na tržištu
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o primjeni novih aplikacijskih 2D i 3D crtaćih programa
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o propisima koji uređuju rad na siguran način u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
komunicirati s potencijalnim dobavljačima novih materijala za izradu namještaja
usvajati nove tehnike rukovanja alatima i strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Drvodjeljski tehničar dizajner/Drvodjeljska tehničarka dizajnerica
Datum upisa
23.5.2019
Vrijedi do
1.1.2023
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća