Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Grafički urednik za digitalno izdavaštvo / Grafička urednica za digitalno izdavaštvo

Razina HKO
4.2
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2149.62.7 Grafički urednik/grafička urednica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Grafički urednik za digitalno izdavaštvo / Grafička urednica za digitalno izdavaštvo oblikuje sadržaje za objavu digitalnim putem. Pripremaju materijale za digitalno objavljivanje oblikovanjem, podešavanjem i komponiranjem teksta, grafike, multimedijskih i interaktivnih sadržaja u odgovarajući oblik. Posao uključuje manipulaciju, prilagođavanje, podešavanje, transformaciju i snimanje digitalnih datoteka, slaganje digitalnog sadržaja u skladu sa zadanim vizualnim identitetom projekta te objedinjavanje i optimizaciju elemenata za ekranski prikaz.

Posao zahtijeva dobro poznavanje mogućnosti i ograničenja alata koje koristi pri radu, poznavanje računalnih aplikacija za grafičko oblikovanje i uređivanje, usredotočenost, preciznost, sistematičnost, urednost, sposobnost vizualizacije, spremnost na izvršenje rada po uputama i sklonost timskom radu.

Uvjeti rada

Posao grafičkog urednik za digitalno izdavaštvo / grafičke urednice za digitalno izdavaštvo izdavaštvo odvija se najčešće u zatvorenim prostorima pod umjetnom rasvjetom i zahtijeva dugotrajno sjedenje. Posao se u potpunosti obavlja uz pomoć računala.

Posao grafičkog urednik za digitalno izdavaštvo / grafičke urednice za digitalno izdavaštvo često je vezan uz definirane rokove u kojima se mora završiti posao što može izazivati stres.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Oblikovanje digitalnih materijala u digitalnom izdavaštvu
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati vrste i mogućnosti digitalnog izdavaštva
Predložiti naručitelju najprimjereniji oblik digitalnog izdavaštva obzirom na projekt
Obraditi ulazne dokumente / datoteke uvažavajući karakteristike oblika odabranog digitalnog izdavaštva
Oblikovati projekt koristeći zakone likovnog usklađivanja (simetrija, ritam, proporcija)
Primijeniti osnove vizualne komunikacije kod oblikovanja projekta
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje digitalnih sadržaja u skladu sa zadanim vizualnim identitetom projekta
Prilagoditi sadržaje formatu digitalnog prikaza
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje digitalnih sadržaja u skladu s uputama dizajnera
Pravovremeno izraditi sigurnosnu kopiju digitalnog sadržaja proizvoda
Korigirati pokusne uzorke publiciranih digitalnih sadržaja u skladu s preporukama korektora, lektora, glavnog urednika, dizajnera
2.
IKT u digitalnom izdavaštvu
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati hardverske komponente, periferne uređaje i softverske aplikacije za realizaciju projekta
Uskladiti elemente konceptualizacije projekta s tehničkim mogućnostima digitalne izvedbe
Upotrijebiti odgovarajuću opremu za izradu i prikaz digitalnog sadržaja
Konvertirati dokumente između različitih digitalnih formata datoteka (npr. iz JPEG u PNG, TXT u DOC i sl) i različitih medija (npr. video u sliku, slika u tekst, tekst u hipertekst i sl.)
Prirediti digitalne sadržaje služeći se aplikacijama za izradu digitalnih sadržaja
Koristiti digitalne standarde i formate prema zahtjevima naručitelja
Pripremiti i prilagoditi interaktivne sadržaje digitalnom izdavaštvu
Izraditi interaktivni sustav navigacije kroz digitalni sadržaj
Koristiti različite aplikacije grafičkog oblikovanja
Razlikovati specifičnosti pojedinih platformi u svrhu distribucije digitalnih sadržaja
Služiti se aplikacijama i servisima za izradu sigurnosnih kopija digitalnih sadržaja
Pripremiti i prilagoditi multimedijske sadržaje digitalnom izdavaštvu
3.
Komuniciranje i vizualne komunikacije u digitalnom izdavaštvu
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prezentirati naručitelju mogućnosti izvedbe gotovog proizvoda u odnosu na njegove želje
Koristiti adekvatno likovno i grafičko oblikovanje
Koristiti boje u uređivanju digitalnih sadržaja obzirom na njihovu simboličku i asocijativnu vrijednost
Pravovremeno komunicirati sa suradnicima i naručiteljima tijekom procesa proizvodnje digitalnih sadržaja
4.
Osobni razvoj i profesionalna etika u digitalnom izdavaštvu
Sektor
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razvijati osobni portfelj, umrežavati se u struci, osposobljavati se kroz cjeloživotno učenje i stjecati certifikate
Služiti se engleskim jezikom (minimalno na razini B2)
Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla
Poštivati autorska prava i licence u svojem radu
Kontinuirano pratiti i usavršavati se u novim postupcima i računalnim aplikacijama digitalnog izdavaštva
Adekvatno upravljati vlastitim vremenom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Dogovaranje s glavnim urednikom / naručiteljem vezano uz konceptualizaciju digitalnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati vrste i mogućnosti digitalnog izdavaštva
Predložiti naručitelju najprimjereniji oblik digitalnog izdavaštva obzirom na projekt
Odabrati hardverske komponente, periferne uređaje i softverske aplikacije za realizaciju projekta
Uskladiti elemente konceptualizacije projekta s tehničkim mogućnostima digitalne izvedbe
Prezentirati naručitelju mogućnosti izvedbe gotovog proizvoda u odnosu na njegove želje
Poštivati autorska prava i licence u svojem radu
2.
Manipuliranje, prilagođavanje, podešavanje, transformacija, snimanje i slaganje digitalnog sadržaja u skladu sa zadanim vizualnim identitetom digitalnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Obraditi ulazne dokumente / datoteke uvažavajući karakteristike oblika odabranog digitalnog izdavaštva
Oblikovati projekt koristeći zakone likovnog usklađivanja (simetrija, ritam, proporcija)
Primijeniti osnove vizualne komunikacije kod oblikovanja projekta
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje digitalnih sadržaja u skladu sa zadanim vizualnim identitetom projekta
Upotrijebiti odgovarajuću opremu za izradu i prikaz digitalnog sadržaja
Konvertirati dokumente između različitih digitalnih formata datoteka (npr. iz JPEG u PNG, TXT u DOC i sl) i različitih medija (npr. video u sliku, slika u tekst, tekst u hipertekst i sl.)
3.
Izrađivanje elemenata projekta prema funkcionalnostima projekta, njihovo objedinjavanje i optimiziranje za ekranski prikaz
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prilagoditi sadržaje formatu digitalnog prikaza
Predložiti izgled, oblikovanje i postavljanje digitalnih sadržaja u skladu s uputama dizajnera
Prirediti digitalne sadržaje služeći se aplikacijama za izradu digitalnih sadržaja
Koristiti digitalne standarde i formate prema zahtjevima naručitelja
Pripremiti i prilagoditi interaktivne sadržaje digitalnom izdavaštvu
Izraditi interaktivni sustav navigacije kroz digitalni sadržaj
Koristiti različite aplikacije grafičkog oblikovanja
Razlikovati specifičnosti pojedinih platformi u svrhu distribucije digitalnih sadržaja
Pripremiti i prilagoditi multimedijske sadržaje digitalnom izdavaštvu
Koristiti adekvatno likovno i grafičko oblikovanje
Koristiti boje u uređivanju digitalnih sadržaja obzirom na njihovu simboličku i asocijativnu vrijednost
Pravovremeno komunicirati sa suradnicima i naručiteljima tijekom procesa proizvodnje digitalnih sadržaja
4.
Izrađivanje sigurnosnih kopija digitalnih sadržaja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pravovremeno izraditi sigurnosnu kopiju digitalnog sadržaja proizvoda
Služiti se aplikacijama i servisima za izradu sigurnosnih kopija digitalnih sadržaja
5.
Praćenje tehnološkog i tehničkog napretka u digitalnom izdavaštvu
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razvijati osobni portfelj, umrežavati se u struci, osposobljavati se kroz cjeloživotno učenje i stjecati certifikate
Služiti se engleskim jezikom (minimalno na razini B2)
Kontinuirano pratiti i usavršavati se u novim postupcima i računalnim aplikacijama digitalnog izdavaštva
6.
Planiranje i kontroliranje kvalitete te korigiranje pokusnih uzoraka objavljenih digitalnih materijala
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Korigirati pokusne uzorke publiciranih digitalnih sadržaja u skladu s preporukama korektora, lektora, glavnog urednika, dizajnera
Poticati, primjenjivati i promicati profesionalne standarde i etiku struke u načinu i kvaliteti obavljanja posla
Adekvatno upravljati vlastitim vremenom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Grafički urednik za digitalno izdavaštvo / Grafička urednica za digitalno izdavaštvo
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje