Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Turistički animator / Turistička animatorica

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3414.41.6 Turistički animator/turistička animatorica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.42.422.4221 Organizatori/organizatorice putovanja i službenici/službenice u turističkim agencijama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Turistički animator / turistička animatorica provodi programe provođenja slobodnog vremena turista, koji su zadani od registrirane agencije i/ili naručitelja (hotelske kuće, kampa ili drugog turstičkog objekta). Glavno zaduženje je briga o zabavnim sadržajima turističkog objekta. Provodi i organizira zadane zabavne, sportske, rekreacijske i kulturne sadržaje. Prati i uvodi novosti u polju zabave, posebno pazeći na jezičnu, dobnu i drugu strukturu gostiju. Poslove može obavljati u različitim segmentima kao što su: sportski kroz organizaciju i vođenje jutarnje gimnastike, aerobika, organiziranje turnira u raznim sportovima (plivanje, košarka, nogomet, stolni tenis, odbojka na pijesku, tenis…), biciklistički obilazak i sl.; dnevno-zabavni kroz organiziranje npr. olimpijade na bazenu, potrage za blagom, igre bez granica, razne druge igre; dječji kroz vođenje aktivnosti dječjeg programa, te organiziranja veće dječje grupe u raznim kreativno-edukativnim sadržajima; večernji programi kroz organiziranje raznih plesnih igara za odrasle, provođenjem tematske zabave osmišljene od strane agencije ili hotela. Sudjeluje u predlaganju prijedloga i kreiranju programa i aktivnosti.

Za obavljanje tog posla neophodno je poznavanje stranih jezika, treba znati npr. pozdraviti i predstaviti se, predstaviti animacijski program, na stranom jeziku najaviti aktivnosti, objasniti pravila igre i sl.

Posao zahtijeva vještinu samoorganiziranja i organiziranja, sistematičnost, razvijene komunikacijske vještine, vještinu građenja dobrih odnosa s gostima, kreativnost te uslužnost, gostoljubivost i smirenost kao i otpornost na stres.

Za turističkog animatora koji provodi sportske aktivnosti važna je tjelesna sprema, poznavanje vježbi, koje će znati prilagoditi gostima te dobar osjećaj za ritam. Turistički animator koji provodi dječji program treba imati interes i smisao za rad s djecom.

Uvjeti rada

Turistički animatori / turističke animatorice rade u raznim turističkim objektima, npr. hotelima, kampovima i sl. Posao turističkog animatora odvija se  često na otvorenom, u bazenima, ili u zatvorenom – hotelski ili neki drugi prostori. Često su izloženi suncu i visokim temperaturama. Većinu poslova obavljaju stojeći ili u pokretu, sudjelujući u izvođenju vježbi ili drugih aktivnosti. Nakon aktivnosti često se druže s gostima. Turistički animatori su često smješteni u objektima u kojima rade te tamo provode cijeli dan, odnosno borave za vrijeme trajanja turističke sezone.

Turistički animatori / turističke animatorice prije uključivanja u rad obično prolaze edukaciju koju organizira poslodavac / agencija koja ih angažira.

Posao se odvija u smjenama, ponekad i u kasnim večernjim satima, te vikendom i praznicima. Često je sezonsko zapošljavanje.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Osnove animacije u turizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Protumačiti dnevne, tjedne i sezonske mjesečne planove animacije za različite ciljane skupine klijenata (individualni gosti, grupe, djeca...) i planirano vrijeme boravka u svrhu što bolje pripreme
Sudjelovati u ispitivanju potreba i želja klijenata za zabavom i animacijom
Formirati grupu za provođenje animacijskih aktivnosti motiviranjem i osobnim uključivanjem sudionika
Primijeniti načelo primjerenosti animacije turistima, načelo slobode izbora turista i načelo aktivnosti kod provođenja aktivnosti animacije
Ravnomjerno rasporediti vrijeme i pažnju svim sudionicima aktivnosti animacije
Voditi propisane evidencije od strane naručitelja i/ili agencije
Pripremiti statistiku prema zahtjevima naručitelja i/ili agencije
Služiti se aplikacijama za vođenje evidencija i izradu statistika
Poštivati zakonske propise o zaštiti osobnih podataka
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s klijentima prema zadanim standardima
Pratiti i vrednovati rad kolega u timu prema zadanim standardima
Voditi evidencije kvalitete rada po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
Voditi evidencije provedbe sadržaja po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
Održavati vlastiti izgled i formu
Izvoditi aktivnosti animacijskog programa prema pravilima naručitelja i/ili agencije
Sudjelovati u promidžbenim aktivnostima naručitelja i/ili agencije
2.
Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti sportsko rekracijske aktivnosti prema animacijskom programu
Provesti kulturno umjetničke aktivnosti prema animacijskom programu
Provesti zabavne aktivnosti i igre prema animacijskom programu
Samostalno izvoditi aktivnosti animacije prema animacijskom programu za odrasle
Samostalno izvoditi aktivnosti animacije prema animacijskom programu za djecu
3.
Pripremanje aktivnosti animacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u pripremi dnevnih, tjednih i sezonskih aktivnosti za ciljane skupine klijenata
Uvažiti karakteristike ciljane skupine za koje se pripremaju animacijske aktivnosti
Pripremiti prostor prema animacijskom programu
Pripremiti opremu i rekvizite prema animacijskom programu
Osigurati čistoću i higijenu opreme i rekvizita koji se koriste u aktivnostima animacije
Provjeriti funkcionalnost opreme i rekvizita koji se koriste u aktivnostima animacije
Prezentirati klijentima ponudu sadržaja programa i aktivnosti za provođenje slobodnog vremena
Poticati klijente na uključivanje u animacijske aktivnosti
4.
Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
Koristiti opremu za reprodukciju zvuka koja se koristi u animacijskom programu
Dati uputu klijentima za izvođenje aktivnosti u animacijskom programu na materinjem i minimalno dva strana jezika
Pratiti aktivnost klijenta u aktivnostima programa animacije
Poticati klijente na aktivno sudjelovanje u aktivnostima programa animacije
Prilagoditi se novonastalim okolnostima tijekom izvođenja aktivnosti animacije
Komunicirati s klijentima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
5.
Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Nadzirati ispravnosti opreme koja se koristi pri aktivnostima u animacijskom programu
Poštivati standarde sigurnosti na radnom mjestu prema propisanim smjernicama
Poštivati propise o zaštiti na radu i zaštite zdravlja
Upoznati sudionike aktivnosti animacije s potencijalnim rizicima po zdravlje prije uključivanja u aktivnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Sudjelovanje u organizaciji dnevnih, tjednih i sezonskih aktivnosti animacije za ciljane skupine klijenata
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Protumačiti dnevne, tjedne i sezonske mjesečne planove animacije za različite ciljane skupine klijenata (individualni gosti, grupe, djeca...) i planirano vrijeme boravka u svrhu što bolje pripreme
Sudjelovati u ispitivanju potreba i želja klijenata za zabavom i animacijom
Sudjelovati u pripremi dnevnih, tjednih i sezonskih aktivnosti za ciljane skupine klijenata
Uvažiti karakteristike ciljane skupine za koje se pripremaju animacijske aktivnosti
2.
Pripremanje prostora, opreme i rekvizita za provedbu animacijskih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti prostor prema animacijskom programu
Pripremiti opremu i rekvizite prema animacijskom programu
Osigurati čistoću i higijenu opreme i rekvizita koji se koriste u aktivnostima animacije
Provjeriti funkcionalnost opreme i rekvizita koji se koriste u aktivnostima animacije
3.
Provođenje aktivnosti animacije u turizmu prema animacijskom programu
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Formirati grupu za provođenje animacijskih aktivnosti motiviranjem i osobnim uključivanjem sudionika
Primijeniti načelo primjerenosti animacije turistima, načelo slobode izbora turista i načelo aktivnosti kod provođenja aktivnosti animacije
Ravnomjerno rasporediti vrijeme i pažnju svim sudionicima aktivnosti animacije
Provesti sportsko rekracijske aktivnosti prema animacijskom programu
Provesti kulturno umjetničke aktivnosti prema animacijskom programu
Provesti zabavne aktivnosti i igre prema animacijskom programu
Samostalno izvoditi aktivnosti animacije prema animacijskom programu za odrasle
Samostalno izvoditi aktivnosti animacije prema animacijskom programu za djecu
Koristiti opremu za reprodukciju zvuka koja se koristi u animacijskom programu
Dati uputu klijentima za izvođenje aktivnosti u animacijskom programu na materinjem i minimalno dva strana jezika
Pratiti aktivnost klijenta u aktivnostima programa animacije
Poticati klijente na aktivno sudjelovanje u aktivnostima programa animacije
Prilagoditi se novonastalim okolnostima tijekom izvođenja aktivnosti animacije
Nadzirati ispravnosti opreme koja se koristi pri aktivnostima u animacijskom programu
4.
Vođenje evidencija o klijentima i aktivnostima animacije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi propisane evidencije od strane naručitelja i/ili agencije
Pripremiti statistiku prema zahtjevima naručitelja i/ili agencije
Služiti se aplikacijama za vođenje evidencija i izradu statistika
Poštivati zakonske propise o zaštiti osobnih podataka
5.
Osiguravanje kvalitete svih sadržaja animacijskog programa prema zadanim standardima agencije i/ili poslodavca
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s klijentima prema zadanim standardima
Pratiti i vrednovati rad kolega u timu prema zadanim standardima
Voditi evidencije kvalitete rada po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
Voditi evidencije provedbe sadržaja po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
Održavati vlastiti izgled i formu
Izvoditi aktivnosti animacijskog programa prema pravilima naručitelja i/ili agencije
Poštivati standarde sigurnosti na radnom mjestu prema propisanim smjernicama
Poštivati propise o zaštiti na radu i zaštite zdravlja
6.
Briga za sigurnost i dobrobit sudionika animacijskog programa tijekom izvođenja aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Upoznati sudionike aktivnosti animacije s potencijalnim rizicima po zdravlje prije uključivanja u aktivnosti
7.
Suradnja i profesionalno komuniciranje sa sudionicima animacijskih aktivnosti i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
Sudjelovati u promidžbenim aktivnostima naručitelja i/ili agencije
Prezentirati klijentima ponudu sadržaja programa i aktivnosti za provođenje slobodnog vremena
Poticati klijente na uključivanje u animacijske aktivnosti
Komunicirati s klijentima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Turistički animator / Turistička animatorica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje