Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Osobni i kondicijski trener / Osobna i kondicijska trenerica

Razina HKO
4.1
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
Sport
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3475.21.6 Sportski trener/sportska trenerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.342.3422 Športski treneri/trenerice; športski instruktori/instruktorice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Osobni i kondicijski treneri / osobne i kondicijske trenerice dizajniraju, provode i ocjenjuju programe vježbanja ili tjelesne aktivnosti za jednog ili više pojedinačnih korisnika,  prikupljanjem i analizom podataka o korisnicima.

Ukoliko rade s korisnicima koji su aktivni sportaši sudjeluju u pripremnom, natjecateljskom i prijelaznom periodu na podizanju i održavanju tjelesnih sposobnosti korisnika. Nastoje osigurati učinkovitost osobnih programa vježbanja kroz aktivno poticanje korisnika te korištenjem odgovarajućih motivacijskih strategija. Pri radu nastoje osigurati sigurno i efikasno iskustvo treninga.

Posao zahtijeva razumijevanje motivacije za bavljenjem tjelesnom aktivnošću i pozitivan stav spram tjelesne aktivnosti. Potrebne su dobre organizacijske sposobnosti, sposobnost poučavanja i motiviranja.

Uvjeti rada

Posao osobnog i kondicijskog trenera / osobne i kondicijske trenerice može se odvijati u zatvorenim i na otvorenim prostorima. Pri radu na otvorenom može biti izložen različitim vremenskim utjecajima (sunce, kiša, hladnoća, vrućina...) dok pri radu u zatvorenim prostorima može biti izložen buci i vlazi.

Posao se obavlja uglavnom stojeći te ponekad zahtijeva dugotrajniji koordinirani rad ruku i nogu i manipulaciju različitom opremom koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti.

Posao se često obavlja u skraćenom radnom vremenu i nesigurnim angažmanima..

Skupovi kompetencija (5)
1.
Analiza antropometrije, motoričkih i funkcionalnih podataka i fiziologije tjelesnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi kriterije za praćenje i ocjenjivanje napretka korisnika primjerene dobi, sposobnostima i željenim postignućima korisnika
Provoditi mjerenja u cilju utvrđivanja antopometrijskih, motoričkih i funkcionalnih podataka o korisniku
Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod programiranja i planiranja tjelesne aktivnosti
Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom izvođenja tjelesne aktivnosti
2.
Planiranje, organiziranje i vrednovanje procesa izvođenja tjelesnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti osnovne principe sportske pripreme, teorije treninga te metodike rada trenera
Odrediti psihofizičko stanje korisnika vezano uz programiranje i pripremanje ciljane tjelesne aktivnosti
Postaviti realne i ostvarive ciljeve u skladu sa željama i mogućnostima klijenta
Dizajnirati ciljane programe tjelesnih aktivnosti ovisno o postavljenim ciljevima i psihofizičkom stanju klijenta
Postaviti ciljeve tjelesne aktivnosti te plana i programa njihova dostizanja u suradnji s korisnikom
Prepoznati i uvažavati različite motivacije za tjelesnu aktivnost
Postaviti realne i ostvarive ciljeve u skladu sa željama i mogućnostima korisnika
3.
Provođenje programa tjelesnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidencije o korisnicima
Analizirati prikupljene informacije o korisniku u cilju postizanja zacrtanih ciljeva
Nuditi korisnicima dodatne usluge temeljenih na stručnoj procjeni njihova stanja
Procijeniti učinke treninga / zacrtanih ciljeva te ih na primjeren način komunicirati s korisnikom
Objasniti korisniku vrste i funkcionalnosti opreme koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti
Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete za izvođenje tjelesne aktivnosti (svjetlo, temperatura, vlažnost zraka...)
Uputiti korisnika u pravilno korištenje opreme koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti
Ispravno koristiti tehnike izvođenja tjelesnih aktivnosti
Uputiti korisnika u pravilne tehnike izvođenja tjelesnih aktivnosti
Pratiti aktivnosti korisnika tijekom izvođenja aktivnosti te poduzimati korektivne aktivnosti po potrebi
Razvijati motorička i funkcionalna obilježja korisnika kroz tjelesne aktivnosti
Ohrabrivati i motivirati korisnike u postizanju dogovorenih ciljeva
4.
Profesionalni razvoj i osiguranje kvalitete rada osobnih i kondicijskih trenera
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Primjenjivati procese samorefleksije s ciljem unaprjeđivanja vlastitog rada
Održavati i voditi brigu o vlastitom izgledu i formi
Poštivati profesionalni etički kodeks
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s korisnicima
Uspostaviti odnos povjerenja s korisnikom
Primijeniti tehnike i instrumente koje će korisniku omogućiti samovrednovanje i prilagodbu strategija za dostizanje ciljeva
Prepoznati moguće krizne situacije i primijeniti načela prevencije i intervencije u rješavanju istih
5.
Zaštita zdravlja i dobrobiti klijenata kod izvođenja tjelesnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Informirati korisnika o pravilnoj prehrani i korištenju dodataka prehrani
Razmjenjivati informacije o korisnicima sa sustručnjacima uz dozvolu korisnika
Usmjeriti korisnika prema drugim stručnjacima prema procijenjenoj potrebi
Razvijati samostalnost i odgovornost korisnika za vlastiti uspjeh i napredak te svijest o svojim postignućima
Usmjeravati korisnika ka zdravom životnom stilu i usvajanju zdravih navika
Osigurati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri tjelesnoj aktivnosti
Osigurati da se korisnici pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Pripremiti opremu koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti za sigurno korištenje
Zamijetiti i ukloniti manje nedostatke na opremi koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Planiranje, programiranje i pripremanje ciljanog programa tjelesne aktivnosti za korisnika temeljem njegovog psihofizičkog stanja i potreba / želja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod programiranja i planiranja tjelesne aktivnosti
Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom izvođenja tjelesne aktivnosti
Koristiti osnovne principe sportske pripreme, teorije treninga te metodike rada trenera
Odrediti psihofizičko stanje korisnika vezano uz programiranje i pripremanje ciljane tjelesne aktivnosti
Postaviti realne i ostvarive ciljeve u skladu sa željama i mogućnostima klijenta
Dizajnirati ciljane programe tjelesnih aktivnosti ovisno o postavljenim ciljevima i psihofizičkom stanju klijenta
Postaviti realne i ostvarive ciljeve u skladu sa željama i mogućnostima korisnika
2.
Pripremanje i postavljanje potrebne opreme te osiguravanje da je oprema čista i funkcionalna
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Objasniti korisniku vrste i funkcionalnosti opreme koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti
Pripremiti opremu koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti za sigurno korištenje
Zamijetiti i ukloniti manje nedostatke na opremi koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti
3.
Provođenje programa tjelesne aktivnosti prema potrebi i stanju korisnika
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Postaviti ciljeve tjelesne aktivnosti te plana i programa njihova dostizanja u suradnji s korisnikom
Prepoznati i uvažavati različite motivacije za tjelesnu aktivnost
Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete za izvođenje tjelesne aktivnosti (svjetlo, temperatura, vlažnost zraka...)
Uputiti korisnika u pravilno korištenje opreme koja se koristi pri tjelesnoj aktivnosti
Ispravno koristiti tehnike izvođenja tjelesnih aktivnosti
Uputiti korisnika u pravilne tehnike izvođenja tjelesnih aktivnosti
Pratiti aktivnosti korisnika tijekom izvođenja aktivnosti te poduzimati korektivne aktivnosti po potrebi
Razvijati motorička i funkcionalna obilježja korisnika kroz tjelesne aktivnosti
4.
Bilježenje napretka korisnika koristeći subjektivne i objektivne fiziološke pokazatelje
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Utvrditi kriterije za praćenje i ocjenjivanje napretka korisnika primjerene dobi, sposobnostima i željenim postignućima korisnika
Provoditi mjerenja u cilju utvrđivanja antopometrijskih, motoričkih i funkcionalnih podataka o korisniku
Voditi evidencije o korisnicima
Analizirati prikupljene informacije o korisniku u cilju postizanja zacrtanih ciljeva
Nuditi korisnicima dodatne usluge temeljenih na stručnoj procjeni njihova stanja
Ohrabrivati i motivirati korisnike u postizanju dogovorenih ciljeva
Razmjenjivati informacije o korisnicima sa sustručnjacima uz dozvolu korisnika
Usmjeriti korisnika prema drugim stručnjacima prema procijenjenoj potrebi
5.
Samostalno osobno i profesionalno usavršavanje te održavanje vlastitog izgleda i forme
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Primjenjivati procese samorefleksije s ciljem unaprjeđivanja vlastitog rada
Održavati i voditi brigu o vlastitom izgledu i formi
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s korisnicima
6.
Ohrabrivanje i motiviranje korisnika u postizanju dogovorenih ciljeva
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Informirati korisnika o pravilnoj prehrani i korištenju dodataka prehrani
Procijeniti učinke treninga / zacrtanih ciljeva te ih na primjeren način komunicirati s korisnikom
Uspostaviti odnos povjerenja s korisnikom
Primijeniti tehnike i instrumente koje će korisniku omogućiti samovrednovanje i prilagodbu strategija za dostizanje ciljeva
Prepoznati moguće krizne situacije i primijeniti načela prevencije i intervencije u rješavanju istih
Razvijati samostalnost i odgovornost korisnika za vlastiti uspjeh i napredak te svijest o svojim postignućima
Usmjeravati korisnika ka zdravom životnom stilu i usvajanju zdravih navika
7.
Briga za sigurnost i dobrobit korisnika tijekom izvođenja tjelesne aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Poštivati profesionalni etički kodeks
Osigurati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri tjelesnoj aktivnosti
Osigurati da se korisnici pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Osobni i kondicijski trener / Osobna i kondicijska trenerica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje