Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Kućni majstor - domar / Kućna majstorica - domarka

Razina HKO
3
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7139.11.3 kućni majstor/kućna majstorica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.515 Kućanska zanimanja, kućepazitelji/kućepaziteljice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Kućni majstor – domar / kućna majstorica - domarka može raditi u različitim poslovnim subjektima kao što su: škole, bolnice, korporacije, domovi, sportski objekti ili drugi poslovni prostori. Obavlja različite aktivnosti vezane uz održavanja zgrada, okoliša i ostalih objekata i opreme za koju su zaduženi. Posao često uključuje manje popravke kao što su popravak stolarije, zamjena rasvjetnih tijela, manji popravci slavina, vodokotlića; održavanje strojeva i uređaja; nabavku potrošnog materijala i rezervnih dijelova; vođenje brige o popravcima i servisima i sl. Brine i odgovara za kontrolu energetske potrošnje, tehničku funkcionalnost objekta i za njegovo namjensko korištenje kao i za održavanje radnog prostora čistim i sigurnim za sve osoblje i posjetitelje.

Ponekad može bit zadužen i za vođenje evidencije korištenja poslovnih prostora; nadzor nad ispravnošću uređaja, opreme i sredstava za zaštitu od požara; vođenje evidencije o korištenju službenih automobila i njihovog servisiranja i održavanja.

Uvjeti rada

Posao domara obavlja se i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Uključuje upotrebu različitih alata i pomagala.

Skupovi kompetencija (3)
1.
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi potrebe za potrošnim materijalom potrebnim za održavanje objekta, instalacija i opreme
Osigurati pravovremeno primjerene zalihe potrošnog materijala
Podesiti sustave grijanja, hlađenja, ventilacije prema zahtjevima korisnika služeći se tehničkim specifikacijama sustava
Izvršiti intervencije manjeg opsega i složenosti na vodovodnim i električnim instalacijama služeći se uputama i planovima instalacija
Izvesti intervencije manjeg opsega i složenosti na sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije koristeći se uputama
Održavati rasvjetna tijela
Izvršiti jednostavnije zidarske, stolarske, staklarske i soboslikarske radove
Uočiti kvar na opremi, sustavima i prijaviti ga nadređenima
Održavati okoliš: održavati zelene površine, održavati pristupne puteve, staze, šetnice, parkirališta i ostale pripadne prostore
Voditi evidencije o obavljanim radovima i intervencijama radi održavanja
Osigurati tehničku funkcionalnost objekta
Pripremiti prostor i opremu za održavanje redovitih i izvanrednih događanja u objektu
Voditi brigu o namjenskom korištenju objekta
Kontrolirati energetsku potrošnju objekta
2.
Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti plan redovnog održavanja prostora i inventara nadređenima
Predložiti narudžbu potrošnog materijala nadređenima
Profesionalno komunicirati s dobavljačima potrošnog i drugog materijala
Uspostaviti suradnju s odgovarajućim servisima vezano uz kvarove koji nadilaze mogućnosti samostalnog popravka
Dati osnovne informacije o objektu korisnicima objekta
3.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti opremu za održavanje okoliša na siguran način
Koristiti zaštitnu opremu pri obavljanju radova
Osigurati sigurnosne i zaštitne mjere u prostoru pri obavljanju radova
Osigurati adekvatno zbrinjavanje po okolinu štetnog otpada koji nastaje kod radova u / na objektu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zaštite od požara u svakodnevnom radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Pripremanje poslova tekućeg i redovnog održavanja prostora i inventara
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Utvrditi potrebe za potrošnim materijalom potrebnim za održavanje objekta, instalacija i opreme
Osigurati pravovremeno primjerene zalihe potrošnog materijala
Predložiti plan redovnog održavanja prostora i inventara nadređenima
Predložiti narudžbu potrošnog materijala nadređenima
Profesionalno komunicirati s dobavljačima potrošnog i drugog materijala
2.
Održavanje objekta i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Podesiti sustave grijanja, hlađenja, ventilacije prema zahtjevima korisnika služeći se tehničkim specifikacijama sustava
Izvršiti intervencije manjeg opsega i složenosti na vodovodnim i električnim instalacijama služeći se uputama i planovima instalacija
Izvesti intervencije manjeg opsega i složenosti na sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije koristeći se uputama
Održavati rasvjetna tijela
Izvršiti jednostavnije zidarske, stolarske, staklarske i soboslikarske radove
Uočiti kvar na opremi, sustavima i prijaviti ga nadređenima
Održavati okoliš: održavati zelene površine, održavati pristupne puteve, staze, šetnice, parkirališta i ostale pripadne prostore
Voditi evidencije o obavljanim radovima i intervencijama radi održavanja
Osigurati tehničku funkcionalnost objekta
Uspostaviti suradnju s odgovarajućim servisima vezano uz kvarove koji nadilaze mogućnosti samostalnog popravka
Koristiti opremu za održavanje okoliša na siguran način
3.
Vođenje brige o prostoru i opremi
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti prostor i opremu za održavanje redovitih i izvanrednih događanja u objektu
Voditi brigu o namjenskom korištenju objekta
Kontrolirati energetsku potrošnju objekta
Dati osnovne informacije o objektu korisnicima objekta
4.
Briga o sigurnosti, zaštiti zdravlja i okoliša pri obavljanju poslova kućnog majstora - domara
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu pri obavljanju radova
Osigurati sigurnosne i zaštitne mjere u prostoru pri obavljanju radova
Osigurati adekvatno zbrinjavanje po okolinu štetnog otpada koji nastaje kod radova u / na objektu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zaštite od požara u svakodnevnom radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar / Kućna majstorica - domarka
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje