Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj sportskih rekreativnih aktivnosti / Voditeljica sportskih rekreativnih aktivnosti

Razina HKO
4.1
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport
Podsektor
Sport
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3475.11.6 Voditelj/voditeljica sportske rekreacije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.342.3423 Instruktori/instruktorice fitnesa i rekreacije i voditelji športskih programa

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelj sportskih rekreativnih aktivnosti / voditeljica sportskih rekreativnih aktivnosti vodi sportske rekreacijske aktivnosti za različite skupine korisnika te ih poučava osnovnim i naprednim tehnikama pojedine sportske rekreacijske aktivnosti, osnovnim teorijskim i taktičkim znanjima o aktivnosti, pravilima koji se koriste tijekom izvođenja aktivnosti, upotrebi opreme i rekvizita koji se koriste u određenoj sportskoj rekreacijskoj aktivnosti. Može raditi s grupama ili pojedincima.

U radu se koristi različitom opremom i rekvizitima. Brine o osiguranju uvjeta za neometano obavljanje sportskih rekreacijskih aktivnosti  te  funkcionalnosti opreme i rekvizita koji se koriste pri izvođenju aktivnosti. Pri radu treba voditi računa o psihofizičkim mogućnostima korisnika te osigurati sigurno i efikasno iskustvo bavljenja sportskom rekreacijskom aktivnosti.

Uvjeti rada

Posao voditelja sportskih rekreativnih aktivnosti / voditeljice sportskih rekreativnih aktivnosti može se odvijati u zatvorenim i na otvorenim prostorima. Pri radu na otvorenom može biti izložen različitim vremenskim utjecajima (sunce, kiša, hladnoća, vrućina...) dok pri radu u zatvorenim prostorima može biti izložen buci i vlazi.

Posao se obavlja uglavnom stojeći te ponekad zahtijeva dugotrajniji koordinirani rad ruku i nogu i manipulaciju različitom opremom koja se koristi pri sportskoj rekreacijskoj aktivnosti. Posao se često obavlja u skraćenom radnom vremenu i nesigurnim angažmanima.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti opremu i rekvizite za izvođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Osigurati funkcionalnost i higijenu opreme, rekvizita koji se koriste pri sportskoj rekreativnoj aktivnosti
Pripremiti opremu i rekvizite koji se koriste pri sportskoj rekreativnoj aktivnosti za sigurno korištenje
2.
Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati da su korisnici svjesni i da se pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Poštivati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri provođenju sportskih rekreativnih aktivnosti
Uskladiti vlastiti rad s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Prikupiti apsolutne i relativne rizike po zdravlje prije uključivanja u aktivnosti sportske rekreacije
3.
Stručno usavršavanje i razvoj voditelja / voditeljice sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Pratiti, vrednovati i samovrednovati vlastiti rad
4.
Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikazati korisnicima osnovne i napredne tehnike sportske rekreativne aktivnosti
Upoznati korisnike s osnovnim pravilima kod izvođenja sportske rekreativne aktivnosti
Podučiti korisnike osnovnim teorijskim znanjima sportske rekreativne aktivnosti
Upoznati korisnika s osnovnim taktikama sportske rekreativne aktivnosti
Demonstrirati i dati uputu korisniku za tehnike izvođenja sportske rekreativne aktivnosti
Pratiti aktivnosti korisnika kod izvođenja sportske rekreativne aktivnosti i poduzeti korektivne aktivnosti po potrebi
Pratiti korisnike na trening susretima, natjecanjima i turnirima
Uvažavati različite motivacije za bavljenje sportskom rekreativnom aktivnošću
Voditi evidencije o korisnicima sportskih rekreativnih aktivnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Osiguravanje osnovnih preduvjeta za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti opremu i rekvizite za izvođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Osigurati funkcionalnost i higijenu opreme, rekvizita koji se koriste pri sportskoj rekreativnoj aktivnosti
Pripremiti opremu i rekvizite koji se koriste pri sportskoj rekreativnoj aktivnosti za sigurno korištenje
2.
Podučavanje korisnika osnovnim i naprednim tehnikama sportskih rekreativnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prikazati korisnicima osnovne i napredne tehnike sportske rekreativne aktivnosti
Upoznati korisnike s osnovnim pravilima kod izvođenja sportske rekreativne aktivnosti
Podučiti korisnike osnovnim teorijskim znanjima sportske rekreativne aktivnosti
Upoznati korisnika s osnovnim taktikama sportske rekreativne aktivnosti
Demonstrirati i dati uputu korisniku za tehnike izvođenja sportske rekreativne aktivnosti
Pratiti aktivnosti korisnika kod izvođenja sportske rekreativne aktivnosti i poduzeti korektivne aktivnosti po potrebi
Pratiti korisnike na trening susretima, natjecanjima i turnirima
Uvažavati različite motivacije za bavljenje sportskom rekreativnom aktivnošću
Voditi evidencije o korisnicima sportskih rekreativnih aktivnosti
3.
Osiguravanje kvalitete u procesu provođenja sportskih rekreativnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Pratiti, vrednovati i samovrednovati vlastiti rad
4.
Briga za sigurnost i dobrobit korisnika tijekom provođenja sportskih rekreativnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati da su korisnici svjesni i da se pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Poštivati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri provođenju sportskih rekreativnih aktivnosti
Uskladiti vlastiti rad s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Prikupiti apsolutne i relativne rizike po zdravlje prije uključivanja u aktivnosti sportske rekreacije
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj sportskih rekreativnih aktivnosti / Voditeljica sportskih rekreativnih aktivnosti
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje