Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Sportski instruktor / Sportska instruktorica

Razina HKO
4.1
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
Sport
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3475.11.6 Voditelj/voditeljica sportske rekreacije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.342.3423 Instruktori/instruktorice fitnesa i rekreacije i voditelji športskih programa

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Sportski instruktor / sportska instruktorica podučava različite skupine korisnika, naizgled zdrave populacije, osnovnim tehnikama izvedbe aktivnosti tjelesnog vježbanja. Podučava korisnike upotrebi sprava i rekvizita za tjelesno vježbanje, izvođenju vježbi s opterećenjem, bez opterećenja te kardio vježbi. U radu se koristi trenažerima te različitim rekvizitima. Brine o higijeni radnog mjesta te funkcionalnosti sprava i rekvizita koji se koriste pri tjelesnom vježbanju.

Pri radu treba voditi računa o psihofizičkim mogućnostima korisnika te osigurati sigurno i efikasno iskustvo  tjelesnog vježbanja. Treba poznavati osnovne smjernice za zdravu prehranu i osnove psihologije.

Sportski instruktor / sportska instruktorica može provoditi vježbe i programe tjelesnog vježbanja samo na temelju programa kojega je izradila osoba koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika.

Uvjeti rada

Posao sportskog instruktora / sportske instruktorice najčešće se odvija u zatvorenim prostorima  sobne temperature i vlažnosti zraka,  izloženi su umjetnoj rasvjeti. Posao se obavlja uglavnom stojeći i u pokretu te ponekad zahtijeva dugotrajniji koordinirani rad ruku i nogu i manipulaciju različitom opremom koja se koristi pri vježbanju.

Posao se često obavlja u skraćenom radnom vremenu i nesigurnim angažmanima.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Osnovna analiza anatomije čovjeka i fiziologije tjelesnog vježbanja
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod tjelesnog vježbanja
Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom tjelesnog vježbanja
2.
Upotreba opreme, rekvizita i trenažera u procesu tjelesnog vježbanja
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati funkcionalnost i higijenu opreme, rekvizita i trenažera koji se koriste pri tjelesnom vježbanju
Samostalno pripremiti opremu, rekvizite i trenažere koji se koriste pri tjelesnom vježbanju za sigurno korištenje
Samostalno zamijetiti i ukloniti manje nedostatke na opremi, rekvizitima i trenažerima koji se koriste pri tjelesnom vježbanju
3.
Provođenje definiranog programa tjelesnog vježbanja
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati uređenost i higijenu prostora za tjelesno vježbanje
Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete za tjelesno vježbanje (svjetlo, temperatura, vlažnost zraka...)
Pokazati korisnicima pravilne tehnike izvođenja vježbi prema programu tjelesnog vježbanja
Samostalno pratiti aktivnosti korisnika tijekom vježbanja te poduzimati korektivne aktivnosti po potrebi
Uvažavati različite motivacije za tjelesno vježbanje
Voditi evidencije o klijentima u procesu tjelesnog vježbanja
4.
Komunikacijske vještine u procesu provođenja tjelesnog vježbanja
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Informirati korisnika o pravilnoj prehrani i korištenju dodataka prehrani
Dati korisnicima upute za pravilno izvođenje vježbi prema programu tjelesnog vježbanja
Podučiti korisnike o pravilnoj upotrebi opreme, rekvizita i trenažera pri vježbanju prema programu tjelesnog vježbanja
Ponuditi korisnicima dodatne usluge temeljem procjene njihova stanja i mogućnosti
Usmjeravati korisnike ka zdravom životnom stilu i usvajanju zdravih navika
5.
Stručno usavršavanje i razvoj sportskog instruktora
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Pratiti, vrednovati i samovrednovati vlastiti rad
Održavati i voditi brigu o vlastitom izgledu i formi
6.
Zdravlje i sigurnost kod provođenja tjelesnog vježbanja
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati da su korisnici svjesni i da se pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Osigurati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri procesu tjelesnog vježbanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Pripremanje i postavljanje prostora, opreme i rekvizita za vježbanje u skladu s programom tjelesnog vježbanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Osigurati funkcionalnost i higijenu opreme, rekvizita i trenažera koji se koriste pri tjelesnom vježbanju
Samostalno pripremiti opremu, rekvizite i trenažere koji se koriste pri tjelesnom vježbanju za sigurno korištenje
Samostalno zamijetiti i ukloniti manje nedostatke na opremi, rekvizitima i trenažerima koji se koriste pri tjelesnom vježbanju
Osigurati uređenost i higijenu prostora za tjelesno vježbanje
Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete za tjelesno vježbanje (svjetlo, temperatura, vlažnost zraka...)
2.
Provođenje tjelesnih aktivnosti s korisnicima prema programu tjelesnog vježbanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod tjelesnog vježbanja
Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom tjelesnog vježbanja
Pokazati korisnicima pravilne tehnike izvođenja vježbi prema programu tjelesnog vježbanja
Samostalno pratiti aktivnosti korisnika tijekom vježbanja te poduzimati korektivne aktivnosti po potrebi
Uvažavati različite motivacije za tjelesno vježbanje
Voditi evidencije o klijentima u procesu tjelesnog vježbanja
Dati korisnicima upute za pravilno izvođenje vježbi prema programu tjelesnog vježbanja
Podučiti korisnike o pravilnoj upotrebi opreme, rekvizita i trenažera pri vježbanju prema programu tjelesnog vježbanja
3.
Suradnja i profesionalna komunikacija s korisnicima i suradnicima u procesu tjelesnog vježbanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Informirati korisnika o pravilnoj prehrani i korištenju dodataka prehrani
Ponuditi korisnicima dodatne usluge temeljem procjene njihova stanja i mogućnosti
Usmjeravati korisnike ka zdravom životnom stilu i usvajanju zdravih navika
4.
Planiranje i provođenje vlastitog stručnog osposobljavanja i usavršavanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Pratiti, vrednovati i samovrednovati vlastiti rad
Održavati i voditi brigu o vlastitom izgledu i formi
5.
Briga za sigurnost i dobrobit korisnika tijekom tjelesnog vježbanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati da su korisnici svjesni i da se pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Osigurati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri procesu tjelesnog vježbanja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Sportski instruktor / Sportska instruktorica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje