Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Sportski trener / Sportska trenerica

Razina HKO
4.1
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
Sport
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3475.21.6 Sportski trener/sportska trenerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.342.3422 Športski treneri/trenerice; športski instruktori/instruktorice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Sportski trener / sportska trenerica programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku poduku. Sportski treneri kroz svoj rad pomažu djeci i odraslima da ostvare svoj potencijal u sportskoj disciplini pružanjem uputa, savjeta i ohrabrenja.

Odgovorni su za planiranje, organiziranje i pružanje odgovarajućeg niza sportskih aktivnosti i programa za pojedince i timove. Pokazuju  načine izvođenja pojedinih vježbi, te nadgledaju i korigiraju njihovo izvođenje u tijeku treninga. Izrađuju program vježbi za pojedine članove ekipe shodno njihovoj psihofizičkoj izdržljivosti, te oblikuju zajedničku igru ekipe u pojedinim sportovima. Pripremaju i vode pojedince ili ekipe na sportska natjecanja. Nakon završetka natjecanja ili sezone evaluiraju postignute rezultate i temeljem toga planiraju daljnje postupke.  

Sportski trener / sportska trenerica u svom radu obavlja nastavne, odgojne, administrativne i tehničke zadaće. Sve se te zadaće međusobno isprepliću ovisno o ciljevima pripreme korisnika, njihovoj dobi, dužini sportskog staža i svih karakteristika okružja u kojemu se odvija proces priprema.

Sportski trener / sportska trenerica brine o osiguranju uvjeta za neometanu poduku te  funkcionalnosti opreme i rekvizita koji se koriste pri treningu. Pri radu treba voditi računa o psihofizičkim mogućnostima korisnika te osigurati sigurno i efikasno iskustvo treninga. Za obavljanje posla potrebne su dobre organizacijske sposobnosti, sposobnost poučavanja i motiviranja.

Uvjeti rada

Posao sportskog trenera / sportske trenerice može se odvijati u zatvorenim i otvorenim prostorima. Pri radu na otvorenom može biti izložen različitim vremenskim utjecajima (sunce, kiša, hladnoća, vrućina...) dok pri radu u zatvorenim prostorima može biti izložen buci i vlazi.

Posao se obavlja uglavnom stojeći i u pokretu te ponekad zahtijeva dugotrajniji koordinirani rad ruku i nogu kao i manipulaciju različitom opremom koja se koristi pri treningu. Često mora demonstrirati određenu tehniku pokreta, pokazati nove elemente ili ukazati na pogreške u pokretima. Većinom radi u kontaktu s ljudima kao član tima. Ritam rada i satnica rada često ovise o kalendaru priprema i natjecanja, a radi se često i vikendom

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiza anatomije čovjeka i fiziologije tjelesnog vježbanja
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati funkcionalne, motoričke, morfološke, psihološke i sociološke karakteristike sudionika trenažnog procesa
Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod programiranja i planiranja trenažnog procesa
Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom planiranja trenažnog procesa
2.
Osobni razvoj i rizici kod sudionika trenažnog procesa
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razvijati motoričke, funkcionalne, morfološke, psihološke i sociološke karakteristike sudionika kroz trenažni proces
Prikupiti apsolutne i relativne rizike po zdravlje prije uključivanja u trenažni proces
3.
Planiranje, organiziranje i vrednovanje trenažnog procesa
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno planirati i programirati trenažni rad u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
Samostalno planirati i programirati programe sportsko-rekreacijskog vježbanja
Samostalno planirati i programirati programe kondicijske pripreme za sportaše različite dobi, spola i kvalitete, kao i za ostale korisnike programa kondicijskog vježbanja
Postaviti ciljeve i zadatke trenažnog procesa
Odrediti vrstu, formu i način vježbanja i poučavanja osoba u trenažnom procesu
Izraditi pisane pripreme i izvedbene programe prema zadanoj dinamici (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje...)
Koristiti osnovne principe sportske pripreme, teorije treninga te metodike rada trenera kod planiranja i programiranja trenažnog procesa
Sudjelovati u organizaciji i provedbi natjecateljskih aktivnosti
Analizirati postignute rezultate osoba u trenažnom procesu obzirom na postavljene ciljeve
Primijeniti tehnike i instrumente koje će osobi u trenažnom procesu omogućiti samovrednovanje i prilagodbu strategija za dostizanje postavljenih ciljeva
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s osobama u trenažnom procesu
4.
Provođenje trenažnog procesa u odabranom sportu / sportskoj rekreaciji
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati uređenost i ispravnosti prostora za trenažni proces, trenažna sredstva i pomagala
Pripremiti i postaviti trenažna sredstva i pomagala prema planu trenažnog procesa
Osigurati optimalne uvjete za trenažni proces
Voditi evidencije o sudjelovanju sudionika trenažnog procesa na treninzima, pripremama i natjecanjima
Provesti trenažni proces u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
Provesti programe sportsko-rekreacijskog vježbanja
Provesti programe kondicijske pripreme za sportaše različite dobi, spola i kvalitete, kao i za ostale korisnike programa kondicijskog vježbanja
Poučavati osobe u trenažnom procesu relevantnim vještinama, taktikama i tehnikama izabranoga sporta / sportske rekreacije
Kontrolirati izvedbu aktivnosti osoba u trenažnom procesu
Pratiti i poboljšavati performanse osoba u trenažnom procesu pružanjem potpore, ohrabrivanjem i konstruktivnim povratnim informacijama
Kroz trenažni proces pripremiti sudionike za sudjelovanje na pripremno-kontrolnim, prigodnim i redovitim natjecanjima
Razvijati samostalnost i odgovornost osoba u trenažnom procesu za vlastiti uspjeh i napredak te svijest o svojim postignućima
5.
Komunikacija u trenažnom procesu
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi sudionike trenažnog procesa tijekom nastupa na natjecanjima te brinuti o njima na odlasku na natjecanje i povratku s natjecanja
Komunicirati analizu postignutih rezultata s osobom / osobama u trenažnom procesu kroz konstruktivne povratne informacije
Redovito davati povratne informacije o postignućima osobama u trenažnom procesu prema postavljenim ciljevima
Redovito izvještavati nadležna tijela o trenažnom procesu
Surađivati sa školama, roditeljima i drugim zainteresiranim stranama sudionika trenažnog procesa
Surađivati s posebnim službama trenažnog, razvojnog, zdravstvenog, pedagoškog i psihološkog nadzora
Sudjelovati u radu stručnih tijela i povjerenstava vezanih uz sport / sportsku rekreaciju i sportska natjecanja
6.
Profesionalni razvoj i osiguranje kvalitete rada trenera
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Primjenjivati procese samorefleksije s ciljem unaprjeđivanja vlastitog rada
Održavati i voditi brigu o vlastitom izgledu i formi
Uspostaviti odnos povjerenja s osobom / osobama u trenažnom procesu
Prepoznati moguće krizne situacije tijekom trenažnog procesa i primijeniti načela prevencije i intervencije u rješavanju istih
7.
Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika trenažnog procesa
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Poštivati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri trenažnom procesu
Osigurati da se osobe u trenažnom procesu pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Organizirati redovne zdravstvene kontrole osoba u postupku treninga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Samostalno kreiranje planova i programa trenažnih procesa u sportu i sportskoj rekreaciji
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Ispitati funkcionalne, motoričke, morfološke, psihološke i sociološke karakteristike sudionika trenažnog procesa
Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod programiranja i planiranja trenažnog procesa
Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom planiranja trenažnog procesa
Samostalno planirati i programirati trenažni rad u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
Samostalno planirati i programirati programe sportsko-rekreacijskog vježbanja
Samostalno planirati i programirati programe kondicijske pripreme za sportaše različite dobi, spola i kvalitete, kao i za ostale korisnike programa kondicijskog vježbanja
Postaviti ciljeve i zadatke trenažnog procesa
Odrediti vrstu, formu i način vježbanja i poučavanja osoba u trenažnom procesu
Izraditi pisane pripreme i izvedbene programe prema zadanoj dinamici (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje...)
Koristiti osnovne principe sportske pripreme, teorije treninga te metodike rada trenera kod planiranja i programiranja trenažnog procesa
2.
Sudjelovanje u neposrednoj pripremi i organizaciji trenažnog procesa i natjecanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u organizaciji i provedbi natjecateljskih aktivnosti
Osigurati uređenost i ispravnosti prostora za trenažni proces, trenažna sredstva i pomagala
Pripremiti i postaviti trenažna sredstva i pomagala prema planu trenažnog procesa
Osigurati optimalne uvjete za trenažni proces
Voditi evidencije o sudjelovanju sudionika trenažnog procesa na treninzima, pripremama i natjecanjima
Voditi sudionike trenažnog procesa tijekom nastupa na natjecanjima te brinuti o njima na odlasku na natjecanje i povratku s natjecanja
3.
Provođenje trenažnog procesa u sportu i sportskoj rekreaciji
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razvijati motoričke, funkcionalne, morfološke, psihološke i sociološke karakteristike sudionika kroz trenažni proces
Provesti trenažni proces u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
Provesti programe sportsko-rekreacijskog vježbanja
Provesti programe kondicijske pripreme za sportaše različite dobi, spola i kvalitete, kao i za ostale korisnike programa kondicijskog vježbanja
Poučavati osobe u trenažnom procesu relevantnim vještinama, taktikama i tehnikama izabranoga sporta / sportske rekreacije
Kontrolirati izvedbu aktivnosti osoba u trenažnom procesu
Pratiti i poboljšavati performanse osoba u trenažnom procesu pružanjem potpore, ohrabrivanjem i konstruktivnim povratnim informacijama
Kroz trenažni proces pripremiti sudionike za sudjelovanje na pripremno-kontrolnim, prigodnim i redovitim natjecanjima
4.
Analiziranje rezultata sudionika trenažnog procesa u cilju planiranja daljnjih aktivnosti sukladno postignutim rezultatima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Analizirati postignute rezultate osoba u trenažnom procesu obzirom na postavljene ciljeve
Primijeniti tehnike i instrumente koje će osobi u trenažnom procesu omogućiti samovrednovanje i prilagodbu strategija za dostizanje postavljenih ciljeva
Razvijati samostalnost i odgovornost osoba u trenažnom procesu za vlastiti uspjeh i napredak te svijest o svojim postignućima
Komunicirati analizu postignutih rezultata s osobom / osobama u trenažnom procesu kroz konstruktivne povratne informacije
Uspostaviti odnos povjerenja s osobom / osobama u trenažnom procesu
Prepoznati moguće krizne situacije tijekom trenažnog procesa i primijeniti načela prevencije i intervencije u rješavanju istih
5.
Suradnja i profesionalna komunikacija sa sudionicima trenažnog procesa i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Redovito davati povratne informacije o postignućima osobama u trenažnom procesu prema postavljenim ciljevima
Redovito izvještavati nadležna tijela o trenažnom procesu
Surađivati sa školama, roditeljima i drugim zainteresiranim stranama sudionika trenažnog procesa
Surađivati s posebnim službama trenažnog, razvojnog, zdravstvenog, pedagoškog i psihološkog nadzora
Sudjelovati u radu stručnih tijela i povjerenstava vezanih uz sport / sportsku rekreaciju i sportska natjecanja
6.
Planiranje i provođenje vlastitog stručnog osposobljavanja i usavršavanja
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s osobama u trenažnom procesu
Primjenjivati procese samorefleksije s ciljem unaprjeđivanja vlastitog rada
Održavati i voditi brigu o vlastitom izgledu i formi
7.
Briga za sigurnost i dobrobit sudionika trenažnog procesa tijekom izvođenja aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Prikupiti apsolutne i relativne rizike po zdravlje prije uključivanja u trenažni proces
Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Poštivati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri trenažnom procesu
Osigurati da se osobe u trenažnom procesu pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Organizirati redovne zdravstvene kontrole osoba u postupku treninga
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Sportski trener / Sportska trenerica
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje