Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Menadžer za kružnu ekonomiju / Menadžerica za kružnu ekonomiju

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2441.61.7 Diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.26.263.2631 Ekonomisti/ekonomistice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Menadžer za kružnu ekonomiju / menadžerica za kružnu ekonomiju priprema i osigurava provedbu programa i projekata unutar poslovnog subjekta koji počivaju na principima kružne ekonomije. Posao uključuje sudjelovanje u razvijanju strategija planiranja proizvodnih procesa koje uzimaju u obzir principe kružne ekonomije, njihovo pripremanje i budžetiranje pri čemu se rukovode primjenom principa maksimiziranja pozitivnog učinka, a ne minimiziranja štete u proizvodnji. Brinu o primjeni ekoloških tehničkih standarda, smjernica, politika i formalnih propisa koji udovoljavaju svim odgovarajućim zahtjevima kružne ekonomije. U svom radu savjetuju i pomažu ostalim rukovoditeljima i upravi u tumačenju i upravljanju politikama i programima kružne ekonomije. Dizajniraju postupke i procedure za unaprijeđenje programa kružne ekonomije u tvrtci te sudjeluju u razvijanju metodologije za smanjenje utjecaja proizvodnih procesa na okoliš na temelju proučavanja i procjene industrijske proizvodnje, zakonodavstva o okolišu te fizičkog, biološkog i socijalnog okruženja.

Jasna usmjerenost na rezultate rada i potrebe organizacije traži od menadžera za kružnu ekonomiju / menadžerice za kružnu ekonomiju inicijativnost i poduzetnost, komunikativnost i suradnju, odgovornost, prilagodljivost te sposobnost rada u grupi. Osim toga, za obavljanje zanimanja potrebna su osnovna znanja iz računovodstva, poslovnih financija, menadžmenta i ekonomije kao i poznavanje raznih softverskih alata za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje te prezentaciju poslovnih rezultata.

Uvjeti rada

Posao menadžera za kružnu ekonomiju / menadžerice za kružnu ekonomiju odvija se  uglavnom u zatvorenim prostorima sobne temperature i vlažnosti zraka. Veći broj sati mogu provoditi sjedeći ispred ekrana računala.  Prisutna je i učestala komunikacija s različitim odjelima i radnim pozicijama unutar organizacije.

Za obavljanje posla neophodno je dobro poznavanje zakonske regulative vezane uz kružnu ekonomiju, poznavanje rada na računalu, poznavanje stranog jezika kao i permanentno stručno usavršavanje osobnih kompetencija.

 

Skupovi kompetencija (3)
1.
Koncept kružne ekonomije u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uključiti ostale odjele /sektore / poslovne jedinice organizacije u izradu programa i mjera kružne ekonomije
Planirati mjere učinkovitog korištenja, recikliranja i ponovnog korištenja resursa u cilju osiguranja održivog razvoja i smanjenja troškova u gospodarskim aktivnostima
Sudjelovati u planiranju i organiziranju proizvodnih procesa poštujući principe maksimiziranja pozitivnog učinka
Sudjelovati u dizajniranju postupaka i procedura za unaprjeđenje programa kružne ekonomije u organizaciji
Sudjelovati u razvijanju strategija planiranja proizvodnih procesa koje uzimaju u obzir principe kružne ekonomije
Razvijati i provoditi politike i postupke vezane uz integriranje programa čistije proizvodnje u proizvodne procese, proizvode i usluge
Dati prijedloge za poboljšanje energetske učinkovitosti temeljem praćenja
Sudjelovati u razvijanju metodologije za smanjenje utjecaja proizvodnih procesa na okoliš temeljem dostupnih podataka
Pratiti životni ciklusa proizvoda (LCA) - pratiti tijek materijala i sirovina od ulaza, proizvodnje, transporta do odlaganja
Izračunati ugljični otisak proizvoda
Sudjelovati u procesu maksimiziranja sigurnosti i produktivnosti radnih metoda i proizvoda
Izvijestiti interne i vanjske dionike o financijskim aspektima kružne ekonomije
Usmjeravati, kontrolirati i evaluirati proizvodne procese primjenom principa maksimiziranja pozitivnog učinka
Savjetovati i pomagati ostalim rukovoditeljima u tumačenju i upravljanju politikama i programima kružne ekonomije
Sudjelovati u kreiranju strategije društveno odgovornog ponašanja organizacije
2.
Metrika kružne ekonomije
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti utjecaj varijabli u organizaciji na primjenu programa i mjera kružne ekonomije i poslovanje organizacije
Pripremiti proračun programa i mjera kružne ekonomije
Sudjelovati u praćenju energetske učinkovitosti u svim aspektima djelovanja organizacije
Pratiti financijske pokazatelje kružne ekonomije i utjecaj na poslovanje
3.
Primjena regulative kružne ekonomije u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti informacije ili dokumentaciju u vezi s pravnim ili regulatornim pitanjima kružne ekonomije za upravu
Sudjelovati u uspostavljanju sustava upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001 i / ili drugim sustavima upravljanja
Savjetovati upravu o odgovarajućim standardima i propisima ili razvoju politika, strategija ili kodeksa prakse za kružnu ekonomiju
Osigurati poštivanje normi i propisa vezanih uz ekološke tehničke standarde, smjernice, politike i formalne propise koji udovoljavaju zahtjevima kružne ekonomije
Voditi propisanu dokumentaciju iz domene kružne ekonomije
Komunicirati s državnim tijelima nadležnim za zaštitu okoliša i drugim zainteresiranim stranama izvan organizacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Planiranje mjera i programa kružne ekonomije u organizaciji
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Uključiti ostale odjele /sektore / poslovne jedinice organizacije u izradu programa i mjera kružne ekonomije
Planirati mjere učinkovitog korištenja, recikliranja i ponovnog korištenja resursa u cilju osiguranja održivog razvoja i smanjenja troškova u gospodarskim aktivnostima
Sudjelovati u planiranju i organiziranju proizvodnih procesa poštujući principe maksimiziranja pozitivnog učinka
Procijeniti utjecaj varijabli u organizaciji na primjenu programa i mjera kružne ekonomije i poslovanje organizacije
Pripremiti proračun programa i mjera kružne ekonomije
Pripremiti informacije ili dokumentaciju u vezi s pravnim ili regulatornim pitanjima kružne ekonomije za upravu
2.
Identificiranje i preporučivanje strategija primjene kružne ekonomije u proizvodnim i popratnim procesima u organizaciji
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u dizajniranju postupaka i procedura za unaprjeđenje programa kružne ekonomije u organizaciji
Sudjelovati u razvijanju strategija planiranja proizvodnih procesa koje uzimaju u obzir principe kružne ekonomije
Razvijati i provoditi politike i postupke vezane uz integriranje programa čistije proizvodnje u proizvodne procese, proizvode i usluge
Dati prijedloge za poboljšanje energetske učinkovitosti temeljem praćenja
Sudjelovati u razvijanju metodologije za smanjenje utjecaja proizvodnih procesa na okoliš temeljem dostupnih podataka
Pratiti životni ciklusa proizvoda (LCA) - pratiti tijek materijala i sirovina od ulaza, proizvodnje, transporta do odlaganja
Izračunati ugljični otisak proizvoda
Sudjelovati u procesu maksimiziranja sigurnosti i produktivnosti radnih metoda i proizvoda
Sudjelovati u praćenju energetske učinkovitosti u svim aspektima djelovanja organizacije
3.
Praćenje uspješnosti provođenja mjera i programa kružne ekonomije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izvijestiti interne i vanjske dionike o financijskim aspektima kružne ekonomije
Usmjeravati, kontrolirati i evaluirati proizvodne procese primjenom principa maksimiziranja pozitivnog učinka
Savjetovati i pomagati ostalim rukovoditeljima u tumačenju i upravljanju politikama i programima kružne ekonomije
Pratiti financijske pokazatelje kružne ekonomije i utjecaj na poslovanje
4.
Osiguravanje primjene ekoloških tehničkih standarda, smjernica, politika i formalnih propisa koji udovoljavaju zahtjevima kružne ekonomije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u uspostavljanju sustava upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001 i / ili drugim sustavima upravljanja
Savjetovati upravu o odgovarajućim standardima i propisima ili razvoju politika, strategija ili kodeksa prakse za kružnu ekonomiju
Osigurati poštivanje normi i propisa vezanih uz ekološke tehničke standarde, smjernice, politike i formalne propise koji udovoljavaju zahtjevima kružne ekonomije
5.
Uspostavljenje i održavanje sustava informacija na razini organizacije vezano uz projekte kružne ekonomije
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u kreiranju strategije društveno odgovornog ponašanja organizacije
Voditi propisanu dokumentaciju iz domene kružne ekonomije
Komunicirati s državnim tijelima nadležnim za zaštitu okoliša i drugim zainteresiranim stranama izvan organizacije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer za kružnu ekonomiju / Menadžerica za kružnu ekonomiju
Predlagatelj
Datum upisa
20.12.2021
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje